Ontdek het Leven
RICHTLIJNEN 1

 

 

ZOMAAR VOOR JOU

VREDE EN ALLE GOEDS

SOMS KAN EEN WOORD

EEN WONDER DOEN

EEN GOEDE GEDACHTE

EEN MENS GENEZEN

 

 

Op een dag zal het goddelijke licht exploderen en zul je het overal zien. Je zult het hele universum aanschouwen dat binnenin je bestaat. Het goddelijke licht van bewustzijn zal je ogen vullen en dan zul je het overal zien, waar je ook kijkt. Je zult de uitstraling in mensen, bomen, rotsen en gebouwen zien. Waar je geest gaat, daar zul je je eigen bewustzijn, de schepper van de wereld, vinden. Je zult zien dat het hele universum binnen in je eigen ik zit. Je zult zien dat alles – al die oneindige veranderingen van de wereld – niets meer is dan je eigen beleving. Je zult je realiseren dat jij het bent die overal weerspiegeld wordt en dat het jouw weerspiegeling is die voortdurend voor je uit gaat.

 

                                                                                                             Swami Mukthananda

 

Ons leven is vastgeklonken aan uiterlijke zaken, terwijl we tegelijkertijd merken dat die zich voortdurend veranderen. Toch voelen we ons van binnen onveranderd. Je innerlijke ziel weet dat je onsterfelijk bent. In dat deel van jezelf ben je vormloos en bestaan er geen grenzen.

 

Als je je zelfbewustzijn ervaart zul je…………..

 • De grote betekenis van de samenloop van toevalligheden ervaren en benadrukken, alles heeft een doel

 

 • Je bewust worden van een universele energiebron

 

 •  Je geliefd voelen door je verlangen God en de mensheid te dienen

 

 • Waardering en ontzag hebben voor de liefde en de macht van God

 

 

 • Je met iedereen verbonden voelen door de liefde voor God

 

 • Een nieuwe overeenkomst met de realiteit sluiten

 

 • Overgave en aanvaarding ervaren, God weet wat Hij doet

 

 • Een dromer worden die niet slaapt. Wat je wilt kun je in je geest bereiken

 

 • De kracht en extase van de stilte leren kennen. Stilte is de Stem van God

 

 • Begrijpen dat er een spirituele oplossing is voor alle problemen

 

 • Een overstap maken van vergaren naar delen. Hoe kun je dienen?

 

 • Een echt leven leiden. Ik ben wat ik ben.

 

 • Voldoening als iets natuurlijks ervaren. Het is genade en verbondenheid met God

 

 • Minder oordelen en meer vergeven, ze brengen een nieuwe kalmte

 

VRIJHEID betekent alleen maar dat je niets meer te verliezen hebt. Wanneer je je geen zorgen maakt over je eigen belangrijkheid heb je vrijheid gevonden.

 

Hoe ga je de uitdaging van vrijheid aan?

 • Probeer iedere dag een beetje van dienst te zijn en vertel dat aan niemand anders. Wanneer je geluk voor jezelf zoekt zul je het nooit vinden. Wanneer je geluk voor andere zoekt, zul je het in jezelf vinden.

 

 • Oefen jezelf in het scheppen van betekenisvolle gebeurtenissen. Vorm een duidelijk beeld in je hoofd van iets dat je graag in je leven zou zien gebeuren. Laat in gedachten je liefde naar dat beeld stromen. Het werkt!

 

 • Blijf de waarde van je innerlijke wereld in het oog houden. Schenk aandacht aan je gedachten en probeer te weten te komen waarom je zo denkt.

 

 • Praat op vertrouwelijke en belangrijke momenten me God. Vraag om kracht en wees bereid datgene te doen dat moet.
 •  Neem de tijd om schoonheid te waarderen. Stel je hart open.

 

 • Probeer alle vijanden uit je gedachten te bannen.

 

 • Bedenkt dat je oneindig bent wanneer je een nieuw standpunt ten aanzien van de realiteit inneemt. Geloof dat alles kan gebeuren wat je je voorstelt.

 

 • Geef je over. Houd op met vragen: “Waarom ik?”

 

 • Droom met open ogen, dan betreed je de wereld van de Geest. Hier leer je je Hogere Ik kennen en ervaar je God op een heel eigen manier.

 

 • Geef jezelf iedere dag tijd voor stilte. Dertig minuten per dag.

