Ontdek het LevenKIEZEN VOOR LIEFDE BIEDT GEBORGENHEID

LOES VAN LOON

INTRODUCTIE

Het centrale thema van dit boek is de bewuste KEUZE die wij als mensen voortdurend maken om liefdevol te zijn of in het tegenovergestelde te vervallen. Elke ziel kenmerkt zich door een bepaalde kleuring, noem het maar een pallet aan ervaringen.

 

Die kleuren zijn ook als fakkels die aan anderen worden doorgegeven. Die gekleurde ervaringen kunnen helend werken maar ook besmettend werken naar andere zielen. En een ziel die zijn ontwikkeling nog niet heeft voltooid, is ook ontvankelijk voor kleuren van anderen.

 

De situaties waarin Hebenes zijn medium brengt, zijn opnieuw uiterst veelzijdig maar nooit exotisch en daarom voor veel mensen op deze aarde zo herkenbaar. Door wat zij samen schrijven, maken zij de lerende mens bewust van de weg die de lezer in zijn eigen bestaan gaat. De boeken zijn niet alleen informatief, maar werken kennelijk ook om ons milder te stemmen, en daardoor bij te dragen aan een betere manier van omgaan met de ander. En liefdevol begrip voor de ander, zonder daarbij het Zelf geweld aan te doen, geeft Vrede.

 

Het zijn onze keuzes die onze wereld bepalen. Ook het plan voor dit leven is op grond van onze eigen keuzes ontstaan. Daarom leiden we het leven dat we wilden leiden, ook als dat soms lijden inhoudt. Dat komt omdat we wilden leren. Ook dit zevende boek van Loes van Loon is lesmateriaal voor het leven dat onze leerschool is.

 

Voor zover de introductie op de achterflap van het boek.

 

MOOI

De auteur wordt meegenomen door haar gids Hebenes naar de astrale wereld met haar vele verschillende niveaus. Hoe groter de zielsontwikkeling en vervolmaking, des te ‘hoger’ level de ziel kan bewonen. Een zich nog ontwikkelende ziel kan de uitstraling van de hogere niveaus nog niet begrijpen, zij moet eerst leren om aardse ervaringen achter zich te laten en zichzelf veranderen. Het hele boek draait om de ontwikkeling van de ziel. Door bewustwording verandert zij en wordt ze steeds liefdevoller, begrijpender en vergevingsgezinder.

 

De gidsen en helpers van mensen komen uit de hogere niveaus. Zij mogen niet de vrije keuze van mensen op aarde beïnvloeden, maar zij geven wel impulsen om een mens een bepaalde richting te laten kiezen. Het is geweldig om te lezen dat zij ons altijd begeleiden om, indien nodig, ons deze impulsen door middel van een gedachte of gevoel te geven. Als je ervoor open staat en je je erop traint om hun impulsen te herkennen, zul je veel baat hebben bij hun liefdevolle begeleiding.

 

Het grote probleem is volgens de gidsen en helpers dat mensen zich niet van hun aanwezigheid bewust zijn en hun signalen niet herkennen. Als zij door de mens die zij begeleiden gevraagd worden om hen te beschermen en te leiden, dan zullen zij daar altijd gehoor aan geven. Zij staan in liefdevolle dienst aan de mens op aarde.

 

CONTACT

Je kunt door meditatie of gebed in contact komen met je gids en als je eenmaal geoefend bent in het contact maken, heb je geen meditatie meer nodig, je kunt je dan onmiddellijk afstemmen op je helper. Tijdens zo’n meditatie kun je ook de naam van je gids vragen; het kan een  man of vrouw zijn.


WONDERLIJKE WERELDEN

De ontmoetingen met de zielen in de geestelijke werelden de beschrijvingen van die wereld zijn prachtig weergegeven in het boek. Ach, wat een voorrecht om dat te kunnen en mogen zien en ervaren, ook al geeft de auteur aan dat bepaalde ontmoetingen niet altijd gemakkelijk voor haar zijn, omdat zij er gevoelsmatig bij betrokken is. De ontmoeting met haar familieleden maakt gelukkig, maar ook emotioneel. Er worden veel wonderlijke werelden beschreven waar wij hier op aarde geen idee van hebben: prachtige kleuren, bloemen en landschappen. Wat mooi om dat te kunnen zien!

 

FIJN BOEK

Dit is een fijn boek om te lezen, het is vol Liefde geschreven en het brengt Troost in moeilijke tijden. Het besef dat je gidsen en helpers altijd bij je zijn als je ze nodig hebt, dat ze je liefde geven en je leiden en beschermen is een troostvolle gedachte. Bedankt Hebenes, Siddho, Eberon en natuurlijk: LOES!

  
 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html