Ontdek het Leven

 

DE VIJFTIEN BELANGRIJKSTE TESTEN VAN HET SPIRITUELE PAD

1.            MACHT

De eerste belangrijkste test voor iedereen op het spirituele pad is dat van de macht. Het is of het leren van gebruik maken van je eigen macht of, als je eenmaal deze macht bezit, ervoor zorgen dat die macht je niet naar het hoofd stijgt. Je eigen kracht kennen en op de goede manier gebruiken is de eerste stap naar emotionele en mentale gezondheid en spirituele groei. Het ideaal is om altijd, zoals dat heet, op een evenwichtige manier in je kracht te staan, en daar ook niet van af te wijken. Door het goed kennen en juist hanteren van eigen (Goddelijke) kracht bereik je uiteindelijk meesterschap over jezelf. Uiteindelijk zijn er maar twee mogelijkheden in het leven: of je staat in je kracht, of je geeft je kracht weg. Aan anderen, je onderbewuste, je negatieve ego, innerlijk kind, je gedachten, emoties, verlangens of je fysieke lichaam, noem maar op. De andere zijde van de munt is ervoor zorgen dat eenmaal verworven macht niet ontaard in onderdrukking van jezelf. De balans tussen je mannelijke en vrouwelijke kant is ontzettend belangrijk. Zie het als een stijlvolle dans waarin beiden harmonieus met elkaar mee bewegen.

De zwaarste test op dit gebied komt als iemand daadwerkelijk leiderschap verworven heeft. Gebruik je dan je verworven kracht en macht met het echte Christusbewustzijn van onvoorwaardelijke liefde, of wordt het de manipulerende en anderen onderdrukkende en overheersende macht van het negatieve ego, en laat je het dus naar je hoofd stijgen? Dit is precies hoe veel spirituele leiders, goeroes, channels en anderen die zichzelf spiritueel hoogstaand achten de mist in gaan. Want het gaat er nu juist om dat je iemand hetzelfde behandelt als voor de tijd dat je die macht bezat.

2.            GELD

De tweede test op het spirituele pad is het geld, de volgende valse God en vals idool. Stel je, als lichtwerker die zelfrealisatie in Christus of Boeddha bewustzijn nastreeft, de verbinding met God in alles en iedereen op de eerste plaats? Durf je de valse goden op het altaar voor offering te leggen? Hoe verknocht ben je aan geld? Er zijn veel lichtwerkers die leven in Christusbewustzijn, behalve als je iets met hen te doen hebt over geld. Dan gaat dat zelfde Christusbewustzijn radicaal drie hoog het raam uit. Alsof Christusbewustzijn alleen geldt als je ze een dik salaris geeft, wat spiritueel gezien natuurlijk totaal niet klopt.

Natuurlijk is geld belangrijk. Het is echter nooit belangrijker dan het door ons nagestreefde Christusbewustzijn. De andere kant van de munt is de vraag: zou je van het pad van Christusbewustzijn afraken als bijvoorbeeld al je geld weg was?

Veel van deze vijftien testen kun je niet los van elkaar zien en dat geldt zeker voor deze test, die erom gaat of iemands persoonlijkheid verandert als zij of hij in een positie komt waarin hij of zij veel geld heeft.

Bij veel geld hoort vaak ook macht. Zou je met dat geld en die macht mensen  die je nu kent op dezelfde liefdevolle manier blijven benaderen? En hoe kijk je dan naar mensen met geen of weinig geld? Veroordeel je hen of hou je van hen zoals God zou doen? Ook hier zijn maar twee manieren: het pad van God en dat van het negatieve ego. En de kunst is ervoor te zorgen dat die laatste geen vat op je heeft.

God wenst voor iedereen geld in overvloed. Arm zijn is beslist niet de bedoeling, en het product van de oude negatieven ego programmering van armoede. Arm zijn is daarentegen ook geen schande. Het kan een waardevolle les zijn. God ziet echter het liefst dat iedereen miljonair is, zodat al die miljonairs hun geld en kracht geven aan diegenen die het hard nodig hebben.

Andere belangrijke dingen die met geld te maken hebben zijn ook: wat gebeurt er als iemand je benadeelt? Wat doe je dan? Kies liever voor God dan gebondenheid aan geld, zonder arm te hoeven zijn.


