Ontdek het Leven
EEN CURSUS IN WONDEREN

HOOFDSTUK 5

 

GENEZEN EN HEELHEID

 

INLEIDING

 

1.   Genezen is gelukkig maken. Jezus heeft al gezegd dat je je eens af moet vragen hoe vaak je de gelegenheid hebt gehad om jezelf blij te maken en hoe vaak jij die kansen voorbij hebt laten gaan. Het betekent eigenlijk dat je je kansen gemist hebt om jezelf te genezen. Het licht dat bij jou hoort is het licht van de blijdschap. Wanneer je straalt dan denk je niet aan verdrietig zijn, dat hoort er niet bij. Als je blij bent dan roept dat de behoefte op om je blijdschap met anderen te delen en het zorgt ervoor dat je gedachten in eenheid zijn, de eenheid van blijdschap. Wie probeert anderen te genezen zonder zelf oprecht en totaal blij te zijn maakt daarmee allerlei reacties los en daarmee ontneem je anderen de blijdschap om één te zijn in blijdschap met jou.

 

2.         Als je je gelukkig voelt dan voel je je ook heel. Als angst en liefde niet naast elkaar kunnen bestaan en als het onmogelijk is om een en al angst te zijn en te blijven, dan kan het niet anders dan dat liefde de enige toestand van heel zijn is. Er is geen verschil tussen liefde en blijdschap. Daarom is de enige mogelijke staat waarin je totaal heel bent die waarin je totaal blij en gelukkig bent. Genezen of blij maken is hetzelfde als samenvoegen en één maken. Daarom maakt het ook geen verschil van wie of door wie de genezing of blijdschap als geschenk wordt gegeven. Elk deel van de mensheid heeft er evenveel baat bij.

 

3.            Elke vriendelijke en liefdevolle gedachte van wie van je medemensen ook en waar ze ook maar zijn, zegent jou. Jij hoort hen op jouw beurt te zegenen met jouw dankbaarheid. Je hoeft hen niet persoonlijk te kennen en zij jou ook niet. Het licht is zo sterk dat het door de hele mensheid heen straalt. Daarmee wordt de Vader gedankt voor de blijdschap en liefde die hij over de mensheid uitstraalt. Alleen God Zijn heilige kinderen zijn waardig genoeg om als kanalen te dienen voor Zijn schitterende liefde en blijdschap, omdat alleen zij schitterend genoeg zijn om die prachtige liefde en blijdschap te bewaren door die met anderen te delen. Een kind van God kan niet zijn naaste op een andere manier liefhebben dan dat hij zichzelf lief heeft. Daarom gaat het gebed van de genezer als volgt:

 

Laat me deze naaste kennen zoals ik mijzelf ken.

 

I              DE UITNODIGING AAN DE HEILIGE GEEST

 

1.   Genezing is een gedachte waarmee twee mensen zien dat ze één en hetzelfde zijn en dat maakt hen gelukkig en blij. Deze blijdschap roept ieder mens op om blij met hen te zijn. Het zorgt ervoor dat God naar hen en door hen uitstraalt. Alleen de denkgeest die genezen is kan het plotselinge inzicht en besef van totale eenheid ervaren dat een blijvend effect heeft, want zo’n ervaring is er een van de zuiverste blijdschap. Als je er niet voor kiest totaal blij en gelukkig te zijn, dan kan jouw denkgeest niet hebben wat je niet gekozen hebt. Je kiest ervoor om gelukkig te zijn en daarmee heb je alles wat je bent. Onthoud goed dat de geest geen verschil kent tussen hebben en zijn. Hogere gedachten horen bij de geest en gehoorzamen alleen aan de wetten van God. Voor de geest heeft halen geen enkele betekenis, voor de geest is geven alles. Omdat de geest alles al heeft, houdt hij ook alles door te geven. Liefde en blijdschap kunnen nooit opraken door het te delen. Zo kun je scheppen zoals de Vader schiep. Ondanks dat dit soort denken totaal in tegenspraak is met het hebben en delen van aardse dingen, kan een lagere denkgeest dit idee totaal begrijpen. Als je je materieel bezit deelt, dan ben je niet meer alleen eigenaar van je bezit, maar je deelt het met anderen. Maar als je en idee deelt met anderen, dan verminder je dat idee van jou niet. Het idee is nog steeds totaal van jou ook al heb je dat idee totaal met een ander gedeeld of zelf overgedragen aan een ander. Daar komt nog bij dat als degene aan wie je het idee hebt overgedragen dat idee accepteert als zijn idee, dan heb je het idee vermeerderd omdat er nu twee zijn die hetzelfde idee hebben. Als jij kunt accepteren dat onze wereld een wereld van ideeën is, dan kun je het hele geloof van het ego van geven en verliezen overboord zetten.

 

2.    Laten we het proces van ons opnieuw wakker worden van onze geest met een paar gemakkelijke begrippen beginnen:

 

Gedachten worden meer en groter door ze weg te geven.

Hoe meer mensen in dezelfde gedachte geloven

Des te sterker worden die gedachten

Alles is een idee

Hoe kan geven dan in verband worden gebracht met verliezen?

 

3.   Dit is de uitnodiging aan de Heilige Geest. Jezus heeft al gezegd dat hij omhoog kan reiken en de Heilige Geest voor jou naar beneden kan halen, maar hij kan Hem alleen bij je brengen als jij Hem uitnodigt. De Heilige Geest is al in jou, Hij bevindt zich in de juiste manier van denken, zoals Hij ook in die van Jezus was. De Bijbel zegt: “Laat dat denken in je zijn, dat ook in Jezus was” en gebruik dat als een zegening van God, want het is de zegening van gericht zijn om wonderen te doen. Het vraagt van jou denken zoals Jezus dacht en het vraagt je ook je met hem te verbinden in het Christus-denken.

 

4.   De Heilige Geest is het enige deel van de Heilige Drie-eenheid met een symbolische functie. Hij wordt ook Genezer, Trooster en de Gids genoemd. Hij wordt ook als iets ‘aparts’ gezien, dat los staat van de Vader en de Zoon. Jezus zelf heeft gezegd: “ Als ik heenga zal ik jullie een andere Trooster sturen en Hij zal bij jullie blijven”. Door de symbolische functie is de Heilige Geest moeilijk te begrijpen, want symboliek kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Als mens en ook als een van de scheppingen van God heeft Jezus van zijn juiste denken, dat vanuit de Heilige Geest of vanuit de Universele Inspiratie gekomen is, in de allereerste plaats geleerd dat  deze Inspiratie voor ieder mens is bestemd. Als Jezus dat niet zou weten, dan had hij niet over Haar kunnen beschikken. Het woord ‘weten’ is in dit verband heel erg juist, want de Heilige Geest staat zo dicht bij innerlijk weten dat Hij kennis oproept, of liever, het mogelijk maakt voor kennis om te komen. Jezus heeft al eerder gesproken over de hogere of echte manier van kijken naar Gods scheppingen die zo dicht bij de waarheid is dat God Zelf over de smalle kloof die er nog bestaat heen kan stromen. Innerlijk weten is er altijd klaar voor om overal heen te stromen, maar ze is niet in staat om ergens tegen in te gaan. Je kunt wel kennis tegenhouden of blokkeren, maar je kunt je innerlijke weten of kennis nooit kwijt raken of verliezen.

 

5.    De Heilige Geest is de Christus-Denkgeest die zich bewust is van innerlijk weten dat veel verder gaat dan wat men ziet. Toen de mensheid afdwaalde van God is Hij ontstaan met het doel om te beschermen en op hetzelfde moment inspireerde Hij mensen om terug naar God te keren. Voordat de mensheid weg dwaalde van God was er geen genezing nodig, want er was niemand zonder troost. De Stem van de Heilige Geest is de Stem die oproept om dichter naar God te komen. Je kunt het ook de genezing van gedachten noemen, het herstel van het eerlijke en zuivere denken. Wanneer iedereen thuis bij God gekomen is, en de Verzoening compleet is, dan is de mensheid als de Zoon van God genezen en dan zal er geen Oproep meer te horen zijn. Maar wat God schept is eeuwig. De Heilige Geest zal bij de Kinderen van God blijven om hun scheppingen te zegenen en die bewaren in het licht van die blijdschap.

