Ontdek het Leven
EEN CURSUS IN WONDEREN

HOOFDSTUK 6    

DE LESSEN VAN DE HEILIGE GEEST  

1.            Het verband tussen woede en een aanval is logisch, maar het verband tussen woede en angst is niet altijd zo duidelijk. Woede heeft altijd te maken met je afgescheiden voelen en dat projecteren op een ander. Je zult uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid voor je woede en je projectie moeten dragen in plaats van de schuld op anderen af te schuiven. Woede komt alleen maar op als je gelooft dat je aangevallen bent en dat jouw tegenaanval volledig op z’n plaats is en dat jij er op geen enkele manier verantwoordelijk voor bent. Als je naar deze drie totaal onwerkelijke uitgangspunten kijkt, dan is de logische, maar net zo onwerkelijke conclusie dat je medemens eerder een aanval dan liefde verdient. Kun je van waanzinnig uitgangspunten iets anders verwachten dan een waanzinnige conclusie? Een waanzinnige conclusie kun je veranderen door eens te onderzoeken of de uitgangspunten die de basis zijn van je conclusie wel juist zijn. Jij kunt niet aangevallen worden, een aanval is niet te rechtvaardigen en je bent verantwoordelijk voor wat jij gelooft.  

2.            Er werd jou gevraagd om Jezus als voorbeeld te leren accepteren, want een extreem voorbeeld is heel nuttig als leermiddel. Iedereen onderwijst altijd! Die verantwoordelijkheid neem je onherroepelijk op je zodra je zelfs ook maar één uitgangspunt accepteert en niemand is in staat zijn leven in te richten zonder op een bepaalde manier te denken. Als je eenmaal een denksysteem ontwikkeld hebt, dan leef je op basis van dat systeem en dan onderwijs je dat ook. Je bent in staat om trouw te zijn aan een denksysteem, en ook om het op een verkeerde manier te gebruiken, maar het blijft een vorm van geloof en je bent ook in staat om je denken anders in te richten.  

I              DE BOODSCHAP VAN DE KRUISIGING  

1.            Laten we de kruisiging nog eens bekijken met de bedoeling om ervan te leren. Misschien heb je angstige gedachten bij het woord kruisiging,. Het enige dat met nadruk gezegd moet worden is dat het geen vorm van straf was. Niets kan alleen maar negatief uitgelegd worden. Er is een positieve uitleg van de kruisiging die totaal vrij is van angst. Die uitleg zal je heel erg goed doen als je het begrijpt.  

2.            De kruisiging is een extreem voorbeeld, meer niet. De waarde van de kruisiging is alleen te vinden in het leerproces dat gemakkelijker wordt als je inziet wat de kruisiging precies is, en dat geldt voor de waarde van alle leermiddelen. De kruisiging kan verkeerd begrepen worden en dat is het ook. De reden van die verkeerde uitleg is angst, want wie bang is ziet ook alleen maar dingen die angst aanjagen. Jezus heeft al gezegd dat je je bij hem aan kunt sluiten in zijn beslissing vanuit liefde te leven. Hij heeft je ook al verteld dat de kruisiging de laatste zinloze reis was die de Zoon van God moest maken en dat iedereen die begrijpt wat het doel was vrij wordt van angst. Het doel van de kruisiging is nooit begrepen. Toch heeft de kruisiging een belangrijke betekenis aan je leven te geven en als je daarover zonder angst wilt nadenken dan zal dat jou helpen om jouw rol als leraar te begrijpen.  

3.            Hoeveel jaar reageer je al op alles alsof je werd gekruisigd? Mensen die van God en van hun naaste afgedwaald zijn geven altijd anderen de schuld van wat ze zichzelf hebben aangedaan. Schuld projecteren betekent woede en door woede ontstaat geweld en geweld maakt angst groter en sterker. De echte betekenis van de kruisiging ligt in de schijnbare heftigheid van de gruwelen die een paar kinderen van God een ander kind aandoen. Je moet goed beseffen dat dit onmogelijk is, want op geestelijk niveau kun je een ander niets aandoen, alleen op lichamelijk niveau. Als je dit niet begrijpt, dan kan Jezus niet als leermodel fungeren.  

4.            Een gewelddaad kan alleen maar tegen het lichaam worden gericht. Natuurlijk kan het ene lichaam het andere aanvallen, en zelfs vernietigen. Maar als jouw werkelijke Zelf niet vernietigd kan worden, dan volgt daaruit dat jouw lichaam niet is wat jij bent. De vernietiging van het lichaam maakt daarom woede niet rechtmatig. Als je gelooft dat dit wel zo is, dan ga je uit van een verkeerd uitgangspunt en dat laat je ook aan anderen zien en merken. De boodschap van de kruisiging is, dat het niet nodig is om in vervolging geweld te zien, om de doodeenvoudige reden dat je niet vervolgd kunt worden. Als je met woede reageert op een aanval dan moet dit wel betekenen dat jij jezelf als een lichaam ziet en dat je jezelf niet als geestelijk en daarmee onkwetsbaar wezen ziet.  

5.            Jezus is zoals jij en jij bent zoals hij, maar het feit dat je fundamenteel gelijk bent aan hem kun je alleen maar laten zien door samen een beslissing te nemen. Jij bent er vrij in, als je dat wilt, om jezelf te zien als een wezen dat vervolgd kan worden. Maar als je ervoor kiest om op die manier naar jezelf te kijken en ook zo te reageren, dan moet je wel bedenken dat Jezus wel naar het oordeel van de wereld werd vervolgd, maar dat hij dat oordeel niet bevestigde. En omdat hij het niet eens was met dat oordeel, heeft hij dat oordeel niet aangevallen en daarmee sterker gemaakt. Hij heeft dan ook een andere betekenis gegeven aan het verschijnsel ‘aanval’ en die andere betekenis wil hij met jou delen. Als jij erin wilt geloven, dan help je hem die betekenis aan andere mensen te leren.  

6.            Jezus heeft al eerder gezegd: “Zoals je onderwijst, zo zul je leren”. Als je reageert alsof je vervolgd wordt, dan bevestig je dat vervolging bestaat en dat leer je aan anderen, tenminste als hij ervoor kiest om zichzelf vrij te maken. Leer liever aan anderen dat je totaal onkwetsbaar bent en dat is de waarheid die in jou leeft, en besef dat die waarheid onaantastbaar is. Probeer je waarheid niet te beschermen of te verdedigen, want dan geloof je dat die innerlijke waarheid een aanval waard is. Er wordt niet van jou gevraagd dat je je moet laten kruisigen, dat was Jezus zijn deel om te leren aan de mensen. Van jou wordt alleen gevraagd om Jezus zijn voorbeeld te volgen als je geconfronteerd wordt met veel minder extreme verleidingen om dingen verkeerd te zien en ze niet te accepteren als een onjuiste reden om woedend te worden. Er is geen excuus voor woede als er geen reden is om woedend te worden. Geloof dat er geen reden is voor woede en leer ook aan anderen dat er geen reden is om woedend te worden. Onthoud dat je aan anderen zult leren waar je in gelooft. Deel het geloof van Jezus dan zul je als leraar gelijkwaardig aan hem worden.  

7.            Jouw opstandig is je opnieuw bewust worden van alles dat hier gezegd wordt. Jezus staat model voor de wedergeboorte, maar wedergeboorte is niets anders dan dat je je bewust wordt van alles dat je innerlijk al weet. God Zelf heeft het daar geplaatst en daarom is het voor eeuwig waar. Jezus geloofde erin en heeft het als waarheid geaccepteerd. Help hem om in de naam van het Koninkrijk van God dit aan onze medemensen te leren, maar geloof eerst dat het waar is voor jou, anders zul je het op de verkeerde manier aan hen leren. Jezus zijn broeders sliepen tijdens de zogenaamde ‘zielenstrijd’ in de Hof van Gethsémané, maar hij kon niet boos op hen zijn want hij wist dat hij niet in de steek gelaten kon worden.  

8.            Hij vindt het jammer als wij zijn beslissing om naar één Stem te luisteren niet met hem delen, omdat dit hem als leerling en leraar zwakker maakt. Toch weet hij dat wij onszelf en hem niet echt kunnen verraden en dat hij nog altijd op ons zijn kerk – zijn gemeenschap – moet bouwen. Hierin is geen keuze, want alleen jij kunt de basis voor Gods kerk als gemeenschap zijn. Een kerk is daar waar een altaar is en het is de aanwezigheid van een altaar dat een kerk heilig maakt. In jouw hart is het altaar van God en de liefde bevindt zich als geschenk voor God op dit altaar. Een kerk die geen inspiratie aan mensen geeft om liefde te zijn heeft een verborgen altaar dat niet het doel dient waar God het voor heeft bestemd. Jezus moet de kerk voor God op jou baseren, omdat de mensen die hem als voorbeeld nemen letterlijk zijn discipelen (leerlingen) zijn. Discipelen zijn leerlingen en volgelingen en als het voorbeeld dat ze volgen ervoor gekozen heeft om ervoor te zorgen dat de volgelingen zo weinig mogelijk pijn zullen ervaren, dan is het onverstandig van hen om het voorbeeld daarin niet te volgen.  

