Ontdek het Leven
VERZAMELDE UITSPRAKEN EN CITATENLIEFDE

 • Heb lief en doe wat je wilt
 • Liefhebben is jezelf herkennen in iemand anders
 • Waar angst is, is liefde verborgen
 • Wat zou liefde nu doen?
 • Alles wat liefde in de weg staat, bevindt zich in je eigen hart en daar moet je de oplossing vinden
 • Liefde is gebaseerd op overgave, loslaten waaraan je gehecht bent, zodat je ontwikkeling kan plaatsvinden
 • Wat wil liefde mij laten doen, laten zien, laten zeggen?
 • Liefde kan wachten om te geven, maar begeerte wil direct nemen
 • Angst is het andere uiteinde van liefde
 • Het grootste gevoel is dat gevoel dat je liefde noemt
 • Als het denken is creatief, angst trekt aan als energie. Liefde is alles!
 • Alleen liefde kan de wond van verlies genezen

God

 • God verlangt alleen dat je jezelf rekent tot de personen van wie je houdt
 • Alles is God, inclusief datgene wat zonder God probeert t leven, dat is God die doet alsof hij God niet is
 • Elke zonde is slechts een tijdelijk moment Liefde is de enige realiteit
 • Het gevoel van liefde is je ervaring van God
 • Geef God de gedachten die je blijvend hinderen
 • Voel je niet in de steek gelaten, God is altijd bij je
 • De Stem in je binnenste is de meest luide stem waarmee God tegen je praat
 • Niemand zal jou oordelen. Immers, hoe kan God – en waarom zou Hij – Zijn eigen schepping oordelen en die slecht noemen?
 • Het vereist veel moed om je als een mens van God te presenteren
 • Richt je tot God en keer je van alles af dat niet op God lijkt
 • God spreekt tot iedereen, de grote vraag is wie er luistert
 • We gaan naar God

JIJ

 • Ik wijd al mijn gedachten aan verbondenheid
 • Kun je je eigen Tegenwoordigheid voelen?
 • Je innerlijke lichaam is niet vast, maar ruimtelijk
 • Je beslissingen schilderen een portret van Wie Je Bent
 • Kun je Nu stil zijn?
 • Heb je het gevoel dat je niet geleefd hebt, maar ook dat je niet weet wat je dan wel al die tijd gedaan hebt?
 • Open jezelf en ontvang
 • Je natuur is onvoorwaardelijk lief te hebben
 • Wat je niet deelt verlies je
 • Alles wat je overkomt, is geen toeval maar erop gericht om je hart te openen voor de aanwezigheid van Liefde
 • Stop ermee jezelf te veroordelen
 • Je wordt alleen gelukkig door een toename van je levenslust, je zelfexpressie en je liefde
 • Volg je gevoel
 • Je bent grandeur, kies opnieuw
 • Eeuwigdurend perspectief helpt je om de dingen in het juiste licht te zien.
 • Je niet verzetten is de sleutel tot de grootste kracht in het heelal
 • Je kunt niet tegen jezelf liegen
 • Je hebt recht op jouw vreugde
 • Je hebt gen verplichtingen binnen een relatie, alleen kansen
 • Er is niets dat je niet kunt zijn
 • Er is niets dat je niet kunt doen
 • Er is niets dat je niet kunt bezitten
 • Je schuldig voelen is een aangeleerde reactie
 • Niets gebeurt jou of door jou, dat niet voor jouw hoogste goed is
 • Alles dat buiten je is heeft geen waarde, want het is niet wat je bent en je wilt het ook niet zijn
 • Wat je zoekt kun je alleen maar zijn
 • Je moet je gevoelens respecteren, dat is namelijk zelfrespect
 • Je kunt niet ervaren wat je bent, totdat je bent tegengekomen wat je niet bent
 • Je hoeft niet te leren, je moet je herinneren
 • Je kunt de uiterlijke gebeurtenissen niet veranderen, daarom moet je de innerlijke ervaring veranderen
 • Besluit volgende keer te handelen voordat je ergens over nadenkt
 • Je levenswerk is een uitspraak over wie je bent. Als dat niet zo is, waar doe je het dan voor?
 • Zijn is een functie van je ziel
 • Wat je lichaam doet is een reflectie van waar je leven om draait
 • Als je voor iets bijzonder bang bent, zul je het ervaren
 • Vooruit, doe wat je werkelijk het liefste doet, doe niets anders
 • Angst is het tegenovergestelde van alles wat je bent
 • Alles dat waarde heeft, vind je binnen in jezelf, diep in je eigen hart
 • Als een ding duidelijk goed is, doe het dan!
 • Er zijn twee manier om ongelukkig te zijn: niet krijgen wat je wilt is de ene, wel krijgen wat je wilt is de andere
 • Oefen geduld, je bent wijsheid aan het winnen
 • Je hoeft niets te doen
 • Waar je je tegen verzet, blijft!
 • Niets gebeurt in je leven – niets – dat niet eerst een gedachte is geweest
 • Er zijn geen grenzen aan wat je kunt worden

De Weg

 • Het innerlijke doel is ontwaken
 • Een ware meester is niet degene die de meeste leerlingen heeft, maar die de meeste meesters schept
 • Vrede is niets anders dan genieten zonder oordeel in elke situatie
 • Stress is giftig
 • De zachtmoedigen zijn de mensen zonder ego
 • Laat iedere ziel haar eigen weg gaan
 • Het ego weet niet hoe het liefde moet scheppen
 • Alles in het leven is heilig
 • Verwachtingen ruïneren relaties
 • Soms moet je iemand die in slaap is een beetje door elkaar schudden
 • Niet beslissen is ook beslissen
 • Er bestaat geen samenloop van omstandigheden in het universum
 • Het lijden heeft niets te maken met gebeurtenissen, maar met iemand reactie daarop, wat gebeurt is wat er gebeurt. Hoe jij je daarbij voelt is een andere zaak
 • De hoogste gedachte is altijd die gedachte die vreugde bevat
 • Het moeilijkste voor mensen is hun eigen ziel te horen
 • Het gevoel is de taal van de ziel
 • Hou vol!
 • Een lege plek vult zich alleen op door de volheid van de herinnering
 • Voor degene die de taal spreekt: Ljow!
 • Engelen sterven niet

De Bijbel

 • Maar die de Heer verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugels als de arenden, zij zullen lopen en niet moe worden, zij zullen wandelen en niet mat worden (Jesaja 40 vers 31)
 • Hij geeft de vermoeiden kracht, hij vermenigvuldigt de kracht van hen die krachteloos zijn. (Jesaja 40 vers 29)
 • Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben en overvloed hebben (Johannes 10 vers 10)
 • Men handelt nooit verkeerd door het goede te doen. Leg problemen in Gods hand en laat de uitkomst aan Hem over
 • U geschiedde naar uw geloof (Mattheus 9 vers 29)
 • Alle dingen die u biddend begeert, geloof dat u ze ontvangen zult en ze zullen u geworden (Markus 21 vers 24)

 

BRONNEN

Een Cursus in Liefde

Een ongewoon gesprek met God

Een nieuwe aarde – Eckhart Tolle

De wetten van Liefde – Paul Ferrini

website Een Dagelijkse Gedachte

Augustinus

Een cursus in Wonderen

de Bijbel 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html