Ontdek het Leven
Een Cursus in Wonderen

 

INLEIDING


INLEIDING

Om een gebeurtenis als wonder te kunnen accepteren, moet je eerst voor jezelf aanvaarden dat alles mogelijk is. Alle wonderen die je kunt bedenken kunnen gebeuren en nog meer: niet alleen wat je kunt bedenken kan gebeuren, maar ook alles waarvan je denkt dat het onmogelijk is. Waarom zou het onmogelijke niet kunnen gebeuren? Omdat je denkt dat het onmogelijk is? Is het daarom ook onmogelijk? Zou iets te moeilijk of te groot zijn voor God? Kun je geloven dat voor God alles mogelijk is?  

Wonderen kun je zien als uitingen van de liefde van God. Hij laat zijn liefde voor mensen onder meer zien door middel van wonderen van liefde. Er is geen verschil in liefde, alleen de manier waarop je liefde laat zien is verschillend. De liefde voor je kind is niet groter of beter dan de liefde voor je partner, ouder of vriend, maar de manier waarop je je liefde laat blijken is wel verschillend. Hoe je je liefde vorm geeft is niet belangrijk, want het enige dat wonderen mogelijk maakt is de liefde voor God. Liefhebben is niet het allerbelangrijkste, het enige dat waarde heeft is het besef waar de liefde vandaan komt. De Bron van Liefde opsporen, herkennen en erkennen is jezelf herkennen. De Bron van Liefde alleen maar definiëren als belangrijk of waardevol is onmogelijk, want die is groter en wonderlijker dan menselijke woorden ooit kunnen omschrijven. Wij kunnen niet bevatten wat de Bron van Liefde precies is. God kan door menselijke woorden niet omschreven worden, daarvoor is een mensenverstand niet toereikend.  

Omdat een mens het Oerbewustzijn en de Bron van Liefde niet kan omschrijven of bevatten heeft men in het verleden besloten om God als vader aan te duiden. Een vader kun je bepaalde vaderlijke eigenschappen toekennen. Door God als persoon voor te stellen kon men begrijpen dat het contact met een hogere macht van ongekende macht en waarde mogelijk is, men had hiervoor een referentiekader gecreëerd. Zonder een bepaald beeld van God is het onmogelijk een verbinding met Hem te leggen, maar daarmee is niet gezegd dat het beeld dat de mens van God gemaakt heeft voldoet of toereikend is. God verbiedt in de Bijbel de mens om een beeld van Hem te maken en de reden voor dat verbod is de beperking van de menselijke geest. Als God zou toestaan dat mensen een beeld van Hem maken, wordt hij door mensen beperkt in zijn goddelijke mogelijkheden. Toch kan geen mens zonder een bepaald idee van God om zich met hem te kunnen verbinden en verbonden te voelen.  

Wanneer je in het leven handelt uit liefde voor je medemens gebeuren er wonderen, want uit liefde ontstaan wonderen. Daarom zijn alle gebeurtenissen en ervaringen in het leven die op liefde gebaseerd zijn een wonder te noemen. Liefde is het enige in het leven dat waarde heeft, want God is liefde. Wanneer je liefde ervaart, ervaar je God, want God is degene die de bron is van de liefde en het leven. Leven en liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en ze zijn beide van goddelijke oorsprong. Wanneer je in liefde leeft, zal God je leven leiden en zijn Stem zal op een hele uitgesproken manier tegen jou spreken. Je zult onmiddellijk weten dat het de Stem van God is die tegen je spreekt, want je  herkent dat de woorden die de Stem spreekt heel specifiek op jou en jouw leven gericht zijn. Je wordt door Hem geleid en Hij zal je alles vertellen dat je nodig hebt op je reis door het leven. Liefde is een natuurlijke staat van leven, het stroomt zonder moeite en je hoeft er ook niet bewust mee bezig te zijn. Liefde is normaal en gewoon. Wonderen gebeuren omdat de liefde een vanzelfsprekendheid is. Wanneer je een keuze maakt om de één wel lief te hebben en een ander niet, dan zal er nooit een wonder gebeuren. Je kunt niet selectief om een wonder vragen, want God houdt evenveel van al zijn goddelijke delen en God zal noot de één bevoordelen boven een ander. Wanneer je om een wonder vraagt moet het goed zijn voor alle betrokken partijen.  

Wonderen gebeuren omdat het natuurlijk is dat ze gebeuren. Wanneer er geen wonder gebeurt, heeft het ego de overhand gekregen. Je kunt God om een wonder vragen, maar dat is niet nodig. God kent geen enkel onderscheid, vraag daarom een wonder voor alle mensen die geholpen moeten of willen worden. Wanneer je een specifiek wonder vraagt voor een speciaal iemand, sluit je alle andere mensen die Gods hulp nodig hebben uit. Waarom zou God alleen jouw gebed verhoren en niet anderen helpen waar niemand voor bidt? Vraag een wonder voor iedereen en je zult verhoord worden.  

