Ontdek het Leven

 Goden van de dageraad

Peter Lemesurier


 INTRODUCTIE

Door allerlei theorieën te combineren komt de auteur op een nieuwe en beslist controversieel te noemen theorie over de mysterieuze betekenis van de piramiden in Egypte. In gemakkelijke, toegankelijke taal geeft hij een verklaring voor de schat aan buitengewone, wiskundige, geografische en astronomische informatie, die verwerkt is in de piramiden, hun gangen en hun kamers. Hij laat zien dat de piramiden een ‘adres’ in de kosmos vormen, en dat de boeiende boodschap die zij bevatten, waarschijnlijk afkomstig is van buiten ons zonnestelsel. In dit boek brengt hij overtuigend naar voren dat de Egyptische piramiden in feite deel uitmaken van een sterrenkaart uit de oudheid, een boodschap in steen, die afkomstig is van een uiterst superieure intelligentie en die is ontworpen om ons door het heden heen te loodsen, ons naar de toekomst te leiden en uiteindelijk naar de sterren te ontbieden. Voor zover de globale introductie op de achterflap van het boek.

 

VAN ONGELOOF NAAR SCEPSIS

Het eerste gedeelte van het boek wekte bij mij een gevoel van: “Ja, kom nou!”, en “Leuk bedacht, maar je gebruikt te vaak de woorden ‘waarschijnlijk’, ‘stel dat’, ‘het zou kunnen’ enz. Vaak gaat het bij schrijvers om wilde theorieën en ideeën, die ze dan aan het papier toevertrouwen en als waarheid proberen te verkondigen. Heel vaak zien ze hun eigen hypothesen als waarheid en vergeten daarbij dat het ‘hun’ waarheid is. Gaandeweg sloeg mijn weerstand om, er ontstond twijfel; de redeneringen begonnen logisch te klinken en in mijzelf voelde ik dat er een kern van waarheid in zijn betoog te vinden was. Overal is een deel van de waarheid te vinden, dus ook hier! Ik besloot me open te stellen voor de mogelijkheden en de onmogelijkheden te laten voor wat ze waren.

 

VAN ONTHUTSING NAAR WANKEL GELOOF

In het tweede deel van het boek onthult de auteur zijn echte bevindingen; de gangen en de paden in de piramiden laten volgens hem de geschiedenis van de mensheid zien en volgens zijn theorie duurt die geschiedenis nog ongeveer 2000 jaar. Daarmee zou de 2012-theorie onderuit gehaald zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet per se noodzakelijk te zijn, zoals zou blijken de onderzoeksresultaten. In de grootste piramide bevinden zich drie gangen; één naar beneden, één horizontaal en één omhoog naar de grote galerij en de Koningskamer. De richtingen symboliseren de gang van de geschiedenis van de mens of de mensheid; omlaag, horizontaal of omhoog naar de Koningskamer met vijf verdiepingen (de vijfde dimensie?). Het kan maar zó!

 

FANTASIE – TOEVAL – WAARHEID?

Door ingewikkelde berekeningen van de afstanden binnen en buiten de piramide komt hij tot enkele eenheidsmaten die stadia in de geschiedenis en jaartallen markeren en symboliseren. Bij het jaar 3 n.C. begint de gang omhoog; bij het jaar 33 n.C. begint de grote galerij en bij het jaar 1999/2000 begint de Koningskamer. Bij de jaartallen 1914, 2001 en 2004 bevinden zich valkuilen, valdeuren of stenen drempels, enz, enz. Het voert te ver om alles te vermelden, maar het werd steeds boeiender om te lezen. Vreemd, heel apart, gewaagd, inderdaad controversieel, maar voor een open geest fascinerend. Voor wie zich aangetrokken voelt tot de piramiden – en wie van ons nieuwe spirituelen is dit eigenlijk niet – is dit boek een múst! Doen!

 
 
 
 
google-site-verification: googleae70da3b9f2c6104.html