Ontdek het LevenAtlantis en wereldkarma

Pieter Barten


REGRESSIES NAAR VORIGE LEVENS VAN DE GEEST IN TRANCE

Dit boek voert je terug in de tijd naar twee vroegere, grote wereldsamenlevingen, die door velen als een legende worden beschouwd, maar wel degelijk hebben bestaan: het primitieve, maar spirituele Lemuria en het machtige en rijke – maar zeer materialistische en agressieve – Atlantis. Je neemt kennis van de ongelooflijke Atlantische ruimtevaart, van snelle tochten in vliegende schotels naar Mars en verder de interstellaire ruimte in. Het boek behandelt het soms beklemmende dagelijkse leven in Atlantis, de tweespalt en de uiteindelijke dramatische ondergang van het continent door overmoed. Verder het leven na de ondergang en Atlantis in de nieuwe tijd. Leven er in onze tijd nog rechtstreekse afstammelingen van het oorspronkelijke Atlantische ras in de aarde? En bezitten zij nog steeds hun fameuze vliegende schotels, die zo nu en dan worden waargenomen? Voor zover de introductie op de achterkant van het boek.

   

APART

De verhalen van de personen die in regressie gaan bij de auteur zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Er wordt een uitgebreid beeld geschetst van het continent Atlantis, maar dat is niet alles; het dagelijkse leven komt ook aan de orde. Atlantiers schenen workaholics te zijn, ze hadden nauwelijks tijd voor relaties wanneer ze in dienst waren van de luchtmacht. Ze exploreerden het universum en waren regelmatig op Mars te vinden in communicatie met de bewoners en bezoekers uit het heelal. Hun ruimtevaart is niet vergelijkbaar met de tijd van nu, omdat zij beschikten over andere metalen en werkten met besturing door middel van gedachtekracht. Ze mochten maar tot hun vijfendertigste levensjaar vliegen, omdat daarna hun reactievermogen zienderogen afnam. Er dreigden van binnenuit, maar ook van buitenaf grote gevaren.

   

TEGENSTRIJDIGHEID

In andere boeken heb ik gelezen dat de ondergang van Atlantis veroorzaakt zou zijn door een komeet die rakelings langs de aarde scheerde. De aarde zou destijds twee manen gehad hebben en de Atlantiers probeerden de komeet in de ruimte te vernietigen voordat zich op aarde een ramp van ongekende omvang kon ontwikkelen. Zij misten echter de komeet en raakten één van de twee manen, waardoor de aarde uit evenwicht kwam, de zwaartekracht veranderde en vloedgolven ontstonden. In dit boek wordt een andere oorzaak gegeven voor de ondergang van Atlantis; de Antlantiers wilden hun tegenpool – het huidige China – met een laserstraal dwars door de aarde aanvallen. Deze poging mislukte, omdat het magma binnen in de aarde explodeerde, waardoor alle vulkanen op Atlantis gelijkertijd lava begonnen te spuwen. Er ontstonden vloedgolven vanuit de diepte van de oceaan en de aarde begon door aardbevingen te scheuren. De scheuren liepen vol met water en hierdoor zonk het continent Atlantis als het ware in de diepte. De ‘goede’ mensen die van deze snode plannen op de hoogte waren probeerden te ontsnappen met boten of vliegende schotels. Ze kwamen terecht op de plaatsen waar wij ook nu nog piramiden vinden, waarbij ze probeerden de kennis en wetenschap van het verdronken continent in stand te houden in de culturen waar zij neer waren gestreken. Welk van de twee verhalen juist zijn? Niemand kan dat vertellen, maar ik vond deze versie van de ondergang ook fascinerend om te lezen.

   

INZICHT

Er wordt door de regressanten verteld dat er Atlantiers zijn geweest die zich niet in Egypte of de andere bekende plaatsen gevestigd hebben, maar die bases onder water in onderaardse grotten zouden hebben van waaruit zij met hun vliegende schotels de aarde verkennen. Een van deze bases zou bij de Bermuda driehoek liggen, een plaats waar ook veel Ufo’s worden gespot. De Atlantiers van heden proberen contact met de aardbewoners te krijgen, maar de mensen rennen gillend weg als ze hen zien, dus dat contact is niet mogelijk. De onderaardse Atlantiers komen door het gebrek aan contact in tijdnood, want ze weten dat het een kwestie van tijd is voordat Atlantis weer boven de zeebodem uit zal rijzen en dan zullen zij weer in de aardatmosfeer moeten leven. Zij hebben echter enige tijd nodig om zich aan te passen aan de atmosfeer en daarvoor hebben zij de hulp nodig van de mensen. Het kwartje valt: er worden onbekende vliegtuigen en wezens gespot, denk aan Rockwell, mensen hebben ontmoetingen met onbekende wezens, de vliegtuigen en schepen die verdwenen zijn in de Bermuda driehoek en de voorspelde veranderingen in en na het jaar 2012.

   

SPANNEND

Het waren spannende verhalen die de regressanten vertelden en heel veel informatie verduidelijkte mijn beeld van het oude Atlantis en Lemuria. Ik weet niet zeker of het boek nog in de handel is, maar het is de moeite waard om ernaar op zoek te gaan. Een boeiend boek, waar je heel veel leesplezier aan kunt belezen. 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html