Ontdek het Leven

 Her-Inneren

Steve Rother


ONTZAGWEKKEND

Een lange recensie ditmaal, want dit is een boek dat een enorme en diepe indruk op me gemaakt heeft. Het is een boek dat ontzag wekt. Een handboek, basisboek voor de weg die de mensheid gaat naar ascensie, naar Verlichting, Verhoging, naar de vijfde dimensie. Het laat zien hoe onze toekomst er op zeer korte termijn uit kan zien, afhankelijk van de keuzes die wij maken.

 

DE ‘GROEP’

De auteur, Steve Rother, krijgt informatie van de Groep; acht wisselende entiteiten uit de engelenwereld. Zij noemen het leven op aarde "Het grote Verstoppertjesspel op het Speelbord van de Vrije Keuze". Volgens hen verstoppen wij ons vrijwillig achter de sluier van onwetendheid als wij het speelbord betreden in een "Bel van Biologie", ons menselijk lichaam. Wij hebben de vrije keuze om onze omstandigheden op het speelbord te creëren en te veranderen, waardoor het een Spel wordt. Wij bezitten de Kracht om het Spel te spelen, maar omdat wij vrijwillig de sluier gekozen hebben die de kennis van Thuis verhult, worstelen wij ons met alle ups en downs door het Spel, het leven, om bij elke nieuwe ervaring de sluier dunner te maken en ons Thuis te kunnen her-inneren. De tijd dat wij zelf de sluier verbreken is nu aangekomen, het proces is volop gaande. De Groep zegt ons dat wij ons moeten ver-enigen met de mensen die net als wij, ontwaakt zijn. Dit is nodig; we hebben onderlinge liefde, troost en steun nodig, omdat velen het ervaren als een zwaar en moeizaam proces. Toch 'weten' wij, mensen, dat wij het Spel uit moeten spelen, het is de weg naar Huis, naar het Licht. Als wij het gevoel van Eenheid ervaren, is het noodzakelijk om de eenheid te vormen. Dit wordt al op vele manieren in de wereld gedaan. Overal is volgens de Groep "een smaak van waarheid" te vinden.

 

HET CONTRACT

De weg van het her-inneren van Thuis en het creëren van Thuis op aarde is een ontzagwekkend proces. Ieder mens heeft een contract opgesteld voor de komst naar het Speelveld en heeft de mogelijkheden om het contract te vervullen. Deze mogelijkheden worden door Thuis aangereikt. Door je vrije keuze ben je in staat je contract te veranderen, maar door 'duwtjes' van Thuis zul je steeds weer naar je oorspronkelijke contract worden geleid. Op het moment dat je meent je contract te hebben vervuld, opent zich de mogelijkheid tot het volgende contract. Het prachtige van dit tweede contract is, dat je dit contract tijdens dit leven zelf kunt en mag opstellen, door het ontdekken van je oorspronkelijke Kracht, je creatieve vermogen, het scheppen van je eigen werkelijkheid.

 

 DE WEGBEREIDERS

Door de vele ontmoetingen die ik persoonlijk en via de mail heb met Lichtwerkers, weet ik dat velen bezig zijn met het schrijven van contract B. We zijn ons bewust, dat wij de mensen zijn die veranderingen aanbrengen op het Speelveld. Wij zijn de voorhoede, die de zaden in de nieuwe mensheid uitzaaien en ze helpen ontkiemen. De Groep belooft ons, dat we de oogst zullen meemaken, hetzij aan onze kant van de sluier, hetzij aan hun kant. Er zullen veel, heel veel mensen de keuze maken om naar Huis te gaan, maar zij zeggen dat veel werk in het collectieve ontwakingsproces slechts vanuit die positie gedaan kan worden.

 

LIEFDESNETWERK

De aarde is bezig haar trillingsniveau te verhogen en is de eeuwenlang opgebouwde spanning aan het ontladen. Ach, hoe waar zijn deze woorden. De groep waarschuwt voor meer gebeurtenissen, waar we echter het Licht in dienen te ontdekken. De grote, fysieke omwenteling van de aarde is echter overbodig geworden door het verhoogde trillingsniveau van de mensheid. Er ligt al een netwerk van hoge trilling, van Liefde, om de aarde, waardoor Thuis gemakkelijker in contact met ons kan komen, zodat wij hun aanwijzigen voor het Speelbord kunnen ontvangen. Wij, de voorhoede van de familie van het Licht, die op aarde de weg bereiden, hebben niet in de gaten hoe belangrijk wij zijn en hoe men vol eerbied en liefde vanuit Thuis naar onze inspanningen kijkt.

 

Een zeer beknopt overzicht van onderwerpen die in het boek aan de orde komen in het boek:

      

De fysieke en psychische veranderingen die ontstaan door het verhogen van de trillingen. Door de verhoging voelen vele Lichtwerkers zich niet goed. De Groep legt uit wat er gebeurt en hoe je er het beste mee om kunt gaan.

    

 •  Het zoeken naar evenwicht bij de verstoring van de leefpatronen en het vinden van het B-contract, zodat je het Spel op het Speelbord kunt veranderen.
 • De moeilijkheden die in relaties kunnen ontstaan; hoe je de energie kunt centreren en de ware betekenis van Liefde.
 • De gereedschappen om samen met Geest te wandelen worden aangereikt evenals de ontwikkeling van de mensheid. De Groep geeft advies te leren leven met een nieuw bewustzijn.
 • De kunst van het manifesteren van jezelf als medeschepper van God. Er wordt een heel verhelderend beeld van God gegeven. Het belang van controle over je denken, omdat manifestatie van je gedachten door de verhoogde trilling steeds sneller gaat.
 • Synchroniciteit en de houding van dankbaarheid op de weg van de minste weerstand naar ascensie.
 • De illusie van angst en kwaad en het richten van je denken. Angst is onwetendheid, verhoog je kennis zodat je niet bang hoeft te zijn.
 • De kinderen met de Kristallen Vibratie, de opvolgers van de Indigo kinderen en hun doel hier op aarde. Zij zullen zonder sluier zijn en rechtstreekse verbinding staan met Thuis. De Indigo kinderen bereiden de weg voor. Door hun halsstarrigheid veranderen ze bestaande structuren. Zij verdienen ons hoogste respect als wegbereiders voor de Lichtmensen.
 • Kristallen en het kristallen netwerk. 
 • Het spirituele stervensproces, wat gebeurt er allemaal als je je terugtrekt uit je "Bel van Biologie".
 • De begeleiding van Thuis; gidsen, meesters en engelen staan tot je beschikking.
 • De tweede energiegolf die momenteel onze aarde omspoelt en veel ongemak veroorzaakt. Dit kun je opheffen door kennis te vergaren en andere Lichtwerkers op te zoeken voor hun steun en liefde.
 • Het oprekken van de tijd, de tijdwaarneming verandert. De Groep zegt dat we nog slechts 18 uur in onze 24 uur cyclus ervaren. Dit veroorzaakt "trillingsgriep", symptomen die vergelijkbaar zijn met onze vertrouwde griep.
 • Het schrijven van Plan B en de terugkeer van Merlia, de vrouwelijke energie, die evenwicht en vrede gaat brengen.

 

Dit is een boek waar ik lang op gewacht heb. Het staat boordevol informatie die me verder helpt op mijn pad. Een heel bijzonder boek, met een vervolg dat "Welkom Thuis" heet.

 

Een 'must' voor Lichtwerkers.

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html