 

 • Stel jezelf een spirituele oplossing voor je problemen voor. Als je de emoties van de     problemen kunt scheiden zul je er verstandelijk naar kunnen kijken.

 

 • Verlicht je last van materiële aard. Je hebt alleen maar nodig wat nodig is.

 

 • Doe je best tevreden met jezelf te zijn en met wie je bent in plaats van anderen te plezieren door je anders voor te doen. Vertrouw op je innerlijke ik, je bent goed genoeg.

 

 • Richt je aandacht op wat je maar wilt. Als je geneigd bent om in je geest rampen af te roepen draai dat dan om. Laat een dagdroom goed aflopen.

 

 • Oordeel niet!

 

JE VERLEDEN LOSLATEN

 

 • Wanneer anderen ons eigen verleden kennen, verkrijgen ze een zekere macht over ons. Ze verwachten dat we ons zullen gedragen zoals we ons altijd gedragen hebben of zoals we geleerd hebben ons te gedragen. Als we niet aan hun verwachtingen voldoen, stellen we ze teleur. Maar, als je  geen verleden hebt doordat je het hebt laten vallen hoef je er ook niet aan te voldoen.

 

 • Wie opnieuw geboren wil worden dient het verleden los te laten en zonder afkeuring naar het heden te kijken. Het enige wat er van jou wordt gevraagd is de toekomst los te laten en die in Gods handen te leggen. En dan zul je ervaren dat je daarbij ook je verleden en je heden in zijn handen hebt gelegd, omdat het verleden je niet langer kan straffen en de dreiging van de toekomst nu onbelangrijk lijkt.

 

 • Jij bent het bewijs dat God bestaat. Voordat je vragen over God  kunt stellen, moet jij er zijn óm ze te stellen.

 

 • Ga nooit te snel vooruit. Loop langzaam. Spreek nadrukkelijk. Wordt nooit emotioneel en laat nooit toe dat iemand je manipuleert. Zeg dat je alle tijd hebt en dat heb je ook. De grootste wijsheid is het niet-doen. Het zijn juist de situaties die je vermijdt, die jou helpen je energie te houden en onafhankelijk en sterk te blijven. Alles wat jij doet zal van belang zijn. Het loslaten van je eigen verleden betekent dat je ook het geloof moet laten varen dat mislukte met mensen jou ook een mislukking maken. Er zijn geen mislukte relaties. Iedereen die jouw leven binnenkomt en weer verlaat heeft een doel en een les meegebracht. Je moet jezelf dan vragen: “Wat voor les kan ik hieruit leren”, in plaats van “Waarom werd mij dit aangedaan”.

 

 • Vertrouw op je intuïtie. Wat anderen doen moeten ze zelf weten, het is het pad dat zij bewandelen.

 

 • Experimenteer met je nieuwe realiteit. Haal eens een beeld voor ogen van wat je graag zou zien gebeuren. Houd in de gaten welke kleine bijkomstigheden ertoe leiden dat het gebeurt. Na een tijdje zul je merken dat je een rol speelt als medeschepper.

 

 • Je hebt energiestromen in je lichaam, om dit te ervaren moet je ze toelaten. Ze voelen enigszins onaangenaam, een vaag gevoel van droefheid, dat onmiddellijk gevolgd wordt door euforie. Omdat de droefheid noch de euforie een verklaarbare oorzaak hebben, zien we ze nooit als ware aanvallen van het onbekend, maar als onverklaarbare, onterechte humeurigheid.

 

DE STANDPUNTEN DIE JE LOS MOET LATEN:

 1. Hoe meer hoe beter, dit is niet juist. Hoe meer je bezit, des te belangrijker je bezit in je leven wordt. Materieel bezit betekent helemaal niets, het enige dat werkelijk is, is je geestelijke rijkdom.

 

 1. Zaken buiten mij om zijn verantwoordelijk voor mijn levensomstandigheden.  Dit is niet waar, je bent zelf verantwoordelijk voor je leven, niemand anders kan jou leven vorm geven. Wees dankbaar voor degene die je kwaad heeft gemaakt. Vraag: “Wat voor les kan ik hieruit leren”. Niet: “Waarom deed men mij dit aan”

 

 1. Idealisme en realisme gaan niet samen. Ja hoor, dat gaat prima samen. Je mag dromen en wensen hebben, want dan blijf je vol energie en wordt je creatief. Als je creatief bent, gebruik je je scheppende vermogen. Vertrouw op je intuïtie, dat is de taal van je ziel.