Je kunt geen wonder aan God vragen als niet geleerd hebt je ego te beheersen. Iedereen heeft recht op wonderen, maar het is absoluut noodzakelijk dat je op een hele zuivere manier en vol liefde voor alle mensen God om hulp vraagt. Wanneer je God vraagt om een wonder uit egoïstische motieven is er geen liefde, maar zoek je rendement uit de situatie of je probeert een deal met God te sluiten. Je kunt geen deal met God sluiten want je wat zou je hem aan kunnen bieden behalve jouw liefde? God resoneert alleen maar op de frequentie van liefde en zijn helpers staan klaar om iedereen hulp te bieden, maar ook zij kunnen alleen boodschappen ontvangen die op de frequentie van liefde verzonden zijn. De helpers van God hebben geen ego en daarom kunnen zij ook geen vragen of verzoeken inwilligen die op egoïsme gebaseerd zijn. Zij kunnen alleen de wil van God doen en die wil is altijd gebaseerd op liefde. Je ego herkennen en erkennen biedt de mogelijkheid om controle te houden over je kleine zelf. Die controle is nodig om het ego uit te kunnen schakelen wanneer je contact met God legt. Wanneer je God vraagt om een wonder om daarmee persoonlijk voordeel te bereiken, zal God je gebed niet verhoren, want God zal de één nooit voortrekken bij de ander, want alle mensen dragen het licht van God in zich.  

Om liefde te voelen heb je niet een ander mens nodig. Natuurlijk is het een mooie ervaring als je je liefde kunt delen met een ander, maar de fysieke nabijheid van een ander is niet nodig om liefde in jezelf te voelen. Eigenlijk is het uiten van liefde niet eens nodig, want als een ander zich bewust is van jouw liefde en weet dat die liefde uit de eeuwige Bron van liefde voortkomt, is het uitwisselen van fysieke liefde niet nodig. Het is jammer genoeg dat de meeste mensen zich hiervan nog niet bewust zijn en dat ze een gemis aan liefde ervaren in hun leven. Daarom doet een uiting van liefde mensen zo goed; een kus, omhelzing of een liefdevol woord kunnen een verdrietig hart genezen en daarnaast een mens weer bewust maken van hun mogelijkheid tot liefhebben. Op die manier wordt de uiting van liefde tot een geschenk voor de gever en voor de ontvanger. Uitingen van liefde worden gegeven en ontvangen en daarmee ontstaat verbinding tussen mensen. Deze verbinding is van een andere orde dan het materiële geven en ontvangen. Wanneer je de ander een materieel geschenk geeft, is er een ‘verlies’ en ‘gewin’ situatie, door het geven krijgt de één minder en de ander meer. Maar, door uitingen van liefde krijgen beide partijen meer. Degene die liefde geeft voelt de gegeven liefde in het eigen hart. Een bewust mens beseft dat de liefde van het hart niet vermindert door het geven en ook niet minder kan worden als het eindeloos gegeven wordt. De bron van liefde is onuitputtelijk en er is altijd nieuwe liefde aanwezig om te gebruiken en weg te geven. Uitingen van liefde; een kus, omhelzing, glimlach of een liefdevol woord, raken nooit uitgeput. Daarom vermeerdert de liefde voor degene die liefde geeft. De ontvanger van de uiting van liefde ontvangt ook meer dan hij of zij daarvoor bezat, er komt liefde bij. Dat maakt het wonder van de liefde goddelijk, want het goddelijk bezit van een mens kan niet verminderen, alleen vermeerderen.  

Je mag uitingen van liefde nooit misbruiken. Je kunt een ander omhelzen, een kus geven of je liefde met woorden verklaren, maar wanneer deze uitingen van liefde niet uit je hart komen, zijn het uitingen van het ego en daarmee waardeloos. Mensen gebruiken hun goddelijke gaven vaak op een onrechtmatige, egoïstische manier om iets voor elkaar te krijgen bij een ander of om een ander te misleiden. Geveinsde liefde of liegen over de liefde is één van de ergste dingen die je een ander aan kunt doen. Wanneer een ander jou gelooft en vertrouwt en jouw misbruik van de liefde ontdekt, dan kun je die ander te gronde richten. Je kunt er verantwoordelijk voor zijn dat je een hart breekt en gewond achter laat. Dit is een van de grootste misdrijven die je op geestelijk niveau kunt plegen. Als liefde het allerhoogste is, dan is misbruik van liefde een misdrijf op het allerhoogste niveau. Het gevolg hiervan kan zijn, dat je nooit weer in je leven echte liefde zult ervaren, want wat je zaait zul je oogsten. Wat je geeft komt altijd weer naar je terug en vaak veel groter en heftiger dan je ooit kunt vermoeden. De wet van oorzaak en gevolg kent geen uitzonderingen, maar kan alleen opgeheven worden door vergeving. Deze vergeving kun je ontvangen wanneer je goed maakt wat je veroorzaakt hebt. Je zult de waarheid moeten erkennen, want ondanks dat je tegen een ander gelogen hebt, is het onmogelijk om tegen jezelf te liegen. Je weet in je hart wat je gedaan en veroorzaakt hebt en je zult de gevolgen ervan ondervinden.  

De enige manier om wonderen te ontvangen is door een liefdesverbinding met God te leggen. Het gebed of meditatie is het communicatiemiddel tussen mens en God. Een gebed is geen klaagzang of monoloog, maar een gesprek met God, waarbij je de mogelijkheid dat God je antwoord geeft als vanzelfsprekend beschouwt. Een gesprek met God is alleen maar mogelijk wanneer je je ego uitgeschakeld hebt. Je ego kletst de hele tijd tegen je over dwingende zaken die je moet afhandelen, klusjes die je eerst moet afmaken, problemen en conflicten waar je eerst aan moet denken, enzovoort. Het ego wil aandacht en wil niet dat jij innerlijke rust krijgt. Daarom is het belangrijk dat je leert stil te zijn en je gedachten stop te zetten. Deze toestand bereik je door aandacht voor de stilte in jezelf.  

