Ontdek het LevenDe helende kracht van vergeving

Hans Stolp 


INTRODUCTIE
In deze tijd komt veel oud karma tot ontlading. Daarom moeten wij leren te vergeven en tot verzoening komen voordat het nieuwe tijdperk van de vrede kan aanbreken. Vergeven heeft twee aspecten: de ander vergeven en jezelf vergeven. Om te kunnen vergeven moet je bereid zijn alle pijn en woede te doorleven en los te laten. Anders wordt vergeven verdringen. Wij moeten de ander leren zien vanuit ons hóger ik, en níet vanuit ons lager ik. Ons hoger ik ziet het goede in de ander, ons lager ik (ons ego) bijt zich juist vast in het donker van de ander. Het leren vergeven vergt in wezen het gaan van een inwijdingsweg.


HULPMIDDEL

Een mooi boek, dat veel mensen zal kunnen helpen die vastgelopen zijn in haat, woede, bitterheid en wrok tegenover andere mensen. De weg van vergeving is een inwijdingsweg, de weg naar een hogere dimensie, naar een verbinding tot Christus die God is. Het leren vergeven van de ander én van jezelf is een ingrijpend proces, waarbij je uiteindelijk tot de ontdekking komt dat er niets te vergeven is. Alles dat je aan ervaringen door andere mensen gebracht is, zul je kunnen beschouwen als een geschenk. Een geschenk dat je de mogelijkheid brengt de inwijdingsweg te kunnen gaan naar de Christuskracht. Als je geen ervaringen hebt waarbij je nare dingen gebracht worden, leer je de moeilijke weg niet kennen, kun je de weg naar Christus niet gaan, zegt de auteur. Als je wilt leren vergeven, moet je door een verwerkingsproces heen, anders zul je niet in staat zijn het verleden los te laten. Loslaten kun je pas als je leert jezelf in de dader te verplaatsen en leren te proberen deze te begrijpen. Als je begrijpt wat de achterliggende emotie van de dader is, zul je ook gemakkelijker kunnen vergeven wat men je aangedaan heeft.

 

DE WEG VAN VERGELDING

De weg van 'oog om oog, tand om tand', de wet van Mozes, is een weg van vergelding. De rechtspraak in de oude tijd was letterlijk de wet van oog om oog, tand om tand. Als men iemand een tand had uitgeslagen, kreeg je als straf dat jouw tand werd uitgeslagen. Deze weg is echter het pad van vergelding, het brengt je tot het niveau van de dader.

 

DE WEG VAN VERANDERING

De weg van Jezus Christus is een andere weg. Jezus leert de mensen wat vergeving is en hoe je tot vergeving kunt komen. Door het verleden los te laten, komt er ruimte voor het leven in het heden, in het nu. Door het verleden los te laten, komt er ruimte voor de kracht van het Goede. Je moet een dergelijke weg bewust kiezen en het is niet de gemakkelijkste weg. Toch is het de enige manier om werkelijk te kunnen leven. Het verleden bestaat namelijk niet, het bestaat alleen in je gedachten, en het heeft de betekenis die jij er aan gegeven hebt. Het grote geschenk van God aan de mensen is dat je altijd, elke seconde van gedachten kunt veranderen. Alles dat in het verleden gebeurd is, heeft je tot op dit moment in je leven gebracht. Het was noodzakelijk voor je ontwikkeling tot Wat-Je-Nu-Bent. Maar, Dat-Wat-Je-Kunt-Zijn is niet noodzakelijkerwijs datgene Wat-Je-Was. Om dit bewustzijn te bereiken moet je jezelf trainen eerst het positieve in mensen én in jezelf te zien en dan het negatieve. Door allereerst het positieve in mensen te ontdekken, wordt het negatieve afgezwakt, het wordt verzacht en soms blijkt het te verdwijnen. Houd goed in gedachten dat negatieve woorden en gedachten energetische invloed heeft op andere mensen én op jezelf.

 

LIEFDE

Naarmate je vordert op de inwijdingsweg van loslaten en vergeving, wordt Christus werkzaam in ons innerlijk. Je creëert ruimte voor de Kracht die God is, en het voelen van die Kracht is een heel bijzondere ervaring. In het boek worden de zeven stappen van de inwijdingsweg uitgebreid beschreven, evenals alle kenmerken van de strijd die je met jezelf te voeren hebt om je ego tot bedaren te brengen. De keuze die je zult moeten maken of je door wilt gaan zoals je bent of dat je je over wilt geven aan de helende kracht van de totale overgave aan de innerlijke Christus is jouw beslissing. Die helende Kracht neemt alle vastzittende pijn, onmacht, verdriet en woede over. Dat kan niet anders, want die helende, genezende Kracht is de Liefde en de Liefde geneest alles.

 

Het is een boek om te lezen en goed over na te denken. Je kunt het gebruiken bij het oplossen van problemen waar je niet uitkomt en die voortvloeien uit je verleden. Het boek is ook prachtig als geschenk te gebruiken. Een geschenk aan iemand die je kent en die vastzit in de ervaringen van het verleden, in oude patronen en in oude pijn. Het is een boek, speciaal geschreven voor mensen die niet verder kunnen in het NU. 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html