Ontdek het Leven


De Gouden Belofte

Ronna Herman


AARTSENGEL MICHAËL

Dit boek gaat over de Lichtwerkers, de spirituele voorhoede van de nieuwe tijd. Lichtwerkers zijn de boodschappers van "Ik Ben". Dit boek bevat de boodschappen van Aartsengel Michaël voor de Lichtwerkers op hun weg naar Meesterschap. In de tweede helft van het boek noemt Michaël de Lichtwerkers ook meesters. De Gouden Belofte van Michaël is, dat elk spiritueel ontwaakt mens in één leven, het huidige, het meesterschap kan bereiken. Dat wat vroeger een proces van vele, vele levens vereiste, kan nu in dit leven bereikt worden. Dit betekent wel een zware, moeilijke tijd voor de Lichtwerkers. Ze hebben hun eenzame strijd gestreden.

 

GEBOORTE VAN HET MEESTERSCHAP

Voor de meer gevorderde nieuwe spiritualisten is het boek toch gedateerd, de gechannelde informatie is van 1997 en er is al zeer veel nieuwe informatie ontvangen uit de geestelijke wereld in de afgelopen jaren. Toch is het een waardevol, verhelderend boek voor de persoonlijke ontwikkeling van en inzicht in de taak van de Lichtwerker. De Gouden Belofte is een goed boek voor mensen die zich midden in hun spirituele ontwakingsproces bevinden. Het kan je op je weg begeleiden en je zult veel gemoedstoestanden herkennen die in het boek besproken worden. Vele frustraties en je ongeduld, maar ook de onbedwingbare drang om verder te gaan op je weg. Er staan goede visualisaties in het boek om je te helpen je rustpunt te vinden en om in contact te komen met de engelenwereld. Troostrijk is ook de Gouden Belofte zelf, namelijk dat je in dit leven het meesterschap kunt bereiken. Dat gaat niet zonder slag of stoot; het is een geboorteproces en zoals bij elke geboorte kent ook dit proces geboortepijn, maar je zult ervaren dat je na elke pijnscheut en worsteling met je eigen duisternis een stap verder bent gekomen op je pad naar het Licht. Lichtwerkers zijn niet trots, zij zetten zichzelf niet op een voetstuk, Lichtwerkers zijn dankbaar dat ze dat mogen zijn wat ze zijn, wegbereiders voor anderen. De Liefde voor God en de medemensen is hun drijfveer en ze kunnen niet anders dan deze weg gaan; er is geen weg terug. Bij elke spirituele stap die de Lichtwerker zet op de weg, is hij/zij zich bewust van het feit dat de achterliggende weg afgesloten is. Bedenk dat de hele geestelijke wereld de belofte geeft dat je geholpen wordt op je pad. Dit boek is een deel van die hulp. 

 

HET PAD VAN DE MEESTER

Je taak als Lichtwerker is wegbereider (M/V) te zijn voor de nieuwe tijd. Je hebt een voorbeeldfunctie voor de anderen die komen en massaal zullen ontwaken. Je fungeert als katalysator tussen de slapenden en de ontwaakten, je taak is hen te begeleiden op de weg naar de volgende dimensie. Die taak is niet gemakkelijk. Je bent de voorhoede die weet wat er te doen staat en je hebt de weg zelf alleen afgelegd of je bent nog onderweg. Je hebt geleerd door al je angsten en pijn heen te gaan en oude gedachtepatronen los te laten. Alle negatieve emoties heb je doorgeworsteld en omgevormd naar prachtige toekomstvisioenen. Wat heb je niet allemaal mee moeten maken, wat heb je wel niet allemaal doorstaan. Van Michaël krijg je de belofte dat je niet alleen door de donkere nachten van de ziel gaat, maar dat de hele geestelijke wereld je ten dienste staat. Je zult niet falen, je zult een nieuwe toekomst creëren met alle andere, ontwaakte Lichtwerkers. Houd dus vol en laat je niet afleiden.