OEFENING VOOR RUST IN JEZELF

 

Ga op een stoel zitten op een plaats waar je niet gestoord kunt worden. Zet beide voeten naast elkaar op de grond en ga eerst met je aandacht naar je voeten. Voel hoe je voeten in je schoenen zitten en voel hoe je voetzolen tegen de grond aan drukken. Voel hoe je voeten op de aarde staan. Laat al je gedachten die met de wereld te maken hebben door je benen naar de aarde vloeien, naar de plaats waar ze thuishoren. Ontspan je lichaam en haal diep en regelmatig adem. Concentreer je op de binnenkant van je oogleden en begin je ademhaling te tellen. (Door je ademhaling te tellen krijgen je wereldse gedachten geen kans zich aan je op te dringen). Verbeeld je dat je op een prachtige plaats bent en dat je in het gezelschap bent van een hoog, geestelijk wezen of van God zelf. Stel je vragen aan God en wacht op Zijn antwoorden tijdens je gesprek. Leg op deze manier een verbinding met God. Vergeet nooit ‘dankjewel’ te zeggen voor alle hulp die je ontvangen hebt en nog ontvangen zult. Vertrouw erop dat je gebed verhoord is, dat je woorden en gedachten ontvangen zijn en dat de antwoorden, voor zover je die nog niet gekregen hebt, nog zullen komen. Blijf net zo lang zitten als je maar wilt, maar als je terugkeert naar het heden, probeer je dan zo lang mogelijk het gevoel vast te houden dat je had tijdens je gesprek met God. Dank God voor zijn aanwezigheid en hulp.  

Je gedachten kunnen het hogere, geestelijke of God dienen of ze kunnen bezig zijn het lagere, lichamelijke of met de stoffelijke wereld. Jouw gedachten bepalen jouw ervaringen, zowel de wereldse als de geestelijke. Wanneer jouw gedachten voortdurend bezig zijn met bezit, geld, zorgen, problemen en het rendement uit je relaties, zul je ervaringen creëren die precies daarop gericht zijn. Hogere gedachten die gerelateerd zijn aan je geestelijk bewustzijn, aan meditatie en gebed en innerlijke stilte en rust, zullen situaties creëren waarin jij rust en vrede in je leven zult kunnen ervaren. Het is niet belangrijk welke ervaringen je kiest, ze zijn allebeide een bewijs dat je goddelijk bent, omdat je schepper bent van jouw leven door jouw vrije wil. Jij bent een creatief wezen dat door je denken schept. Het scheppende vermogen van de mens door middel van gedachten zou het bewijs voor een niet gelovigen kunnen zijn, dat er een hogere, geestelijke macht bestaat die ook schept door middel van gedachten. Het is misschien verrassend voor je, maar het is echt waar: jouw keuzes in het leven bepalen jouw gedachten.  

Liefde is eeuwig, omdat ze uit de Bron van Leven voortkomt. Op het moment dat jij lief hebt verdwijnt je tijdsbeleving. Wanneer je in je passie staat gebeurt dit ook. Je passie kan van alles zijn: je partner, gezin, familie, werk, hobby, sport of levenstaak. Wanneer je in je passie staat, ga je volledig in je passie op en die heeft dan de absolute prioriteit in je leven. Jouw levenstaak heeft vaak met je passie te maken. Dat wat je het allerliefste doet en waarbij je de tijd vergeet is je passie. Wanneer je iets doet waarbij je geen plezier of voldoening voelt, zou je je kunnen afvragen of het wel je passie is. Tijdens het uitoefenen van je passie raak je alle besef van tijd kwijt. Een andere situatie waarin je alle tijdsbesef verliest is tijdens het bedrijven van de liefde met je partner. Het begrip ‘tijd’ is van de wereld is, in de goddelijke wereld bestaat alleen  tijdloosheid. Uitingen van liefde kennen geen tijd en daarmee ook geen verleden of toekomst. Ze kennen alleen het nu! Liefhebben betekent je steeds na elke liefdesuiting herboren voelen, vol leven en vol vitaliteit. Er staat geen verleden of toekomst tussen mensen die elkaar liefhebben. Elke liefdeservaring die je in dit leven hebt zul je meenemen naar de geestelijke wereld, omdat het ervaringen van de eeuwigheid zijn. Wanneer je lichaam sterft, gaat het geestelijke, onzichtbare deel van jou naar de geestelijke, onzichtbare wereld.  

Je enige bezit is je geestelijke schat, je bewustzijn van liefde en je groei in liefde. Liefde is licht en hoe meer licht je uitstraalt, des te meer de lichtwezens uit de geestelijke wereld jou kunnen zien en contact met jou kunnen leggen. Het enige dat dus belangrijk is in het leven zijn jouw liefdeservaringen en je groei in bewustzijn, of: de vermeerdering van je licht op je reis door de fysieke wereld.  Echte liefde hoeft zichzelf niet te bewijzen. Wanneer liefde niet echt is, wordt het gekunsteld en onecht, en heeft desastreuze gevolgen, want het betekent dat men geen echte liefde kent. Liefde wordt innerlijk gevoeld en erkend, daarmee herkent men de liefde. Wanneer de liefde niet echt is, herkent men zijn eigen gevoelens niet en weet men niet wat liefde is. Men beseft dan niet hoe belangrijk liefde is voor de geestelijke ontwikkeling en weet ook niet wat liefhebben voor de persoonlijke ontwikkeling betekent.  

