Ontdek het Leven

  DE ONBEKENDE JEZUS

 JOANNE KLINK

 

INTRODUCTIE

Waar gebeurd of legende?

In dit boek, dat tot nu toe onbekend gebleven bronnen over Jezus zijn leven weergeeft, blijft dat in het midden. De inhoud van het boek zal voor de lezer onbekend en nieuw zijn, evenals dat voor de auteur was, voordat zij aan het boek begon. In ieder geval stemt het tot nadenken en doet de vraag rijzen of we in de kerk niet te beperkte en fragmentarische informatie hebben ontvangen. Het is de vraag of in de eerste eeuwen waarin de macht van de kerk groeide en in leer en canon veel werd vastgelegd en afgegrensd in de strijd tegen de ketters, toch niet veel teksten zijn verborgen of zelfs vernietigd.

Johannes schreef al: “Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven wrden, niet kunnen bevatten (Joh. 21: 25)

In iedere geval zullen ze zeker niet in één aarden kruik te persen zijn geweest!


SUPERBOEK

Dit boek was één van de eerste spirituele boeken waar ik mee in aanraking kwam  aan het begin van mijn spirituele weg en het heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Vooral de foto van de NASA Jezus was een schok voor me, letterlijk! Toen ik mij realiseerde dat Joanne Klink uit heel veel alternatief spirituele bronnen had geput begon mijn zoektocht naar kennis, wijsheid en waarheid. Het heeft geleid tot het lezen van honderden spirituele boeken, waarvan ik meer dan 130 heb gerecenseerd. De informatie uit de boeken heeft mijn verdere levensweg bepaald en als ik alles zou willen lezen dat mij interesseert zal ik zelf 130 moeten worden. Minimaal!


DROOG DE TRANEN VAN DE WERELD – VAN JOUW WERELD!! 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html