 

 1. Er is maar één bestaansvorm, de materiële. Dit is niet juist, je gedachten, gevoelens  en dromen zijn onzichtbaar. Jij bent onzichtbaar in je lichaam. Als jij als onzichtbaar wezen bestaat, bestaan er veel meer onzichtbare wezens.

 

 1. Ieder staat  op zichzelf en onderscheidt zich van al die anderen. Dit is een excuus om alleen aan jezelf te denken en geen oog te hebben voor de noden van anderen. Als het de bedoeling zou zijn dat je alleen voor jezelf moest zorgen, liep je hier wel alleen rond. Dat is niet het geval, er zijn miljarden andere mensen die hetzelfde zijn en willen als jij. Kijk naar hen en je zult jezelf zien.

 

 1. Aan de ene kant staan ‘WIJ’ en aan de andere kant staan “ZIJ”. Onzin, niemand is beter of specialer dan de ander. Er is geen beter geloof, geen speciale bevolkingsgroep, geen onderscheid tussen mensen.  Wij zijn alle mensen samen, wij zijn met elkaar één, wij zijn de MENSHEID.  De Liefde kent geen favorieten, geen enkele.

 

 1. Kleinzielige tirannen moeten worden genegeerd. Kijk naar de manier waarop je  getiranniseerd wordt en wat dat met je gevoel doet. Luisteren naar je gevoel is zelfrespect. De bullebak in jouw leven die op jouw angsten inspeelt zou wel eens God in vermomming kunnen zijn die jou leert hoe je op jezelf kunt vertrouwen en hoe je je boven het gedrag van die kleinzielige tiran kunt stellen. Alle mensen, echt allemaal in jouw leven leren jou waardevolle lessen. Denk aan de woorden van Jezus: “Zij weten niet wat zij doen”. Maak een lijst van alle mensen die je als slecht of  waardeloos uit je leven hebt gebannen. Schrijf op wat je van hen hebt geleerd.

 

 1. Om succes te hebben heb je een doel nodig. Als je jezelf een doel stelt, kan het gebeuren dat jouw doel niet gehaald wordt. Als je God zijn gang laat gaan en vol overgave vertrouwt op het leven, zul je zien dat er iets op je pad komt dat precies bij je past. Het universum weet precies wat je nodig hebt. Door jezelf een doel te stellen, beperk je de oneindige mogelijkheden van de geestelijke wereld. Laat het gewoon gebeuren. Wat je in je leven ook wil weten of doen, als je er echt klaar voor bent en erop vertrouwt dat je goddelijke krachten het voor je zullen doen, dan zul je ook de juiste leraren vinden. Je zult geleid worden. Geld zal geen verschil maken.

 

 1. Je moet altijd je best doen. Waarom eigenlijk? Je moet geloven dat je tot alles in staat bent. Als je gelooft dat alles mogelijk is, dan hoef je niet altijd je best te doen, maar gaat alles vanzelf.

 

 1. Dromen zijn niet echt. Dit is niet waar, alles wat je in je dromen weet en bent kan in  wezen op alle tijdstippen in je gewone leven worden ervaren. Als je droomt is je geest vrij en verblijf je in de geestelijke wereld, je kunt boodschappen ontvangen van de wezens die in de goddelijke wereld verblijven en die jou verder willen helpen. Als je je droom herinnert, kun  je analyseren wat je verteld wordt door middel van droomsymbolen.

 

VIER SLEUTELS NAAR EEN HOGER BEWUSTZIJN

 

BAN DE TWIJFEL UIT

Wat je weet, weet je. Wees niet bang. Wees niet bang voor falen, voor afkeuring, voor het lijden, voor alleen zijn, om dwaas te lijken of voor succes.

WEES NIET BANG OM TE LIJDEN

Je vreugde is goddelijk, dus ook je pijn. Alle tegenslag maakt deel uit van Gods bedoeling en brengt wijsheid met zich mee als je ophoudt het te bekritiseren.

WEES NIET BANG OM ALLEEN TE ZIJN

Je bent nooit alleen. Je zult alle hulp en liefde die je nodig hebt in jezelf weten te vinden.

GELOOF!

Geloof staat gelijk aan het kennen van God, wat iets anders is dan in God geloven. Het is weten.

