Ontdek het Leven

 

De verborgen wijsheid van het Johannes Evangelie

White Eagle

ONTROEREND

Soms, echt heel soms, komt er een boek op je pad, dat schittert als een glanzend juweel van goddelijke oorsprong. Dit is een dergelijk boek. Twee keer heb ik het nu gelezen en het heeft me ook twee keer tot in het diepst van mijn wezen geroerd en ontroerd. Wat mooi! Nu ben ik natuurlijk niet onbevooroordeeld, want ik ben een grote liefhebber van de boeken van White Eagle, omdat de liefde van en voor God en Jezus Christus uit elke bladzijde en elk woord je hart binnen stroomt.

 

HET TIJDPERK VAN JOHANNES

Lang geleden is voorspeld, dat na het tijdperk van Petrus en Paulus, het tijdperk van Johannes zal komen. Het tijdperk van Petrus is de tijd van de letterlijke interpretatie van het evangeliën, zoals ze in de Bijbel geschreven zijn. Het is het tijdperk van de Rooms-katholieke kerk. Na het tijdperk van Petrus, volgt het tijdperk van Paulus en velen zullen niet op de hoogte zijn van het gegeven, dat de Protestantse kerk – zo ca. 500 jaar geleden ontstaan uit ‘protest’ tegen de zichzelf verrijkende handel en wandel van de Rooms-katholieke kerk – gebaseerd is op de theologie van Paulus. Het evangelie van Johannes wordt door beide christelijke stromingen niet specifiek aangehangen, met als reden dat men het te gnostisch vindt. Velen vinden de proloog van Johannes al een te moeilijke tekst om uit te leggen, dit ook al omdat men vaak geen idee heeft van de diep gnostische betekenis ervan. Het evangelie van Johannes behandelt de persoonlijke verbinding tussen God en mens en dat past niet bij reguliere christelijke stromingen. Het evangelie roept de mens op tot onafhankelijkheid en zelfverwerkelijking en dat zou, indien toegepast door de individuele mens, leiden tot onafhankelijke gelovigen. Het tijdperk van Johannes is aangebroken!

 

EEN MUST

Het boek van White Eagle brengt de diepere lagen van het evangelie van Johannes aan het licht. In begrijpelijke taal worden uitspraken van Jezus de Christus onder de loep genomen en diep spiritueel uitgelegd. Het is een boek dat elke gelovige zou moeten lezen. Het is een boek dat elke geestelijke van alle kerkelijke stromingen zou moeten lezen om tot begrip te komen van de goddelijke boodschap die Jezus spreekt in dit uitzonderlijke evangelie.

 

HET HOGERE ZELF

De uitleg toont het enorme gezag en de ongekende macht en kracht van de mens Jezus van Nazareth, die zich vol bewust was van zijn goddelijke oorsprong en taak. Het Christusbewustzijn, waarmee het bewustzijn van deze oorsprong en taak bedoeld wordt, was vol ontwikkeld in deze Meester. Dit goddelijke bewustzijn, de Christus in hem, had de mens Jezus volledig overgenomen. Het is het bewustzijn van de universele, goddelijke Liefde. In dit boek wordt geen lijdende, gekruisigde Jezus getoond, maar een volbewuste, goddelijke Meester, die leefde, leeft en altijd zal leven, omdat Hij het wereldse totaal had overwonnen. Het aardse zelf, het ego, het kleine ik, had geen enkele invloed op hem, het was compleet uitgeschakeld en overgenomen door het Hogere Zelf en in dat perspectief moeten Zijn leringen geplaatst worden.

 

ZONDE

 

Het boek toont een man, die liet zien wat je goddelijke mogelijkheden en eigenschappen zijn, als deel van God. De enige zonde die hij aanrekende, was de zonde tegen de Geest, en daarmee bedoelde Hij, dat je je eigen goddelijke oorsprong en daarmee je goddelijke mogelijkheden en eigenschappen, ontkent. Dat is de enige zonde die je kunt begaan. Hij heeft deze zonde op zich genomen, door het voorbeeld te zijn, zodat ontkennen niet meer mogelijk is. Als je je oorsprong toch ontkent, heb je toch kennis van de oorsprong, je bent niet onwetend meer. Als je het goddelijke geschenk niet aanneemt en gebruikt, verspil je dit geschenk en dat is zonde. Het boek wordt in eigen beheer door de White Eagle Logde Nederland uitgegeven en ook alleen daar kun je het boek bestellen. Iedereen die geïnteresseerd is in de diepere betekenis van het evangelie als spirituele oerbron, kan ik het boek aanbevelen.

 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html