9.            Hij heeft er voor ons voor gekozen om te laten zien dat zelfs de meest buitensporige daad van geweld, zoals het ego dat ziet, niets te betekenen heeft. Zoals de wereld over dit soort dingen oordeelt, is onbekend bij God. Volgens de wereld werd hij verraden, verlaten, geslagen, uiteengerukt en tenslotte gedood. Het is duidelijk dat dit alleen gebeurde op basis van projectie, want hij had niemand kwaad gedaan en hij had veel mensen genezen.  

10.          Als leerlingen zijn jullie nog steeds gelijk, alhoewel je geen zelfde ervaring hoeft te hebben. De Heilige Geest is blij als jij van Jezus zijn ervaringen kunt leren en daardoor opnieuw wakker en bewust wordt. Dat is de enige bedoeling ervan, en dat is de enige manier waarop Jezus als de weg, de waarheid en het leven gezien kan worden. Wanneer je maar één Stem hoort, wordt er nooit een offer van jou gevraagd. Integendeel zelfs, doordat je in staat bent de Heilige Geest in anderen te horen kun je van hun ervaringen leren en kun je er zelf wijs van worden zonder dat je zelf die ervaringen moet ondergaan. Dat komt doordat de Heilige Geest één is, en iedereen die luistert wordt onvermijdelijk ertoe geleid om de weg van de Stem te demonstreren voor het nut en ten goede van iedereen.  

11.          Jij wordt niet vervolgd, net zomin als dat Jezus vervolgd werd. Het wordt niet van je verlangd om zijn ervaringen te herhalen, omdat de Heilige Geest die je met hem deelt dit overbodig maakt. Om Jezus zijn ervaringen opbouwend te kunnen gebruiken, moet je wel altijd de manier waarop hij ze zag van hem overnemen. Onze medemensen zoeken constant een rechtvaardiging voor dingen die niet te rechtvaardigen zijn. De enige les die Jezus moet onderwijzen zoals hij die heeft geleerd is, dat geen enkel oordeel dat niet samen met de Heilige Geest gevormd is gerechtvaardigd kan worden. Jezus heeft het als taak op zich genomen om te laten zien dat dit in een extreem geval waar was, maar alleen om als leermiddel om in te zien dat je niet op zo’n extreme manier uiting mag geven aan woede en geweld. Hij wil, net als God, niet dat ook maar één van de Kinderen van God lijden zal.  

12.          De kruisiging kan niet met anderen worden gedeeld omdat zij het symbool is van projectie, maar de opstanding is juist het symbool van met elkaar delen, want het is nodig dat ieder Kind van God opnieuw wakker en bewust wordt om het mogelijk te maken dat God weer Heelheid ervaart. Alleen dit is kennis.  

13.          De boodschap van de kruisiging is volmaakt duidelijk:

 

Onderwijs alleen maar liefde, want dat is wat jij bent!  

14.          Als je de kruisiging op een andere manier, welke dan ook, uitlegt dan gebruik je de kruisiging als een wapen om aan te vallen en niet als de oproep tot vrede waarvoor ze was bedoeld. De apostelen (noot: de volgelingen van Jezus werden eerst discipelen – leerlingen – genoemd. Toen ze de wereld introkken om de boodschap van Jezus te verkondigen werden ze apostelen – boodschappers genoemd) hebben de kruisiging vaak verkeerd begrepen. Hun eigen onvolmaakte liefde zorgde ervoor dat ze vatbaar waren voor projectie en vanuit hun eigen angst spraken ze van de ‘toorn (woede) van God” als Zijn wapen van wraak. Ook konden ze niet helemaal zonder kwaadheid over de kruisiging spreken omdat hun schuldgevoel hen kwaad had gemaakt.  

15.          Hier volgen een paar voorbeelden van ‘op-z’n-kop-staand’ denken in het Nieuwe Testament, alhoewel de werkelijke boodschap die verteld wordt alleen maar de boodschap van liefde is. Als de apostelen zich niet schuldig hadden gevoeld, zouden ze Jezus nooit uitspraken in de mond hebben kunnen leggen zoals: “Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard”. Dit is duidelijk het tegenovergestelde van alles wat hij onderwezen heeft. En net zomin zouden ze zijn reacties tegenover Judas zo beschreven hebben als ze deden, als ze hem tenminste echt begrepen hadden. Hij zou alleen gezegd kunnen hebben: “Verraadt gij de Zoon des Mensen met een kus?”als hij in verraad geloofde. De hele boodschap van de kruisiging maakt duidelijk dat hij niet in verraad geloofde. De ‘straf’ die Jezus over Judas zou hebben afgeroepen is net zo’n vergissing. Judas was Jezus zijn broeder en daarom een Zoon van God, en net zo goed een deel van het Zoonschap van God als Jezus zelf. Het is niet aannemelijk dat Jezus Judas zou veroordelen als hij op het punt stond te bewijzen dat veroordeling onmogelijk is.  

16.          Houd in je gedachten als je de lessen van de apostelen leest, dat Jezus zelf tegen hen gezegd heeft dat er veel was dat ze pas later zouden begrijpen omdat ze er toen nog niet helemaal klaar voor waren om hem te volgen. Jezus wil niet dat er weer angst bij je binnensluipt in je manier van denken waarnaar hij jou leidt. Hij vraagt niet om slachtoffers en martelaren, maar om leraren. Niemand wordt gestraft voor zijn zonden en de Kinderen van God zijn geen zondaren. Als je in straf gelooft, dan geloof je ook in schuld. Op die manier maak je het idee krachtiger dat het juist is om anderen de schuld van alles te geven. Het gevolg hiervan is een les in beschuldiging, want door je gedrag zul je laten zien waar je in gelooft en waar je van overtuigd bent en dat zullen anderen van je leren. De kruisiging was het gevolg van een overduidelijke tegengestelde manier van denken, het is het perfecte symbool van de ‘strijd’ tussen het ego en het Kind van God. Deze strijd lijkt nu nog net zo echt als toen, en de lessen die  eruit te leren vallen moeten net als toen geleerd worden.  

17.          Jezus heeft geen dankbaarheid nodig, maar jij moet je vermogen om dankbaar te zijn, dat erg zwak is, ontwikkelen, anders kun je God niet naar waarde schatten. Hij heeft jouw waardering niet nodig, maar jij wel. Wat je niet waardeert kun je ook niet liefhebben, want angst zorgt ervoor dat waardering onmogelijk wordt. Wanneer je bang bent voor wat je bent, dan waardeer je niet wat je bent en dan zul je het afwijzen. Het gevolg daarvan is dat je de afwijzing van jezelf aan anderen leert.  

18.          De macht van de Kinderen van God is constant aanwezig, omdat ze als scheppers werden geschapen. Hun invloed op elkaar kent geen grenzen en moet worden gebruikt om iedereen vrij te maken. Ieder van hen moet leren om aan anderen te leren dat alle manieren van afwijzing geen enkele betekenis hebben. De afscheiding van God en van de medemens is het idee van afwijzing van wat men werkelijk is. Zolang je dit aan anderen onderwijst zul je er ook in geloven. Dit is niet zoals God denkt en jij moet denken zoals Hij denkt als je Hem opnieuw wilt kennen.  

19.          Onthoud dat de Heilige Geest een verbindingsschakel is tussen God de Vader en Zijn afgescheiden Kinderen. Als jij luistert naar Zijn Stem dan weet je dat je niet kunt kwetsen en niet gekwetst kunt worden en dat heel veel mensen jouw zegen nodig hebben om hen te helpen dit voor zichzelf te horen. Wanneer jij alleen deze behoefte in hen ziet en op geen enkele andere behoefte van hen of van hun ego reageert, dan heb je van Jezus geleerd en dan zul je niet zo gedreven zijn om te delen wat je geleerd hebt.  

II             HET ALTERNATIEF VOOR PROJECTIE  

1.            Elke splitsing in je gedachten gaat samen met het afwijzen van één van de delen die afgesplitst zijn en dit is je geloof dat je afgescheiden bent van God en je medemens. De Vrede van God is de Heelheid van God en die kan alleen gewaardeerd worden door een mens wiens gedachten ‘heel’ zijn en die erkent dat Gods schepping heel is. Door die erkenning weet je wie je Schepper is. Iets of iemand uitsluiten is hetzelfde als je van iets of iemand afscheiden, net zoals afscheiding en je niet met iets of iemand verbonden voelen. Er is al eerder gezegd dat afscheiding niet meer verbonden zijn betekent en dat, als dat gebeurt, projectie van schuldgevoelens de belangrijkste verdediging wordt van het ego, of in ieder geval is het een instrument dat het ego motiveert. De reden hiervoor is misschien niet zo logisch als je denkt.  