3.            ROEM

Roem is de volgende uitdaging en test van het spirituele pad. Het is de derde van de drie grootste testen over geld, macht en roem en deze drie hangen nauw met elkaar samen. Wat gebeurt er met je persoonlijkheid wanneer je macht hebt, en geld en beroemd bent. Blij je dezelfde die je voor die tijd was, of behandel je mensen ineens anders, of zelfs als tweederangs burgers? En hoe gebruik je die roem? Voor ophemeling van jezelf en grotere invloed van het negatieven ego, of om als mede schepper op deze Aarde nog meer ten dienste te staan van het plan van God?

Het probleem in deze wereld is meestal dat degenen die geld, macht en roem bereiken of reeds bezitten psychologisch gezien totaal niet zijn toegerust om dit ook echt goed te kunnen dragen. Dat geldt niet alleen voor oliemagnaten, directeuren van multinationals of belangrijke politici, maar ook voor spirituele leiders! Hoe hoog begaafd zij spiritueel of intellectueel gezien ook zijn, vaak missen zij de vaardigheden om het negatieve ego, innerlijk kind, verlangens en emoties goed in bedwang te houden. Als je geld, macht en roem hebt, moet je je goed realiseren dat je ze van God te leen hebt, en dat je ze gebruikt voor Gods doeleinden. Als je ze misbruikt, en dus blijkt dat je deze les nog niet goed leer, ben je alles ook zo weer kwijt.


4.            GEHECHTHEID

Om Zelfrealisatie, innerlijke vrede, succes, gelukkige relaties en realisatie van God in je eigen leven te bereiken, moet je leren alle gebondenheid en afhankelijkheid van dingen te laten gaan. Boeddha zei destijds als: “alle lijden komt voort uit gebondenheid en afhankelijkheid”. Het is werkelijk verbazend waar we ons allemaal aan kunnen hechten. Alle negatieve emoties kun je herleiden tot gehechtheid. Net als alle stukgelopen relaties. Het is nodig om alles los te laten om in een staat terecht te komen waarin je in deze wereld kunt leven, maar niet gehecht bent aan deze wereld. Voorkeuren mag je altijd hebben, ook als deze sterk zijn, maar gehechtheid niet. De clou van voorkeuren hebben is dat je ervoor gaat met hart en ziel, maar dat je net zo gelukkig bent als je ze niet hebt.

Wat betreft zaken in de liefde; dat wat je deelt en laat gaan komt terug. En als het niet komt is het de wil van God. Het is de tij niet, of nog niet. Dat is een belangrijke wet in het leven. Wat je met alle macht vast houdt, verlies je. Dit is één van de basisprincipes van de kosmische wetten van manifestatie. Waaraan je ook gehecht of verslaafd bent, of dat nu mensen zijn, materiële zaken, gebeurtenissen in de toekomst, seks, geld, het maakt niet uit, verander afhankelijkheid in voorkeur.

Aan de andere kant gaan sommige mensen daarin weer te ver. Zij zweren alles af en hebben ook geen voorkeuren. Dat is dus ook de bedoeling niet, want dan ben je niet meer betrokken bij het Aardse materiële leven. Het is belangrijk om een passie te hebben voor het leven hier en voor al jouw doelen, voorkeuren en prioriteiten. Daarbij moet wel gezegd worden dat je er altijd voor moet zorgen dat je van binnen vredig en gelukkig bent, wat er ook gebeurt en dat je niet aan het vechten slaat met het leven.


5.            SEKSUALITEIT

Ben jij de meester over je seksualiteit of is de seksualiteit meester over jou? Dat is de vraag op het spirituele pad. Dienen de seksuele energieën alleen je lichamelijke behoefte of ook de liefde? Wie komt er eerst: God of seks? Ben je gematigd als het op seks aankomt? Zijn je seksuele alleen materieel en egoïstisch gericht op genot, of gebruik je deze energie ook voor het voelen van je liefde en de vergroting van je Christusbewustzijn en de verruiming van je bewustzijn? Dit zijn belangrijke vragen die lichtwerkers zich in alle eerlijkheid moeten stellen.