 

6.    God heeft zelfs de mislukkingen en miscreaties van zijn kinderen geëerd, omdat zij er de makers van zijn. Maar Hij heeft Zijn kinderen ook zo gezegend dat ze een manier van denken kunnen ontwikkelen die hun manier van kijken naar de wereld verhoogd en verheven maakt, zodat ze opnieuw kunnen kennen en ervaren.

 

7.    De Heilige Geest, de Universele Inspiratie, die elk mens in dezelfde mate ontvangen kan, zorgt voor een waarneming van de wereld waarin heel veel elementen op die van het Koninkrijk der Hemelen zelf lijken. Ten eerste is het overduidelijk dat de Heilige Geest voor iedereen beschikbaar is. Niemand die de Heilige Geest ontvangt kan ook maar een moment geloven dat Haar met anderen delen iets anders dan winst met zich mee kan brengen. Ten tweede is de Heilige Geest niet tot aanvallen in staat en daarom is Hij volkomen open. Dit betekent niet dat Hij directe kennis brengt, maar Hij staat kennis ook niet in de weg. Tenslotte wijst de Heilige Geest verder de weg, nog verder dan de genezing die Hij brengt, en Hij leidt de denkgeest verder dan het samen vloeien met God naar de paden van de schepping. Dat is het punt waarin de verandering van gedachten zodanig groot geworden is, dat er een omslag van hoge kwaliteit in het denken optreedt.

 

II             DE STEM NAMENS GOD

 

1.     Genezen is niet hetzelfde als scheppen, het is herstellen of beter worden. De Heilige Geest zorgt ervoor dat genezing sneller gaat door naar de kinderen van God te kijken zoals ze waren voordat ze genezing nodig hadden en wat ze zullen zijn als ze zijn genezen. Deze verandering door de tijd heen moet inmiddels al heel vertrouwd zijn, want die verandering lijkt heel erg op de omslag die je ervaart als je je blik op de wereld baseert op het wonder van de liefde. Deze verandering veroorzaakt al genezing. De Heilige Geest veroorzaakt door innerlijke motivatie het gericht zijn op het wonder van de liefde: Hij fluistert je in dat je de afscheiding van God kunt genezen door die los te laten en je leven in liefde te gaan leiden. Jouw wil is nog steeds van jou en in jou, omdat God die in jouw denkgeest geplaatst heeft en hoewel je je wil slapende kunt houden, kun je hem niet kwijt raken of wegdoen. Zolang de tijd bestaat, houdt God jouw wil in leven door jouw wil van Zijn Denkgeest naar die van jou over te brengen. Het wonder (van de liefde) is een weerspiegeling van deze vereniging van de wil tussen Vader en Zijn kind.

 

2.    De Heilige Geest is de geest van blijdschap. Hij is de Oproep om terug te keren, waarmee God zijn zegen heeft gegeven in de denkgeest van Zijn kinderen die van hem afgedwaald zijn. Er was geen roeping van de Heilige Geest nodig voordat de mensheid afdwaalde van God, want de denkgeest was daarvoor alleen maar en het had de Oproep om op de juiste manier te denken niet begrepen. De Heilige Geest is het Antwoord van God op het afdwalen van de mensheid. Het is het middel waarmee de Verzoening genezing brengt totdat de hele denkgeest verandert en niet meer maakt maar gaat scheppen uit liefde.

 

3.    De Heilige Geest en het afdwalen van God zijn op dezelfde tijd ontstaan. Toen het ego door de denkgeest werd gemaakt, heeft God de Roep om blijdschap en geluk in de denkgeest geplaatst. Deze Roep is zo sterk dat het ego altijd in het niets oplost op het moment dat de Roep weerklinkt. Daarom moet jij ervoor kiezen om één van de twee stemmen in jou te horen. De ene heb je zelf gemaakt, en die komt niet van God. Maar de andere heeft God aan jou gegeven en God vraagt jou alleen om naar die Stem te luisteren. De Heilige Geest in jou is letterlijk in jou. Het is Zijn Stem die jou terug roept naar waar je vroeger was en waar je weer zult zijn. Zelfs in deze wereld is het mogelijk alleen die Stem te horen en geen andere. Er is inspanning van jouw kant nodig en de bereidheid om te leren. Het is de laatste les die Jezus heeft geleerd en God Zijn Kinderen zijn allemaal gelijk voor wat het leerling zijn en Gods Kind zijn.

 

4.    Jij bent het Koninkrijk der Hemelen, maar jij hebt het toegestaan dat het geloof in de duisternis in je gedachten is gekomen, en daarom heb je een nieuw licht nodig. De Heilige Geest is de straling die de duisternis weg schijnt, maar jij moet die straling de gelegenheid geven om dit voor jou te doen. Van Hem is de heerlijkheid die ervoor zorgt dat je verwarring verdwijnt en dat het Koninkrijk der Hemelen in jou doorbreekt om gelijk aan dat van Hem te worden. Voordat je afdwaalde van God had je geen leiding nodig. Je wist alles zoals je ook opnieuw alles zult weten, maar je weet nu niet meer alles.

 

5.    God geeft geen leiding, want Hij kan alleen maar volmaakte kennis delen. Als je leiding nodig hebt dan betekent dit dat de leider afwegingen moet maken, want het houdt in dat er naast een juiste weg ook een verkeerde weg is, waarbij de ene gekozen en de andere vermeden moet worden. Door de ene te kiezen laat je de andere liggen en zie je er van af om die te nemen. De keuze voor de Heilige Geest is de keuze voor God. God is niet letterlijk in jou, maar jij bent deel van Hem. Toen jij de keuze maakte om Hem te verlaten heeft Hij jou een Stem gegeven die namens Hem spreekt, omdat Hij Zijn kennis niet ongehinderd met jou kon delen. De rechtstreekse communicatie of verbinding was verbroken omdat jij een andere stem had gemaakt.

 

6.    De Heilige Geest roept jou niet alleen op om te herinneren, maar ook om te vergeten. Jij hebt ervoor gekozen om in een toestand te leven van tegenstellingen waarin tegengestelde dingen of situaties mogelijk zijn. Het gevolg daarvan is dat je keuzes moet maken. In de toestand van heiligheid is je wil helemaal vrij, zodat het scheppende vermogen geen grenzen kent en keuzes maken geen betekenis heeft. Vrijheid om te kiezen is hetzelfde vermogen als vrijheid om te scheppen, maar de uitvoering en toepassing ervan is anders. Kiezen is gebaseerd op een denkgeest die niet in eenheid is. De Heilige Geest  is één manier van kiezen. God heeft Zijn kinderen niet zonder troost achtergelaten, ook al hebben zij ervoor gekozen om Hem te verlaten. De stem die zij zelf gemaakt hebben was niet de Stem van Zijn Wil, maar uit Die Naam spreekt de Heilige Geest.