2.            Wat je projecteert, accepteer je niet in jezelf en daarom stoot je het af, op die manier geloof je dat het niet van jou is. Je zet jezelf apart en sluit jezelf uit door het oordeel dat je anders bent dan degene op wie jij je gevoelens projecteert. En omdat je ook veroordeeld hebt wat je projecteert, blij je het aanvallen omdat je het blijft beschouwen als iets dat niet van jou is. Doordat je dit niet bewust doet, probeer je het feit dat je jezelf hebt aangevallen buiten je bewustzijn te houden en op die manier verbeeld je je dat je ervoor gezorgd hebt dat je veilig bent.  

3.            Maar projectie van je gevoelens op anderen zal jou altijd kwetsen. Projectie maakt het geloof in je eigen gespleten gedachten sterker en het zorgt ervoor dat je afgescheiden blijft. Het is alleen maar een instrument van je ego om jou te doen voelen dat je anders bent dan je medemens en dat je van hen afgescheiden bent. Het ego maakt jou wijs dat jij ‘beter’ bent dan zij, en daarmee verdoezelt het ego dat jij gelijk aan hen bent. Projectie en aanval kun je niet uit elkaar halen, die horen bij elkaar, omdat projectie altijd het middel is waarmee een aanval wordt goed gepraat. Woede zonder projectie is onmogelijk. Het ego gebruikt projectie alleen om jouw kijk op jouw wereld en die van je medemens kapot te maken. Het proces begint ermee met het uitsluiten van iets dat in jou bestaat, maar wat jij niet wilt en het zorgt er regelrecht voor dat jij je afsluit voor je medemens.  

4.            Er is wel degelijk een alternatief voor projectie, daar hebben we het nu al vaak over gehad. Je kunt alle mogelijkheden van het ego op een betere manier benutten, want alle mogelijkheden worden geleid door jouw gedachten en zij beschikken over een betere Stem. De Heilige Geest breidt zichzelf uit in liefde, maar het ego projecteert. Hun doelen zijn tegengesteld aan elkaar, en daarmee zijn hun resultaten ook tegengesteld.  

5.            De Heilige Geest begint ermee met jou als perfect te zien. Omdat Hij weet dat deze perfectie gedeeld wordt met ieder ander mens, herkent Hij die volmaaktheid in anderen en daarmee maakt Hij die perfectie in beiden sterker. In plaats van woede ontstaat er liefde voor beiden, want er ontstaat een situatie waarin allebei ‘ingesloten’ worden of bij elkaar gebracht worden. Doordat de Heilige Geest de gelijkheid ziet, merkt Hij ook dezelfde behoeftes in beiden op. Hierdoor ontstaat vanzelf een manier om goed te maken, om Verzoening te bereiken, want de Verzoening is de enige behoefte in deze wereld die universeel is; het geldt voor alle mensen. Jezelf op deze manier zien is de enige manier waarop jij in de wereld geluk kunt vinden. Dat komt omdat je erkent dat jij niet werkelijk in deze wereld bent, want de wereld is inderdaad ongelukkig.  

6.            Hoe kun je anders blijheid vinden op een plaats waar geen blijdschap is dan door in te zien dat jij daar niet bent? Jij kunt niet ergens zijn waar God je niet heeft geplaatst en God heeft jou als deel van Hem geschapen. God heeft je geplaatst op de plek waar je bent en Hij heeft geschapen wat je bent. Dit is absoluut niet te veranderen. Het sluit alles totaal in, alles is daardoor bij elkaar gebracht. Je kunt het nooit of te nimmer veranderen. Het is voor eeuwig waar. Het is geen geloof, maar een Feit. Alles dat God geschapen heeft is net zo waar en echt als Hij. De waarheid ervan ligt alleen in het feit dat het alles perfect bij elkaar brengt in Hem die als Enige volmaakt is. Dit ontkennen en afwijzen is jezelf en Hem ontkennen en afwijzen, want je kunt het ene onmogelijk zonder het andere accepteren.  

7.            De perfecte gelijkheid die de Heilige Geest ziet is de weerspiegeling van de kennis van God dat alles volmaakt gelijk is. De manier waarop het ego kijkt kent God niet, maar de Heilige Geest blijft de Brug tussen wat God weet en wat het ego ziet. Doordat de Heilige Geest het mogelijk voor je maakt om op een manier te kijken die laat zien wat God weet, zul jij je uiteindelijk herinneren wat God altijd al weet. Het ego wil liever geloven dat het onmogelijk is om je dit te herinneren, maar ondanks je ego is het de Heilige Geest die jouw blik leidt waardoor jij ziet hoe het echt is. Jouw waarneming zal stoppen waar het begonnen is. Alles komt samen in God, omdat alles in Hem en door Hem geschapen werd.  

8.            God heeft Zijn Kinderen geschapen door Zijn Denken uit te breiden en Zijn Gedachten in Zijn Denken te bewaren. Al Zijn Gedachten zijn dus in zichzelf en met elkaar perfect verbonden. De Heilige Geest maakt het voor jou mogelijk om deze heelheid nu te zien. God heeft jou geschapen om te scheppen. Je kunt God Zijn Koninkrijk niet uitbreiden als je niet op de hoogte bent van de heelheid ervan.  

9.            Gedachten beginnen in de denkgeest van de denker en van daaruit breiden ze zich naar buiten toe uit. Dit is net zo waar voor het Denken van God als voor jouw denken. De waarneming is echter gebaseerd op de basiswetten van de denkgeest. Jij ziet vanuit je gedachten en projecteert wat je ziet naar buiten toe. En, hoewel elke soort waarneming niet echt is, heb jij die wel gemaakt en daarom kan de Heilige Geest die goed gebruiken. Hij kan de waarneming geestkracht geven en naar God toe leiden. Dit proces van jouw waarneming naar God brengen lijkt misschien voor jou nog erg ver weg in de toekomst te liggen, omdat jouw denkgeest nog niet volmaakt hetzelfde is als dit idee, en daarom wil het dit idee nog niet accepteren.  

10.          De Heilige Geest gebruikt de tijd, maar gelooft niet in de tijd. Omdat Hij van God komt gebruikt hij alles om er het goede van te maken, maar Hij gelooft niet wat niet waar is. Omdat de Heilige Geest in jouw denkgeest is, kan jouw denkgeest ook alleen maar geloven wat waar is. De Heilige Geest kan alleen maar spreken op basis van wat waar is, omdat Hij namens God spreekt. Hij geeft je duwtjes om met je hele denkgeest naar God terug te gaan, omdat jouw denkgeest God nooit verlaten heeft. Als jouw denkgeest God nooit verlaten heeft, hoef je jezelf alleen maar te zien zoals het is om je denkgeest terug te geven aan God. Het volle besef van de Verzoening is het inzicht dat de afscheiding nooit heeft plaatsgevonden.  Het ego kan hier nooit de overwinning behalen, want het is de uitdrukkelijke vaststelling dat het ego niet bestaat en ook niet bestaan kan.  

11.          Het ego kan wel accepteren dat terugkeer naar God nodig is, want het is heel gemakkelijk voor het ego om dit idee heel erg moeilijk te doen lijken. Toch vertelt de Heilige Geest jou dat terugkeer naar God zelfs niet nodig is, omdat je nooit weggeweest bent van God en omdat er daarom niets moeilijks aan dit idee is. Je kunt het idee van terugkeren naar God wel nodig of moeilijk maken. Toch moet het nu wel duidelijk zijn dat degene die volmaakt is niets nodig heeft. Jij hoeft je volmaaktheid niet te ervaren alsof je er heel veel moeite voor moet doen om die volmaaktheid te krijgen, want je bent simpelweg volmaakt. Dit is de manier waarop jij naar de scheppingen van God hoort te kijken, waarbij je alles wat je ziet op dezelfde manier als de Heilige Geest. Deze lijn met de Heilige Geest is de rechtstreekse verbindingslijn met God, die jouw gedachten met die van Hem laat samenvallen. In alles wat je dan ziet bestaat geen enkel conflict, want het betekent dat alles wat je waarneemt wordt geleid door de Heilige Geest, en de Denkgeest van de Heilige Geest is alleen op God gefixeerd. Alleen de Heilige Geest kan conflicten oplossen, want alleen de Heilige Geest is vrij van conflicten. Hij ziet alleen wat in jouw gedachten waar is en Hij maakt Zich naar buiten toe groter naar wat waar is in de gedachten van anderen.  