 

PIONIER: DOEL EN OPDRACHT

Het is een verwarrende tijd, je voelt je vaak verloren, je hebt concentratieproblemen en soms voel je je gedesoriënteerd. Dit gaat voorbij. Je zult horen bij de legendes van de toekomstige tijd, bij de mensen die de aarde haar schoonheid en plaats teruggaven die haar toekomt. Wat een prachtig idee. Maar het pad van de meester is niet voor de zwakken van hart en geest; je hebt er enorme moed voor nodig, omdat je een pionier bent. Het is daarom belangrijk dat je in je innerlijk rustpunt blijft. De toekomst lijkt donker en duister met meer haat en agressie dan ooit. Dat is de zuivering, het proces dat nodig is. De scheiding is begonnen en is noodzakelijk dat het plaats vindt. Jouw bijdrage is van vitaal belang. Je leven is tweeledig; het doel is zowel het meesterschap te bereiken als je opdracht hier te vervullen.

 

BELOFTE

Daarom is de Gouden Belofte gegeven: de belofte dat wij in dit ene leven de gelegenheid zullen hebben om toegang te krijgen tot en door te dringen in de volle kracht van de Kosmische Levenssubstantie die opgeslagen ligt en ligt te wachten in het hart van je goddelijke "Ik – Ben -Aanwezigheid", met andere woorden: je bent in dit leven in staat via je eigen godsruimte in contact te komen en volledig samen te smelten met God.

 

TWAALF RICHTLIJNEN

In het boek staan twaalf gedachten ter overweging op de weg naar meesterschap. Ze komen er op neer dat je in je eigen kracht moet gaan staan, jij bent het voorbeeld voor anderen. Je moet emotionele en mentale beheersing bezitten. Je moet in balans komen, zodat je kunt creëren en manifesteren. Je moet je intuïtie gebruiken, voelen. Je moet een houding van liefde, verwondering en dankbaarheid creëren. Je moet neutraal zijn, ontspannen en niet op de voorgrond treden. Tegelijkertijd dien je te beseffen dat je niets 'moet'.

 

NIEUW BEWUSTZIJN

Dit klinkt dubbel, gezien het voorgaande, maar het is een proces dat niet afgedwongen kan worden. Het leven zal je de ervaringen brengen waardoor je je positie in kunt nemen. Des te meer ervaren je zult zijn, des te gemakkelijker zal je pad worden. Als je spiritueler wordt, zal negativiteit je niet meer kunnen beheersen, dit is een nieuw bewustzijn. Het doel van de ziel is liefde ontvangen en geven zonder eigendomsrecht, onvoorwaardelijk. Je zult jezelf leren zien als Godsvonk, zonder schuld of angst, volmaakt. Als je van jezelf kunt houden, kun je ook anderen toestaan van jou te houden. Je zult al je energie moeten richten op het nieuwe. Wijsheid wist karma. Je zorgen maken hoort bij de slapenden. Weet dat alles perfect is. Jij alleen kunt jezelf veranderen. Je bent veroordeeld tot volmaaktheid, dus ontspan je en geniet van de reis.

 

PASSIE

De vlinder is symbool voor de ziel; zoals de vlinder ontwaakt uit de cocon, zo zal de spiritueel ontwaakte ook uit de oude mens kruipen. Het is een geboorte- en groeiproces met groeipijn, frustratie, angst, verwarring en eenzaamheid. Vooral de eenzaamheid wordt als zwaar ervaren door de Lichtwerkers. Alle pijn is bedoeld als zuivering en je zult het zelf moeten doen, niemand anders kan het van je overnemen. Je lijdt het meest wanneer er oordeel en boosheid in je hart leeft, want dan beperk je de instroom van Christuslicht. Verlies de moed niet; de duisternis is altijd het diepst vlak voor de dag aanbreekt. Het is een langdurig, pijnlijk en frustrerend proces. Het is onthechting, loslaten van het oude en openstaan voor het onbekende. Hoe creëer je het beste? Door een visie te hebben, geloof in jezelf en in je vermogen alles te bereiken wat je wilt. Volg je passie, laat je niet afleiden. Wat je gelooft ervaar je. Dank God voor alles en zie je overvloed. Richt je op schoonheid. Weet!. Ga in je Kracht staan. Twijfel nooit ofte nimmer. Leg je geen beperkingen op en luister en kijk naar de tekenen, handel op je intuïtie en dank God. Zo creëer je een krachtveld dat alleen jij kunt verstoren. Laat niets of niemand je van je pad afleiden. Durf!

