Ontdek het Leven

 OVER CHAOS EN GODDELIJKE VERANDERING

Lichtboodschappen van Meester Confucius en Meester Kuthumi

UTE KRETZSCHMAR

INTRODUCTIE

In deze periode van grote verandering spreken Meester Confucius en Meester Kuthumi ons moed in. Informatief en boeiend leggen deze meesters van wijsheid uit wat zich op dit moment in ons innerlijk afspeelt en welke maatschappelijke vernieuwingen voor de deur staan.

De meesters vertellen over de in ons sluimerende geestelijke vaardigheden, de werking van het collectieve bewustzijn, de zielenfamilie, karma en vrije wil, en hoe we de cyclus van wedergeboorte kunnen beëindigen. Zij leggen uit hoe wij als bewoners van de aarde zelf natuurcatastrofes aantrekken, maar ze vertellen ook hoe wij een gouden tijdperk kunnen creëren.

In deze periode worden wij met elke ademtocht bewuster. Op een realistische en behulpzame wijze bereiden de meesters ons voor op veranderingen in ons innerlijk en in de samenleving. Het is hun taak om ons in dit proces te begeleiden – als wij dat willen.

WEER ZO’N PRACHTIG BOEK

Het is opvallend dat afzonderlijk van elkaar heel veel gechannelde informatie uit de boeken die dit jaar uitgekomen zijn over hetzelfde onderwerp gaan. Christoph Fasching, Steve Rother, Ronna Herman en ook Ute Kretzschmar channelen allemaal vergelijkbare informatie die niet hetzelfde, maar eerder aanvullend is.

De Meester Confucius en Kuthumi zijn opgestegen Meesters, zij hebben hun incarnatiecyclus op aarde voltooid en delen hun geestelijke inzichten via hun kanaal met de mensheid. Dit is een vraag- en antwoordboek over totaal uiteenlopende onderwerpen. Onderaan de recensie vind je een inhoudsoverzicht van het boek, zodat je een idee krijgt van alles dat aan bod komt in dit boek.

We zullen enkele onderwerpen een korte toelichting geven:

Sterven is ontwaken  - Wat gebeurt er als iemand overlijdt? De Meesters leggen uit dat mensen die van ouderdom of een ernstige ziekte sterven twee typen kent: de mensen die uitgeput zijn en de mensen die bang zijn. Er wordt precies beschreven hoe het proces van sterven dan verloopt. Als troost geven zij ons de boodschap: “De dood is niet het einde. Je ziet het licht en je wordt afgehaald door je dierbaren. Zij nemen je mee naar huis. Alles is goed, je hoeft niet bang te zijn, niemand wordt ergens voor gestraft”.

De Meesterproeven -  In dit leven kun je meester worden en je reïncarnatiecyclus op aarde beëindigen zeggen de Meesters. Maar daarvoor moet je wel de nodige tests of proeven goed doorstaan. Ze worden uitgebreid uitgelegd in het boek.

Zo wordt je getest op je goud- of hebzucht.  Hoe eerlijk ben je? In deze test wordt gekeken of je je ten korte van een ander verrijkt of hebzuchtig bent. Bedrieg je een ander als je er de kans voor krijgt?

Ook wordt je getest op je realiteitszin. Zie je wat je zelf hebt gecreëerd in je leven? Herken je je eigen drama’s en illusies en eindeloze herhalingen van situaties in het leven?

Als derde de balans- of scheppingsgodtest. Hoe goed ben je in staat om innerlijk in balans te blijven? Ben je het pingpongballetje dat met een stuk elastiek aan een spijker vastzit en waar constant tegen aan gemept wordt en dat alle kanten opvliegt of ben je de spijker zelf?

Dan de concentratietest. Ben je in staat om te mediteren als graadmeter voor je concentratievermogen? Hoe kun je hulp en antwoorden op je vragen krijgen als je je niet kunt concentreren of kunt luisteren in je innerlijke zelf?

De communicatietest is de volgende test. Kun je voor jezelf opkomen? Laat je andere mensen over je heen walsen of neem je je plaats in zonder kwaadheid en agressie?

De laatste test gaat over bescherming.  Heb je behoefte aan bescherming door andere mensen of neem je de volledige verantwoordelijkheid voor je eigen leven? Natuurlijk word je beschermd door je helpers en gidsen, maar jij draagt zelf de verantwoordelijkheid van de gevolgen van de dingen die je veroorzaakt hebt in het leven.

HET GOUDEN TIJDPERK – HET BASISINKOMEN

Ook in dit boek een beschrijving van onze samenleving op de zeer korte termijn. Ook hierin wordt voorzegd dat ons financiële systeem compleet zal instorten en dat er een nieuwe manier van samenleven zal ontstaan op basis van liefde en zorg voor elkaar. Er wordt door de Meesters uitgelegd dat een samenleving met een basisinkomen van € 2000 voor iedereen, overal in de wereld, een ideale samenleving kan creëren, waarin niemand gebrek heeft en iedereen precies zo kan leven als hij of zij wil.  

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html