WEES EEN TOESCHOUWER

Kijk naar jezelf, je lichaam, je geest, je leven en de wereld om je heen. Wees objectief, een kijker. Kijk naar je problemen, zonder mening of oordeel. Dit kun je ook doen in confrontatie met een ander. Wees een toeschouwer. Wanneer je de keus hebt tussen gelijk hebben en vriendelijkheid, kies dan het laatste. Probeer je hele leven eens te bekijken tot aan je geboorte toe vanuit het standpunt van een toeschouwer. Beweeg je hoofd heel langzaam heen en weer om de verloren of negatieve energie weer terug te halen naar jezelf.

BRENG DE INNERLIJKE DIALOOG TOT ZWIJGEN

Houd op met praten, houd op met denken, dan is er niets meer dat je niet zult begrijpen. Keer terug naar je oorsprong, diep in je geest, in het niets, dan zul je de bedoeling vinden. Kijk naar binnen. Leer de eenvoud begrijpen van niets verlangen. Breng jezelf tot rust, dat via het gesprek met God gaat. Ga voor een spiegel staan en zeg tegen jezelf: “Ik hou van je, ik waardeer je, ik laat je niet in de steek, in zal je niet verraden of verlaten, ik koester je, je bent mijn alles, ik weet dat er veel meer is dan wat me aankijkt”.

 

BEVRIJD HET HOGERE IK VAN HET EGO

DE ZEVEN VOORNAAMSTE KENMERKEN VAN HET EGO

Je ego is je valse ik. We zijn meer gewend te denken dat we een lichaam met een ziel erin zijn dan dat we gewend zijn te beseffen dat we een ziel met een lichaam eromheen zijn. Je bent voortdurend bezig een muur rondom jezelf op te bouwen en terwijl de muur dag na dag steeds hoger naar de hemel reikt, verlies je door zijn sombere schaduw je ware ik uit het oog.

 

Het ego zegt dat we ons afzonderlijk moeten opstellen. Elke keer dat we ons alleen voelen, afzonderlijk, anders dan anderen, verstevigt het ego zijn greep. Spirituele mensen zijn als volgt: zij zijn geen van allen geneigd tot zelfverheerlijking of zelfbelang. Ze waren eigenlijk nauwelijks zelfbewust. Ze hielden van het leven, ze waren betrokken bij alle lagen van het leven.

 

Het ego zegt dat je uitzonderlijk bent. Alsof God favorieten zou hebben! God houdt niet meer van jou dan van een ander. Je gevoel van eigenwaarde hoef je niet te verdienen. God houd van je, daar hoef je niets voor te doen.

 

Het ego is snel beledigd. Datgene dat jou beledigt, beledigt niet je ware ik, het beledigt het beeld dat je van jezelf hebt. Als een dier jou aanvalt, ben je ook niet beledigd, het is zijn aard.

 

Het ego is laf. Het zal je proberen te overtuigen dat je niet goed genoeg bent, een zondaar of dat je schuldig bent. Door je innerlijke licht dat God is, weet je dat dit niet waar is.

 

Het ego is altijd uit op meer. Het is onmogelijk om via consumptie tot vrede te komen. Je kunt geen liefde kopen.

 

Het ego is krankzinnig. Dit is een krankzinnige wereld en onderschat de veelomvattendheid van die krankzinnigheid niet. Er is geen plek in jouw waarnemingsvermogen dat er niet door geraakt wordt. de krankzinnigheid van het ego probeert je ervan te overtuigen dat je alleen staat en dat je in onze vetes moeten volharden. Een van de krankzinnigste gedachten die het ego je opdringt, is dat je moreel en spiritueel superieur bent aan diegenen die niet bewust op zoek zijn naar hun heilige ik. We moeten allemaal onze eigen weg afleggen en we zullen allemaal op talloze manieren op de proef worden gesteld. Je innerlijke bewustzijn van God maakt je niet superieur ten opzichte van een ander, het bezorgt je alleen een dieper, rijker gevoel in je leven. Andere mensen zijn jou in een andere vorm. De essentie van jou en hen is nog steeds  die ene bron: het hemelse licht van God.

