Ontdek het LevenDe goddelijke Moeder

White Eagle


 


INTRODUCTIE

Mensen die gevoel hebben voor het heilige in het leven, hebben meestal ook het besef dat er ergens een groots vrouwelijk principe moet bestaan en niet alleen een God met dat bekende mannelijke aspect. White Eagle, die grote spirituele leraar, spreekt van het goddelijke vrouwelijke, dat de mannelijke God niet vervangt en ook niet boven hem staat. De meeste boeken over dit onderwerp zijn nogal academisch of juist polemisch. Dit boek is geen van beide, het wil slechts inspireren. Aan de orde komen de oude culturen met hun verschillende manieren om het goddelijk vrouwelijke te vereren: Maria, de mythe van Isis en Osiris en de beelden die overal in de wereld worden aangetroffen. Het boek gaat ook over inwijding in een wereld van innerlijke wijsheid aangaande het menselijk bestaan. JUWEEL

Ik ben een enorme fan van de boeken en de boodschappen daarin van White Eagle, de grote entiteit uit de geestelijke wereld. Dit boek is weer een dergelijk juweel in de reeks.

 

REHABILITATIE

White Eagle toont ons in dit boek de vergeten kant van God, die wel degelijk in alle godsdiensten terug te vinden is, de goddelijke moeder. Deze kant van God is eeuwenlang weggedrukt door de mannelijke instituten die kerk genoemd worden. De verering van God als moeder is in alle culturen terug te vinden, het werd in oude tijden als vanzelfsprekend beschouwd dat God zowel vader als moeder was. Wie anders dan de moeder brengt het leven voort? Hoe kan de Zoon, het Kind, de mensheid, geboren worden uit alleen het vaderprincipe? De mensheid heeft dit altijd intuïtief geweten, maar het is in onze tijd van essentieel belang om de goddelijke moeder weer de plaats te geven die haar rechtmatig toekomt; de plaats naast de vader God. Vrouwen hebben de bijzonder belangrijke taak de leiding op zich te nemen in de nieuwe tijd, zodat het goddelijke moederprincipe weer tot bloei kan komen.

 

HOOGMOED EN ARROGANTIE

We kennen het principe van de Drie-eenheid, maar het wordt ons door de kerken sinds het begin van het christendom al voorgesteld als het principe van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarbij de Heilige Geest als vrouwelijk voorgesteld wordt. Maar, de kerken hebben altijd geclaimd de Heilige Geest van God door te kunnen geven aan de gelovigen in de sacramenten. Echter, de Geest waait waarheen zij wil en laat zich nooit ofte nimmer vangen in een geïnstitutionaliseerde mannenmaatschappij. Te denken dat de Heilige Geest kerkelijk bezit is en dat het vrouwelijke principe alleen maar door mannen (!) doorgegeven kan worden is hoogmoedswaanzin en totale arrogantie. Door deze manier van denken stelt kerk zichzelf aan als machtshebber en controleur van de Geest van God. Totale absurditeit of zelfs blasfemie!

 

ONTHULLEND

White Eagle geeft in dit boek ook een prachtige uitleg over de goddelijke geometrie; de spirituele betekenis van de driehoek, de rechthoek en de cirkel, als ook de spirituele betekenis van de roos. Hij reist met ons mee door de eeuwen heen, terwijl hij de ontwikkeling van de verering van het moederprincipe voor ons in kaart brengt. Het is interessant te lezen wat de ware betekenis is van het verhaal van Eva en de slang in het paradijs; een totaal andere interpretatie dan de algemeen heersende uitleg van de religie, waarbij de vrouw altijd als slecht en als grote verleidster van de man – het zwakke geslacht – afgeschilderd wordt. Vrouwen zijn veel ontvankelijker voor spirituele zaken, veel intuïtiever en vaak liefdevoller en wijzer dan mannen. Dit is altijd als een grote bedreiging ervaren door mannen in machtsposities.

 

LOGISCH

Het goddelijke mannelijke principe van macht en wil zal samen moeten vloeien in de mens met het goddelijke vrouwelijke principe van liefde en wijsheid, zodat het goddelijke Kind geboren kan worden dat de macht en de wil zal aanwenden in liefde en wijsheid. Dit goddelijke kind ben jij, dit goddelijke Kind is de geheelde mens, die de Christus genoemd wordt. Het is de twee die eenheid wordt; het huwelijk tussen de ziel en de geest.

 

Net zoals ik al zei, een juweeltje dat beslist niet in een paar woorden samen te vatten is en nog veel meer spirituele geheimen onthuld dan ik kan en mag noemen. Het is een zodanig boek dat je met een zucht weglegt als het uit is, omdat het uit is! 

 

 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html