Ontdek het Leven

 2012 – De aarde op weg naar de vijfde dimensie

Ute Kretschmar


 DRUKKE BOEL

Dit boek is een must voor de lezers die geloven in de 2012 theorie, het bevat belangrijke informatie over het transformatieproces dat nu plaats vindt. De meesterjaren zijn begonnen; de aarde is op weg naar het parallelle universum en treedt dat in 2012 binnen. Op weg naar dat moment kan ieder mens, elke ziel 'meester' worden en dat is een unieke mogelijkheid, die nog niet eerder is voorgekomen. Dit is de reden waarom het zo druk is op aarde. 

Enkele onderwerpen die in het boek aan de orde komen:

 

DE REISGIDS

Tijdens je verblijf in de geestelijke wereld wordt een zielsprogramma voor je opgesteld, waarbij zowel je aardse als geestelijke zielsverwanten betrokken zijn. In het boek wordt uitgelegd hoe keuzes gemaakt zijn en hoe het spel van het leven door alle deelnemers geregisseerd wordt. Een bijzonder detail is het schuldaspect van het zielsprogramma. Het ontwikkelen van schuld is een voorschrift uit het programma: de ziel moet zich schuldig maken, want anders kan het geweten zich niet ontwikkelen. Maar op het moment dat je sterft zul je beseffen dat schuld niet bestaat. Je zult je op dat moment alles herinneren, je zult weten dat je een ziel hebt, je zult merken dat je ‘derde oog’ zich opent en je kunt zowel de stoffelijke als de geestelijke wereld waarnemen, sommige zielen nemen direct afscheid van de stoffelijke wereld, andere vertrekken pas na hun begrafenis of crematie. De zielstoestand na het overlijden wordt uitgebreid besproken in dit boek.

 

JE ECHTE LEEFTIJD

Je zielenleeftijd is gerelateerd aan het aantal incarnaties; er zijn zeer jonge mensen die zeer wijs zijn en er zijn kinderlijke ouderen. Er staat in dit boek een hele belangrijke uitleg over de zielsontwikkeling beschreven, die ik je niet wil onthouden.

 

Het niveau van de ziel is vergelijkbaar met de stadia van een stoffelijk leven, dus van baby tot oudere. Zielen van het derde niveau zijn tot de jaren '90 van de vorige eeuw massaal geïncarneerd en een weerslag van hun niveau is terug te vinden in onze televisieprogramma's (!). Samen met hen zijn vele oudere en wijze zielen geïncarneerd die nu de Lichtwerkers zijn. Na 1990 zijn er echter alleen nog maar oudere en wijze zielen van het vierde en vijfde niveau geboren, de Indigo- of Nieuwetijdskinderen. Dit verklaart de problemen die veel ouders (niveau 3) met hun kinderen (niveau 5/6) ondervinden. Het boek gaat veel dieper in op de niveauverschillen en het doel van de verschillende niveaus.

 

Als je als mens geboren wordt doorloop je alle stadia tot het punt dat je verworven hebt in eerdere incarnaties. Je doorloopt in versneld tempo je vorige fasen van ontwikkeling. Als je je uitgangspunt hebt bereikt, groei je verder. Veel Indigo kinderen hebben op jonge leeftijd al grote problemen. Als je bedenkt dat na 2012 deze kinderen de maatschappelijke leiding moeten overnemen en liefde en zorg terug in de mensheid moeten brengen, dan verduidelijkt dit hun huidige moeilijke jaren. De Nieuwetijdskinderen moeten de aarde naar het hogere plan tillen, de uitvoering ervan ligt in hun handen. De zielen die dit niveau nog niet bereikt hebben, de zielen van het derde of vierde niveau, krijgen in één leven, dit leven, de kans het vijfde of zesde niveau te bereiken van rijpere of wijze ziel. Anderen die zich niet willen of kunnen aanpassen zullen afscheid nemen. De aarde zal in 2012 versmelten met de hogere dimensie zoals in het plan is voorzien. De trilling wordt steeds hoger en spanning en chaos nemen toe. Dit proces is nu gaande. Gedachten zullen zich steeds sneller in de materie manifesteren.

 

VERANDERINGEN

Primair is dat veel mensen tijdgebrek ervaren en dat het gevoel van stress toeneemt. Veel mensen weten niet hoe ze moeten leven. Je zult moeten leren prioriteiten te stellen: wat vind je diep in je hart belangrijk en wat maak je jezelf wijs. Iedereen moet aan zichzelf werken en wordt met zichzelf geconfronteerd. De behoefte aan echte liefde wordt steeds groter, zowel om te geven als om te ontvangen. Mensen worden ruw wakker geschud en vragen zich af wat de zin van het leven is.