 

Om de vreugde van de ware vrijheid te verkrijgen moet je onderzoeken naar wat voor soort vrijheid je op jacht bent geweest. Is het seksuele vrijheid, onafhankelijkheid, doen waar je zin in hebt? Ware vrijheid staat je toe de vrijheid en de liefde van God te leren kennen. Je voelt de vrijheid en liefde van God binnen in je en je deelt die vrijheid en liefde in de lichamelijke wereld als een uitdrukking van die vrijheid en liefde. Het delen van je lichamelijke ik en je hogere ik is ware seksuele vrijheid, onafhankelijkheid en doen wat je wilt doen. Het weten wie je bent is je ware vrijheid en is blijvend als een innerlijke verbondenheid met het goddelijke: je eigen, liefdevolle verbinding met God!

 

HOE KOM JE HET EGO TE BOVEN?

Houd eens bij hoe vaak je het woord ‘ik’ gebruikt

Leer naar anderen te luisteren zonder je eigen verhaal te moeten vertellen

Weersta je oude manier van voelen en denken

Mediteer elke dag en breng je geest in contact met God

Wees je bewust dat je je laat krenken en kwetsen. Neem afstand.

Geef meer van jezelf en vraag niets terug

Help jezelf eraan herinneren dat de grootste aanbidding van God het dienen van de mensheid is

Houd op met buiten jezelf vrijheid te zoeken

 

Je zult geen vrede anders dan de vrede van God vinden. Accepteer dat en bespaar je het verdriet van nog meer bittere teleurstellingen, uitzichtloze wanhoop en een gevoel van hopeloosheid en twijfel. Zoek niet verder. Voor jou valt er niets anders te vinden dan de vrede van God.

 

WIL JE VREDE IN JEZELF VINDEN?

STOP DAN MET………..

 

Confrontaties en ruzies. Waarom zou je gelijk moeten hebben?

Concurreren en vergelijken. Er zijn geen favorieten

Najagen en streven

Je zorgen maken. Verspil geen energie aan iets dat misschien nooit gebeurt

Zie mij eens! Je hoeft niet op te vallen om op te vallen

Tijdslimieten stellen en onder druk staan. Geld is niet alles

Vermeerderen en bezitten. Liefde is niet te koop, je hebt recht op liefde!

In jezelf praten. Breng rust en vrede in jezelf

Genieten van de ellende van anderen

 

Wanneer je liefde van binnen voelt, ben je vrij van schuld en angst. Je weet dat alles wat je ervaart volgens plan verloopt en daar hoort ook je verdriet bij – die overigens je grootste leraar is – en de dood van je lichaam, iets dat voor de hele wereld is voorbeschikt. Je weet dat de dood een beloning is, geen straf. Je hebt daarom niets te vrezen, tenzij je God afwijst.

Bedenk dat grieven onrust zaaien en dat praten vrede met zich meebrengt. Als je vrede in je leven wenst, zorg dan dat je van die grieven afkomt. Je kunt die grieven aan de kant zetten door niet langer in jezelf op te gaan en vergevingsgezind te zijn in plaats van wraakzuchtig. Wanneer je dat doet, zal het gevoel van vrede de overhand krijgen. Als je kwaad op iemand bent, moet je zorgen dat je met die persoon kunt praten over jouw grieven, hoe moeilijk je dat ook valt. Je onwil om te praten komt voort uit de strategie van het ego. Als je het laat doorwoekeren zul je de onrust overeind houden en nooit dat gelukzalige gevoel van vrede ervaren. Wanneer je je ertegen verzet met de ander te praten, bedenk dan wel dat je ego aan het werk is en dat jij vastbesloten bent om vrede te vinden. Een gesprek van een paar minuten of zelfs vergeving schenken zal de onrust doen verdwijnen en je zorgen verminderen. Je vindt geen vrede in gelijk hebben of gekwetst of boos zijn. Blijf je best doen datgene recht te zetten waardoor je verkeerd werd beoordeeld, maar doe dat wel vanuit het begrip dat een boos hart je ervan weerhoudt God te vinden. Je zult eerder vrede vinden als je je als genezen opstelt dan wanneer je je als rechter gedraagt.

Dit wereldlijk leven is niet dienstbaar aan het ware geluk. Streef dus naar een gevoel van gelijkmoedigheid waarin je vrede, gelukzaligheid en waarheid zult ervaren. Als je in je wispelturige geest blijft verkeren is er geen vrede en geen geluk.

