Ontdek het Leven
DE 12 PROBLEMEN VOOR DE ZIEL EN DE OPLOSSING DAARVOOR:

 

onbewustheid

onbeheerstheid

begeerte

onrechtvaardigheid

hebzucht

leugenachtigheid

afgunst

arglistigheid

toorn

opvliegendheid

boosaardigheid

 

De mens kan ze bestrijden met de 10 geestelijke Machten van God.

 

vreugde

zelfbeheersing

wilskracht

rechtvaardigheid

vrijgevigheid

waarachtigheid

geluk

licht

leven

liefde

 

 

HET DOEL VAN HET LEVEN

 

De mensen die hun Schepper vertrouwen kennen geen angst. Als je zelf niet ‘heel’ bent, kun je niet genezen maar raak je uitgeput. Neem één dag tegelijk, leef in het heden en draag de dag aan God op. Wie zaait zal oogsten. Je bent nooit alleen, tenzij je daarvoor kiest. Je bezit de kracht om het goede in een ander naar boven te brengen. Je bent een spiegel, een voorbeeld, een wegwijzer voor anderen. Zorg dat je toeschouwer wordt in het drama van het leven. Kijk naar de hand van God en laat Hem begaan. Leef niet het lijden van anderen. Laat los. Waarom wil je de wereld veranderen? Als je je overgeeft aan Gods wil, kun je pas leven zoals het moet. Uw wil geschiedde. Je kunt pas mensen veranderen als je laat zien dat je Gods wil doet. Verander eerst jezelf. Het leven is God in beweging, het doel is de beweging van God te volgen. Je creëert je eigen leven door je gedachten. De enige weg is te zeggen: “Heer, moge uw wil zich door mij heen openbaren in alles dat ik vandaag doe.” Als je tegen Gods wil ingaat zul je lijden. Als je iets of iemand in je leven boven God stelt, brengt dat lijden met zich mee, want God doet zijn wil, het enige dat gelukkig maakt is zijn wil volgen. Goddelijke leiding zal wegen en inzichten openen, die totaal verschillen van de algemeen geaccepteerde. Het is moeilijk alleen te gaan tegen de stroom in. Wees niet bang je tijd voor te zijn.

 

Het doel van het leven is om boven de beperkingen en begrenzingen van het fysieke lichaam uit te stijgen en de heelheid of de heiligheid van het leven opnieuw te ontdekken, één te worden met de bron van alle leven. De grote ontdekking van het leven is dat je je realiseert dat God in je woont en dat je rechtstreeks op Hem aangesloten bent. Je moet je leven en al je handelen aan God wijden. Zoek hem steeds opnieuw in je leven en maak Hem steeds krachtiger in je leven. Je moet een wezen worden dat God centraal stelt.

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html