In ons leven zou eigenlijk elk moment aan de liefde gewijd moeten zijn. De tijd is geschapen om ervaringsmogelijkheden voor de liefde te kunnen creëren. Wanneer men niet lief heeft, verdoet men zijn tijd hier op aarde. De tijd zal ophouden te bestaan als er geen mogelijkheden meer door de mens gecreëerd worden om liefde te ervaren om daarmee een groter bezit mee te kunnen nemen naar de geestelijke wereld na de fysieke dood. Door uitingen van liefde wordt het bewijs geleverd dat het geven van liefde en het ontvangen van liefde hetzelfde is, want door het geven ervaart men dat men liefde in zichzelf  bezit en dat deze bron van liefde onuitputtelijk is. Het doel van liefde geven is je sterk in de liefde te voelen en te ervaren dat er altijd meer liefde gegeven kan worden. Het doel van liefde ontvangen is hetzelfde, je voelt je geliefd en belangrijk en ervaart dat het geven van liefde en het ontvangen van liefde je sterker maken.  

Uitingen van liefde hebben niets met het lichaam te maken, maar met gedachten. Gedachten zijn onzichtbaar en liefdevolle gedachten hebben net zoveel effect als fysieke uitingen van liefde. Liefdevolle gedachten zijn goddelijk en alle goddelijke geschenken die aan God gegeven worden, worden door God weer terug gegeven aan zijn geestelijke kinderen. De ervaring van liefde hoeft niet per definitie lichamelijk te zijn, want denken aan God of aan een ander levend wezen kan net zoveel liefde in jezelf creëren als de fysieke nabijheid van een ander mens. Lichamelijke uitingen van liefde creëren een gevoel en wonderlijke gedachten. Daarmee dienen fysieke uitingen van liefde een hoger doel. Omdat liefde geestelijk is, geneest ze de geest. Wanneer je lief hebt, zijn je gedachten van een hogere orde. Het geneest je hart en geest wanneer je gedachten liefdevol zijn. Een liefdevolle gedachte of een uiting van liefde op fysiek gebied is het grootste wat je voor een ander kunt doen. Jezus zei: “Heb je naaste lief zoals jezelf” en daarmee bedoelde hij dat liefde het belangrijkste is dat je voor een ander en daarmee ook voor jezelf kunt doen. Door lief te hebben besef je hoe belangrijk en waardevol jij en de ander zijn. Niets in het leven is belangrijker dan het leven en alles dat leeft. Wanneer het leven je prioriteit en je passie is, geniet je met volle teugen van de aanwezigheid van alles dat leeft.  

Liefde verenigt mensen, maar liefde is veel meer dan dat, een ervaring van liefde is de ervaring van God, want God is liefde. Liefhebben betekent een ander net zo belangrijk vinden als jezelf en daardoor word je aan elkaar gelijk. Iedereen is belangrijk en heeft recht op liefde, ook al is zijn of haar innerlijke licht nog zo verduisterd. Iedereen draagt het leven in zich en al het leven samengevoegd is het totale leven en dat is God, die daarboven nog veel meer is. Alle levende wezens zijn hier op aarde om te leven, totdat hun geest zich terugtrekt uit het fysieke lichaam waarin zij liefde kunnen beleven. Liefde weerspiegelt de eeuwigheid, het is een spiegel waarin de mens kan herkennen dat hij goddelijk even in de eeuwigheid. De ervaring van liefde staat buiten de tijd, want tijdens het liefhebben ben je in de eeuwigheid van de Bron.  

Het wonder van de liefde leert je beseffen wat werkelijk waar en waardevol is in het leven. De geest is de enige echte realiteit, het onzichtbare in jou, jouw bewustzijn, persoonlijkheid met alle eigenschappen, je dromen en gevoelens is wie je bent. Je lichaam is alleen maar een instrument om jouw onzichtbare deel tot uitdrukking te brengen. Daarom is het geestelijke aspect van jou van een hogere orde dan het lichamelijke. Wanneer je de kracht van de geest leert kennen ben je ook in staat deze kracht te gebruiken en mensen te genezen van hun onwetendheid van al deze prachtige dingen. Jij kunt door jouw besef van deze waarheid anderen bewust maken, zodat ook zij hun aandacht gaan richten op de werkelijke wereld, de wereld van de geest. Wanneer je van iemand houdt, zie je het werkelijke wezen van die ander. Je ziet wat hij of zij echt is: een deel van het goddelijk geheel. Dat goddelijke deel kan verdwaald of verward zijn, het kan het goddelijk licht in zich verduisterd hebben, het kan het leven niet liefhebben, maar het feit blijft dat het leven zich erin bevindt.  