 

7.    De Stem van de Heilige Geest commandeert niet en schrijft je ook niets voor, want Ze is niet in staat om arrogant te zijn. Ze eist ook niets van je, want Ze is niet in staat om je te controleren of onder controle te houden. Ze speelt ook niet de baas over je, want Ze valt niet aan. Ze brengt alleen je herinneringen terug. Ze is alleen onweerstaanbaar vanwege wat Ze jou laat herinneren. Ze houdt je gedachten die andere weg voor, zelfs in de onrust die in je leeft. De Stem namens God is altijd kalm, omdat ze over vrede vertelt. Vrede is sterker dan oorlog, omdat ze geneest. Oorlog verdeelt en laat niets groeien en sterker worden. Strijd levert niemand iets op. Wat zou een mens winnen als hij de hele wereld veroverde maar zijn eigen ziel verliest? Als je naar de verkeerde stem luistert, heb je je ziel uit het oog verloren! Je kunt haar niet echt verliezen, maar je kunt haar wel niet kennen. Daarom is ze voor jou ‘verloren’ totdat je de juiste keuze maakt.

 

8.    De Heilige Geest is je Gids bij het kiezen. Hij bevindt zich in dat deel van je gedachten dat steeds pleit voor de juiste keuze, omdat Hij namens God spreekt. Hij is de verbinding met God die gebleven is en je kunt Hem wel onderbreken, maar niet verbreken. De Heilige Geest is de manier waarop de Wil van God geschiedt op aarde net zoals in de hemel. Niet alleen de Hemel maar ook de aarde is in jou, omdat de roep van beiden in je gedachten aanwezig is. De Stem namens God komt uit je hart, je altaar voor God. Zo’n altaar is geen ding, het altaar is toewijding. Maar door de aarde ken je ook andere toewijdingen. Jouw toewijding is verdeeld en dat heeft je twee stemmen bezorgd en jij moet kiezen welk altaar je wilt dienen. Je keuze is een oordeel over de waarde van deze altaren, want het is een beslissing die je neemt. De beslissing is heel gemakkelijk en eenvoudig. Je neemt hem op basis van welke roep voor jou de meeste waarde heeft.

 

8.    De denkgeest van Jezus zal altijd net zoals die van jou zijn, omdat jullie als gelijken zijn geschapen. Het was alleen Zijn beslissing die Hem alle macht in de Hemel en op aarde gegeven heeft. Zijn enige geschenk aan jou is je te helpen dezelfde beslissing te nemen. Deze beslissing is de keuze om die met anderen te delen, want de beslissing zelf is de beslissing om te delen. Ze wordt genomen om te geven en is daardoor de enige keuze die op echte schepping lijkt. Jezus is jouw voorbeeld voor het nemen van beslissingen. Door voor God te kiezen heeft Hij jou laten zien dat het mogelijk is om deze beslissing te nemen en dat jij die mogelijkheid ook bezit.

 

9.    Hij heeft jou verzekerd dat de Denkgeest die voor hem beslist heeft ook in jou aanwezig is en dat jij je door Hem kunt laten veranderen precies zoals Hij Jezus veranderd heeft. Deze Denkgeest is hetzelfde omdat hij maar één Stem hoort en op maar één manier antwoord geeft. Jij bent met Jezus het licht van de wereld. Rust komt niet voort uit slapen, maar uit wakker zijn, bewust zijn. De Heilige Geest is de Oproep om wakker te worden en bewust en blij te zijn. De wereld is erg moe, omdat ze het idee van vermoeidheid zelf is. Jij hebt samen met Jezus de blije taak om haar wakker te maken voor de Roep namens God. Iedereen zal de Roep van de Heilige Geest beantwoorden, want anders kan het Kindschap van God geen eenheid zijn. Kan er voor elk deel van het Koninkrijk dan een mooiere roeping zijn dan terug te keren naar het geheel? Om zo mee te werken aan de totale eenheid? Hoor alleen deze Roeping van de Heilige Geest in jou en leer je medemensen luisteren zoals Jezus dit je nu leert.

 

10.  Wanneer je door de verkeerde stem in verleiding gebracht wordt, doe dan een beroep om Jezus om jou eraan te herinneren hoe je genezen kunt door zijn beslissing te delen en die te versterken. In de mate waarin jullie dit doel delen, maak je de kracht ervan groter om alle kinderen van God aan te trekken en het terug te brengen naar de eenheid waarin het geschapen werd. De betekenis van het woord ‘juk’ is verbinding, en die van ‘last’ is boodschap. De woorden: “Mijn juk is zacht en mijn last is licht” krijgt dan een nieuwe betekenis: “Laten we ons verbinden want mijn boodschap is Licht”.

 

11.  Jezus heeft je dringend gevraagd je te gedragen zoals hij zich gedragen heeft, maar daarvoor moet je luisteren naar dezelfde Denkgeest. Die Denkgeest is de Heilige Geest, van wie de Wil altijd uit naam van God komt. Hij leert jou hoe je Jezus altijd als voorbeeld voor jouw denken kunt nemen en hoe jij je op die manier net zo kunt gedragen als hem. De motivatie die je samen met hem uitstraalt is veel groter dan geloofd kan worden maar niet wat bereikt kan worden. Wat jullie samen kunnen bereiken kent geen grenzen, omdat de Roep namens God geen grenzen heeft. Kind van God, Jezus zijn boodschap is voor jou bestemd; luister ernaar en geef haar weg en luister op die manier naar de Heilige Geest in jou.

 

III    DE GIDS NAAR VRIJHEID

 

1.    Jij herkent je naaste door de Heilige Geest in hem te herkennen. Jezus heeft al gezegd dat de Heilige Geest de Brug is voor het veranderen van de blik die op de wereld gericht is, waarneming, naar kijken met innerlijk weten, kennis. De termen waarneming en kennis kunnen we gebruiken alsof ze bij elkaar horen, want in Zijn Denkgeest horen ze ook bij elkaar. Deze verbinding tussen die twee moet wel in Zijn Denkgeest bestaan, want als dat niet zo was, dan zou het niet mogelijk zijn om de scheiding tussen deze twee manieren van denken te genezen. De Heilige Geest is deel van de Drie-eenheid want Zijn Denkgeest is gedeeltelijk die van jou en ook gedeeltelijk die van God. Om dit duidelijk te maken heb je niet een verklaring maar een ervaring nodig.

 

2.    De Heilige Geest is het idee van genezing. Omdat het een gedachte is, wordt het idee groter als het steeds meer wordt gedeeld. Omdat het de Roep is namens God, is het daarmee ook het idee van God. En omdat jij deel bent van God, is het ook het idee van jezelf en van al Gods scheppingen. De Heilige Geest deelt de eigenschappen van andere ideeën, want Hij volgt de wetten van het universum, want het is deel van het universum. Deze ideeën worden sterker als ze weggegeven worden. Het groeit in jou als jij het aan je naaste geeft. Jouw naaste hoeft zich niet bewust te zijn van de Heilige Geest in zichzelf of in jou om dit wonder te laten gebeuren. Misschien heeft hij, net als jij dat deed, de Roep namens God wel genegeerd. Dit wordt in jullie beiden genezen als jij de Roep namens God in hem bewust wordt en op die manier het bestaan ervan erkent.

 

3.    Er zijn twee manieren die lijnrecht tegenover elkaar staan om je naaste te zien. Deze twee manieren moeten zich allebei in jouw denken bevinden, want jij bent degene die je naaste ziet. Deze manieren moeten zich ook in jouw naaste bevinden, omdat je hem ziet. Als je via de Heilige Geest in zijn gedachten kijkt, dan zul je de Heilige Geest in die van jou herkennen. Wat jij in je naaste erkent, erken je in jezelf en wat je deelt maak je sterker.

 

4.    De Stem van de Heilige Geest is zwak in jou. Daarom moet je Haar met anderen delen. Voordat je Haar kunt horen moet Ze eerst sterker geworden zijn. Het is onmogelijk Haar in jezelf te horen zolang ze in jouw denkgeest nog zo zwak is. Op Zichzelf is Ze niet zwak, maar Ze wordt beperkt door jouw onwil om Haar te horen. Je kunt de vergissing maken om de Heilige Geest alleen in jezelf te zoeken, maar dan zullen je gedachten je bang maken, omdat je ego gewend is om de boventoon te voeren. Als het ego je gids is, dan zul je een reis ondernemen die het ego niet kent. Dit moet onherroepelijk angst aanjagen.

