Ontdek het Leven

 

DE LIEFDE

 

Liefde is geduldig en zachtaardig;

liefde is niet jaloers of opschepperig;

liefde is niet arrogant of ruw.

Liefde dringt niet aan op haar eigen gelijk;

zij is niet prikkelbaar of wrokkig;

zij geniet niet van andermans fouten

want zij weet dat goed en fout niet bestaan.

 

Liefde draagt alle dingen,

kent alle dingen,

ondergaat alle dingen,

omhelst alle dingen,

maar vergeeft niets,

want liefde weet dat niets of niemand hoeft te worden vergeven.

 

Liefde eindigt nooit.

Jullie profetieën zullen verwaaien,

jullie tongen zullen verschrompelen;

jullie kennis zal groeien en veranderen.

Want jullie kennis is nu onvolmaakt,

maar als jullie uiteindelijk beseffen dat volmaaktheid alles is,

zal onvolmaakte kennis verdwijnen en

zullen jullie niets meer in het leven

onvolmaakt noemen.

 

Toen je een kind was,

sprak je als een kind,

dacht je als een kind,

redeneerde je als een kind.

Maar nu ben je geestelijk gegroeid

en heb je je kinderlijke manieren opgegeven.

Toen zag je Mij vaag als door een spiegel,

maar nu zien wij elkaar van aangezicht tot aangezicht,

want wij zijn vrienden.

Toen kende je Mij slechts ten dele,

nu begrijp je Mij volledig,

net zoals jezelf volledig wordt begrepen.

Dat betekent het om bevriend te zijn met God.

 

(Het Hooglied van de Liefde, Paulus’ brief aan de Kollossenzen,

hoofdstuk 13. Nieuwe bewerking: de Gesprek met God boeken van

Neale Donald Walsch)

 

HEB ELKANDER LIEF!

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html