 

 

DE SLEUTEL

Denk liefdevol en het zal terugkomen, je verdient het allerbeste. Je bent een energie machine, die gedachten en emoties uitzendt en alles in gematerialiseerde vorm terug krijgt. Liefde is je natuurlijke staat en op je natuurlijke staat heb je recht, je hoeft niet minder te accepteren. Eén van de grootste obstakels die een hoger ingewijde moet overwinnen is het gebrek aan liefde voor zichzelf en het zichzelf als onwaardig zien. Dit is ons eeuwenlang ingeprent. Je zult leren van jezelf te houden. Diep in elk mens ligt het gevoel dat er iets moet veranderen, dat het zo niet meer verder kan. De tijd gaat steeds sneller en als je goed oplet zul je merken dat het met sprongetjes gaat. Je kunt alleen overleven in het NU. In Jezelf. Je gedaante en je werkelijkheid verandert en als je mee verandert, zul je je niet meer zo uitgeput of stuurloos voelen. Blijf in het nu en bedenk dat je niet alleen bent en dat ook nooit geweest bent. Je zult krijgen waar je om vraagt, absoluut. Weet dus wat je vraagt! Vraag liefde. In dit veranderingsproces zal je lichaam ook veranderen in een sprankelend lichtlichaam, gezond, levendig, volmaakt en jeugdig. De sleutel is liefde, integriteit, waarheid en eenheidsgevoel met alles en iedereen. Je bezit het vermogen wonderen te doen, dien het Hogere, het Hoogste doel. Geef je aan God en God zal zichzelf aan jou geven. Het grote geheim is dat het initiatief bij jou moet liggen. De geestelijke wereld kan het principe van de vrije wil niet doorbreken, dat is tegen Gods wet. Alles in je leven loopt volgens Gods plan. Angst is je grootste vijand, wees dus nergens bang voor. Vraag om het allerbeste; ontvang het en geef het door.

 

TOESCHOUWEN

Alles is in beweging, het grote ontwaken is begonnen. Kijk als toeschouwer naar jouw leven en naar het leven om je heen. Neem afstand en laat los, onthecht. Liefde is alles, zoek liefde. Kijk naar wat je hebt uitgezonden. Als je een muur om je heen hebt gebouwd, breek hem dan af. Als je om je heen kijkt zul je merken dat het negatieve steeds negatiever wordt. Mensen creëren steeds zelfvernietigender impulsen, ieder mens moet een beslissing nemen en de vrije wil is belangrijker dan ooit. Negativiteit zal leiden tot chaos; inwendig en uitwendig. Deze chaos manifesteert zich door ziekte, depressiviteit, grote boosheid, frustratie en gewelddadigheid. Laat je niet meezuigen, niet leegzuigen. Laat je niet in de drama's van anderen betrekken, blijf toeschouwer en blijf in je Kracht. Positiviteit trekt hetzelfde aan en negativiteit ook, de kloof wordt steeds groter. Probeer anderen niet te veranderen, maak ze bewust. Heel jezelf, vergeef jezelf. Wees tevreden over jezelf. Wees een voorbeeld. Wees niet ongeduldig, want dat is een valkuil.

 

GEEF NOOIT OP Dit is de tijd van de wederkomst van Christus en je hebt voor jezelf de donkere nacht van het kruisigingproces doorlopen. Maar de duisternis wordt opgeheven, je moet mee, anders ga je eraan kapot. Wees niet bang dat het niet waar zal zijn, want het is wel waar. Iedere Lichtwerker heeft de beproevingen en inwijdingtests ondergaan en zij zijn door de donkere nacht van de ziel het Licht van Verlichting binnengegaan. De karaktertrek die de lichtwerkers allemaal bezitten is vasthoudendheid; hoe pijnlijk de ervaringen ook waren, hoe alleen ze zich ook voelden, of hoe zwart de toekomst er ook uit mocht zien, zij gaven nooit op. Ze hielden vol, ze kunnen niet opgeven, dat is hen vreemd. Deel deze wijsheid, jouw wijsheid, dat is je taak. Als mensen je bespotten of willen kruisigen, vergeef hen dan, wees de verandering, wees het voorbeeld

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html