Ontdek het LevenDe Maya Kalender

John Calleman


ENIGE INFORMATIE VOORAF………….

De Maya-kalender is een metafysische kaart van de evolutie van bewustzijn en registreert hoe de spirituele tijd verloopt. De kalender geeft negen kosmische cycli weer, die negen stadia van bewustzijn voorstellen. In 2011 zullen deze negen cycli die de aarde heeft doorlopen gelijktijdig aflopen. Dit markeert het einde van de meetbare, lineaire tijd en tevens het begin van een nieuwe verlichte wereld. Het boek onthult dat de Maya-kalender een spiritueel en profetisch instrument is dat een groter begrip biedt van de bewustzijnsevolutie door de menselijke geschiedenis heen. Het voorspelt een fase van ingrijpende veranderingen voor de wereld en de mensheid. Tevens biedt het concrete stappen om onszelf op één lijn te brengen met deze groei naar verlichting.

   

MOEILIJK

De Maya kalenders zijn moeilijk te begrijpen en te bevatten voor een leek, maar de spirituele uitleg ervan is des te boeiender. De kalenders impliceren dat we evolueren naar ongekende hoogten. Ik heb diepe bewondering voor mensen als Calleman, José Arguelles en onze Nederlandse Peter Toonen, die de Maya kalender begrijpen en ook kunnen uitleggen in begrijpelijke terminologie. De vraag wat er precies in 012 zal gaan gebeuren houd mij al langer bezig en zoals gewoonlijk werd het antwoord mij gegeven door het universum.  .

   

TIJDNOOD

Het boek is beslist de moeite waard voor iemand die dezelfde vraag heeft gesteld. De uitleg over de kalenders pur sec is moeilijk te begrijpen, daarvoor moet je, denk ik, een geïncarneerde Maya zijn zoals Calleman, Anguelles en Toonen, die het begrijpelijk uitleggen van de Maya kalenders als levenstaak op zich hebben genomen. Ongetwijfeld zullen er nog meer schrijvers zijn die zich met de materie bezig houden. Vooral de uitleg over de aflopende tijd is van essentieel belang voor je spirituele ontwikkeling. We hebben niet lang meer te gaan tot we de totaal verlichte staat zullen hebben bereikt en er is nog veel, heel veel dat wereldwijd uitgezuiverd dient te worden, zowel in individuele levens als op mondiaal niveau. De tijd begint te dringen voor hen die mee willen gaan in het ascensie proces. De 22 Maya kalenders lopen af, waarna tijd ophouden zal te bestaan en het tijdperk van de geest aan zal breken .

   

SAILLANT

Zoals altijd probeer ik het oude en het nieuwe aan elkaar te verbinden en ook nu werd mij iets over de ‘oude’, maar zeer actuele, wijsheden duidelijk. In de Bijbel wordt namelijk niet gesproken over de eindtijd, maar over het eind der tijden. Hoezo tijden? Er werd altijd aangenomen dat met het woord tijden de cyclus van de eeuwen werd bedoeld. In het licht van de 22 Maya-kalenders komt een andere betekenis van deze uitdrukking naar voren. Het eind der tijden kan het einde van de 22 kalenders zijn, die elkaar als de trappen van een piramide overlappen; elke kalender is bovenop de vorige kalender geplaatst.  Het einde der tijden is het einde van de beklimming van de treden van de piramidevormige kalenders. Het zou me niets verbazen dat de oude mysteriescholen op de hoogte waren van de Maya kalenders en hun spirituele werking. Jezus van Nazareth was een ingewijde; hij kende de geheimen van de mysteriescholen en de goddelijke geheimen van het universum en het is niet onmogelijk dat ook Hij op de hoogte was van de kalendertellingen. Uiteraard is voor God niets onmogelijk, toch?

       

HET TIJDPERK VAN LIEFDE

Het is mij door dit boek duidelijk geworden, dat we geen tijd te verliezen hebben. De weg naar verlichting is een persoonlijke weg die alleen in relatie met andere mensen ervaren kan worden. Degene die zich afkeert van spirituele ervaringen, buigt zich af van de spirituele weg. Velen krijgen de mogelijkheid aangereikt de spirituele weg in te slaan, maar heel weinig mensen durven de eerste stap op het pad te zetten en keren zich om naar hun zorgeloze, oppervlakkige en daarmee inhoudsloze leven. Lang niet iedereen heeft de moed de moeilijke confrontatie met zichzelf aan te gaan. We staan echter vlak voor de evolutiesprong van de mensheid naar de totale staat van verlichting. We zijn hier gekomen om het mee te maken. De tijd begint te dringen en je kunt het je niet veroorloven op anderen te wachten, de wekker loopt af! Je mag niet achterblijven, omdat anderen zich afkeren. Je zult heel veel van je persoonlijke leven in diep verdriet en grote pijn achter je moeten laten, maar je zult ook je spirituele familie ontmoeten. Zij zijn je echte, geestelijke familie en samen met hen zul je groeien naar de staat van verlichting, zij volgen hetzelfde pad als jij en zij zullen je steunen en verhogen en je nooit laten vallen of in de steek laten. Met hen zul je het eind der tijden meemaken en overstappen in de nieuwe tijd, daar waar de tijd heeft opgehouden te bestaan en waar de geestelijke staat van verlichting is bereikt.

   

Houd vol! Houd dus vol!  

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html