12.          Het verschil tussen projectie van het ego en de uitbreiding van de Heilige Geest is heel simpel. Het ego projecteert om anderen buiten of uit te sluiten en dus probeert het ego jou op een verkeerd spoor te zetten. De Heilige Geest breidt Zich uit door Zichzelf in iedere denkgeest te herkennen en daarom ziet Zij alle denkgeesten als eenheid. Er is niets in deze waarneming wat met conflict te maken heeft, want wat de Heilige Geest ziet is allemaal hetzelfde. Waar Hij ook kijkt, Hij ziet Zichzelf, en omdat Hij één is, geeft Hij steeds het hele Koninkrijk weg. Dit is de boodschap die God Hem heeft meegegeven en waarvoor Hij moet werken en spreken, want dat is wat Hij is. De vrede van God ligt in die boodschap, en dus ligt de vrede van God in jou. De grootste vrede van het Koninkrijk van God straalt voor eeuwig in jouw denkgeest, maar ze moet naar buiten toe stralen om jou ervan bewust te maken.  

13.          De Heilige Geest werd aan jou gegeven zonder ook maar één vooroordeel en door alleen Hem zonder vooroordeel te zien, kun je hem überhaupt zien. “Het ego is legio” betekent dat het ego allerlei rollen speelt en steeds weer anders is, maar de Heilige Geest is één. Het is nergens donker in het Koninkrijk, maar het enige dat jij hoeft te doen is ervoor te zorgen dat er geen duisternis in jouw gedachten is. Je kunt je onbeperkt op het licht afstemmen, want deze afstemming hoort bij het Licht van de wereld. Ieder mens is het licht van de wereld, en door onze gedachten in dit licht te verbinden, vertellen we samen als één over het enige Koninkrijk van God.  

III            ALLE AANVAL AAN DE KANT ZETTEN  

1.            Er is al de nadruk op gelegd dat elk idee in de gedachten begint van degene die denkt. Daarom is dat wat zich uitbreidt vanuit de gedachte nog steeds in de gedachten aanwezig en door wat de denker uitbreidt kent hij zichzelf. Het woord ‘kent’ is hier juist, omdat de Heilige Geest niets van wat Hij ziet veroordeelt en daardoor echte kennis nog steeds veilig in jouw denkgeest bewaart. Door niets van wat jij hebt gemaakt aan te vallen ontstaat er geen barrière voor de communicatie of verbinding met God. Daarom is het echte ‘zijn’ nooit bedreigd. Je goddelijke denkgeest kan nooit ontwijd of ontheiligd worden. Het ego was nooit een onderdeel van je goddelijke denkgeest en zal dat ook nooit zijn, maar door middel van het ego kun je horen, onderwijzen en leren wat niet waar is. Jij hebt jezelf geleerd te geloven dat jij niet bent wat je echt bent. Je kunt niet aan anderen leren wat je zelf niet hebt geleerd en wat je onderwijst maak je sterker door het met anderen te delen. Elke les die je onderwijst leer je ook.  

2.            Dat is de reden waarom je maar één les aan anderen moet leren. Als jij zelf vrij van conflict wilt zijn, moet je alleen van de Heilige Geest leren en alleen met Hem aan anderen leren. Jij bent alleen maar liefde, maar wanneer je dit afwijst of ontkent, zorg je ervoor dat je wat je bent iets is dat je weer moet leren herinneren. Jezus heeft al eerder gezegd dat de boodschap van de kruisiging was: “Onderwijs alleen maar liefde, want dat is wat jij bent”. Dit is de les die totaal voor iedereen geldt, omdat het de enige les is die één is. Alleen door die te onderwijzen kun je die leren. Zoals je onderwijst, zo zul je leren. Als dit waar is, en het is waar, vergeet dan niet dat je dat leert wat je aan anderen leert. En wat je projecteert of uitbreidt, dat geloof je.  

3.            De enige veilige manier om je gedachten uit te breiden ligt in de Heilige Geest, want zodra je de Heilige Geest Zijn zachtaardigheid in anderen ziet, ziet je eigen denkgeest zichzelf als totaal onschadelijk. Als jij dat volledig kunt accepteren, dan zie je geen enkele noodzaak om je ego te beschermen. De bescherming van God wordt dan in je gedachten duidelijk en dat verzekert je ervan dat je voor eeuwig totaal en volmaakt veilig bent. Wie volmaakt veilig is, is totaal goedaardig. Je zegent dan anderen omdat je weet dat je zelf gezegend bent. Als er geen angst in je gedachten is, ben je totaal liefdevol en zachtaardig en omdat je dit uitstraalt ben je een weldadig mens voor anderen. Als je je totaal veilig voelt, kun je afzien van alle gewelddadigheid. Hierin is geen compromis mogelijk. Als je anderen aanvalt, dan leer je aan anderen dat je een Kind van God aan kunt vallen en daarmee heb je je eigen les geleerd omdat je erin gelooft. Die les zal jou kwetsen. Maar wat je op die manier geleerd hebt is niet eeuwig en je kunt het afleren door het niet meer te onderwijzen.  

4.            Omdat het niet mogelijk is om niet te onderwijzen, is de manier om vrij te worden van je ego precies het tegenovergestelde leren van alles waarin het ego gelooft. Zo zul jij de waarheid leren die jou vrij zal maken en die jou vrij zal houden in de mate waarin anderen het leren van jou. De enige manier om vrede te hebben met alles is  vrede te onderwijzen. Door vrede te onderwijzen moet je die zelf wel leren, want je kunt niets overbrengen aan anderen dat je zelf afwijst of waar je geen verbinding mee hebt. Alleen op die manier kun jij de kennis terugwinnen die je hebt weggegooid. Een idee dat je met anderen deelt moet je eerst zelf hebben. Je wordt er bewuster van in je gedachten doordat je ervan overtuigd raakt bij het idee overbrengen aan anderen. Alles wat je onderwijst leer je. Onderwijs alleen liefde en leer dat liefde jouw bezit is en dat jij liefde bent.    

IV           HET ENIGE ANTWOORD  

1.            Bedenk dat de Heilige Geest het antwoord is, en niet de vraag. Het ego spreekt altijd als eerste. Het ego is wispelturig en heeft het niet altijd goed met jou, zijn maker, voor. Het gelooft, en dat is terecht, dat jij als zijn maker op elk moment de steun aan hem zou kunnen intrekken. Als het wel de beste bedoelingen met jou had zou het blij zijn, zoals de Heilige Geest blij is als Hij jou heeft thuis gebracht en jij Zijn leiding niet meer nodig hebt. Het ego ziet zichzelf niet als een deel van jou. Dit is de reden dat het ego een fatale vergissing maakt, het idee dat het zelfstandig is, is de basis van zijn hele denksysteem.  

2.            Toen God jou schiep, maakte Hij jou deel van Hem. Daarom is aanvallen binnen het Koninkrijk onmogelijk. Jij hebt het ego zonder liefde gemaakt en daarom houdt het niet van jou. Zonder liefde kon je niet in het Koninkrijk blijven, en omdat het Koninkrijk liefde is, geloof jij dat jij zonder liefde moet leven. Hierdoor is het ego in staat zichzelf als afgescheiden en zelfstandig buiten jou te zien. Op die manier spreekt het ego voor dat deel van jouw denken dat gelooft dat jij afgescheiden en buiten de Denkgeest van God leeft. Het ego heeft de eerste vraag gesteld die ooit werd gesteld, maar waar het geen antwoord op heeft. Die vraag: “Wie ben ik?” was het begin van alle twijfel in jou. Het ego heeft sinds die eerste vraag een heleboel vragen gesteld, maar heeft nooit een antwoord op welke vraag dan ook gegeven. Het ego doet er alles aan om die basale vraag uit je gedachten weg te houden, want jij hebt het antwoord op die vraag in je en het ego is bang voor jou! 

3.            Je kunt het conflict in je gedachten niet begrijpen zolang je niet volledig het fundamentele feit begrijpt dat het ego helemaal niets weer van wat jij werkelijk bent, het ego kan dat niet weten. De Heilige Geest spreekt niet als eerste, maar Hij antwoordt altijd. Iedereen heeft Hem op één of ander moment en op de één of andere manier wel eens om hulp gevraagd en antwoord gekregen. De Heilige Geest geeft antwoord voor alle tijden, omdat Hij altijd naar waarheid antwoord geeft en dat betekent dat iedereen nu het antwoord kent.  