Liefhebben betekent herkennen en vergeven wat de ander zelf heeft gecreëerd door het ego en inzien dat de levensvonk in die persoon het allerbelangrijkste is. God vergeeft de mens wat hij op aarde gedaan heeft, omdat God weet dat alleen dat wat Hij geschapen heeft werkelijk is. Maar wanneer je je realiseert dat God weet wat en wie jij in werkelijkheid bent, dan besef je ook dat God niets vergeeft, want er valt niets te vergeven. Je bent het leven zelf en God zag dat het goed was toen hij jou maakte. Alles dat je zelf gecreëerd hebt, ook al is het nog zo donker heeft geen enkele betekenis, want het ego bestaat niet in de geestelijke wereld. Liefde is niet iets dat jij gecreëerd hebt. Jouw mogelijkheid om lief te kunnen hebben is je door God gegeven en daarmee is het een goddelijk geschenk.  Je kunt liefde niet leren, niet aanleren, niet kopen of verkopen. Liefde is tijdloos en eeuwig en een liefhebbend mens zal een ander het zelfgemaakte ego vergeven, omdat hij ziet dat de aardse persoonlijkheid niet echt is. Door dat bewustzijn is hij het instrument van God in de wereld geworden. God vergeeft de mens, omdat hij het ware wezen van de mens geschapen heeft en er eigenlijk niets te vergeven valt. Jij vergeeft een ander, omdat je het ware wezen dat God geschapen heeft herkent.  

Wanneer je bang voor liefde bent, heb je niet begrepen wat liefde is. Je gelooft dan dat het ego de enige echte persoonlijkheid van iemand is. Je hebt dan niet in de gaten dat er achter het ego een eeuwig licht bestaat, dat wel verduisterd kan worden, maar nooit vernietigd. Je ziet het licht in jezelf niet meer en wordt bang van het licht van een ander. Angst voor liefde betekent dat je geen geloof en waarde hecht aan dat wat je met je fysieke ogen niet kunt zien. Je gedachten, dromen, gevoelens en persoonlijkheid zijn onzichtbaar. Je kunt hun bestaan niet ontkennen, want daarmee zou je jezelf ontkennen. Je kunt je lichaam niet als datgene aanduiden wat je bent. Je weet intuïtief dat je een geestelijk wezen bent, want je hebt vast al vaak geklaagd dat niemand je echt kent of begrijpt. De buitenkant van jou is toch duidelijk zichtbaar? Dan kent iedereen jou toch? Nee dus, jij woont in je tijdelijke huisje om jezelf te kunnen laten kennen. Wanneer je bang bent om lief te hebben of liefde te ontvangen ontken je door je angst het bestaan van de geest en de werking van de geest in jou. Je zult in je leven veel ervaringen nodig hebben om je van die enorme angst te verlossen. Jouw geest zoekt erkenning en daarom zal jouw geest steeds weer ervaringen creëren woordoor jouw geestelijke aspect herkend en ervaren kan worden. De ziel, jouw ziel, zoekt groei van bewustzijn en daarom zul je, bewust of onbewust, steeds weer situaties creëren waarin liefde ervaren kan worden. Wanneer je niet leert beseffen dat al het wereldse, fysieke illusie is en dat al het geestelijke, onzichtbare de enige werkelijkheid is, zul je jezelf als geestelijk wezen blijven ontkennen. Je werkelijke ‘ik’ ontkennen is eigenlijk absurd! Ontwikkel je geestelijk bewustzijn en je zult een wijs mens worden, maar richt je je op de fysieke wereld, dan zul je niets hebben om mee te nemen naar het rijk van de geest wanneer je je lichaam achter moet laten.

Het besef dat je geen lichaam bent maar een onzichtbaar wezen, werkt genezend en helend, want plotseling kun je ziek zijn zien als iets dat niet jouw echte wezen betreft, maar alleen je lichaam. Jij bent niet ziek, je lichaam is ziek. Jouw werkelijke wezen kan niet ziek zijn, want wat in de eeuwigheid is gecreëerd door een gedachte van God, kan niet onvolmaakt zijn. Wanneer je lichaam ziek is, kun je je geest in de meeste gevallen opdracht geven je lichaam te genezen. Jouw geest staat boven jouw lichaam en is van een hele andere orde en herkomst. Jouw kracht komt niet uit je lichaam, jouw kracht komt uit jouw geest en bestuurt jouw lichaam. Geestkracht kan menige ziekte overwinnen, lichaamskracht kan dat niet. Alleen wanneer je ziel geen reden meer ziet om hier op aarde te blijven zul je vertrekken naar je geestelijke huis en jouw ziel weet altijd wat het beste voor jou is. Liefde maakt het mogelijk zieken te genezen en doden op te wekken. Je zult nu misschien terug schrikken van deze woorden, maar met de zieken en de doden worden de mensen bedoeld die denken dat ze een lichaam zijn. Ze hebben nog nooit over hun werkelijke wezen nagedacht en ze slaapwandelen door het leven. Wanneer jij hen wakker maakt en bewust maakt van hun geestelijke oorsprong en hun ware wezen, zul jij hen uit de geestelijke dood opgewekt hebben. Jij bent een wonder dat liefde kan geven en ontvangen en vanuit liefde ervaringen kan scheppen voor jezelf. Jij bent een wonder die liefde groter kan laten worden, liefde kan laten groeien. Door die mogelijkheid om liefde te vermeerderen ben je hetzelfde als God, die de Bron van liefde is. Jij wordt door jouw bewustzijn de Bron van liefde voor jezelf en voor anderen. Alles dat geen liefde is, is niet echt en alles dat niet echt is, bestaat niet. Als je gelukkig wilt zijn zul je moeten stoppen met het najagen van illusies en zul je wakker moeten worden voor wat de enige echte werkelijkheid is, jouw geest. Alleen wat door liefde en in licht gecreëerd is, is echt!  