 

5.    Het ego is gewend aan uitstel, want tijd is iets dat bij het ego hoort. De begrippen tijd en uitstel hebben in de eeuwigheid geen enkele betekenis. Jezus heeft al eerder gezegd dat de Heilige Geest God Zijn Antwoord is op jouw ego. Alle dingen die de Heilige Geest weer in jouw herinnering brengt, staan lijnrecht tegenover de ideeën van het ego, want echte en onwerkelijke waarneming zijn zelf tegengestelden. De taak van de Heilige Geest is het ongedaan maken van wat het ego gemaakt heeft. Hij doet dit op hetzelfde niveau als waarop het ego functioneert, want anders zou je denkgeest de verandering niet kunnen begrijpen.

 

6.    Jezus heeft al vaak de nadruk erop gelegd dat het ene niveau van de denkgeest niet door het andere kan worden begrepen. Dit geldt ook voor het ego en de Heilige Geest en ook voor tijd en eeuwigheid. Eeuwigheid is een idee van God en daarom begrijpt de Heilige Geest dit helemaal. Tijd is iets dat het ego kent en waar het van overtuigd is en daarom accepteert het lagere denken dat het domein van het ego is, zonder meer de tijd. Maar de enige tijd die eeuwig is, is nu.

 

7.    De Heilige Geest is de Bemiddelaar tussen de uitleg van het ego en het innerlijke weten van de geest. De Heilige Geest is in het licht omdat jij ook licht bent en omdat Hij zich in jou bevindt. Jij hebt daar zelf geen idee van. Daarom is het de taak van de Heilige Geest om jou dit uit naam van God opnieuw uit te leggen.

 

8.    Op eigen kracht kun jij jezelf niet begrijpen. Jij bezit je rechtmatige plaats als Kind van God, maar los daarvan heb je geen enkele betekenis. De plaats waar het Kind van God rechtmatig hoort is bij God. Dit is je leven, je eeuwigheid en je Zelf. Hieraan herinnert de Heilige Geest jou. Dit ziet de Heilige Geest in jou. Deze visie maakt het ego bang, want deze visie is vredig. Vrede is de grootste vijand van het ego, want oorlog zorgt ervoor volgens de uitleg van het ego van de werkelijkheid, dat het ego kan blijven bestaan. Het ego wordt sterk door te vechten. Als je gelooft dat er strijd is, dan zul jij kwaadaardig reageren want het idee van gevaar is je gedachten binnengeslopen. Dat idee alleen al doet een beroep op je ego. De Heilige Geest is net zo waakzaam als het ego als het gevaar roept, maar Hij weerstaat dit gevaar met Zijn kracht, terwijl het ego het gevaar juist welkom heet om de strijd aan te gaan. De Heilige Geest wendt dit welkom af van het ego door vrede welkom te heten. Eeuwigheid en vrede zijn net zo nauw met elkaar verbonden als tijd en oorlog.

 

9.    Door relaties met anderen krijgt je blik op de wereld betekenis. De relaties die je accepteert vormen de basis van je overtuigingen. De afscheiding is alleen maar een andere uitdrukking voor verdeeld denken. Het ego is het symbool van afscheiding, precies zoals de Heilige Geest het symbool is van vrede. Wat jij ziet en merkt aan anderen versterk je in jezelf. Jij zorgt er misschien voor dat je denkgeest op de verkeerde manier naar situaties en mensen kijkt, maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat jouw denkgeest een nieuwe uitleg geeft aan verkeerde waarnemingen.

 

10.  De Heilige Geest is de volmaakte leraar. Hij gebruikt alleen wat je denkgeest al begrijpt om jou te leren dat je het niet begrepen hebt. De Heilige Geest kan met een leerling die onwillig is omgaan zonder dat Hij tegen de leerling zijn denkgeest in gaat, omdat een deel daarvan nog steeds voor God kiest. Ondanks dat het ego probeert dit deel te verbergen, is het nog steeds veel sterker dan het ego, hoewel het ego dat niet ziet. De Heilige Geest ziet het perfect, omdat dit deel de plaats is waar Hij woont; het is de plek in de denkgeest waar Hij thuis is. Ook hij bent er thuis, omdat het de plaats van vrede is, en vrede komt van God. Jij die deel bent van God, bent nergens thuis behalve in Zijn vrede. Als vrede eeuwig is, dan kun jij je pas echt thuis voelen in de eeuwigheid.

 

11.  Het ego heeft de wereld gemaakt zoals het die ziet, maar de Heilige Geest, die opnieuw uitleg geeft aan wat het ego gemaakt heeft, ziet de wereld als een leermiddel om jou thuis te brengen. De Heilige Geest moet tijd waarnemen en die opzetten in het tijdloze. Hij moet door middel van tegenstellingen werken, omdat Hij moet werken met en ook voor een denkgeest die tegengestelde gedachten heeft. Corrigeer en leer en sta open om te leren. Jij hebt de waarheid niet gemaakt, maar de waarheid kan jou nog steeds vrij maken. Kijk zoals de Heilige Geest kijkt, en begrijp zoals Hij begrijpt. Het begrip van de Heilige Geest komt oorspronkelijk van God, terwijl de Heilige Geest aan Jezus terug denkt. Hij is constant in verbinding met God en Hij maakt deel uit van jou. Hij is jouw Gids naar bevrijding en verlossing, omdat Hij de herinnering voor je bewaart aan hoe het ooit was en hoe het zal zijn en Hij brengt die herinnering naar je in het nu. Hij bewaart deze blijdschap liefdevol in jouw denkgeest en Hij vraagt alleen dat je die groter maakt in Zijn Naam door die blijdschap te delen met alle andere mensen, om op die manier die blijdschap in jou groter te maken.

 

IV    ONDERWIJZEN EN GENEZEN

 

1.    Wat de angst in jou verborgen heeft is ondanks dat nog steeds deel van jou. Je aansluiten bij de Verzoening of dichter naar God toe gaan is de uitweg uit de angst. De Heilige Geest zal je helpen om alles wat jij als angstaanjagend ziet op een andere manier uit te leggen en Hij zal je leren dat alleen wat liefdevol is waar is. Je bent niet in staat de waarheid te vernietigen, want dat ligt buiten je vermogen, maar je bent wel in staat om de waarheid te accepteren. De waarheid is van jou, omdat jij die waarheid als uitbreiding van God, samen met Hem geschapen hebt. Ze is van jou, omdat ze deel is van jou; net zoals je een deel van God bent omdat Hij jou geschapen heeft. Niets wat goed is kan verloren raken, omdat het van de Heilige Geest komt, de Stem die spreekt namens de schepping. Iets dat niet goed is werd nooit geschapen en daarom kan het niet beschermd worden. De Verzoening, de mensheid die naar God terugkeert, is de garantie voor de veiligheid van het Koninkrijk, en de eenheid van al zijn kinderen is de bescherming van het Koninkrijk. Het ego kan nooit de baas worden of zijn over het Koninkrijk, want er is maar één mensheid, en daarmee maar één Kind van God. Wanneer de mensen samen zijn die luisteren naar de Oproep van de Heilige Geest om één te zijn, lost het ego op in het niets.