Bedenkt dat je hier aan het leren bent en als je een keer je neus stoot, dan heb je een les te leren. Seksualiteit is prachtig en is door God gecreëerd als majestueus instrument van communicatie in dienst van de Liefde. Seksualiteit is niet slecht. Het wordt echter negatief als het misbruikt wordt door ons negatieve ego. Gebruik het in dienst van de Liefde en het wordt een van de meest geheiligde, kostbare dingen die je kunt doen.

Deze test wordt helemaal interessant en belangrijk in combinatie met het hebben van macht, geld en roem. Hoe ga je dan om met seksualiteit? Er zijn nogal wat spirituele leiders die flink op hun gezicht zijn gegaan bij deze les. Zij gebruikten hun positie en macht  om bijvoorbeeld seks te hebben met hun volgelingen of leerlingen. In alle hoeken en gaten van traditionele en niet traditionele religie hebben we geestelijken hierdoor zien vallen, zowel Oosterse als Westerse. En ook de Nieuwe Spiritualiteit ontkomt hier niet aan. Ook hierin zijn welbekende, vergevorderde spirituele meesters die zich aan dergelijke praktijken schuldig hebben gemaakt. Laat dit een les voor ons allemaal zijn.


6.            VERLANGEN

De volgende belangrijke test is het leren te boven te komen en onder controle krijgen van verlangen. Bij lichtwerkers roept deze test nogal eens verwarring op. Wat echter bedoeld wordt is het leren meester zijn over de verlangens die worden geregeerd door het negatieve ego. Al deze verlangens moeten worden omgezet naar verlangens van het Hogere Zelf. Alle egoïstische verlangens  moeten worden omgezet in verlangen naar het realiseren van God en het goddelijke in je leven.


7.            WOEDE

Een goede definitie van woede is: een gebrek aan controle en een poging om die controle te herwinnen. Het misbruik van boosheid en woede heeft te maken met het misbruik van macht. Woede is in wezen een uiting van je ego. Maar in plaats van boosheid weg te stoppen is het wel beter die boosheid positief aan te wenden, want het heeft een onvoorstelbare kracht. Je moet je boosheid leren richten in Christusbewustzijn. Als je woede niet gebruikt op een onvoorwaardelijke, liefhebbende manier wordt het een aanval is dat is iets dat niet bij een spiritueel mens hoort. Het valt nooit goed te praten als je een ander mens aanvalt. Een ander pijn doen is God, en dus ook jezelf pijn doen. Iemand die altijd boos is laat een gebrek aan meesterschap zien.

Woede creëert afscheiding, terwijl het doel in dit leven nu juist is om altijd eenheid te creëren en te behouden. De cultivering van persoonlijke kracht en een houding van spiritueel strijder zijn is belangrijk, in tegenstelling tot negatief gerichte woede. Dit laatste zorgt ervoor dat je lever overbelast raakt. Woede komt van gehechtheid en niet inzien dat alles in het leven een les is. Het is ook een teken dat je nog geen meester bent over de op aarde heersende dualiteit.

Als iets in je relatie je bijvoorbeeld dwars zit, is het niet de bedoeling dat je dat gaat opkroppen, maar dat je het eerlijk uitspreekt op een liefhebbende en respectvolle manier. Boosheid zonder onvoorwaardelijke liefde is letterlijk ego.

Terechte woede bestaat niet, dat maakt het ego je wijs.  Boosheid heeft te maken met macht, en je wordt boos als je niet krijgt wat je wilt. Je ziet de dingen verkeerd. Iemand die altijd boos is, vecht met het leven. Het is een verkeerde manier van denken. Als je woede voelt opkomen, gebruik die energie dan voor iets nuttigs: het gras maaien, de tuin schoffelen, sporten, het huis schoonmaken, enz.. Als dat niet mogelijk is kun je ook je woede van je afschrijven of gaan mediteren. Doe er iets opbouwends mee! Vergeef jezelf als je eens een keer ontploft van woede, maar leef je nooit uit op een ander, het komt net  zo hard en veelvoudig weer naar je terug.


8.            ANGST OVERWINNEN

Eigenlijk zou deze les op nummer één moeten staan. Als er een woord is dat de kracht van negatief ego goed omschrijft, dan is het wel angst. En als er een woord is dat het Christusbewustzijn goed omschrijft, dan is het Liefde.