4.            Het ego kan de Heilige Geest niet horen, maar het gelooft wel dat dat deel van jouw gedachten dat hem gemaakt heeft tegen hem is. Het beschouwt dit als een excuus om jou als zijn maker aan te vallen. Het gelooft dat de aanval de beste verdediging is en wil ook dat jij dat gelooft. Als je dat niet gelooft zul je de kant van het ego niet kiezen, en het ego heeft dringend behoefte aan bondgenoten, maar niet aan gelijkwaardige broers en zussen. Omdat het ego in jouw gedachten iets merkt dat hij niet kent, zoekt hij het lichaam als bondgenoot, want het lichaam is geen deel van jou. Dit zorgt ervoor dat het ego het lichaam tot zijn vriend maakt. Het is een bondgenootschap dat overduidelijk op afscheiding is gebaseerd. Als jij voor een bondgenootschap van het ego en je lichaam kiest zul je bang zijn, omdat je partij kiest voor een bondgenootschap van de angst.  

5.            Het ego gebruikt het lichaam om samen te spannen tegen je gedachten en omdat het ego in de gaten heeft dat zijn ‘vijand’ aan zowel het ego als het lichaam een einde kan maken door het simpele inzicht dat ze geen deel van jou zijn, gaan ze samen in de aanval. Dit is misschien wel het vreemdste van alles dat je ooit zult meemaken als je bedenkt wat het echt betekent. Het ego, dat niet echt is, probeert je denkgeest, die wel echt is, ervan te overtuigen dat de denkgeest het leermiddel van het ego is, en ook dat het lichaam veel echter is dan jouw gedachten. Niemand die op de goede manier denkt kan dit ook maar een klein beetje geloven en niemand die op de juiste manier denkt gelooft dit dan ook.  

6.            Luister dan nu naar het enige antwoord van de Heilige Geest op alle vragen die het ego stelt: jij bent een Kind van God, een onschatbaar deel van Zijn Koninkrijk, dat Hij geschapen heeft als deel van Hem. Niets anders bestaat en alleen dit is echt! Jij hebt ervoor gekozen om te slapen en allerlei nachtmerries in je slaap te beleven, maar die slaap is niet echt en God roept je op om wakker te worden. Van je nachtmerrie zal niets overblijven wanneer je Hem hoort, omdat je wakker zult worden. Je dromen bevatten veel symbolen van het ego die jou in de war hebben gemaakt. Maar dat kwam alleen omdat jij sliep en het niet wist. Wanneer je wakker wordt zul je de waarheid om je heen en in je zien en je zult niet langer in dromen geloven, omdat ze voor jou niet echt meer zijn. Maar het Koninkrijk en alles wat jij daar geschapen hebt zal heel echt voor je zijn omdat alles erin schitterend en waar is.  

7.            Het is totaal duidelijk en absoluut zeker waar jij bent en wat jij bent in het Koninkrijk van God. Er bestaat geen enkele twijfel, want de vraag die als eerste gesteld werd, is nooit in het Koninkrijk gesteld. Het antwoord werd voor eens en voor altijd gegeven, en daarom heeft de vraag nooit bestaan. De tijd die in de droom van het ego werd besteed aan het stellen van vragen heeft plaats gemaakt voor het scheppen en zijn eeuwigheid. Jij bent net zo zeker als God, omdat je net zo waar bent als Hij, maar van de zekerheid in je gedachten is alleen het vermogen om zekerheid opnieuw te vinden overgebleven.  

8.            Toen vermogens ingevoerd werden in het bestaan, ontstond de onzekerheid want vermogens zijn mogelijkheden en geen eigenschappen. Wanneer je in de buurt bent van Gods scheppingen zijn je vermogens zonder enig nut. Eigenschappen zijn resultaten die zijn bereikt. Wanneer je eigenschappen volmaakt zijn, hebben mogelijkheden geen betekenis meer. Het is vreemd dat het volmaakte volmaakt moet worden. Eigenlijk is dit niet mogelijk. Denk er wel aan dat als jij jezelf in een onmogelijke situatie plaatst, je gelooft dat het onmogelijke inderdaad mogelijk is.  

9.            Vermogens of mogelijkheden moeten ontwikkeld worden voordat je ze kunt gebruiken. Dit geldt voor geen enkel ding dat God geschapen heeft, maar het is de vriendelijkste oplossing die bedacht kon worden voor wat jij hebt gemaakt. In een onmogelijke situatie kun jij je mogelijkheden zodanig ontwikkelen dat ze jou uit die situatie kunnen bevrijden. Je hebt een innerlijke Gids die jou laat weten hoe je je mogelijkheden kunt ontwikkelen, maar er is niemand anders dan jij die de baas is over jou. Hierdoor wordt de leiding over het Koninkrijk aan jou overgelaten, met een Gids om het te vinden én een middel om het vast te houden, de liefde. Je hebt een voorbeeld om na te volgen, een voorbeeld dat nooit de baas over je zal willen zijn en je ook nooit zal kleineren. Jij blijft dus zelf het middelpunt in de slavernij die je jezelf verbeeld hebt en dat toont in werkelijkheid al aan dat je geen slaaf bent.  

10.          Je zit alleen in een onmogelijke situatie omdat je denkt dat het mogelijk is dat je in een onmogelijke situatie zit. Je zou pas echt in een onmogelijke situatie zitten als God aan jou liet zien dat je volmaakt bent en daarmee beweren zou dat je je over al het andere vergist. Als God het werk voor je zou doen, dan zou dat bewijzen dat de volmaakten in staat zijn zich niet op eigen kracht bewust te worden van hun eigen volmaaktheid. Daarmee zou het geloof sterker worden dat iemand die alles heeft hulp nodig heeft en dus hulpeloos is. Dit soort redeneringen is het ego steengoed in. God, die weet dat Zijn scheppingen volmaakt zijn, doet ze geen pijn en kwetst ze niet. Dit is net zo onmogelijk als het idee van het ego dat het in staat is om God te kwetsen of pijn te doen.  

11.          De Heilige Geest geeft nooit bevelen, want wie bevelen geeft staat niet in een gelijkwaardige positie ten opzichte van een ander. De Heilige Geest bewijst dat er geen ongelijkheid is. Gedachten zijn trouw aan de basiswetten waar het denken op is gebaseerd en alles wat God geschapen heeft is trouw aan Zijn wetten. Het is ook mogelijk om trouw te zijn aan andere wetten, niet omdat die wetten echt of waar zijn, maar omdat jij ze hebt gemaakt. Wat zou het opleveren als God aan jou zou bewijzen dat je op een idiote manier hebt gedacht? Kan God Zijn eigen zekerheid verliezen? Er is al vaak gezegd dat jij bent wat je onderwijst. Zou je willen dat God jou leerde dat je gezondigd hebt? Wat zou je anders kunnen voelen dan angst als Hij jouw ego dat je zelf hebt gemaakt zou confronteren met de waarheid die Hij voor jou geschapen heeft? Je zou aan je echte zelf en je juiste denken gaan twijfelen, en dat is nu juist de enige plaats waar jij de innerlijke gezondheid kunt vinden die Hij jou gegeven heeft.  

12.          God onderwijst niet, want als je iets onderwezen wordt ga je er van uit dat er een tekort aan kennis is en God weet dat er geen tekort is. God is niet in conflict. Onderwijs heeft als doel verandering. De afscheiding van de mens van God was niet ver verlies van volmaaktheid, maar het was een communicatiestoornis, een verbindingsprobleem. Er ontstond na de afscheiding een scherpe en schrille vorm van communicatie met de stem van het ego. Deze stem kon de vrede van God niet verstoren, maar die stem kan jouw vrede wel verstoren. God heeft jouw ego stem niet het zwijgen opgelegd, want die stem vernietigen zou een aanval erop betekenen. Jij stelde de eerste vraag, maar God vraagt jou niet om verantwoording af te leggen. Hij gaf alleen maar het Antwoord en Zijn Antwoord is jouw leraar.  

V             DE LESSEN VAN DE HEILIGE GEEST  

1.            De Heilige Geest weet meer dan jij op dit moment weet, net zoals elke goede leraar, maar Hij onderwijst jou met het doel dat jij aan Hem gelijk wordt. Jij had jezelf al het verkeerde geleerd, doordat je geloofde in wat niet waar was. Je geloofde niet in je eigen volmaaktheid. God zal jou niet leren dat je totaal verschillende gedachten hebt gemaakt terwijl Hij weet dat jouw denkgeest volmaakt en heel is. Wat God wel weet is dat Zijn kanalen voor communicatie niet openstaan voor Hem, zodat Hij hen niet kan vertellen over Zijn Blijdschap en Zijn kennis dat Zijn kinderen totale Blijdschap zijn niet kan overbrengen aan hen. Het geschenk van Zijn blijdschap gaat altijd maar door, niet in de tijd maar in de eeuwigheid. Wanneer alle Kinderen van God, het Kindschap, niet als eenheid met God in verbinding staat, dan wordt de uitbreiding van God naar buiten toe belemmerd, maar niet Zijn compleetheid. God is altijd compleet maar kan zich niet uitbreiden als mensen zich niet voor Hem openstellen. Daarom dacht God: “Mijn Kinderen slapen en moeten wakker gemaakt worden”.  