 

2.    Wat het ego maakt houdt het voor zichzelf en daarom is het zwak wat het maakt. Het ego deelt het bestaan niet met anderen. Het gaat niet dood, omdat het simpelweg nooit geboren is. Fysieke geboorte is geen begin, het is een voortzetting van het leven. Alles wat doorgaat met leven is al geboren. Het zal groeien als jij bereid bent om het deel van je denkgeest dat niet genezen is aan het hogere deel van jezelf terug te geven. Daarmee geef je de heelheid van jezelf terug aan de heelheid van de schepping. Jezus is gekomen om jou de basis te geven waarop jij je eigen gedachten echt vrij kunt maken. Je hebt het moeilijk gehad met ideeën die je niet gedeeld hebt met anderen en die daardoor zwak bleven in jou. Ze konden niet groeien, maar toen je ze gemaakt had wist je ook niet hoe je ze weer kwijt moest raken. Op eigen kracht kun jij je vergissingen uit het verleden niet opheffen. Zonder de Verzoening, het terugkeren naar God – een oplossing die jij niet bedacht hebt – zullen jouw ideeën niet uit jouw denkgeest verdwijnen. De Verzoening kan alleen maar begrepen worden als je begrijpt dat het een pure daad van delen is. Dat bedoelde Jezus toen hij zei dat het zelfs in deze wereld mogelijk is om naar één Stem te luisteren. Als jij deel bent van God en als er maar één Kind van God bestaat, één mensheid, dan kun jij jezelf niet zien zoals het ego jou ziet: als een los staand en zelfstandig wezen.

 

3.    Elke gedachte die op liefde is gebaseerd en die in een deel van het geheel van het Kind van God is, wordt gekoesterd en komt elk deel van het geheel toe. Elke liefdevolle gedachte behoort iedereen toe omdat ze liefdevol is. Delen is God Zijn manier van scheppen en daarom is dat ook jouw manier van scheppen. Het ego kan jou buiten het Koninkrijk gevangen houden, maar in het Koninkrijk Zelf heeft het geen macht. Ideeën van de geest blijven eigendom van de denkgeest die ze denkt; ze kunnen niet tegenstrijdig zijn. Ideeën van het ego kunnen wel degelijk botsten, want deze ideeën hebben betrekking op verschillende niveaus van het ego. Daarom kunnen ideeën van het ego ook tegenstrijdige gedachten veroorzaken. Het is onmogelijk om tegenstrijdige gedachten te delen! Je kunt alleen gedachten delen die van God afkomstig zijn en die Hij voor jou bewaart. Die gedachten horen bij het Koninkrijk der Hemelen. De rest – van het ego – blijft bij jou tot de Heilige Geest ze op de manier van het Koninkrijk opnieuw uitgelegd heeft en ze op die manier de moeite waard maakt om ook gedeeld te worden. Wanneer ze zuiver genoeg zijn gemaakt, laat Hij ze jou weggeven. De beslissing om de gedachten te delen is de zuivering van die gedachten.

 

4.    Jezus hoorde één Stem omdat hij begreep dat hij niet alleen naar God kon terug keren. Naar één Stem luisteren betekent dat je de beslissing neemt Die te delen met anderen zodat je Die zelf kunt horen. De Denkgeest die in Jezus was wordt nog steeds onweerstaanbaar aangetrokken tot elke denkgeest die door God geschapen is, omdat de heelheid van God hetzelfde is als de heelheid van zijn Kindschap. Jij kunt niet gekwetst worden en jij wilt je naaste niets anders dan jouw heelheid laten zien. Laat hem zien dat hij jou niet kwetsen kan en reken hem niets aan, of je rekent het jezelf aan. Dit is de betekenis van ‘je andere wang toekeren’.

 

5.    Onderwijzen gebeurt op heel veel manieren, maar vooral door een voorbeeld te zijn. Omdat onderwijzen het delen van ideeën is, en het inzicht dat het delen van ideeën ze sterker maakt, moet onderwijzen hetzelfde als genezen zijn. Jezus kan zijn behoefte om te onderwijzen wat hij geleerd heeft niet vergeten en de behoefte om dat te onderwijzen ontstond doordat hij het geleerd heeft. Hij doet een beroep op jou om te onderwijzen wat jij geleerd hebt, want op die manier kun je erop vertrouwen. Maak het betrouwbaar in Jezus zijn naam, omdat zijn naam de Naam is van Gods Zoon. Wat hij geleerd heeft geeft hij vrij aan jou en de Denkgeest die in hem was is blij als jij er voor kiest dat te horen.

 

6.    De Heilige Geest brengt iedereen dichter bij God door ongedaan te maken wat verkeerd ging en Hij maakt de last die jij met je meedraagt in je denkgeest daardoor lichter en Hij heft die last uiteindelijk op. Door de Heilige Geest te volgen, word je teruggeleid naar God, waar jij thuis hoort en hoe kun je anders je weg vinden dan door je naaste mee te nemen? Jezus zijn aandeel in de Verzoening is pas compleet als jij daaraan deel neemt en die weg geeft. Zoals je onderwijst, zo zul je leren. Hij zal je nooit verlaten of in de steek laten, want jou in de steek laten zou betekenen dat hij zichzelf in de steek laat en ook God die hem geschapen heeft. Jij laat jezelf en God in de steek als je een van je naasten in de steek laat. Je moet hen leren zien zoals ze zijn, en begrijpen dat ze deel van God zijn net als jij. Hoe zou je je naaste beter kunnen behandelen dan door God te geven waar God recht op heeft?

 

7.    De verzoening geeft jou de macht van een denkgeest die genezen is, maar de macht om te scheppen komt van God. Daarom moeten de mensen die vergeving ontvangen hebben zich eerst wijden aan genezing, omdat ze om het idee van genezing te houden, het moeten delen. Wat je aan kennis ontvangt moet je met anderen delen. De volle scheppingskracht kan niet bekend worden zolang één enkel idee van God aan het Koninkrijk achter gehouden wordt. De wil van alle kinderen van God samen is de enige schepper die kan scheppen zoals de Vader, omdat alleen dat wat compleet is ook volledig juist kan denken. Aan God zijn denken ontbreekt helemaal niets. Alles wat jij denkt dat niet door middel van de Heilige Geest gaat is gebrekkig.

 

8.    Hoe kun jij die zo heilig bent lijden, je hele verleden is verdwenen behalve de schoonheid van je verleden en er blijft niets anders over dan een zegen. Jezus heeft al je vriendelijke dingen die je gedaan hebt en elke liefdevolle gedachte die je ooit had bewaard. Hij heeft ze geheeld en daardoor zijn alle vergissingen die het licht van die dingen en gedachten tegen hielden opgelost. Hij heeft alles bewaard dat jouw licht groter maakt. Jouw licht kan niet schuldig zijn of vernietigd worden. Jouw licht komt van de Heilige Geest in jou en we weten dat wat God schept eeuwig is. Je kunt op elke manier vredig je weg door het leven gaan, omdat Jezus jou heeft liefgehad zoals hij zichzelf lief had. Jij gaat met zijn zegen en omdat Hij je zegent. Bewaar die zegen en deel die zegen zodat het voor altijd deel van jullie kan zijn. Hij legt de vrede van God in je hart en in je handen om die te bewaren en te delen. Het hart is zuiver, het is een goede plek om de zegen te bewaren en je handen zijn sterk, zij kunnen de zegen geven. Jullie kunnen samen niet verliezen. Jezus zijn oordeel is net zo sterk als de wijsheid van God. In Gods handen en Hart ligt ons bestaan. Zijn kinderen die vrede voelen zijn Zijn gezegende kinderen. De Gedachten van God zijn met jou!

 

V     HOE HET EGO SCHULD GEBRUIKT

 

1.    Misschien zullen enkele van alle dingen die tot nog toe besproken zijn duidelijker worden en een meer persoonlijke betekenis krijgen als de manier waarop het ego schuld gebruikt helder wordt. Het ego heeft een doel, net zoals de Heilige Geest een doel heeft. Het doel van het ego is angst, want alleen wie bang is kan egoïstisch zijn. Het doel van het ego is totaal logisch en net zo helder als dat van de Heilige Geest. Jouw gedachten kunnen zich net zo gemakkelijk op het ego als op de Heilige Geest richten, die keuze is aan jou. Jij bent vrij om te kiezen wat je wilt; de Hemel of de aarde. Maar, vergeet niet dat die beide in jou zijn.

