Ontdek het LevenEEN CURSUS IN WONDEREN

 

HOOFDSTUK 2  

WEGDWALEN EN TERUGKOMEN BIJ GOD  

De oorzaak van het wegdwalen van God  

1.            

Als kind van God heb je de unieke mogelijkheid gekregen om je fantasie of verbeelding te kunnen gebruiken. Toen God met Zijn schepping begon, breidde Hij zich uit, Hij vloeide over van liefde en bewustzijn en vulde Zijn scheppingen ermee. Hij gaf Zijn scheppingen de unieke mogelijkheid die Hij zelf bezat: de mogelijkheid om zelf te scheppen of creëren. Doordat je geest en ziel voortkomen uit Gods liefde en bewustzijn, ben je volledig en volmaakt geschapen. Er bestaat geen leegte, gebrek of tekort in jou. Doordat je bent gemaakt vanuit het Wezen van God, bezit je de mogelijkheid tot scheppen. Niemand kan dit vermogen kwijtraken, maar men kan wel misbruik maken van de scheppingsmogelijkheid door middel van projectie. Je projecteert je eigen ideeën op wat je in je leven schept, vooral als je gelooft dat er een leegte, gebrek of tekort in jezelf bestaat. Je denkt dan dat jij een tekort hebt en dat jij op jouw manier de waarheid dat dit niet zo is kunt omzeilen. De waarheid is dat jij volledig en volmaakt geschapen bent, maar jij gelooft wat anders, namelijk:  

1.            

Jij gelooft dat jij door jouw denken kunt veranderen wat God geschapen heeft.

2.            

Jij gelooft dat wat volledig en volmaakt is, onvolmaakt of gebrekkig kan worden gemaakt.

3.            

Jij gelooft dat wat God gemaakt heeft, misvormd kan worden en daar reken jij jezelf ook bij.

4.         

Jij gelooft dat jij jezelf kunt scheppen en dat jij de manier waarop jij jezelf schept zelf kunt bepalen.

2.            

Als je de samenhang tussen de verdraaiingen van de waarheid kunt inzien, besef je waardoor je kon wegdwalen van God en een omweg door de angst gekozen hebt om weer dichter bij God te komen. Toen de eenheid met God nog aanwezig was, bestonden deze verdraaiingen van de waarheid niet. In feite bestaan ze ook niet echt. Alles dat God gemaakt heeft, is als God zelf. Wat God van Zichzelf aan Zijn scheppingen gegeven heeft is terug te vinden in de innerlijke schittering die de kinderen van de Vader gekregen hebben. De Bron van die schittering is in je innerlijk te vinden, niet in de buitenwereld. Deze innerlijke schittering is zowel in de Vader als in het Kind te vinden. Wanneer je de verdraaiingen van de waarheid los laat en de waarheid weer erkent dat je volledig en volmaakt geschapen bent, dan is de innerlijke schittering van de Vader en het Kind identiek. Omdat alles in de schepping van hetzelfde Wezen van God in gelijke mate het leven, de liefde en het bewustzijn ontvangen heeft, is alles in de schepping in vrijheid geschapen. Het leven mag zich ontwikkelen zoals het leven daar zelf voor kiest. Elk wezen is vrij om dichter bij God te komen of van God af te dwalen.  

3.            

