Ontdek het Leven

 


GEDACHTEN TER OVERWEGING OP DE WEG NAAR MEESTERSCHAP

RONNA HERMAN – De Gouden Belofte

Een ware meester zal je de richting wijzen hoe je in je eigen kracht moet gaan staan. Zij leven daadwerkelijk wat ze prediken. Leraren zijn slechts gekwalificeerd om de waarheid te delen die ze in hun eigen dagelijkse leven kunnen demonstreren.

Een houding van emotionele en mentale beheersing is van het grootste belang om je lichaam naar een hogere frequentie te brengen. Je moet er naar streven je lagere (fysieke) lichaam voor te bereiden op het in harmonie komen met de nieuwe energetische trillingen die nu de atmosfeer van de Aarde binnenkomen.

Een persoonlijke beheersing van negatieve emoties en gevoelens is te allen tijde noodzakelijk om een evenwichtig en krachtig aura veld om je heen te creëren. naarmate je meer in evenwicht komt, zul je gevoeliger worden voor hoger trillende energieën en je zult in staat zijn deze energieën te gebruiken om de dingen die je wenst in je leven te manifesteren. 

Het wezen in je dat ziel wordt genoemd, denkt niet zoals de geest, maar neemt energieën waar… het wordt de trillingen van je emoties gewaar via gevoelens. De ziel ziet of hoort niet, toch neemt het beelden en geluiden waar. Ze is dat wezenlijke deel van je dat altijd ‘is’. De geest moet getraind worden om dienaar te zijn van je ziel. Een houding van liefde, verwondering en dankbaarheid plaatst je ziel in de bevelvoering.

Zolang we vechten met de polariteit of het kruis van de materie, zijn we op de een of andere manier constant uit balans. Om vrij te zijn, om de neutraliserende kracht van het hart te gebruiken, hoeft men slechts te ontspannen en bescheiden en in verwondering de middenweg te gaan; te voelen, maar geen slaaf van het gevoel te worden; controle uit te oefenen over de geest maar niet verslaafd te raken aan passies of buitensporige verlangens.

Het volgen van het spirituele pad wordt gemakkelijker door het volgen van een ervaren reiziger.

Negatieve kracht is niets anders dan positieve kracht in een lagere trilling; de wereld van materie, gevoelens en gedachten.

Hoe hoger je stijgt op de spirituele schaal, des te subtieler het leven wordt en des te minder negatieve krachten je kunnen beheersen. Je zult werken vanuit een nieuw bewustzijn met meer veiligheid en onderscheidingsvermogen.

Jij bent het vorige leven van iemand in de toekomst.

Het doel van de ziel is om te leren liefde te geven en te ontvangen zonder te bezitten – te leren hoe je moet liefhebben zonder eigendomsrecht. Meedogende liefde is een objectief gevoel en is niet ontvankelijk voor de geest of voor de passies van emotie. Meedogende liefdesenergie is het moederaspect. Objectiviteit en mededogen zijn gelijk aan onvoorwaardelijke liefde.

Als je jezelf begint te zien of over jezelf begint te denken als een vonk van de Godkracht, zul je geen reden of verlangen hebben om schuld of angst te voelen, of om je werkelijkheid te straffen door jezelf op de een of andere manier te straffen. Vergeet niet dat je altijd een rol speelt, interactief bent in het spel van het leven, en een droom beleeft. Verander je rol, verander het spel en je kunt de droom transformeren in je grootste verlangens.

Gebruik je logische geest om nieuwe informatie te vergelijken met ervaringen uit het verleden. Geef nieuwe begrippen de tijd om hun eigen deugdelijkheid te bewijzen.

Messiascomplex: op het beginnende pad naar verlichting, maar nog verankerd in de driedimensionale werkelijkheid. Gedachten als: “Alleen ik heb de echte waarheid en jij moet die van mij leren”. De vijfdimensionale werkelijkheid is: “Kom, laat ons samen groeien. Ik zal mijn verlichting, spirit en wijsheid met je delen en jij kunt die van jou met mij delen en dan zullen we samen, door onze wederzijdse bronnen en steun, sneller vooruitkomen”.

Wees op je hoede voor iedereen die je kracht wil weg nemen of zich gezag aanmeet over jouw spirituele groei.

Tot de mate waarin je van jezelf houdt, zul je liefde accepteren van de mensen om je heen.

Het geheim van verandering is om al je energie te richten, niet op het vechten tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe.

Karma is actie en reactie of oorzaak en gevolg. Wijsheid wist karma uit.

Je zorgen maken over alles wat je voelt, houdt je gebonden in de driedimensioale werkelijkheid. Stel jezelf de volgende vragen:

Wat is de werkelijke angst achter deze kwestie?

Welke behoefte heb ik waaraan niet wordt voldaan?

Wat doe ik (of denk ik) dat disharmonie creëert in mijn leven?

Hoe kan ik mijn gedrag (of gedachten) veranderen om meer harmonie in mijn leven te creëren?

Een verandering in gedrag leidt snel naar een verandering in houding.

Ascensie vindt plaats met één dag tegelijk, met één gedachte tegelijk.

We zijn allemaal veroordeeld tot volmaaktheid…… dus, laten we ons ontspannen en genieten van de reis.

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html