Ontdek het Leven

 


Wat God Wil

Neale Donald Walsch

 

HERHALING?

In eerste instantie was mijn reactie op dit boek: “Het is een herhalende samenvatting van Neale Donald Walsch zijn boek De God van Morgen”. Dat is ook voor een groot deel waar voor wat betreft het eerste deel van het boek. Als je alle boeken van Neale gelezen hebt, lijkt dit meer van hetzelfde, maar toch wordt de boodschap op een andere, begrijpelijke manier geformuleerd, waardoor de boodschap zinvol is en blijft.

 

BEWUSTWORDING

Wat me opviel, is dat hoofdstuk 13 ontbreekt, er zitten in het boek zes lege bladzijden en in eerste instantie dacht ik aan een misdruk van de uitgever. Toch steekt er iets anders achter de lege bladzijden, want in hoofdstuk 23 wordt hoofdstuk 13 als het belangrijkste tot dan toe aangemerkt. In hoofdstuk 13 staat het antwoord Wat God Wil. Niets dus. God Wil Niets en er staat ook niets in het hoofdstuk. Opzet of misdruk? Ik denk het eerste.

 

Vanaf hoofdstuk 24 wordt het voor de lezer van alle boeken van Neale boeiender en komt de ware bedoeling van Neale in dit boek naar voren. De vraag komt naar voren hoe wij God kunnen gebruiken bij het creëren van een nieuwe, liefdevolle maatschappij. Het is een oproep aan mensen om in actie te komen en zelf het voorbeeldleven, de verandering te zijn.

 

SAMENVATTEND

Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken dat Neale veel boodschappen uit nieuwe spirituele boeken in dit boek heeft geïntegreerd en hij noemt ook enige titels en schrijvers. Ook de boodschap van Een Cursus in Liefde van Mari Peron en Dan Odegard en van Een Cursus in Wonderden schemerde door in de tekst van het boek. Natuurlijk komt er steeds meer informatie via allerlei kanalen naar de mensheid en Neale is één van de kanalen. Dat maakt hem als spiritueel schrijver zeer waardevol.

 

ACTIE

De oproep die Neale doet in Wat God Wil, de oproep aan de mensheid om in actie te komen, kan niet vaak genoeg weerklinken. Het boek Wat God Wil, is een boek dat ik elke kerkelijk werker of geestelijke zou adviseren om te lezen. Ik zou hen uitdagen het te lezen en erover in gesprek te gaan met de gelovigen van hun gemeenten. U kunt hierin een rol spelen. U kunt in uw woonplaats deze recensie aan uw kerkelijk leider geven en over de boodschap dat God niets wil in gesprek gaan. U kunt op deze manier in actie komen. De boodschap dat God niets wil zal mensen aan het denken zetten en wakker schudden, maar dat kan alleen als de boodschap verspreid wordt.

 

 

 UITDAGING

Als u nog geen of weinig boeken van Neale Donald Walsch hebt gelezen, zult u dit boek wat minder goed kunnen plaatsen. Alle andere Gesprek-met-God boeken zijn een aanloop naar dit boek en Neale noemt het een gevaarlijk boek. Dat zou best eens zo kunnen zijn, want er zijn geloofsgemeenschappen die niets zullen willen weten van deze boodschap, omdat ze dan hun bestaansrecht verliezen. Want, als God niets wil, wat is dan het fundament van hun religie. Dan zakt de bodem onder de godsdiensten vandaan en dat is zeker gevaarlijk, want vele religieuze stromingen menen de Wil van God te kennen. Ondanks dat Wat God Wil in eerste instantie meer van hetzelfde lijkt, raad ik iedere spirituele lezen toch aan dit boek te lezen, vooral omdat het laatste deel van het boek zeer indringend is. Het is een boek om buiten uw spirituele gespreksgroep te bespreken met spiritueel geïnteresseerden. Het boek daagt u uit, neemt u de uitdaging aan?

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html