Voordat het wegdwalen van God ontstond door de vrije wil kende men geen gebrek, tekort of behoefte. Deze staat van bewustzijn wordt beschreven als de Hof van Eden. Toen Adam luisterde naar de leugens van de slang, hoorde hij alleen maar onwaarheden en leugens. Maar jij hoeft niet te blijven geloven in leugens en onwaarheden, tenzij dat je daar zelf voor kiest. Je kunt in één ogenblik beslissen of je naar de waarheid wilt leven of dat je in leugens wilt blijven geloven. Leugens zijn projecties en daarmee jouw scheppingen. Wat je in je dromen ziet lijkt heel echt. In de Bijbel staat dat Adam in een heel diepe slaap viel, maar er staat nergens beschreven dat hij ook weer wakker werd. De wereld is nog steeds in slaap en er is nog geen wereldwijd ontwaken of wedergeboren worden geweest. Wakker worden of opnieuw geboren worden als nieuw mens zonder projectie of leugen is niet mogelijk als je doorgaat met projecteren of met mislukte scheppingen maken. Maar ondanks alles wat je doet en creëert behoud je de mogelijkheid om jezelf uit te drukken in de wereld door je creaties, net zoals God Zichzelf heeft gemanifesteerd in jou. Je kunt ook niet stoppen met creëren, want je kunt als mens er niet mee ophouden jezelf steeds weer opnieuw tot uitdrukking te brengen. Elke dag opnieuw creëer je jezelf en je leven en je doel is om jezelf op een manier uit te drukken die geluk, tevredenheid en volmaaktheid uitstraalt.  

4.            

Menselijke angsten zijn terug te voeren op de basale misvatting dat men de macht van God bezit. Jij bezit niet de macht die God bezit en die zul je ook nooit krijgen. God is volmaakt en creëert met volmaaktheid. Jij bent volmaakt geschapen, maar zolang je dat niet inziet zul je blijven geloven dat je mislukkingen kunt creëren. Dit inzicht biedt je een uitweg uit alle angsten. Als je jezelf dichter bij God brengt leer je inzien dat je goddelijke volmaaktheid niet aangetast kan worden door de door jezelf gecreëerde mislukkingen. God schiep jou volmaakt en jij schiep de rest, maar alleen dat wat God geschapen heeft is eeuwig; wat jij gemaakt hebt is veranderlijk en vergankelijk en daarom is het niet werkelijk. Als je je vol bewust bent van dit feit zul je wakker en helder zijn. Pas toen Adam – de mens – in een diepe slaap was gevallen kon hij nachtmerries krijgen. Nachtmerries ontstaan niet als je wakker bent. Er staat nergens beschreven dat Adam – de mens – wakker werd. De diepe slaap is symbool voor onbewustheid en daarmee onwetendheid. Jij bent vergeten dat jij volmaakt en eeuwig bent. Wanneer je bij iemand die droomt plotseling het licht aan doet, dan kan het gebeuren dat hij denkt dat het een onderdeel van zijn droom is. Dan kan het licht hem angstig maken. Maar, wanneer hij helemaal wakker is geworden, dan zal hij het licht niet meer als een bedreiging zien maar als hulpmiddel om hem uit zijn nare droom wakker te laten worden. Dit ontwaken is anders dan toen hij pas uit zijn angstdromen wakker werd en even niet meer wist wat werkelijk was; zijn droom of het ontwaken. Wanneer je geestelijk bewust wordt en alles ziet zoals het werkelijk is, dan voel je je niet alleen vrij, maar je realiseert je ook heel duidelijk dat je altijd al een vrij mens geweest bent.  

5.            