Alle emoties zijn terug te leiden naar deze twee basisemoties: angst en Liefde. Angst is niets anders dan een geprojecteerde aanval. Als we anderen aanvallen doen we dat omdat we bang zijn dat we iets tekort komen. Dit is ook de reden waarom in het boek Een Cursus in Wonderen zo duidelijk staat dat het erg belangrijk is om te leren alle aanvalsgedachten los te laten. De belangrijkste test op het Spirituele pad is wel het leren loslaten van angst en dit te vervangen door Goddelijke Liefde als basis van waaruit je opereert.

Als je alle angst hebt losgelaten, heb je ook grip op het negatieve ego-bewustzijn. En ook belangrijk is dat het loslaten van angst nauw samenhangt met vertrouwen hebben in God en jezelf, als aspect van God. Edgar Cayce zei zeer terecht: “Waarom zou je je zorgen maken als je ook kunt bidden?”

Een Cursus in Wonderen stelt dat er geen neutrale gedachten zijn. Gedachten zijn of gebaseerd op angst of op Liefde. Het is dus van vitaal belang om alle gedachten die op die angst zijn gebaseerd de toegang te weigeren, en keer op keer jezelf te vertellen dat je enkel en alleen gedachten gebaseerd op Christusbewustzijn binnen laat.

Er is geen les zo belangrijk als het leren overwinnen van het negatief ego-bewustzijn en dat vervangen door het Christusbewustzijn!!!! Het overwinnen van angst is groots werk op het Spirituele Pad.

 

9.            EGOCENTRISME

Egocentrisme is echt een boze plaag die de Aarde teistert. Het is verbazingwekkend te zien hoe belangrijke spirituele leiders het leven soms nog kunnen zien door de bril van het egoïsme en het egocentrisme. Dit komt voort uit hun enerzijds hoog ontwikkeld zijn in spirituele zaken, en anderzijds onderontwikkeld zijn op het psychologische vlak. Ze hebben dan niet geleerd een echte ouder te zijn voor hun innerlijke kind. Als je jezelf toestaat dat je geregeerd wordt door je innerlijke kind, dan wordt van innerlijke kind vanzelf egocentristisch en egotistisch, zoals dat ook bij ‘echte’ kinderen gebeurt. Er zijn nogal wat Lichtwerkers zwak op dit vlak. Dit is geen veroordeling, maar een oproep om jezelf op dit vlak zo sterk mogelijk te ontwikkelen en vervolgens anderen te helpen dit ook te bereiken. Er zijn momenteel gewoon niet genoeg mensen die dit goed kunnen onderwijzen………..

We moeten allemaal van dag tot dag leren om het kijken door een egoïstische bril los te laten, en het grotere perspectief te zien. We moeten leren in de schoenen van de ander te staan en door hun ogen te kijken. We moeten leren om alles en iedereen, inclusief onszelf in alle Zelfloosheid als God te zien, en een ander op die manier bijstaan. Deze kwaliteit tekent een echte Meester (M/V). verder is het bijzonder belangrijk het verschil in de gaten te houden tussen egoïstisch zijn uit het oogpunt van negatief ego en uit dat van echte spiritualiteit. De juiste grenzen voor jezelf stellen is een uitstekend voorbeeld. En ook de zorg voor het fysieke lichaam dat regelmatig aandacht en zorg vraagt. Deze dingen zijn nodig om jezelf in conditie te houden en niet op te branden. Het echte bewustzijn van de Meester (M/V) ziet alles vanuit het groepslichaam en niet door de bril van het innerlijk kind, negatief ego of het fysieke lichaam.


10.          VALSE BESCHEIDENHEID

Deze test gaat in samenhang met die op het gebied van macht, roem en geld, en de vraag of het ego erdoor opgeblazen wordt, en de persoonlijkheid vol raakt van zelfverheerlijking. Deze test, of het niet slagen voor deze test is de oorzaak van struikelen in Lichtwerk. Het maakt werkelijk niet uit hoe ver je gevorderd bent en zelfs niet of je al dan niet verlicht bent, we moeten hier allemaal zonder uitzondering constant op bedacht zijn.