 

2.    In de Hemel is geen schuld, want het Koninkrijk bereik je door dichter naar God te gaan of je te verzoenen met God. Dit biedt jou de mogelijkheid om te scheppen. Het woord ‘scheppen’ is hier juist, omdat, als de Heilige Geest eenmaal dat wat jij hebt gemaakt onschuldig gemaakt heeft, dat wat overblijft gezegend is en in ere hersteld is. Op die manier is het een schepping geworden op basis van liefde en daardoor wordt het groter gemaakt en blijft het groeien. Als iets echt gezegend is, dan is er geen schuld meer en dan moet het wel blij maken. Dit zorgt ervoor dat het niet door het ego gekwetst kan worden, want de vrede die erbij hoort is onaantastbaar. Het kan niet ontwricht worden, omdat het ‘heel’ geworden is. Schuld zorgt er altijd voor dat iets niet meer als ‘heel’ gezien wordt. Alles wat je bang maakt zorgt ervoor dat je innerlijk verdeeld bent, want het beantwoordt aan de wet van verdeeldheid. Als het ego het symbool is van de afscheiding, van het wegdwalen van God, dan is het ook het symbool van schuld. Het is het symbool van de aanval op God. Dit is een totaal helder beeld, behalve voor het ego en onderschat niet de kracht waarmee het ego in zichzelf gelooft. In feite is het zo dat uit het geloof van het ego in zichzelf alle schuld is ontstaan.

 

3.    Het ego is dat deel van je denken dat gelooft in verdeeldheid. Hoe zou een deel van God zich van Hem los kunnen maken zonder dat het gelooft dat het Hem aanvalt? Het is al gezegd dat het probleem van wie er de baas is over jouw leven is ontstaan uit het idee dat je je de macht van God kunt toe-eigenen. Het ego gelooft dat je dit inderdaad gedaan hebt, want het ego gelooft dat ze jou is. Als jij denkt dat jij je ego bent, dan moet je wel denken dat je schuldig bent. Telkens wanneer je op je ego reageert, zul je je schuldig voelen en zul je bang zijn dat je gestraft wordt. Het ego is heel letterlijk een angstige gedachte. Ook al is het aanvallen van God voor een denkgeest die gezond is een belachelijk idee, je moet wel bedenken dat het ego beslist niet gezond is. Het ego is het resultaat van een waanzinnig idee en is daar ook de uitdrukking van. Als je luistert naar de stem van je ego, dan denk je dat het mogelijk is om God aan te vallen en nog meer: je gelooft dat jij een deel van Hem bij Hem weg kunt halen. Als je dit gelooft, dan is het logisch dat je bang bent voor straf en wraak van buiten af, want dit waanzinnige idee zorgt voor een geweldig schuldgevoel en die schuld moet wel geprojecteerd worden op anderen.

 

4.    Alles dat je in je gedachten toe laat en accepteert wordt echt voor jou. Het is precies jouw acceptatie ervan die het echt maakt. Als je het ego in je gedachten op de troon zet, dan wordt het jouw werkelijkheid omdat jij het binnen laat. Dit komt omdat jouw denken in staat is werkelijkheid te scheppen maar ook om illusies te maken. Jij moet met God leren denken! Met Hem denken is denken zoals Hij. Dit maakt je blij en zorgt niet voor schuldgevoelens, want met God denken of zoals God denken is natuurlijk. Schuld is een overduidelijk signaal dat jouw gedachten onnatuurlijk zijn. Onnatuurlijke gedachten gaan altijd samen met schuldgevoel, want het is het geloof in zonde. Het ego ziet zonde niet als een gebrek aan liefde, maar als een echte aanvalsactie. Het ego moet dit wel om te kunnen blijven bestaan, want op het moment dat jij zonde als een gebrek aan liefde herkent, zul je automatisch proberen om de situatie te veranderen en te genezen. En daarom zul je daar ook in slagen. Het ego beschouwt dit als een vloek, maar jij moet leren dat dit vrijheid is.

 

5.    Als je gedachten zonder schuld zijn dan kun je niet lijden. Dan zijn je gedachten gezond en dan genees je met je gezonde gedachten je lichaam, omdat je denken genezen is. Gezonde gedachten denken niet aan ziekte, want er is geen noodzaak om iets of iemand aan te vallen. Ziekte is een vorm van magie. Misschien is het beter om te zeggen dat ziekte een vorm is van een magische oplossing. Het ego gelooft dat de Straf van God lichter zal zijn als het zichzelf straft. Maar zelfs hieruit blijkt dat het ego arrogant is. Het houdt het voor mogelijk dat God wil straffen en doet daarna net alsof het zelf het recht heeft om te straffen. Het ego probeert al God zijn functies – zoals het ego die ziet – toe te eigenen, want het ziet in dat het alleen kan vertrouwen op totale loyaliteit van alle gedachten.

 

6.    Het ego kan zich niet tegen de wetten van God verzetten, net zomin als wij allemaal, maar het kan de wetten van God wel naar zijn eigen wens uitleggen en dat kun jij ook! Daarom moet je de volgende vraag beantwoorden: “Wat verlang je?”. Je geeft elke minuut en in elke situatie antwoord op die vraag. Elke keer als je een beslissing neemt ontstaat een oordeel en dat oordeel heeft altijd een gevolg. De gevolgen van je beslissingen zullen automatisch volgen tot het moment dat je je beslissing verandert. Bedenk wel dat je de alternatieven van je beslissing niet kunt veranderen. De Heilige Geest is, net zoals het ego, een beslissing. Samen, de Heilige Geest en het ego, zijn ze de alternatieven waaruit je kunt kiezen, die je kunt accepteren en die je kunt gehoorzamen. De Heilige Geest en het ego zijn de enige keuzemogelijkheden die je hebt. God heeft de Heilige Geest geschapen dus die kun je niet zomaar aan de kant zetten of vernietigen. Jij hebt de andere keuzemogelijkheden gemaakt, en dus kun je die wel aan de kant zetten of vernietigen. Alleen dat wat God schept is niet om te keren of te veranderen. Wat jij gemaakt hebt kan altijd worden veranderd, omdat jij, wanneer je niet denkt zoals God, in feite helemaal niet denkt. Fantasie is niet echt, waanideeën zijn geen echte gedachten, maar je kunt er wel in geloven. Je hebt het dan wel bij het verkeerde eind. De functie van het denken is door God geschapen en het rust in God. Als deel van Zijn Denken kun je niet los van Hem denken.

 

7.    Onredelijk denken is denken zonder orde of structuur. God Zelf brengt orde in jouw denken omdat jouw denken door Hem geschapen werd. Schuldgevoelens zijn altijd een teken dat je dit niet weet. Ze laten ook zien dat jij meent dat je los van God kunt denken en dat je dat ook wilt. Elke gedachte die niet geordend is, wordt vergezeld door schuld bij het ontstaan ervan en elke gedachte blijft bestaan door schuldgevoelens. Mensen die geloven dat ze orde kunnen brengen in hun eigen gedachten zullen daarbij altijd schuldgevoelens hebben en daarom moeten ze gehoorzaam zijn aan wat hun gedachten voorschrijven te doen. Het gevolg is dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun vergissingen zonder dat ze beseffen dat ze door die verantwoordelijkheid te accepteren op een onverantwoorde manier reageren. Als je wonderen wilt doen dan is je enige verantwoordelijkheid de Verzoening met God te accepteren, maar wat goedgemaakt moet worden met God is niet jouw verantwoordelijkheid. Het dilemma van schuldgevoelens en vrij zijn van schuld kan alleen opgelost worden door je schuld ongedaan te maken. Je zou inderdaad verantwoordelijk zijn voor al je vergissingen en voor de gevolgen van al je verkeerde gedachten als die niet ongedaan konden worden gemaakt. Het doel van de Verzoening is om het verleden alleen in een gezuiverde vorm te bewaren. Als je de oplossing voor ongeordende gedachten accepteert, een oplossing die absoluut doeltreffend is, daar hoef je niet aan te twijfelen, hoe kunnen dan de symptomen van dit chaotische denken blijven bestaan?