Liefde vergeeft alle creaties van het ego en ziet de waarheid achter alle pijn, lijden en verdriet. Ze ziet de ware mens achter de zelf gecreëerde kleine persoonlijkheid. Doordat je laat blijken aan iemand dat je achter de schermen kunt zien, geef je de ander de mogelijkheid volledig zichzelf te zijn en dit is een van de mooiste geschenken die je iemand kunt geven. Het maakt alles goed dat misschien ooit fout ging tussen jullie. Je lost alles op als je een ander vergeeft en als alles wordt goedgemaakt. Het verleden lost op en het enige dat belangrijk is, is het moment samen in liefde. Misschien ben je je er niet van bewust, maar onopgeloste problemen neem je mee naar de geestelijke wereld na je fysieke dood en je zult na je sterven opnieuw geconfronteerd worden met de dingen die je nog goed had moeten maken. De kans om je te verzoenen met iemand is groter en gemakkelijker te creëren op aarde dan in de geestelijke wereld, waar het contact met de ander niet vanzelfsprekend meer is, omdat degene die achterblijft zichzelf eerst uit vrije wil moet openen voor deze geestelijke verbinding. Het goedmaken van onopgeloste zaken wordt erg moeilijk wanneer er een onwerkelijke afstand gecreëerd wordt door twee zielen. Het goedmaken op aarde is daarom wezenlijk voor je geestelijke groei in het bewustzijn van de liefde. Vergeving werkt door alle tijden en dimensies heen en is de kans om verder te komen op je weg naar Huis. Vergeving maakt vergissingen uit het verleden die als een zware last worden meegedragen weer goed. Vergeving wist alle sporen van angst uit, je wordt vrij van de angst dat er nog een oude kwestie op gaat spelen. Als je een ander vergeven hebt is een confrontatie met die ander niet meer nodig. Je kunt een ander alleen op basis van liefde vergeven en alleen dan wanneer je het wezen van de ander achter de aardse persoonlijkheid weer kunt zien. De ander hoeft niet meer bang te zijn voor een confrontatie en jij evenmin. Wanneer je een ander oprecht vergeeft, gedraag je je als God in de wereld. Omdat Jezus volstrekt op basis van liefde handelde, was hij gerechtigd om mensen te vergeven. Hij wist dat God hem alles vergeven had waarin hij zich ooit vergist had en dat deze vergeving voor ieder mens bedoeld is.  

Het zou voor iedereen een nieuw begin kunnen zijn wanneer men zichzelf en alle anderen met wie men een conflict heeft of heeft gehad zou vergeven. Het zou voelen alsof je opnieuw geboren bent en een nieuw leven bent begonnen.  Het is voor jou, net zoals voor ieder ander mens, mogelijk om nu, op dit moment dat je deze woorden leest, dit nieuwe leven in te gaan. Probeer anderen en jezelf te vergeven, maak alles goed met jezelf en met wie je een conflict hebt of hebt gehad. Heb jezelf en de ander lief, want achter je ego schijnt het eeuwige licht van God dat nooit gekwetst, vernietigd of gedoofd kan worden. Het kan alleen verduisterd worden door jezelf als je niet kunt vergeven en vergeten. Kies voor het leven en kies voor de liefde. Trots is een eigenschap van het ego, net zoals angst. Goedmaken is liefde, vergeving is goddelijk en schept nieuw leven. Wanneer je een ander vergeeft en je maakt alles weer goed, zul je opnieuw een ervaring van liefde tussen jullie beiden hebben. Het is een ervaring van menselijke liefde en die menselijke liefde is goed en prachtig, maar een ervaring met de liefde van God is van een totaal andere orde, het is een ervaring van onvoorwaardelijke liefde. Je zult innerlijk weten dat God je niet vergeeft, omdat er niets te vergeven valt. Jouw ego is vergankelijk, want het verdwijnt op het moment dat je de geestelijke wereld binnengaat. God weet dit en Hij weet dat er niets aan jouw werkelijke wezen beschadigd of gekwetst is. Hij weet dat Hij je weer nieuwe kansen zal geven om alles goed te maken en te leren groeien in liefde, want God straft je nergens voor. Waarom zou Hij dat doen? Hij maakte jou volmaakt en liet je je reis op aarde maken, omdat Hij weet dat je altijd weer thuis zult komen in Zijn wereld. Hij weet dat Hij jou de vrije wil geschonken heeft en dat je van je leven mag maken wat je maar wilt. Hij wil jou zo dicht mogelijk bij zich hebben en daarom biedt Hij je steeds nieuwe manieren om je licht tot een laaiend vuur te maken. Hij laat jou je eigen weg naar Huis terug vinden, omdat Hij weet dat er geen andere plaats is om naar toe te gaan dan naar Hem. Je kunt niet verloren gaan, Hij weet wat Hij doet, Hij heeft zich niet vergist toen Hij jou maakte.  