2.            Is er een manier waarop je kinderen nog zachtaardiger en vriendelijker wakker kunt maken dan door een zachte Stem die hen niet laat schrikken, maar die hen er simpelweg aan herinnert dat de nacht voorbij is en het licht is gekomen? Je praat niet met hen over hun nachtmerries en de angsten die ze hebben doorstaan en dat dit alles niet echt is, want kinderen geloven in magie. Je stelt ze alleen gerust en zegt hen dat ze veilig zijn. En op die manier zullen ze het licht roepen wanneer er boze dromen komen om die dromen weg te jagen. Je traint het om het verschil te herkennen tussen slapen en wakker zijn, zodat ze begrijpen dat ze niet bang hoeven te zijn voor dromen.  

3.            Een wijze leraar onderwijst door gedrag te stimuleren waarin de leerling toenadering zoekt en leergierig wordt en geen gedrag waarbij de leerling de leraar gaat vermijden. Hij legt niet de nadruk op wat je niet moet doen om niet in gevaar te komen, maar hij leert je om blij te worden en te zijn. Het beste is om maar drie woorden te gebruiken en die zijn: “Doe alléén dit!”. Deze eenvoudige woorden zijn totaal helder en duidelijk en ze zijn gemakkelijk te begrijpen en heel gemakkelijk te onthouden.  

4.            De Heilige Geest maakt nooit een lijstje van vergissingen, want Hij wil kinderen niet bang maken en het zijn kinderen die geen wijsheid bezitten. Hij geeft telkens antwoord als ze Hem roepen en het feit dat ze op Hem kunnen rekenen maakt hen zekerder. Kinderen halen wel degelijk fantasie en werkelijkheid door elkaar en ze zijn bang omdat ze het verschil niet herkennen. De Heilige Geest maakt geen verschil tussen dromen. Hij schijnt ze simpelweg weg. Zijn licht roept altijd op om wakker te worden, want je ook maar droomde. Er is niets dat blijvend is in dromen en de Heilige Geest die met het licht van God Zelf straalt, spreekt alleen uit naam van wat eeuwig duurt.     

VI           WIL JE HEBBEN, GEEF DAN AAN IEDEREEN  

1.            Wanneer je lichaam, je ego en je dromen verdwenen zijn, dan zul je weten dat jij eeuwig duurt. Misschien denk je dat je hier eerst dood voor moet gaan voordat je dit kunt weten, maar er wordt niets door de dood bereikt, omdat de dood niets is. Alles wordt door het leven bereikt, en leven is van de denkgeest en in de denkgeest. Het lichaam leeft niet en sterft niet omdat het dat wat jij bent niet bevatten kan, want jij bent het leven zelf. Als je dezelfde gedachten met Jezus deelt, dan kun je de dood overwinnen omdat hij dat deed. De dood is een poging om conflicten op te lossen door helemaal geen beslissingen te nemen. En zoals alle oplossingen die het ego bedenkt onmogelijk zijn, zal ook deze oplossing niet werken.  

2.            God heeft het lichaam niet gemaakt, want het is te vernietigen en daarom is het niet iets van het Koninkrijk van God. Het lichaam is een symbool van wat jij denkt te zijn en het is zonder enige twijfel een middel om je af te scheiden van God en daarom bestaat het niet. Maar zoals altijd maakt de Heilige Geest dat wat jij gemaakt hebt tot een leermiddel voor Hem. En ook zoals altijd zorgt Hij ervoor dat Hij het bewijs dat het ego aanvoert voor de afscheiding omgedraaid wordt, zodat het een bewijs wordt dat het ego niet bestaat. Als je gedachten wel je lichaam, maar je lichaam niet je gedachten kan genezen, dan moeten gedachten wel sterker zijn dan het lichaam. Elk wonder is een bewijs hiervan.  

3.            Jezus heeft gezegd dat de Heilige Geest de kracht is die wonderen veroorzaakt. Hij vertelt jou telkens weer dat alleen je denkgeest echt is, omdat je alleen je denkgeest met anderen kunt delen. Het lichaam is afgescheiden en kan daarom niet een deel van jou zijn. De woorden ‘één denkgeest zijn’ of dezelfde gedachten hebben heeft wel betekenis, maar ‘één lichaam zijn’ heeft geen enkele betekenis. Volgens de wetten van de denkgeest heeft het lichaam dus geen enkele betekenis.  

4.            De Heilige Geest kent geen moeilijke of gemakkelijke wonderen. Je hebt dit al vaak genoeg gehoord maar je vindt het nog steeds niet geloofwaardig. Daarom begrijp je het niet en kun je er ook niets mee, je kunt het niet gebruiken. Er moet in naam van het Koninkrijk nog veel gebeuren om te voorkomen dat dit uiterst belangrijke denkbeeld niet weg glipt. Het is echt de basis van het denksysteem dat Jezus je hier leert en wat hij wil dat je aan anderen leert. Je kunt geen wonderen doen als je er niet in gelooft, want het is een geloof in volmaakte gelijkheid. Er is maar één en hetzelfde geschenk voor alle gelijke Kinderen van God te geven en dat is totale waardering. Niets meer en niets minder. Als je het ene moeilijker vindt dan het andere is er een onderverdeling in de waarde van wonderen, maar dat heeft geen enkele betekenis. Wat je aan je medemens geeft hoort niet bepaald te worden als meer of minder waard.  

5.            De Heilige Geest, die jou naar God terug leidt, zet de verbinding met God om in ‘zijn met God’, net zoals Hij dat wat je ziet uiteindelijk omzet tot innerlijk weten. Waar je mee verbonden bent verlies je niet. Het ego gebruikt het lichaam voor aanval, genot en trots. De waanzin van deze ervaringen maakt het zonder meer beangstigend. De Heilige Geest ziet het lichaam alleen maar als een communicatiemiddel en omdat communiceren delen en verbinding hebben met anderen betekent wordt communicatie communie of gemeenschap met anderen. Misschien denk jij dat angst, net als liefde gecommuniceerd kan worden, en dat het daarom ook kan worden gedeeld. Toch is dit niet zo echt als het misschien lijkt. Wie angst communiceert zorgt ervoor dat de behoefte om aan te vallen sterker wordt en aanval zorgt er altijd voor dat de verbinding of communicatie verbroken wordt en dat maakt verdere communicatie of verbinding onmogelijk. Ego’s verbinden zich dan wel met elkaar in een tijdelijke loyaliteit, maar er is ook altijd het doel wat elk ego apart van de ander daarbij winnen kan. De Heilige Geest communiceert alleen wat iedereen aan allemaal geven kan. Hij neemt nooit iets terug, omdat Hij wil dat jij het houdt. Daarom begint Zijn onderricht met deze les:  

‘Wil je hebben, geef dan alles aan anderen!”  

6.            Dit is een allereerste stap en het is de enige die je zelf moet zetten. Het is zelfs niet nodig dat je die stap zelf afmaakt, maar het is wel noodzakelijk dat jij de eerste stappen in die richting zet. Als je ervoor gekozen hebt om die weg te gaan, dan neem je zelf de leiding van die reis op je, en de leiding moet bij jou en alleen bij jou liggen. Misschien lijkt het alsof door deze stap te nemen je conflicten erger worden dan dat ze opgeruimd worden, omdat het de eerste stap is in het omkeren en rechtzetten van je gedachten. Dat botst met de omgekeerde waarneming die je nog niet los gelaten hebt, want anders zou het niet nodig zijn om van richting te veranderen. Sommigen blijven lang bij deze eerste stap stil staan en hebben daarbij een ervaring van een heel acuut conflict. Als dit je overkomt kun je proberen het conflict in jezelf te accepteren in plaats van dat je de volgende stap naar de oplossing ervan zet. Maar omdat je de eerste stap hebt gezet zul je worden geholpen. Zodra je gekozen hebt voor datgene dat je niet alleen af kunt maken, ben je niet langer alleen.  

VII          WIL JE VREDE, ONDERWIJS DAN VREDE OM VREDE TE LEREN.  

1.            Iedereen die gelooft dat hij afgescheiden is van God en van hun medemensen, heeft een fundamentele angst voor vergelding of terug gepakt worden en om verlaten te worden. Ze geloven in aanval en afwijzing en dat is dus wat ze zien, onderwijzen en leren. Deze waanzinnige ideeën zijn duidelijk het gevolg van zich niet verbonden voelen en van het projecteren van allerlei gevoelens op anderen. Wat je onderwijst ben je, maar het is totaal duidelijk dat je verkeerd kunt onderwijzen en dat je op die manier jezelf het verkeerde kunt leren. Er zijn veel mensen geweest die dachten dat Jezus hen aanviel, ook al was het duidelijk dat hij dat niet deed. Een waanzinnige leerling leert vreemde lessen. Je moet begrijpen dat je een denksysteem zwakker maakt als je het niet deelt met anderen. Degenen die er wel in geloven zien het als een aanval als jij niet mee wilt doen. Dat komt omdat iedereen denkt dat hij is zoals hij moet zijn volgens zijn eigen denksysteem en elk densysteem draait om wat je denkt dat je bent. Als het centrale idee van het denksysteem waar is, dan gaat er ook alleen maar waarheid van uit. Maar wanneer een leugen het middelpunt is, dan komt er alleen bedrog uit voort.  