 

8.    De ooit genomen beslissing om afgescheiden van God te blijven is de enige reden die mogelijk is om blijvende schuldgevoelens te ervaren. Dit is al eerder gezegd, maar er is nog niet met nadruk gesproken over de verwoestende gevolgen van de beslissing om afgescheiden van God te blijven. Elke beslissing die je neemt heeft altijd invloed op je gedrag en de ervaring die je hebt. Wat je wenst verwacht je. Dit is geen illusie. Je gedachten maken de toekomst, en ze kunnen op elk moment je naar de volheid van de schepping terugbrengen zodra je de Verzoening met God accepteert. Op het moment dat je die beslissing neemt, zal dit inderdaad gebeuren. Wanneer je je ongeordende denken hebt opgegeven, wordt de juiste manier van denken totaal duidelijk.

 

IV    TIJD EN EEUWIGHEID

 

1.    God weet dat jij terug zult komen bij Hem en daarom wacht Hij niet op jou, maar Zijn Koninkrijk is niet compleet zolang jij wacht. Alle Kinderen van God wachten erop dat jij terug komt, net zoals jij wacht op hun terugkomst. Uitstel speelt geen enkele rol in de eeuwigheid, maar uitstel is tragisch in de tijd. Jij hebt ervoor gekozen om in de tijd in plaats van de eeuwigheid te zijn en je gelooft daarom ook dat je in de tijd bent. Ondanks dat alles ben je vrij in je keuze, je mag altijd opnieuw kiezen. Jij hoort niet thuis in de tijd. Jij hoort uitsluitend en alleen thuis in de eeuwigheid, de plaats waar God Zelf jou voorgoed heeft neergezet.

 

2.    Schuldgevoelens zorgen ervoor dat de tijd blijft bestaan. Ze zorgen ervoor dat je bang bent voor vergelding of wraak of dat je bang bent om verlaten te worden. Ze zorgen er ook voor dat de toekomst er net zo uit ziet als het verleden. Schuldgevoelens zorgen ervoor dat het ego blijft bestaan en kan blijven bestaan. Het geeft het ego een vals gevoel van veiligheid omdat het gelooft dat jij niet aan hem en de schuldgevoelens kunt ontsnappen. Maar dat kun je wel! En dat moet je ook wel. God biedt jou daarvoor in ruil de voortdurende eeuwigheid aan. Als jij voor deze ruil kiest, dan ruil je op hetzelfde moment schuld voor blijdschap, kwaadaardigheid voor liefde en pijn voor vrede in. Jezus zijn rol is om jouw wil vrij te maken van alles dat hem gevangen houdt. Je ego kan die vrijheid niet accepteren en zal er zich op elke manier en op elk moment tegen verzetten. En jij, als de maker van je ego, weet waar het ego toe in staat is, omdat jij zelf je ego daar de macht voor hebt gegeven.

 

3.    Denk steeds aan het Koninkrijk en onthoud dat jij als deel van het Koninkrijk niet verloren kunt gaan. De Denkgeest die in Jezus was, is ook in jou, want God heeft alles totaal rechtvaardig geschapen. Laat de Heilige Geest jou telkens aan God Zijn rechtvaardigheid herinneren en laat Jezus je leren hoe je dit met je medemensen kunt delen. Hoe zou je anders de kans moeten krijgen om zelf aanspraak op het Koninkrijk te kunnen maken? De twee stemmen in jou leggen hetzelfde verschillend uit op hetzelfde moment, op bijna op hetzelfde moment, want de stem van het ego spreekt altijd als eerste. Het was nooit nodig om een andere uitleg te geven totdat het ego werd gemaakt.

 

4.    Het ego spreekt een vonnis uit en de Heilige Geest vernietigt dit vonnis. Het werkt bijna net zoals een hoger gerechtshof in deze wereld de macht heeft om beslissingen van een lager hof teniet te doen. De beslissingen van het ego zijn altijd verkeerd, want ze zijn gebaseerd op vergissingen die je gemaakt hebt om het ego in stand te houden. Er is niets dat het ego ziet dat op de juiste manier wordt uitgelegd. Het ego gebruikt zelfs de Bijbel om oordelen te rechtvaardigen, maar dat niet alleen, het ego baseert het rechtmatig bestaan zelfs op een onrechtmatige uitleg van de Bijbel. De Bijbel is volgens het ego angst aanjagend en daarom legt het ego de woorden van de Bijbel angstig uit. Als je bang bent dan zul je geen beroep doen op het Hoger Gerechtshof, omdat je gelooft dat die je ook schuldig zal verklaren.

 

5.    Er zijn heel veel voorbeelden die bewijzen hoe misleidend de uitleg van het ego kan zijn, hieronder volgen enkele voorbeelden die laten zien hoe de Heilige Geest ze in Zijn eigen licht een nieuwe uitleg geeft.

 

6.    ´Zoals ge zaait, zo zult ge oogsten’, legt de Heilige Geest uit in de betekenis van wat jij het ontwikkelen waard vindt, zul je in jezelf ontwikkelen. Jouw oordeel over wat waarde heeft, zorgt ervoor dat het waarde voor je heeft.

 

7.    “Aan Mij is de wraak, spreekt de Here”, is heel gemakkelijk te verklaren als je in gedachten houdt dat ideeën alleen sterker worden wanneer ze worden gedeeld. De uitspraak legt de nadruk erop dat wraak niet kan worden gedeeld. Geef wraak daarom aan de Heilige Geest, die de wraakgevoelens in jou ongedaan zal maken omdat het niet thuis hoort in je denken, want je denkgeest is een deel van God.

 

8.    “Ik zal de zonden van de vaderen bezoeken tot aan het derde en vierde geslacht”, wordt door het ego op een wel heel bijzonder kwaadaardige manier uitgelegd. Het wordt alleen maar een poging om het voortbestaan van het ego zelf veilig te stellen. Voor de Heilige Geest betekent de uitspraak dat Hij wat vroegere generaties verkeerd begrepen hadden in latere generaties telkens nog opnieuw kan worden uitgelegd om op die manier ervoor te zorgen dat gedachten bevrijd worden van hun vermogen om angst te veroorzaken.

 

9.    “De goddelozen zullen te gronde gaan”, wordt een uitspraak van Verzoening als je de uitdrukking ‘te gronde gaan’ begrijpt als ‘ongedaan worden gemaakt’. Iedere gedachte die geen liefde in zich heeft moet ongedaan worden gemaakt. Dit is een uitleg die het ego niet een begrijpen kan. Voor het ego is ongedaan maken hetzelfde als vernietigd worden. Het ego zal niet vernietigd worden, want het is een onderdeel van jouw denken, maar omdat het niet schept en daarom niets deelt, zal het opnieuw worden uitgelegd om jou vrij van angst te maken. Het deel van jouw denken dat jij aan het ego hebt gegeven zal heel simpel naar het Koninkrijk terug keren, waar je hele denkgeest thuis hoort. Het ligt in je vermogen om het compleet worden van het Koninkrijk te vertragen, maar je bent niet in staat om angst binnen te brengen in het Koninkrijk.