Het gaat hier in dit geval om het zogenaamde superioriteitscomplex of het minderwaardigheidscomplex. Veel lichtwerkers blijven hangen in de ‘underdog’ positie. Het is schrijnend om te zien hoe de prachtigste spirituele leraren en de beste channels geregeerd kunnen worden door zelfverheerlijking en opgeblazen ego gedrag. Het werkt als vergif op het anders zo prachtige werk en de prachtige statements. Het zorgt er ook voor dat die mensen werken als een magneet die eerst aantrekt en daarna weer afstoot. Het zorgt ervoor dat de mensen zich het opgeblazen ego beter herinneren dan de vaak prachtige boodschappen en ongelooflijk mooie energie van zijn of haar werk op zich. De boodschap van de glorie van God komt totaal niet over op die manier en dat is tragisch.

Deze opmerking geldt niet alleen voor die mensen, maar eigenlijk voor ons allemaal. Wij moeten elk moment van de dag waakzaam zijn, want het ego heeft in de loop van de tijd een aardig arsenaal aan voetangels en klemmen neergelegd. Een klein moment van onachtzaamheid, een moment op de automatische piloot en je bent erin getrapt.

 

11.          HEBZUCHT

Hebzucht is een echte afschuwelijke en laag-bij-de-grondse eigenschap! In plaats van tevreden te zijn met je eigen stukje van de puzzel die door God is gegeven, wil het ego hebben, hebben, hebben. Het kan dan gaan over geld, maar eigenlijk gaat het veel verder dan dat, of wat voor materiële zaken ook. Het kan ook gelden op het gebied van macht, roem, spirituele doelen, zelfs voor de hebzucht naar spirituele groei.

Het ego richt zich niet op delen en geven, maar op wat het kan nemen en krijgen. En het onderwerp maakt echt niet uit. Het kan bijvoorbeeld gaan om het krijgen van informatie op spiritueel gebied, en dan vervolgens alles voor jezelf houden in plaats van met anderen te delen. Het gaat dan vaak hand in hand met gevoelens van competitie, jaloezie en elkaar de loef afsteken. In werkelijkheid is het zo dat datgene waar wij krampachtig aan vast houden uiteindelijk verdwijnt. Eigenlijk houden we alleen datgene wat we ook weg geven, dit is één van de belangrijkste wetten van het leven.


12.          DUALITEIT OVERWINNEN

Als je dualiteit wilt overwinnen moet je verder kijken dat het superieur en inferieur complex. Dit is een van de minst begrepen onderwerpen op het spirituele pad. De sleutel ligt in het realiseren dat het bewustzijn in de derde en vierde dimensie zich richt op dualiteit en polariteit. Als je eenmaal gaat leven vanuit eenheidsbewustzijn, kom je terecht bij het Christus- of Boeddhabewustzijn. Dit bewustzijn overstijgt de dualiteit terwijl je gewoon aan het ‘gewone’ leven kunt deelnemen. Al je het proces van het overstijgen van de dualiteit beter onder de knie krijgt, hoef je ook niet meer constant mee in de mallemolen van emotionele pieken en dalen die daar normaal gesproken bij horen.

Denken vanuit het Christusbewustzijn houdt in dat je het vermogen hebt steeds dezelfde gelijk gestemde persoon te zijn. Je staat in je eigen kracht, geeft en ontvangt liefde, zonder belemmeringen, je hebt innerlijke rust en vrede, je bent gelijkmoedig of men je nu de hemel in prijst of het liefst de grond in werkt.

Dit is mogelijk omdat het negatief ego in deze bewustzijnstoestand geen rol meer speelt. De stormen van het leven buiten je beïnvloeden de stabiliteit en het evenwicht van je geest niet. De uiterlijke omstandigheden bepalen dan niet meer hoe je je voelt. De kracht van een enkele gedachte bepaalt of je, als je een paar miljoen verliest, uit het raam springt. Zijn die gedachten optimistisch of pessimistisch? Zie je de kaas of zie je de gaten in de kaas?

Alles in het leven is een kwestie van waarneming en interpretatie en is bekeken vanuit jouw referentiekader. Verander je kader en je op angst gebaseerde gedachten en emoties. Jouw ‘redding’ is je eigen verantwoordelijkheid, niet die van een God buiten jou. God heeft je alles al gegeven. De vraag is alleen of je jezelf toestemming geeft dit te ontvangen door middel van het loslaten van negatief ego-denken en jezelf te richten op het Christusbewustzijn.