Door het wonder van de liefde, door goedmaken en vergeving, geef je God de plaats in de wereld die Hem toekomt. Jij laat daardoor zien dat God en Zijn schepping het mooiste is dat bestaat en dat het goed is wat God gemaakt heeft. Je laat zien dat je begrepen hebben dat het geestelijke leven, de liefde, van een goddelijke en hogere orde is dan het fysieke leven, het ego en alles wat daar bij hoort: status, aanzien, materieel bezit, geld en liefdeloosheid, egoïsme en egocentrisme. Door jouw bewustzijn verander je de wereld in een hemel op aarde, een goede plaats om te zijn en te leven. Vergeving geneest alle oude wonden die door het ego zijn veroorzaakt, omdat ze de illusies doen verdwijnen. Wanneer je eenmaal beseft dat het geestelijke aspect het belangrijkste is en het enige werkelijke, dan begin je te leven in een andere dimensie. Je leert op elk moment door de aardse illusie heen te kijken en je leert ook een directe verbinding met God te leggen, waardoor je leven een ontzagwekkende nieuwe geestelijke dimensie krijgt. De verbinding met God is een logisch gevolg van het bewust zijn van je geestelijke werkelijke aard. Wanneer jij uit God voortgekomen bent en goddelijk leven in je draagt, ben je ook in staat verbinding te leggen met de Bron van dat goddelijke, innerlijke leven in jou. Leven in de geest, leven in God, is leven zoals je bedoeld bent, als Zoon of Dochter van God. Wanneer iemand jou het wonder van de liefde aanbiedt, wees dan dankbaar. Dankbaarheid is een basishouding voor een geestelijk mens, want bewustzijn van de werkelijke wereld is reden tot dank. De zonen en dochters van God zijn heilig en goddelijk en het past bij wezens van goddelijke oorsprong dat ze geëerd, gekoesterd en liefgehad worden. De kinderen van God zijn heilig omdat ze het oerlicht en de liefde in zich dragen. Ieder mens is volmaakt, wanneer achter het ego de heiligheid van God wordt herkend. Omdat het wezen van de mens niet aangetast kan worden, verandert het ook niet door het leven op aarde. De aarde is een plaats om ervaringen op te doen die het bewustzijn vermeerderen en vergroten, zodat je in de geestelijke wereld kunt leven in de lichtwerelden. Wanneer je licht in de wereld uitstraalt door je liefde voor en bewustzijn van God, hoor je bij de goddelijke wereld. Door je afkomst en je bestemming zul je daar altijd bij horen, maar wanneer jij je daar tijdens je leven op aarde van bewust bent, is dat heel bijzonder. In de wereld van God ben jij volmaakt, omdat er geen onvolmaaktheid bestaat in de geestelijke wereld. Leer dat beseffen en draag het uit naar anderen en je zult de hemel op aarde gecreëerd hebben.  

Uitingen van liefde zorgen ervoor dat jij je geëerd voelt, want het doet jou beseffen dat je liefde waard bent, zoals elk mens liefde waard is. Door dit besef realiseer je je dat je een reis door het leven maakt waarbij je je kunt vergissen en dat alle vergissingen door liefde goed gemaakt kunnen worden. Je vindt door de liefde de oplossing voor alle problemen en het leidt je naar een leven zonder illusies en donkere wolken. Je hebt je door je besef van de liefde als enige werkelijkheid bevrijd uit de hel van je gedachten over de wereld. Je bewustzijn laat je op wolken zweven, want je weet dat je vrij bent, liefde waard en in staat liefde te geven.  

Al het andere is niets, het zijn illusies en angstdromen. Het wonder van de liefde geeft je immense levenskracht, omdat al het andere erbij in het niet valt. Niets is belangrijker dan de liefde en niets kan dat feit veranderen wanneer je eenmaal lief hebt gehad. De ervaring van liefde laat je beseffen dat je leven verrijkt wordt en dat je volledig door God beschermd bent. Niets kan je meer bekoren dan de liefde zelf. Hiermee heb je het Koninkrijk van God gevonden dat binnen in je is. Het geven van liefde aan iemand hoeft niet direct zichtbare gevolgen te hebben. Het kan gebeuren dat iemand pas jaren na jouw liefdesuiting wakker wordt, maar dan zal jouw liefde het belangrijkste zijn dat in de herinnering bovenkomt.  

Vooral met jongeren is dit het geval; wanneer jonge mensen de liefde van hun ouders ervaren, zijn ze zich nauwelijks bewust van de grote liefdeskracht die hen aangeboden wordt. Pas wanneer ze zelf volwassen zijn geworden en soms pas wanneer ze zelf kinderen hebben gekregen, herinneren ze zich de grote liefde van hun ouders. De liefde van God wordt vaak pas herinnerd en herkend worden als een mens volwassen is, geestelijk volgroeid. Wanneer iemand nauwelijks geestelijk bewustzijn bezit is het moeilijk om God bewust te ervaren, want men weet nog niet wat ware liefde is. Echte liefde raakt twee zielen aan op diep geestelijk niveau en men ervaart een verbondenheid die zonder liefde nooit aanwezig kan zijn. Echte liefde heeft niets te maken met fysiek samenzijn,  het besef van deze zielsverbinding kan soms veel later pas ontstaan als iemand geestelijk volwassen geworden is. Er bestaat maar één waarheid en dat is de waarheid van God. God is liefde en daarom is liefde de hoogste ervaring. Wanneer je streeft naar liefde bij alles wat je denkt en doet, heb je de juiste manier van denken en van leven gevonden en heb je de zin en het doel van het leven gevonden. God heeft het mogelijk gemaakt dat jij liefde kunt ervaren, omdat liefde de manier is om de weg terug naar God te vinden. Zonder de liefde is het vinden van de geestelijke weg niet mogelijk, want een leven zonder liefde kan niet tot geestelijke groei leiden. Op je weg door het leven is de liefde van essentieel belang om op een andere manier naar mensen te kunnen kijken. Door je nieuwe visie op mensen genezen alle oude wonden die nog in jou bestaan. Jouw nieuwe houding en manier om mensen te zien leidt tot het goed maken van alles wat tot dat moment als slecht werd gezien. Jij weet dat je God kunt leren kennen in alles dat leeft. God is overal aanwezig en wanneer je dit beseft, kun je liefdevol omgaan met het leven, de andere mensen, de dieren en de natuur.  