 

En de waarheid zal je vrijmaken’ (Joh. 8:32)

 

Als je de liefde hebt dan weet je dat je goddelijk bent en je hoeft je niet voor te doen als iets anders dan je werkelijk bent. Je zult in staat zijn iedereen lief te hebben die dat moeilijk vind en je zult er geen behoefte aan hebben jezelf te veranderen. Bij het verkrijgen van dat zelfbewustzijn groeit ook het bewustzijn dat je niet je fysieke lichaam bent. Je hoeft tegenover anders niets anders weer te geven dan je vreedzame goddelijkheid. Schenk jezelf vergeving voor fouten die je nu als lessen ziet. Je hebt je naar de waarheid verplaatst.

 

JE KUNT DE WAARHEID ONTWIJKEN DOOR………

opscheppen of pochen

verdraaiing van feiten

misleiding om je gezicht te redden

overdrijving om de aandacht te trekken

het creëren van een imaginair toekomstbeeld

iets te negeren omdat het in je voordeel is

opzettelijk bedriegen om voordeel te behalen

machogedrag en zwetserij

innerlijke gesprekken over de gevaarlijke wereld

zelfbedrog

 

VAN VREES NAAR LIEFDE

 

Ik heb de waarheid gezien

Ik heb het niet met mijn verstand verzonnen

Ik heb het gezien

Ik heb het gezien

En het levende beeld daarvan

Heeft mijn ziel voor eeuwig vervuld

 

Alsof in een dag, een uur

Alles onmiddellijk geregeld kon worden

De hoofdzaak is lief te hebben

 

Dostojewski

 

 

De angst als plaatsvervanger van de liefde is alleen maar angst om niet geaccepteerd te worden. Het heeft te maken met je gevoel voor eigenwaarde. Wat bevalt je dan niet? Je hebt niets te vrezen, je bent compleet en goed genoeg. Je bent het waard.

 

De blik op liefde heeft niets te maken met indruk maken of met de uiterlijke statussymbolen van je leven. Liefde wordt altijd ten dienste van God en ieder ander mens gesteld. Het kan de liefde niet schelen hoe je het inkleedt, hoe je het brengt of wat anderen ervan vinden. De liefde heeft alleen betrekking op geven en delen met anderen. Liefde vraagt niets terug. Liefde op zich is een zekerheid en liefde is niet bang hoe die wordt ontvangen. Je bent een volwassene in het ergens en je overleving hangt niet af van de liefde van iemand uit de buitenwereld. Maar het ego kan je laten geloven dat je pure overleving, net als je in je jeugd, bedreigd wordt wanneer je niet de veiligheid van de liefde van buitenaf bezit. Wanneer je leven op  liefde gericht is, verwacht je op datgene wat jij met liefde doet niets van anderen terug. Jij wilt alleen dienen en geven omdat dat liefde is.

 

VOORBEELDEN VAN OP ANGST GEBASEERD GEDRAG:

 

Oordelen in plaats van medeleven (zelf bang zijn voor leed, dus leed veroordelen)

Voortdurend een innerlijke dialoog vol zelfkritiek voeren

Een beeld naar buiten projecteren dat je innerlijke kritiek weerspiegelt

Het vermijden van oprechte intimiteit

Een egocentrische manier van leven

Het verontschuldigen van zelfzuchtig gedrag

Ongevoeligheid en oneerbiedigheid

 

Ik ben zoals ik ben, dat is genoeg

Ook al is niemand ter wereld zich

Ervan bewust dat ik tevreden ben

Ook al is iedereen zich ervan bewust

Dat ik tevreden ben

 

Eén wereld is zich wel bewust

Voor mij de allergrootste

En dat ben ik zelf

En begrijp ik vandaag mijzelf

Of over tienduizend jaren

Ik zal het nu met vreugde aanvaarden

En met gelijke vreugde zal ik wachten

 

LIEFDE IN PLAATS VAN ANGST

Begrijp dat God je heeft geschapen in volmaakte liefde die onveranderbaar en eeuwig is

Vergeef jezelf en verwelkom opnieuw de liefde in je leven

Let op de vriendelijke daden van anderen in plaats van op hun verkeerde dingen

Denk eraan hoeveel je hebt weg te geven en hoe kostbaar en waardevol het is wat je geeft

Laat anderen zien dat verbale aanvallen niets te betekenen hebben

Accepteer dat jij genoeg bent

Ontspan je

Grijp waar mogelijk de kans op intimiteit

Als de angsten ooit terugkeren, blijf er dan bij stilstaan en stel jezelf de vraag: “wat bevalt met niet?”