13.          JALOEZIE

Deze emotie komt voort uit onzekerheid en gehechtheid. Het brengt de drang voort om met anderen te concurreren in plaats van met hen samen te werken. Jaloezie komt enkel en alleen voort uit negatief ego. Het is uiterst belangrijk om te leren deze emotie los te laten, want met Christus of Godsbewustzijn heeft het helemaal niets te maken.

Jaloezie heeft ook te maken met hebberigheid en elkaar de loef te willen afsteken. Het beste medicijn hiervoor is weer het richt op het feit dat alle Schepping van God en daarmee één is. Je bent nooit alleen, maar we zijn allemaal een stukje van God. Je echte identiteit is die van het Eeuwige Zelf en het is niet je fysieke lichaam of je persoonlijkheid. Je verbindt jezelf met alle creatie en alle creatie met jezelf. En als je dat voelt, leeft, en dus ook constant uitdraagt, is het geluk van een ander ook jouw geluk en het lijden in zekere zin ook jouw lijden en omgekeerd. Je identiteit is dan meer God dan je kleine zelf. Dit is een prachtige les voor het spirituele pad.

Dat spirituele pad is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Als je bij God wilt zijn, wees dan als God. Zou God jaloers worden op het succes, de macht of het geld van een ander? Je ontwikkelt je voorkeuren in het leven en laat ze dan los. Als het zo moet zijn komt het wel weer bij je terug en anders is de tijd nog niet rijp, en als het helemaal niet komt is het misschien wel beter zo.

Wij zijn allemaal een stukje van God en hebben een eigen specifieke missie en eigen eigenschappen en zo moet het zijn.


14.          IJDELHEID

Deze eigenschap hoort bij het negatieve ego. Er is niets verkeerds aan om goed te zorgen voor je fysieke lichaam. Er is ook niets verkeerds aan dat je graag leuk en aantrekkelijk wilt zijn. Natuurlijk is het belangrijk en gewoon zinvol om jezelf netjes te verzorgen en schoon en netjes voor de dag te komen. Maar vraag jezelf eens af waarom je dat doet. Belangrijk is het dan je af te vragen of je het bijvoorbeeld doet om je beter te voelen dan een ander of iemand wilt verleiden.

Ook hier is het juiste evenwicht tussen teveel en te weinig tijd voor verzorging weer belangrijk. Denk na over hoe je jezelf presenteert, wat je aan een ander wilt overbrengen. Is dat Goddelijkheid, glamour of slonzigheid? Wees eerlijk tegen jezelf, zonder vooroordelen en maak, mocht dat nodig zijn, de nodige aanpassingen.


15.          ZELFZUCHT OF EGOÏSME

De laatste grote test op het spirituele ad is dat van het overwinnen van egoïsme. Dit is meer dan trots alleen. Voor alle zielen is egoïsme het allergrootste struikelblok. En weer is het pure Christusbewustzijn het enige antwoord.

Als je Goddelijkheid en Christusbewustzijn permanent in je leven wilt realiseren, dan is het allereerst belangrijk dat je je negatief ego overwint, compleet met alle emoties, kwaliteiten en aspecten die daaraan vast zitten. Het ego is de bron van alle spirituele tests. Het is de bron van alle afgescheidenheid, angst en zelfzucht. Het is de bron van alle ziekte, slachtoffer-, armoede- en tekortbewustzijn. De belangrijkste sleutel voor het bereiken van innerlijke vrede is om elke gedachte die niet uit het Christus/Boeddha bewustzijn komt radicaal de toegang te weigeren.

Richt al je aandacht op elke emotie en gedachte die daaruit voortvloeit. Dit constante aandacht geven aan de juiste houding zorgt ervoor dat je je onderbewuste programmeert om geen andersoortige gedachten meer te denken. Zo wordt een nieuwe gewoonte, in dit geval denken vanuit het Christusbewustzijn, gevormd.

Je onderbewuste werkt net als een computer, het accepteert elke programmering die jij erin stopt. Het maakt daarbij totaal niet uit of dat Christusbewustzijn of negatief egobewustzijn is; je onderbewuste doet braaf wat jij programmeert. Dat is zo, omdat het onderbewuste niet redeneert zoals wij dat doen. Het is aan het bewuste, redenerende deel van ons de taak om ervoor te zorgen dat wij het onderbewuste juist programmeren.

 

 

 

Bron: Dr. Joshua David Stone

Vertaling: MSLA NEDERLAND

 

 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html