Ontdek het Leven

 


Het Akasha Veld

Ervin Laszlo


INTRODUCTIE

Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden dat er een alles verbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden opgeslagen en van waaruit informatie kan worden opgeroepen. Recente experimenten in de vacuümfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie, waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum. Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat. 

 

TE MOEILIJK, OF BEN IK…….

En dan komt het: dit soort wetenschappelijke boeken zijn te moeilijk voor mij. Ik begrijp niets van begrippen als: vacuümfysica, nulpuntveld, kwantumdeeltjes, fotonen en coherentie. Als theoloog hoor ik bij de mystici en wijzen en mijn verstand kan allerlei wetenschappelijke uiteenzettingen en bewijsvoeringen niet volgen. Ik begrijp er gewoon helemaal niets van, maar dat hoeft natuurlijk niet voor jou te gelden.

 

TVA

Tot zover mijn puur persoonlijke probleem. Ervin Laszlo is een groot schrijver en wetenschapper. Zijn boeken zetten een nieuwe toon in wetenschappelijk onderzoek, omdat hij verder kijkt dan het zichtbare en aantoonbare. In dit boek introduceert hij de term TVA – De Theorie Van Alles of hoe alles met alles verbonden is door middel van overal aanwezige informatie.

 

VAN ONSCHATBARE WAARDE

Dit is een heel belangrijk boek, laat ik dat vooral voorop stellen. We kennen de meer populaire benaderingen van deze theorie uit de boeken van Neale Donald Walsch, als ook uit “What The Bleep Do We Know”en “The Secret”. Deze boeken zijn voor mij toegankelijker dan de boeken van Ervin Laszlo. Dat het Akasha-veld bestaat twijfel ik geen moment aan. Helaas is dat voor de wereld niet zo, want de wereld eist bewijs. Laszlo levert dat bewijs en daarom is hij als schrijver van onschatbare waarde. Het zal niet lang meer duren, tot ‘men’ niet meer om het bestaan van het veld van oerbewustzijn heen kan. Je kunt je eigen bewustzijn niet ontkennen, want dan ontken je jezelf en dat is absurd. Je kunt, als je jezelf niet kunt ontkennen, ook anderen niet ontkennen. Je kunt het leven niet ontkennen, want dat is nog absurder. We zijn allen Eén, we weten het allang, nu wordt het bewijs geleverd door mensen als Laszlo. We leven in glorieuze tijden mensen, we zijn één, voortkomend uit de Ene. Er is er slechts Eén; sommigen noemen haar God! 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html