2.            Alle goede leraren zijn zich ervan bewust dat alleen fundamentele veranderingen duurzaam kunnen zijn, maar ze beginnen niet op dat niveau. Het sterker maken van de motivatie om te veranderen is hun eerste en belangrijkste doel. Dat doel is ook hun laatste en uiteindelijke doel. Het enige dat de leraar hoeft te doen om verandering te bereiken en te houden is in de leerling de motivatie om te veranderen krachtiger te maken. Een verandering in de motivatie is ook een verandering in denken en dit kan niet anders dan leiden tot een verandering van de basis, want de denkgeest is de basis van ee mens.  

3.            De eerste stap in het proces van gedachten omkeren of ongedaan maken is het ongedaan maken van het begrip ‘krijgen’. De eerste les van de Heilige Geest is hierop gebaseerd: “Wil je hebben, geef dan alles aan allen”. Er is al gezegd dat het conflict met je ego tijdelijk sterker zal worden, en dit zal nog verder duidelijk worden gemaakt. Op dit moment zie je nog niet dat ‘hebben’ en ‘zijn’ hetzelfde zijn. Tot het moment dat je dit wel inziet lijkt ‘hebben’ het tegenovergestelde te zijn van ‘geven’. Het lijkt erop dat de eerste les tegenstrijdig is, omdat die geleerd wordt door een denkgeest die in conflict is. Dit betekent dat je motivatie botst en daarom kan de les ook niet constant in praktijk gebracht worden en daardoor geleerd worden. Daar komt nog bij dat de gedachte van de leerling het eigen conflict projecteert en daarom ontdekt hij ook geen vastigheid in de gedachten van anderen en dat maakt hem wantrouwig over hun motivatie. Daarom is de eerste les altijd de moeilijkste om te leren. Jij bent je nog steeds sterk bewust van het ego in jezelf en je reageert hoofdzakelijk op het ego van anderen en dan wordt jou geleerd dat je op je eigen ego en dat van anderen reageert alsof wat je gelooft niet waar is.  

4.            Het ego, dat alles altijd op de kop ziet, vindt de eerste les totaal krankzinnig. In feite kan het niet anders, want het alternatief dat veel moeilijker te accepteren is door het ego zou betekenen dat het ego krankzinnig is. Het oordeel van het ego is in deze kwestie, net zoals altijd, vooraf bepaald door wat het is. De regel is nog steeds dat de verandering in de basis samen hangt met de verandering van de gedachten van de denker. Intussen wordt de Stem van de Heilige Geest steeds sterker en duidelijker en het is voor de leerling onmogelijk om er niet naar te luisteren. Hij ontvangt dan een tijdje tegenstrijdige boodschappen en accepteert ook beide.  

5.            De uitweg uit het conflict tussen twee denksystemen die tegengesteld zijn aan elkaar is natuurlijk de ene te kiezen en de andere los te laten. Als jij denkt dat jij je denksysteem bent, en hieraan valt niet te ontkomen, en als jij twee denksystemen accepteert die totaal in tegenspraak zijn met elkaar, dan kun je onmogelijk innerlijke vrede ervaren. Als je ze beide aan anderen leert, dan ben je bezig conflict te onderwijzen en dan leer je dat zelf ook. Toch wil jij vrede, anders zou je de Stem voor vrede niet om hulp gevraagd hebben. De les van de Stem voor vrede is niet krankzinnig, maar conflict is dat wel!.  

6.            In principe kan er geen conflict bestaan tussen innerlijke gezondheid en krankzinnigheid. Er is er maar ééntje waar en dus is er maar één echt. Het ego probeert jou ervan te overtuigen dat jij moet kiezen en beslissen welke stem echt is en waar, maar de Heilige Geest leert jou dat de waarheid door God werd geschapen en dat jij de waarheid door jouw keuze niet veranderen kunt. Als jij je steeds bewuster wordt van de stille kracht van de Heilige Geest en luistert naar Haar Stem die altijd vanuit hetzelfde, de liefde, spreekt, dan moet het in jouw denkgeest gaan dagen dat jij probeert een beslissing ongedaan te maken die onherroepelijk voor jou werd genomen. Daarom werd er al eerder gezegd dat jij niet moet vergeten om aan de Heilige Geest te vragen om voor jou voor God te kiezen.  

7.            Er wordt niet aan jou gevraagd om krankzinnige beslissingen te nemen, ook al kun je denken dat dit wel zo is. Het kan niet anders dan krankzinnig zijn om te geloven dat jij kunt beslissen wat Gods scheppingen zijn. De Heilige Geest ziet het conflict precies zoals het is. Zijn tweede les is dan ook:  

“Wil je vrede, onderwijs dan vrede om zelf vrede te leren”

 

8.            Dit is nog steeds een beginstap, want ‘hebben’ en ‘zijn’ betekenen nog steeds niet hetzelfde voor jou. Het gaat wel verder dan de eerste stap, die in feite alleen maar het begin is van de omkeer in denken. Deze tweede les is een positieve bevestiging van wat jij verlangt. Dit is dan ook een stap die jou weg leidt van het conflict, want het betekent dat je de alternatieven hebt onderzocht en overwogen en dat je één hebt uitgekozen die het meest wenselijk is. Maar het meest wenselijke gaat er nog steeds van uit dat alles wat je wenst op een hogere of lagere plaats staat op je wensenlijst. Daarom is deze stap, die van wezenlijk belang is voor de uiteindelijke beslissing, beslist niet de laatste stap. Het feit dat er geen moeilijker of gemakkelijker wonderen bestaan heb je nog niet geaccepteerd, want niets waar je echt en totaal naar verlangd is moeilijk. Totaal verlangen is scheppen en scheppen kan niet moeilijk zijn als God Zelf jou als schepper geschapen heeft.  

9.            De tweede stap heeft nog steeds niet met waarneming, zien en voelen te maken, alhoewel het wel een reuzenstap is in de richting van dezelfde eenheidswaarneming die het innerlijk weten van God weerspiegelt. Wanneer jij deze stap zet en in deze richting blijft gaan, dan zul je doorstoten tot de kern van je denksysteem, waar het fundamentele veranderen zal gebeuren. Bij de tweede stap zul je merken dat je soms stilstaat en soms vooruit gaat, maar de tweede stap is gemakkelijker dan de eerste want de eerste stap heb je al genomen. Het besef dat je de tweede stap wel moet  zetten is een bewijs dat je je er steeds meer van bewust geworden bent dat de Heilige Geest je verder leiden zal.  

VIII         WEES ALLEEN ALERT OP GOD EN ZIJN KONINKRIJK  

1.            Er is al eerder gezegd dat de Heilige Geest afwegingen maakt en dat wel moet doen. Hij scheidt het ware van dat wat niet waar is in je denkgeest en Hij leert jou om elke gedachte die je toelaat te beoordelen naar het licht dat God in jouw denkgeest heeft geplaatst. De gedachten die passen bij dit licht bewaart Hij om het Koninkrijk in jou sterker te maken. Wat maar voor een deel bij het licht past, neemt Hij aan en zuivert Hij van dat wat niet waar is. Maar wat er totaal niet bij past, verwerpt Hij door ertegen in te gaan met Zijn oordeel. Zo zorgt Hij ervoor dat het Koninkrijk volmaakt hetzelfde en een volmaakte eenheid blijft. Je moet wel goed bedenken dat het ego accepteert wat de Heilige Geest afwijst. Dat komt omdat ze het over alles principieel oneens zijn, want ze zijn het absoluut oneens met elkaar over wat jij bent. De ideeën van het ego over deze uiterst belangrijke kwestie zijn wisselend, en dat is ook de reden dat het ego jou wisselende stemmingen bezorgt. De Heilige Geest denkt altijd hetzelfde over jou, en daarom is de enige stemming die Hij bij jou veroorzaakt blijdschap. Hij beschermt die blijdschap door alles af te wijzen wat niet blij maakt en dus is Hij de enige die ervoor zorgen kan dat jij alleen maar blijdschap bent.  