Als je gestrest bent vind je iets buiten jezelf belangrijker dan je innerlijke rust

Je bent wie je bent, je bent hier op aarde om te leren. Je kunt je vergissen, die mogelijkheid is bij je ingebouwd toen je werd geschapen. Leer van je vergissingen en ga verder.

God heeft zich niet vergist toen Hij jou maakte

 

De wereld is de plaats van verlangen en angst, je kunt er geen vrede vinden. Om vrede te vinden moet je voorbij de wereld reiken

 

OORDEEL ANDEREN NIET

 

Natuurlijk zullen veel mensen zich gedragen op een manier die duidelijk maakt dat ze niet door hun hogere ik gedreven worden. Wanneer dat het geval is, is het jouw taak om aan het hogere ik te denken waarvan zij zijn vergeten dat het binnenin hen ligt. Zorg dat je niet langer geneigd bent om hen te beoordelen. Ook zij zijn schepselen van God. Ook in hen ligt de bron van goedheid die in hun stroomt, ook al zijn ze dat vergeten of hebben ze hun ego toegestaan hun leven te overheersen. Die mensen zullen van jou leren door jouw gedrag. Jij hebt al geleerd! Dat wil niet zeggen dat je het grove en beledigende gedrag van anderen moet onderschrijven of dat ze niet verantwoordelijk zouden zijn voor hun gedrag.

 

VERGEEF ME MIJN ONZIN

ZOALS IK DE ONZIN VAN HEN VERGEEF

DIE DENKEN DAT ZE ZINNIG AAN HET WOORD ZIJN

 

HOE OVERSTIJG JE HET UITERLIJK VERTOON…….

Neem de tijd om volledig tot rust te komen

Verwijder de etiketten die je op je leven hebt geplakt

Kijk naar de liefde in anderen

Verdedig degene die afwezig is

Ga spiritueel steeds dieper en zwaarder

Breng medeleven en liefde in praktijk

Cultiveer je roeping

Leg geloften af

Verminder het belang van waardering

Breng veel tijd door met opmerkzaam te zijn.

 

Ik weet dat ik al volmaakt ben en dat ik niets hoef na te jagen om volmaakter te worden.

Accepteer het niets, de overgave, de aanvaarding en het geduld

“God, geef me de kalmte de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen, de moed de dingen te veranderen die wel verander

Als je begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.

Als je niet begrijpt, zijn de dingen zoals ze zijn.

Zoek de spirituele rijkdom van binnen. Wat jij bent is veel groter dan alles en iedereen waarnaar je ooit verlangd hebt.

 

Anderen beschuldigen van je eigen tegenslagen

Is een teken dat er een behoefte is aan ontwikkeling

Jezelf beschuldigen toont aan

Dat de ontwikkeling is begonnen

Jezelf noch anderen beschuldigen

Toont aan dat je ontwikkeling is voltooid

Epictatus

 

 

Je hogere ik zal de zaken zachtjes gaan overnemen wanneer jij niet langer anderen overheerst. Je zult onvoorwaardelijke liefde gaan ervaren en daarbij zul je eindelijk de vrede vinden waarnaar je hart hunkert.

 

MANIEREN OM TOLERANTER TE WORDEN

Laat alles zijn gang gaan. 

Leer je tevreden te stellen met de zaken zoals ze zijn. Het kwaad in de wereld is niet afhankelijk van jouw mening daarover. We zullen het kwaad verwijderen en de vrede in de wereld brengen, niet door over anderen te oordelen maar door liefde uit te stralen

 

Luister. 

Wanneer je mediteert en heel stil wordt, zul je de kunst van het luisteren meester worden. Het is alsof God met jou praat in plaats van dat jij met God praat. Dan ga je je innerlijke gids vertrouwen. Ook wanneer je anderen voorzichtig aan het praten kunt krijgen door echt naar hun verhalen te luisteren toon je liefde en respect.

 

Geef.

 Lucas zeg: “maar, hebt uw vijanden lief en doet goed, en leent zonder iets terug hopen te krijgen en uw loon zal grot zijn en jullie zullen kinderen van de allerhoogste zijn want Hij is goedertieren”

 

Intimiteit.

 Intimiteit laten zien is ook een manier van communicatie met een ander en bij een ander zijn, waarbij een duidelijke boodschap van onvoorwaardelijke liefde en zorg wordt doorgegeven. Liefde vraagt niets en eist niets. Het nodigt uit tot geven, delen en kwetsbaar zijn met God als je innerlijk gids die  je in oneindige liefde verbindt. Wees in staat liefde door te geven aan een ander zonder de behoefte aan gelijk te hebben. Wanneer je degene met wie je praat het gevoel geeft van acceptatie, liefde en een luisterend oor, dan heb je na het gesprek allebei intimiteit ervaren.

