Ontdek het Leven

 


Jezus – Leraar en Genezer

White Eagle


 INTRODUCTIE

White Eagle spreekt niet op een conventionele manier over Jezus. Hij brengt ons in nauw contact met een leraar die niet alleen, net als wij, als mens heeft geleefd, maar ook de volmaakte belichaming was van de Christusgeest. Zo verschijnt Jezus ons in een nieuwe gedaante, het ene moment als genezer (zowel van ons hart als van de zieken aan het Meer van Galilea), dan weer als leraar van een nog grotere, nieuwe visie en kracht. Als lezer voel je dat White Eagle een waarachtig besef heeft van de Christusgeest, waarvan we allen dragers zijn en die we in onszelf en in de wereld tot leven kunnen laten komen. Daartoe roepen de leringen van Jezus ons op. De White Eagle-uitgaven maken deel uit van het grote werk van de White Eagle Lodge, een plaats waarbinnen mensen tot wederzijds respect, groei en begrip komen en de boodschap van White Eagle in praktijk wordt gebracht.


SUPERFAN

Natuurlijk ben ik verre van objectief in het beoordelen van dit boek, want Jezus de Christus beschouw ik als mijn beste Vriend, een schouder om tegen aan te leunen en het beeld dat ik van Hem heb is vele malen groter dan de traditionele, christelijke traditie vaak van Hem laat zien. Als je Zijn uitspraken leest, vooral die in het Johannes-evangelie en het Thomas-evangelie (dat niet in de Bijbel staat, omdat het nog niet lang geleden ontdekt is), dan zul je merken dat Zijn woorden feilloos aansluiten bij de Nieuwe Spiritualiteit en dat er eigenlijk niets nieuws verteld wordt. Het is jammer, dat zoveel mensen geen of weinig eigen kennis hebben over Hem, je zou geraakt worden als je zelf zijn levensverhaal op je laat inwerken, zonder de toevoeging van eeuwenlange interpretaties door mensen die allemaal meenden de Wil van God te kennen.

 

CHRISTUSBEWUSTZIJN

In dit boek komt een totaal ander beeld van Jezus de Christus naar voren dan in de traditionele leer van Hem gegeven wordt. Daar wordt zo vaak en vooral de nadruk gelegd op zijn lijden en sterven en onze schuld daaraan, als wij niet zo zondig waren geweest.....

 

Zo is het helemaal niet, Jezus was veel groter en machtiger dan wij ons ooit kunnen voorstellen, een wijsheidsleraar en genezer van de hoogste Goddelijke Orde; de Zoon van God de Vader en Moeder. Jezus droeg het eerstgeschapene door God in zich, de Christuskracht, het Christusbewustzijn; de scheppende en levengevende Kracht van God. Hij bracht het Christusbewustzijn naar de aarde; het bewustzijn dat nu, na 20 eeuwen, ontwaakt in de mens. De mens van nu wordt zich ervan bewust dat er een goddelijke oorsprong is van het wezen dat hij/zij is. Dat men gemaakt is naar het beeld en gelijkenis van God en dat beeld en die gelijkenis is het scheppende en levengevende vermogen. Door dit vermogen is de mens zich ervan bewust dat men het eigen leven vorm geeft en kan veranderen. Dit is een hoog bewustzijn, we leven momenteel in een machtige tijd. De wederkomst is het massale ontwaken van de mensen voor deze enorme mogelijkheden en deze goddelijke oorsprong.

 

GRONDWET

In het boek wordt de werking van de goddelijke wet in het leven van de mens besproken. Die wet is, hoe kan het anders, de Liefde. De Liefde is de vervulling van de wet en het is dé boodschap van Jezus de Christus; liefde verandert en geneest alles. Liefde voor God, voor jezelf en voor alles dat bestaat, dat IS. De grondwet van God is: Liefde

 

DE KRUISIGING VAN HET EGO

De diepe, esoterische betekenis van de gelijkenissen van Jezus wordt besproken en geloof me, op deze manier uitgelegd, worden het hele andere verhalen met een ongekende dimensie. Wat bijzonder is, is dat er twee hoofdstukken in dit boek gewijd zijn aan een herinterpretatie van de traditionele, christelijke leer. Besproken worden onder meer de ware betekenis van de kruisiging, de opstanding, de communie van brood en wijn en de betekenis van Pinksteren. Als voorbeeld neem ik de kruisiging, hoewel er nog veel meer informatie over deze gebeurtenis in het boek staat. De kruisiging heeft een diepe symbolische betekenis; ieder mens moet de eigen innerlijke kruisiging ondergaan om naar God terug te kunnen gaan. Ieder mens moet zijn kruisweg lopen, met vallen en opstaan, het eigen kruis dragend, geholpen door de toeschouwers langs de weg. De kruisiging zelf is het loslaten van alle gehechtheden en behoeftes; je zult je ego moeten kruisigen voordat je een verbinding met God en de hemel volledig kunt ervaren. Alles dat je lief is, alle materie, alle verwachtingen, behoeftes, alle verlangens, alles zul je los moeten laten, je moet niets meer willen en je wil in Gods hand leggen. Uw wil geschiedde, alles dat nodig is om te ervaren Wie-Je-Bent, zul je ontvangen, dat is de belofte. Dat is de ware betekenis van de kruisiging, totale overgave aan het Leven en het Leven is God.

 

HET VERLOREN KIND

Je Christusbewustzijn moet als een zaadje eerst uit een harde kern wakker gemaakt worden en dan moet het door alle lagen van je menselijk bestaan en bewustzijn heen groeien naar het goddelijk Licht. Dat is geen gemakkelijk proces, het brengt enorme strijd en worsteling met zich mee, maar er is geen andere weg, het alternatief is het afsterven van het ontkiemende zaadje en als je bewustzijn eenmaal wakker gemaakt is, zal het er altijd zijn, de instroom van de machtige, levende Kracht die de naam Christus draagt. Het is de Kracht die je wakker maakt, die je naar zich toetrekt, de Levende, die op je wacht tot je komt en je niets dan liefde en engelen stuurt om je aan je Thuis te herinneren. Hij zal je met open armen ontvangen als Het Verloren Kind, dat thuisgekomen is.

 

MEESTERZIEL

Het beeld dat White Eagle van Jezus de Christus als Meesterziel schetst is ongekend groot, hemels en goddelijk. Het is God zelf die als Vriend en mens naar jou toe komt om je te helpen met het verhogen van je bewustzijn op weg naar Huis. Jezus de Christus is de weg, zonder andere liefdevolle wegen naar God tekort te doen, maar Liefde is altijd de weg.

 

Het is een boek dat ik iedereen die troost en hulp zoekt in het moeizame maar onomkeerbare proces naar verhoogd bewustzijn kan aanbevelen. De Liefde stroomt uit elke bladzijde, uit ieder woord naar je toe en als je liefde zoekt, is dit boek als balsem voor je ziel. Een juweeltje!! Dit is een boek om te krijgen, te hebben en om te geven. En om steeds weer in te lezen. Een boek vol liefde, hoop en troost. Zó mooi!

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html