2.            De Heilige Geest leert jou niet om over anderen te oordelen, omdat Hij niet wil dat jij vergissingen aan anderen leert en daarmee ook aan jezelf. Hij zou beslist niet vasthoudend en constant hetzelfde zijn als Hij ervoor zou zorgen dat jij dat sterker maakt wat je nou net moet leren vermijden. In de denkgeest  heeft Hij wel een oordelende functie, maar die dient alleen maar om voor eenheid te zorgen, zodat de denkgeest zonder oordelen kan zien en opmerken. Dit zorgt ervoor dat de denkgeest in staat is om zonder oordelen te onderwijzen om op die manier te leren zonder oordelen te zijn. Het ongedaan maken van oordelen is alleen nodig in je denken, zodat je niet je gedachten en oordelen op anderen projecteert. Het is namelijk de bedoeling van je denken dat je je gedachten uitbreidt. God Zelf heeft vastgesteld wat jij in alle veiligheid kunt uitbreiden. De derde les van de Heilige Geest is dan ook als volgt:  

“Wees alleen waakzaam voor God en Zijn Koninkrijk”  

3.            Als je deze les aan het leren bent, zet je een grote stap naar een fundamentele verandering. Maar toch heeft deze les nog altijd in zich dat je anders moet denken, want de woorden laten je geloven dat er iets is waartegen je waakzaam moet zijn. Deze les heeft de eerste les waarin je je denken leerde omkeren al overstegen, net zoals de tweede les, die erover ging dat je kiest wat het meest wenselijk is. Deze derde stap, die op de tweede volgt zoals die weer uit de eerste voortvloeit, gaat specifiek over wat gewenst en ongewenst is. Als je op basis van deze derde les je keuze gemaakt hebt voor God en Zijn Koninkrijk, dan is die keuze niet meer terug te draaien, die is onomkeerbaar.  

4.            Terwijl de eerste stap je conflict groter lijkt te maken en de tweede stap best nog wel conflict met zich mee kan brengen, vraagt deze stap dat je voortdurend waakzaam bent als er een conflict dreigt te ontstaan. Er is al gezegd dat jij zowel waakzaam kunt zijn voor als tegen het ego. Deze les leert je niet alleen dat je dat kunt zijn, maar ook dat je dat moet zijn. Het gaat hier niet om wat gemakkelijker of moeilijker is, maar over een duidelijke prioriteit om waakzaam en alert te zijn. Deze les is heel erg duidelijk, ze leert je dat er geen uitzonderingen mogen zijn, maar de les zegt niet dat er geen verleiding zal zijn om dat wel te doen. In deze les wordt, ondanks alle chaos, een beroep gedaan op je vasthoudendheid en vastberadenheid. Maar chaos en vasthoudendheid kunnen niet erg lang naast elkaar bestaan, want ze passen niet bij elkaar. Maar zolang je ergens waakzaam tegen moet zijn, zie je niet dat ze niet te verenigen zijn en daarom geloof je dat je uit beide kunt kiezen. De Heilige Geest zal je leren wat  je moet kiezen en op die manier zal Hij je uiteindelijk vrij maken van alle noodzaak om keuzes te maken en zal je naar scheppen binnen het Koninkrijk leiden.  

5.            Een keuze van jou die gemaakt is met behulp van de Heilige Geest leidt je naar het Koninkrijk. Je schept door middel van je echte wezen, maar wat jouw ware wezen is moet jij je leren herinneren. De manier om je dit te herinneren is absoluut verbonden met de derde les van de Heilige Geest. Deze derde les brengt de lessen samen die bij de eerste en tweede les horen, maar nog meer dan dat, de derde stap zorgt ervoor dat de lessen van de eerste en tweede stap ingevoegd en opgenomen worden in het geheel. Als jij de beslissing neemt om alleen gedachten in je denkgeest te hebben die God erin geplaatst heeft, dan erken je dat je denkgeest is zoals God hem geschapen heeft. Dan accepteer je je denkgeest zoals hij is. Omdat hij heel is, onderwijs je dat ook aan anderen, omdat je erin gelooft. De laatste stap zal God nog altijd voor jou zetten, maar door de derde stap of les heeft de Heilige Geest jou klaargemaakt voor God. De Heilige Geest bereidt jou voor op de omzetting van hebben  in zijn, alleen al door de aard van de stappen die jij met Hem moet zetten.  

6.            Eerst leer je dat hebben alleen door geven bereikt kan worden en niet door krijgen. Daarna leer je dat je zelf leert wat je aan anderen onderwijst en dat jij vrede wilt leren. Dit is de staat van bewustzijn die het mogelijk maakt om in te zien dat jij het Koninkrijk bent. Je geloofde dat je afgescheiden was van het Koninkrijk en doordat je dit geloofde heb je jezelf buitengesloten van het Koninkrijk. Daarom is het ontzettend belangrijk om jou te leren dat je in het Koninkrijk opgenomen bent en dat je jouw idee dat dit niet zo is aan de kant moet zetten.  

7.            De derde stap is dus bedoeld om je denkgeest te beschermen, het is de stap die ervoor zorgt dat je alleen maar in je middelpunt blijft, in je hart, waar God het altaar voor Hem Zelf heeft neergezet. Een altaar is een geloof, maar God en Zijn Scheppingen zijn groter en verhevener dan alle geloof, want ze zijn groter en verhevener dan alle vragen. De Stem namens God spreekt alleen ten gunste van het geloof dat alle vragen overstijgt en dat vormt de voorbereiding van en staat van bewustzijn waarin je zonder vragen bent. Zolang er in je denkgeest nog twijfel is over God en Zijn Koninkrijk, zijn Zijn volmaakte werken – alles dat leeft – niet duidelijk voor jou. Daarom moet jij waakzaam zijn ten gunste van God. Het ego spreekt om Gods scheppingen te benadelen, en daarom zorgt het ervoor dat er twijfel in jou ontstaat. Je kunt niet boven geloof uitstijgen als je niet volledig gelooft dat dit mogelijk is.  

8.            Wanneer je alle kinderen van God, de mensheid, op dezelfde manier onderwijst, laat je zien dat je de heelheid en eenheid van de mensheid ziet. Nu moet je ervoor oppassen dat je aan die eenheid blijft denken, want als je eraan twijfelt, raak je het besef van eenheid kwijt en dan ben je niet meer in staat die aan anderen te leren. De eenheid van het Koninkrijk hangt niet van jou af, maar jouw besef van de eenheid hangt wel van jezelf af. Alleen jouw bewustzijn heeft bescherming nodig, want het zijn  kan niet in gevaar komen. Maar je kunt niet echt beseffen wat je werkelijk bent zolang je daar twijfels over hebt. Daarom is waakzaamheid ontzettend belangrijk. Twijfels over wat jij bent mogen niet in je gedachten opkomen, want anders kun je niet heel zeker weten wat jij bent. De zekerheid voor jou komt van God. Waakzaam zijn voor de waarheid is niet nodig, maar voor dromen en illusies moet je wel oppassen.  

9.            In de waarheid bestaan geen illusies en daarom ligt de waarheid binnen het Koninkrijk. Alles dat buiten het Koninkrijk is, is illusie. Toen jij de waarheid over wat jij bent weggooide, dacht je dat de waarheid niet meer bestond. Doordat jij een klein koninkrijk voor jezelf maakte dat je waardevol vond, heb je niet alleen Gods Koninkrijk in je denkgeest  toegelaten en op die manier heb je een deel van je denkgeest buiten het Koninkrijk gezet. Wat je gemaakt hebt heeft jouw persoonlijke wil gevangen gezet en je zieke gedachten bezorgd die moeten worden genezen. Doordat jij waakzaam bent tegen deze ziekte van je gedachten kun je die genezen. Als je denkgeest eenmaal genezen is, dan straal je gezondheid uit en onderwijs je genezing aan anderen. Dit zorgt ervoor dat je een leraar bent zoals Jezus dat was. Van hem werd net zo goed waakzaamheid geëist en als je er voor kiest dat te onderwijzen dan moet je het wel een zijn over waar je in gelooft.  

10.          De derde stap is dus een uitspraak over wat je wilt geloven en het houdt daardoor ook in dat je bereid bent al het andere los te laten. De Heilige Geest zal jou helpen om deze stap te zetten, op voorwaarde dat jij Hem volgt. Dat jij waakzaam bent is het teken dat jij wilt dat Hij jou leidt. Om waakzaam te zijn moet je je echt wel inspannen, maar alleen totdat je geleerd hebt dat je je eigenlijk niet in hoeft te spannen om waakzaam te zijn. Je hebt je al zo vaak ingespannen om vast te houden wat je gemaakt hebt omdat het niet waar was. Daarom moet jij je nu inspannen om dat los te laten. Alleen het loslaten zorgt ervoor dat je je niet meer hoeft in te spannen en het zijn dat je bent en dat je hebt te beseffen. Dit besef kost je geen enkele inspanning,  omdat het de waarheid is en de waarheid heeft geen bescherming nodig. De waarheid is volmaakt veilig in God. Daarom is alles en iedereen in God aanwezig en daarom zijn er geen grenzen aan de schepping.   

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html