De ervaring van liefde in het aardse leven is je ervaring van God en de goddelijke wereld, maar de liefde binnen in jou komt uit de Bron van het Leven en de Liefde, uit God zelf. De Heilige Geest van God maakt dit mogelijk. De Heilige Geest is het onzichtbare deel van God dat werkzaam is op aarde, het is de Energie van God die alles doet leven en die in de mens inwerkt als het gevoel van liefde. Door de Heilige Geest van God leef jij en ervaar jij liefde. Jij bent een onzichtbaar wezen dat in een lichaam woont en door het lichaam kan ervaren wie je bent. In jou stroomt het onzichtbare leven en dit leven wordt gevoed en aangeraakt door de Onzichtbare, de Heilige Geest van God, die jou het bewustzijn brengt dat God al het leven geschapen heeft en dat jij illusies schept. De Heilige Geest van God wordt ook de Trooster en de Geest van de Waarheid genoemd, want het geeft troost om te weten dat God altijd in jou aanwezig is en het is de Heilige Geest van God die jou influistert met de Stem namens Hem wat de waarheid is.  

De Heilige Geest van God weet dat jij illusies schept en dat God de enige echte werkelijkheid heeft gemaakt. Het enige ware is onzichtbaar in het leven. De natuur die in de winter lijkt te slapen en uitbarst in de lente wordt door onzichtbare krachten geleid. De zon en de aarde worden door onzichtbare krachten in het universum op hun plaats gehouden. Jij als mens wordt door onzichtbare krachten geleid en begeleid. De Stem namens God, de Heilige Geest, maakt je dat duidelijk wanneer je naar je innerlijk luistert en tot bewustzijn komt. Hoe zou je de vorm of je lichaam kunnen verheerlijken, terwijl de inhoud, je geest, jouw essentie is. Liefde heft alle vormen op, laat alle vormen verdwijnen in het niets en dan blijft alleen de essentie over. Het onzichtbare wordt zichtbaar door de uitingen van liefde van het lichaam. Dat is het wonder van de liefde en het wonder van God. De liefde zorgt ervoor dat de duisternis verdwijnt, want alleen het licht wordt gezien. Wanneer je beseft dat de essentie van jou jouw geest is en dat dit de enige echte werkelijkheid is, kun je inzien dat in ieder mens en in ieder ander levend wezen deze essentie aanwezig is.  

Het leert je dat elk mens gelijk is aan jou en dat alle illusies die gemaakt zijn door iedereen onwerkelijk en onbelangrijk zijn. De essentie van God, het leven dat door alles stroomt, dat geboren wordt en weer naar God terug keert, is het bewijs van Gods bestaan. Elk mens draagt het bewijs van God met zich mee, net zoals elk dier en elke plant. Het kosmische bewijs van God is geleverd wanneer je God in alles dat leeft herkent en erkent. Dit bewijs van God kan niet in een vorm geleverd worden, omdat de vorm het leven niet is, maar het leven bevat. Daarom is het weten, de kennis van de geest, het enige bewijs dat je nodig hebt om tot bewustzijn te komen van God. Alleen jouw onzichtbare deel, kan de Onzichtbare zien en ervaren. Het bewijs van het bestaan van God kan nooit geleverd worden aan mensen die niet kunnen zien en horen met hun innerlijke zintuigen. De kennis van God is niet aan te leren, niet overdraagbaar en niet te bewijzen, maar wanneer het bewijs van het bestaan van God voor jou eenmaal onomstotelijk is bewezen, is deze kennis door niets in de wereld meer te veranderen. Wanneer je tot bewustzijn bent gekomen, liefde hebt ervaren en God hebt leren kennen, zul je innerlijk genezen zijn, want je zult beseffen dat niets jou kan deren, aantasten, kwetsen of vernietigen. Alleen de vorm kan dit worden aangedaan, maar nooit de essentie. Op deze manier verandert het wonder van God, de liefde, je leven, want je zult weten dat je niemand nodig hebt om liefde te ervaren, je zult weten dat je volmaakt bent zoals God je geschapen heeft en je zult de illusie van het leven op een totaal andere manier vorm gaan geven, want je zult leven in, door en met liefde. Je zult leven voor alles dat leeft. Je zult leven voor, in, door en met God en je zult de Stem namens Hem elk moment horen fluisteren in je essentie, in je geest.   

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html