Ontdek het Leven

 


De Kabbalist

Geert Kimpen


 EEN GEHEIM VAN ‘LEVENSBELANG’

Chaim Vital is een joodse jongeman die leeft in de zestiende eeuw. Hij heeft grote aspiraties; hij is van plan om de geheimen van de joodse mystieke stroming – de Kabbala – op te schrijven en te publiceren met het doel de kennis vast te leggen voor komende generaties. Zijn leermeester Itschak Luria geeft hem alle antwoorden op zijn vragen en deelt één van de belangrijkste universele geheimen met hem. Luria heeft de geheime namen van God ontdekt in de Thora, het heilige joodse boek en deze geheime namen zullen het mogelijk maken de grootste, verloren gewaande schat van het Jodendom opnieuw te ontdekken, zodat het allerheiligste geheim opnieuw ontsluierd kan worden. De geheime namen ontsluiten het heilige der heiligen en wat dit precies inhoudt, is iets dat zelf ervaren moet worden door het lezen van de Kabbalist.

 

Maar, de weg naar het meesterschap is voor Chaim, net zoals voor ieder mens, een moeilijke weg vol hindernissen, valkuilen, obstakels, hoge toppen en zeer diepe dalen. Struikelend, vallend en opstaand vervolgd hij zijn weg, totdat hij de mystieke dood sterft en daarmee het mystieke huwelijk met God sluit.

 

TIJDLOOS IS EEUWIG

Als de leerling er klaar voor is, verschijnt de leraar. Iedere reisgenoot op het spirituele pad is van dit oeroude principe, dat voor alle tijden geldt, op de hoogte. De leraar leert aan en van de leerling en zo worden beiden één. Het hangt van de bereidwilligheid af van zowel de leraar als de leerling hoe snel dit proces gaat en hoe de bewustzijnsgroei tot stand komt. Veel kabbalistische kennis raakt aan de nieuwe spiritualiteit, ofwel veel nieuwe spiritualiteit is gebaseerd op de oeroude kabbalistische wijsheid. De reden daarvoor is eenvoudig; universele waarheden zijn niet tijdgebonden en ze zijn terug te vinden in alle religies en mystieke stromingen. God is de basis en het doel van het mystieke denken en in de kabbalistiek staat God en het goddelijke als doel van het menselijke leven centraal.

 

ONTSNAPPING ONMOGELIJK; BEVRIJDING GEGARANDEERD

Chaim bereikt het meesterschap na het betalen van de ultieme prijs. Die prijs is de liefde van zijn leven. Jezus Christus zegt, dat je geen twee heren kunt dienen en Hij sprak de waarheid. Je kiest óf voor God óf je kiest voor de wereld en alles wat daarin bestaat. Wereldse liefde hoort bij het ego en om God volledig toe te laten in je leven en totaal te kunnen aanvaarden zul je de keuze voor Hem onvoorwaardelijk moeten maken. Je zult je leven compleet in Zijn handen moeten leggen in totale overgave. Een andere mogelijkheid is er niet en het betekent het loslaten van speciale wereldse relaties. Chaim denkt echter, net zoals ieder ander mens, dat het mogelijk is beide mogelijkheden te bezitten zonder een keuze te hoeven maken. Hij komt er achter dat dit onmogelijk is. Door het leven murw gebeukt blijft er voor Chaim maar één mogelijkheid over; de weg om God te dienen met heel zijn hart en ziel. Dit is de weg die ieder mens moet gaan, geheel op zijn of haar eigen tijd en uit eigen vrije wil, maar onontkoombaar en onherroepelijk.

 

JE KUNT NIET FALEN

De Kabbalist beschrijft de feilloze universele wetmatigheden van oorzaak en gevolg; de goddelijke wet die Chaim treft. Hij is daarmee een uiterst herkenbaar voorbeeld voor elke spirituele zoeker. Het boek is op ware feiten gebaseerd en het levensverhaal van Chaim Vital zal ieder mens die op weg is naar Huis inspireren om de moed nooit te verliezen. Hoe moeizaam de weg ook mag zijn en hoezeer de duisternis zijn best zal doen het ontwakende licht te vernietigen, de gedachte aan opgeven van het op komt nooit en te nimmer op bij een spiritueel mens; opgeven is onmogelijk. De Kabbalist is een boek dat je zal inspireren en geheimen zal ontsluieren die je verder zullen helpen op je pad

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html