 

 

HOE DOE JE DAT……..

 1. Maak een eind aan je wens om altijd gelijk te hebben
 2. Leer actief te luisteren
 3. Negeer gebeurtenissen uit het verleden
 4. Neem rust om met God te praten en de hulp van je spirituele gidsen in te roepen
 5. Bemoei je niet met ruzies
 6. Verbeter anderen niet
 7. Schenk anonieme giften aan de armen
 8. Veroordeel anderen niet
 9. Ga tot intimiteit over, neem het risico
 10. Niemand is geïnteresseerd in jouw conflicten.

 

God is de schatkamer van alle geluk en jij kunt in je dagelijkse leven contact met Hem krijgen. Toch houdt de mens zich meestal bezig met het najagen van datgene dat tot ongeluk leidt. Raadpleeg God en weet dat Zijn liefde altijd tot je beschikking staat.

Je gedachten zetten zich om in handelingen. Hoe meer je je daarvan bewust bent, hoe beter je de giftige manier van denken achter je kunt laten. Wordt heel voorzichtig met wat je denkt, want je gedachten kunnen je leven letterlijk vergiftigen. Veel mensen zien dit nooit in, ze zien niet in dat ze kunnen veranderen. Luister naar jezelf. Je gaat dan begrijpen dat in de ogen van God niemand superieur is.

 

Denk Namaste

 

NAMASTE:

IK EER DE PLAATS IN JOU WAAR WE SAMEN ÉÉN ZIJN

 

Denk eraan: God heeft geen lievelingen. Niemand wordt er beter van als je er aantrekkelijker uitziet dan een ander.

 

Het ultieme levensgeluk is de overtuiging dat we geliefd zijn, geliefde om wat we zijn of beter ondanks wat we zijn. Paranoïde mensen geloven dat de wereld erop uit is hen te kwetsen. Wees tegengesteld paranoïde: geloof dat de mensen je goed willen doen!

 

De kracht die door jou heen stroomt, stroomt door iedereen. Niemand heeft God voor zich alleen, God maakt geen fouten.

 

Wees een lamp voor jezelf, houd de waarheid in jezelf.

 

Door giftige gedachten zul je je evenwicht uit balans brengen. Laat ze weggaan, ze beïnvloeden je ook lichamelijk, je wordt emotioneel en gespannen. Bedenkt echter dat je ze zelf kunt sturen en zelf in de hand hebt.

 

Zie niemand als een lichaam. Begroet hem of haar als een kind van God die hij of zij is en erken dat hij of zij één is met jou in heiligheid.

 

Als je problemen hebt draag ze dan over aan God. Doe er afstand van.

 

“Ik ben overal tevreden waar Hij mij wil hebben, want ik weet dat Hij daar met mij gaat. Ik zal geheeld worden omdat ik toesta dat Hij mij leert mezelf te helen”

Wanneer je merkt dat je een terugval hebt en jezelf weer overgeeft aan vergiftigd denken of gedrag, vraag dan God om te helpen en schenk jezelf vergeving ervoor. Al deze ervaringen maken deel uit van het goddelijk plan voor je leven. Probeer God op dat moment te bereiken.

 

Jij bent de lamp en God is de elektriciteit.

 

Als je deze standpunten de wereld inbrengt zul je onrealistisch en kinderlijk genoemd worden. Je weet wel beter, toch?

 

 

HET GEBED VAN FRANSISCUS VAN  ASSISI

 

Heer, maak mij een werktuig van uw vrede

Waar er haat is, laat mij liefde zaaien

Waar er pijn is, genade

Waar er twijfel is, hoop

Waar er duisternis is, licht

Waar er droefheid is, vreugde

O, Goddelijke Meester, sta mij toe dat ik niet zozeer tracht

Getroost te worden als te troosten

Begrepen te worden als te begrijpen

Geliefd te worden als lief te hebben

Want het is in het geven dat wij ontvangen

Het is in de vergiffenis dat wij vergiffenis ontvangen

Het is het sterven van het ik

Dat wij in een eeuwig leven geborgen worden

 

 

 

Bron:

Wayne Dyer – diverse uitgaven

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html