 

10.  Je hoeft er niet bang voor te zijn dat het Hoger Gerechtshof jou zal veroordelen. Het zal de aanklacht tegen jou simpelweg afwijzen. Er kan geen aanklacht zijn tegen een Kind van God en iedereen die een Kind van God als schuldige aanwijst, legt een valse getuigenis af tegen God Zelf. Breng alles wat je gelooft zonder zorgen voor Gods Eigen Hoger Gerechtshof, omdat wat je gelooft spreekt uit naam van Hem en daarom spreekt het de waarheid. God zal je aanklacht afwijzen, ook al heb je je eigen aanklacht heel nauwkeurig opgebouwd. Jouw aanklacht tegen jezelf kan wel waterdicht, maar niet Goddicht zijn. De Heilige Geest zal jouw aanklacht tegen jezelf niet horen, omdat Hij alleen maar in waarheid kan getuigen. Zijn vonnis is telkens weer “Van U is het Koninkrijk”, omdat de Heilige Geest aan jou werd gegeven om je eraan te herinneren wat jij bent.

 

11.  Toen Jezus zei: “Ik ben als een licht in de wereld gekomen”, bedoelde hij dat hij gekomen is om dat licht met jou te delen. Herinner je zijn verwijzing naar de troebele spiegel van het ego en herinner je ook dat hij gezegd heeft: “Kijk daar niet”. Het is nog steeds waar dat jij bepaalt waar je gaat zoeken om jezelf te vinden. Het geduld dat je met je medemens hebt is ook het geduld dat je met jezelf hebt. Is een Kind van God geen geduld waard? Jezus heeft oneindig veel geduld met jou, omdat zijn wil hetzelfde is als die van de Vader van Wie hij geleerd heeft wat oneindig geduld is. Zijn Stem was in hem zoals Ze in jou is, en Ze vraagt om geduld voor de mensheid in Naam van de Schepper van de Zoon die de mensheid is.

 

12.  Wat je nu moet leren is dat oneindig geduld direct effect heeft. Op die manier verruil je de tijd voor de eeuwigheid. Oneindig geduld zorgt ervoor dat oneindige liefde ontstaat en dat levert nu resultaat op en maakt daardoor de tijd overbodig. De tijd is een leermiddel dat zal worden afgeschaft als het niet langer nut heeft. De Heilige Geest, die in de tijd namens God spreekt, weet ook dat tijd geen enkele betekenis heeft. De Heilige Geest herinnert je hier elke seconde aan, want het is Zijn hele bijzondere functie om jou terug te brengen naar de eeuwigheid om daar al je scheppingen te blijven zegenen. De Heilige Geest is de enige zegen die je echt kunt geven, omdat de Heilige Geest echt gezegend is. Omdat de Heilige Geest zonder beperkingen aan jou door God werd gegeven, moet je Hem geven zoals je Hem ontvangen hebt.

 

VII                DE KEUZE VOOR GOD

 

1.    Geloof jij echt dat jij een stem kunt maken die harder en luider is dan Gods Stem? Denk je werkelijk dat je een manier van denken kunt ontwikkelen die je laat wegdwalen van God? Geloof je echt dat je beter voor je veiligheid en blijdschap kunt zorgen dan Hij? Je hoeft niet bezorgd maar ook niet zorgeloos te zijn, je hoeft je zorgen alleen maar bij Hem neer te leggen, want Hij zorgt voor jou. Jij bent Zijn zorg omdat Hij van je houdt. Zijn Stem herinnert je er telkens aan dat jij hoopvol mag zijn omdat Hij voor je zorgt. Je kunt er niet voor kiezen om Zijn zorg te ontlopen, want dat is niet de Wil van God, maar je kunt er wel voor kiezen om Zijn zorg te accepteren en de oneindige macht van Zijn zorg te gebruiken om iedereen te helpen die Hij door Zijn zorg geschapen heeft.

 

2.    Er zijn heel wat genezers geweest die zichzelf niet hebben genezen. Ze hebben geen bergen verzet door hun geloof, omdat hun geloof niet veel voorstelde. De genezer kan niet geloven dat er geen moeilijke wonderen zijn, behalve wanneer hij zichzelf geneest. Hij heeft niet geleerd dat elk mens dat God geschapen heeft evenveel waard is en net zoveel waard is om genezen te worden omdat God elk mens heel geschapen heeft. Er wordt aan jou niets anders gevraagd dan je denkgeest terug te geven aan God zoals God die geschapen heeft. Hij vraagt jou alleen om wat Hij jou gegeven heeft en Hij weet dat wanneer jij het aan Hem geeft, jij genezen zult zijn. Gezondheid is heelheid en de gezondheid van je medemensen is jouw gezondheid.

 

3.    Waarom zou je naar de eindeloze, krankzinnige oproepen luisteren die volgens jou aan jou gericht worden, als je kunt weten dat de Stem namens God in jou bestaat? God heeft Zijn Geest aan jou gegeven en vraagt je om jouw geest aan Hem terug te geven. Het is zijn bedoeling om jouw geest in perfecte vrede te bewaren, omdat je een eenheid in denken en geest met Hem vormt. De verzoening afwijzen of zelfs uitsluiten is een laatste wanhoopsdaad van het ego om zijn eigen bestaan te verdedigen. Het weerspiegelt de behoefte van het ego om zich af te scheiden en daarnaast ook jou bereidheid om partij te kiezen voor het ego. Deze bereidwilligheid betekent dat jij niet wilt worden genezen.

 

4.    Maar het moment is nu! Er kan niet van jou worden gevraagd om het verlossingsplan zelf uit te werken, omdat die oplossing niet door jou gemaakt is. God Zelf heeft jou de perfecte correctie gegeven voor alles dat je gemaakt hebt dat niet past bij Zijn heilige Wil. Jezus maakt jou Zijn plan totaal duidelijk en hij zal jou bovendien vertellen welke rol jij daarin speelt en hoe dringend het is dat jij die rol vervult. God huilt om het ‘offer’ van Zijn kinderen die geloven dat ze voor Hem verloren zijn.

 

5.    Elke keer dat je niet totaal blij bent ontstaat dat doordat je met een gebrek aan liefde op één van God Zijn scheppingen reageert. Door dit als ‘zonde’ te zien ga je jezelf verdedigen omdat je een aanval verwacht. De beslissing om zo te reageren komt van jou, dus die kan ongedaan worden gemaakt. Je kunt die beslissing niet terugdraaien door spijt te hebben, want spijt hebben gaat er van uit dat je schuldig bent. Als je het jezelf toestaat om je schuldig te voelen, zul je je vergissing eerder sterker maken dan accepteren dat ze voor jou ongedaan wordt gemaakt.

 

6.    Beslissen kan niet moeilijk zijn. Dit is logisch als je beseft dat je al besloten moet hebben dat je niet totaal blij bent, tenminste als je dat zo voelt. De eerste stap in het ongedaan maken is dan ook erkennen dat je echt een verkeerde beslissing genomen hebt, maar dat je ook net zo gemakkelijk een andere beslissing kunt nemen. Wees hierin heel rechtlijnig tegenover jezelf en blijf je er volledig van bewust dat het proces van ongedaan maken niet van jou komt maar dat het proces zich wel binnen in jou bevindt, omdat God het daar heeft geplaatst. Jouw taak is alleen om je denken terug te brengen naar het punt waar jij je vergiste en dat punt in vrede aan de Verzoening toe te vertrouwen. Zeg het volgende zo eerlijk mogelijk tegen jezelf en herinner je dan dat de Heilige Geest altijd naar je zelf allerkleinste uitnodiging zal luisteren:

 

Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt,

want ik ben niet in vrede.

Ik heb die keuze zelf gemaakt,

maar ik kan ook anders kiezen.

Ik wil anders kiezen,

omdat ik in vrede wil zijn.

Ik voel me niet schuldig,

want de Heilige Geest zal alle gevolgen

van mijn verkeerde keuze ongedaan maken

als ik Hem laat begaan.

Ik kies ervoor om Hem te laten begaan,

door toe te laten dat Hij

voor mij voor God kiest

   

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html