De Lichtwerkers, de spirituele mensen die al door de 'fase van ontwaken' heen zijn gegaan zullen de wegbereiders en helpers zijn. Mensen die deze stappen in hun geestelijk ontwakingsproces niet willen zetten zoeken hun heil in andere middelen: drugs – tabletten – alcohol of seks. Zo verdoven ze zichzelf. Slechts een klein gedeelte zal het roer omgooien. Een andere groep zal uitleg geven aan hun verwarring door haat, (verbaal) geweld en agressie. Niet alle mensen zullen deze transformatie meemaken. De veranderingen zijn positief en liefdevol, maar je moet je bewust worden van de Kracht. Analyseer je gedachten, gevoelens en creaties. Zoek hierbij vooral de liefde, onvoorwaardelijke liefde. Het doel is liefdevolle acceptatie. De mensheid valt in twee groepen uiteen; de ontwaakten en de slapenden.

 

ZIEL EN EGO

Het is belangrijk te beseffen wat je denkt en wat je voelt.

-      Welk gevoel zit achter je denken?

-      Waarom denk je zo, voel je zo, handel je zo?

-      Waar zijn je overtuigingen op gebaseerd en hoe zijn ze gevormd?

-      Is het een gevoel van vreugde, liefde of vrijheid?

-      Is je gevoel gebaseerd op angst, schaarste of zelfbeperking?

Je zendt signalen uit naar het universum. Pas op, want wat je van binnen voelt, trek je van buiten aan. De komende tien jaar zullen gevolgen van denken en doen zich steeds sneller materialiseren en manifesteren. 

-      Wat denk je als je wakker wordt?

-      Denk je aan liefde of aan angst?

Word je bewust van de inhoud van je gedachten. Kies je gevoel, als het mogelijk is liefde voor wie of wat dan ook. Kies je energie en kracht. Ga in je Kracht staan en kies wat je wilt. Ieder mens volgt zijn of haar eigen weg en je bent voor een ander slechts een richtingaanwijzer. Het ontwaken zal snel gaan, je zult je verbazen. Creëer alleen het allerbeste en dat is liefde. Intuïtief zul je je levensplan dan ontdekken. Hoe ziet je ideale leven eruit? Visualiseer het. De herinnering eraan ligt in de idealen van je tienertijd. Ieder mens wordt afzonderlijk gedwongen aan zichzelf te werken. Dit is een omvangrijk proces en het is zeer intens. Het proces verloopt in golven van groei en rust. Het is een gefaseerd proces van harmonie en energiegolven die je omvormen. Er is geen weg terug. Dit is je laatste leven in de dualiteit. Sta constant in verbinding met God en het goddelijke. Wees in constant gesprek met de geestelijke wezens die je helpen. Je worstelt met jezelf en met God. Wees optimistisch, je kunt niet verliezen. Niets of niemand hoeft je tegen te houden.

 

TRANSFORMATIE

In de meesterjaren, dus NU, is er een soort test, een proef, een examen voor het meesterschap dat moet worden afgelegd door mensenzielen. In deze periode moet de ziel in haar eigen kracht komen, Je hoeft dit proces niet helemaal alleen door te worstelen, je wordt hierin ondersteund door je geestelijke broers en zussen, door de Meesters en de Engelen. Je moet echter wel om hun hulp vragen.

 

De dualiteit zal worden opgeheven, het midden, het rustpunt zal binnen in je zelf ontstaan. Je zult alles niet meer zo belangrijk vinden, je zult niet begrijpen waar je je altijd zo druk om hebt gemaakt. Je zult die rust ervaren en dan zul je het meesterschap kunnen bereiken. Je zult begrijpen volgens welke wetmatigheden het leven werkt, je leert dat je door je eigen gedachten, overtuigingen en uitstraling de werkelijkheid schept. Je wordt je bewust van je gedachten en leert te kiezen wat je graag in je leven wilt realiseren. Niets is moeilijk als je de beslissing neemt dat niets moeilijk is. In 2012 is het proces afgerond. Wat dan de staat van de mensheid zal zijn is uitgebreid in het boek te lezen.  Er staan nog veel meer zeer bijzondere, interessante dingen in dit boek beschreven. 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html