Ontdek het Leven
RICHTLIJNEN VOOR JE WEG – 3

 

Zoek de mens achter ieder gezicht. Mensen graag zien, dat is mensen je glimlach geven, je vriendelijke gezicht, in dagen van vreugde, je hand en je hart in uren van nood en je steun en je troost. Mensen graag zien dat is je ontdoen van zelfgenoegzaamheid en in je hart ruimte scheppen. Mensen hebben nood aan mensen. Zuiver je ogen en zuiver je hart.

Er zijn zoveel verschillende mensen. Mensen met glazen gezichten waar je dwars doorheen kunt kijken en mensen zonder gezicht die je graag voorbij hollen, alsof ze worden aangetrokken door een onzichtbare macht die hen geen rust meer laat. Mensen met vragende ogen, met gespannen gezichten, mensen die lijden. Mensen die wanhopig zijn, die verbitterd zijn tot in het merg van hun beenderen. Mensen die niet in  staat zijn van wat dan ook te genieten. Mensen die niet meer leven. En dan zijn er nog de mensen die je doen nadenken, de mensen die je doen lachten, de mensen die blij zijn je te zien en het ook zeggen. En de vele, goede, eenvoudige mensen met een verborgen, onbegrijpelijke rijkdom in hun hart. Het is zo vaak een feest om onder de mensen te zijn.


ALS JE GOED VAN ME DENKT WORDT IK BETER

Met goede mensen wordt alles weer goed. Goede mensen zijn een zegen voor deze wereld. Een goed mens ben je als je geeft zonder aan jezelf te denken, zonder je af te vragen of het iets uithaalt en zonder op dank te wachten.

Engelen zijn mensen die ‘licht’ geven. Er zijn nog engelen in de wereld! God is op zoek naar zijn engelen onder de mensen van nu. Maar teveel mensen zien Hem niet meer, horen Hem niet meer.

‘God heeft ieder mens iets gegeven waarmee hij anderen gelukkig kan maken’. ‘Hou van de mensen zoals ze zijn; er bestaan geen anderen’. Leven is leven met anderen, leven met hen met wie ik alles moet delen. Die ik moet aanvaarden, die ik geen pijn mag doen, die ik moet liefhebben. Zonder anderen is leven , liefhebben en gelukkig zijn een utopie. We zijn door ontelbare banden met elkaar verbonden. Ik kom pas tot ontplooiing dank zij de anderen. Ik heb de anderen nodig, niet alleen omdat zij zoveel voor mij doen, maar ook omdat ik zoveel voor die anderen kan betekenen.

Menslief, ik hou van je. Zeg het voort, met of zonder woorden. Zeg het met een glimlach, met een gebaar van verzoening, met een handdruk, met een woord van waardering, met een klop op de schouder, met een spontane omhelzing, met een kus, met een ster in je ogen. Zeg het voort met duizend kleine dingen, attenties, elke dag opnieuw. ‘De beste zon is een blij gezicht’. Hoe komt het dat sommige mensen zuur zitten te kijken in de zon en dat anderen kunnen fluiten in de regen? Hoe komt er dat er mensen zijn, die, als ze hun ogen opendoen altijd iets verkeerds zien? Dat komt omdat ze verkeerd denken over de zin van het leven en de dingen.

Ze hebben God nodig, niet als een onpersoonlijk, wazig wezen ergens in de verte, maar als een persoonlijke vriend, als een vader, heel dichtbij. In een intieme omgang met God krijgen de mensen andere ogen voor de dingen en elke morgen een nieuw hart.

‘Een mens kan op aarde maar ten volle leven als hij in hoofd en hart een stukje hemel heeft.’

Er is een diepe eenzaamheid in ieder mens. Ieder mens is uniek, maar ook alleen. Hij kan niet kruipen in de huid van een ander. In gedachten en gevoelens is hij nooit helemaal dezelfde als een ander. Zelfs in de intiemste verhoudingen is er een afstand, een onoverbrugbare verte, een moment van onmacht en pijn. Die diepe eenzaamheid zal er altijd zijn, zelfs als de nabijheid van geliefde wezens haar naakte aanwezigheid een tijdlang bedekt. Ieder mens heeft zijn of haar eigen leven – alleen. Ieder mens sterft zijn eigen dood – alleen. Om deze fundamentele eenzaamheid draaglijk te maken en om de eenzaamheid van anderen te verzachten moet een mens weer geestelijk leven en binding zoeken met de geest van God die liefde is.  ‘Mens zijn, een goed mens zijn, dat is het enige belangrijke hier in deze wereld”. 

Als je moe gelopen bent naar de sterren om voor mensen in de nacht wat licht te zoeken, zet je dan neer in de stilte en luister naar de Bron. Als je diep genoeg doordringt tot de kern van de dingen, krijg je ogen om onzichtbare dingen te zien en oren om onzichtbare dingen te horen. ‘Er is Iemand die oneindig veel van me houdt’. Overal waar mensen liefhebben is God werkzaam aanwezig. Als de liefde woont in het hart van mensen is het mogelijk dat mensen zinnig over God spreken en elkaar verstaan.

Vroeg of laat stoot je je kop tegen de dwarsbalk van je kruis. Het kruis is een realiteit in ieder mensenleven. Maar steeds minder mensen zijn ertegen opgewassen. Ze aanvaarden het niet meer en ze worden overspannen. Velen gaan eraan ten onder. Je hebt geen keuze. Je draagt je kruis of het zal je verpletteren. Maar je kunt het pas dragen als je de zin en functie van het kruis leert begrijpen het kruis brengt je terug tot de waarheid, tot de juiste afmetingen van arm, zwak, kwetsbaar, klein mensenkind. Het kruis kan je bevrijden uit de materie waarin je dreigt te stikken, het kan je los maken uit je middelmatigheid. Het is als een antenne waarmee je een boodschap van God kunt opvangen. Ze zal je niet verlossen van je lijden, maar ze zal je verlossen van de zinloosheid en de nutteloosheid ervan. Je kunt weer mens worden. Je kunt je kruis niet uit je leven bannen zonder er kapot aan te gaan. Op de deur naar het verleden past maar één sleutel. Die sleutel laat je van je kruis afstappen. De sleutel is vergeving. Vergeef alle anderen uit je verleden en vergeef jezelf om je verleden. Dat is de vrijheid die God je gegeven heeft. De zin van elke crisis is een opnieuw geboren worden uit de onzin van een dwaas verleden.

 

Bron:

Phil Bosmans 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html