Als je de liefde van God in jezelf voelt, dan kun je al je vergissingen die je ooit volgens jezelf gemaakt hebt en alle onjuiste overtuigingen die je door jezelf of door anderen aangepraat zijn zien zoals ze werkelijk zijn; veranderlijk en vergankelijk en daarmee niet werkelijk. Alles dat je zelf gecreëerd hebt is niet echt en dat inzicht geneest je direct van alle pijn, verdriet en berouw van de dingen in je leven waarvan je denkt dat ze verkeerd gegaan zijn. Jij bent volmaakt geschapen en zult eeuwig zo zijn. Het doet er niet toe of je volgens jezelf grote of kleine vergissingen hebt begaan, er is geen verschil. Gods liefde laat je weten wat de waarheid is en daarmee ook dat jij van Gods liefde afgedwaald bent door de door jezelf gecreëerde illusies in het leven. Liefde is het wonder dat jou geneest en misschien lijkt het alsof de liefde bij de ene mens een groter wonder verricht dan bij de ander, maar er bestaat geen groter of kleiner wonder, er is geen grotere of minder grote liefde van God voor mensen. Het is wel zo dat de ene mens zich sneller bewust wordt van Gods liefde dan de ander. Je bent volmaakt en als je liefdeloosheid in je leven ervaart dan wordt je volmaaktheid daardoor niet aangetast. Liefdeloosheid kan van een ander komen, maar ook net zo goed van jezelf afkomstig zijn, het leven is een wisselwerking van liefde en liefdeloosheid tussen mensen. Maar, vrede is een innerlijke eigenschap, vrede kun je nooit buiten jezelf vinden. Wanneer mensen ziek zijn, dan zoeken ze niet het geluk en de vrede in zichzelf, maar laten zij zich beïnvloeden door de liefdeloosheid in de buitenwereld, dan wordt de innerlijke vrede verstoord. De liefde voor jezelf en in jezelf samen met je innerlijke vrede zorgen ervoor dat de liefdeloosheid van anderen geen effect meer op je heeft. Als je het gebrek aan liefde van andere mensen niet meer van invloed laat zijn op je leven, dan erken je je eigen volmaaktheid. Dan sluit je ziekte buiten en blijf je gezond.


 

II             BESCHERM JEZELF DOOR DICHTER BIJ GOD TE ZIJN.  

1.            

Jij kunt alles wat God van je vraagt. Het enige dat Hij van jou vraagt is namelijk om de Liefde in de wereld te zijn. Die liefde is natuurlijk, het werkt veranderend en genezend en de liefde is universeel, je kunt door middel van de liefde met alle mensen op de wereld communiceren. Door Liefde is alles mogelijk, maar wanneer je leeft met allerlei angsten en twijfels kun je niet liefdevol zijn. Angstig zijn voor iets betekent dat je gelooft dat iets je bedreigen kan of kwaad kan doen. Onthoud dat waar je hart is, ook je schat is. Wat jij belangrijk vindt in het leven maak je waardevol, maar je maakt de verkeerde dingen waardevol als je angstig bent. Jouw ego zal dan de dingen waar jij bang voor bent belangrijk maken en dat zal je je innerlijke vrede kosten, want al je gedachten zullen over datgene dat je angst aanjaagt gaan. De vrede van God gaat je ego en verstand te boven en niets in de wereld kan deze vrede aantasten. Wat je ook doet en wat je ook denkt, deze innerlijke, goddelijke vrede is onwankelbaar. Wanneer je deze vrede bezit, dan weet je dat niets uit de wereld jou kan schaden of kwetsen, want wat uit de wereld afkomstig is, is niet van God gekomen. God schiep de mens en de mens schiep alles dat er in de wereld gebeurt. Wanneer je in de vrede van God blijft, kun je alles dat door mensen gecreëerd is bezien als illusies; onwerkelijk en niet bestaand. De ontkenning van de zogenaamde aardse werkelijkheid maakt je vrij van alle invloeden van de wereld. Deze ontkenning van de wereld en de invloed ervan op jouw leven is de enige ware en juiste manier om gelukkig en vol vrede te kunnen zijn. Je beseft dat jouw beeld van alles in de wereld niet juist is. Het is niet echt omdat alles door mensen gecreëerd is. Mensen vergissen zich als ze hun wereld scheppen, ze maken ruzie, haten elkaar en creëren op die manier duisternis. Ze dwalen af van het licht en de liefde en raken de weg kwijt in het leven. Als jij inziet dat achter al hun duisternis en alle dwalingen de goddelijke schepping bestaat, dan zie je hun vergissingen en dwalingen niet meer.  

2.            

Dit besef is een hele sterke bescherming in het leven. Zie in dat niets uit de wereld jou kan kwetsen. Mensen die ruzie met je zoeken of jou liefdeloos behandelen vergissen zich. Daarmee praat je hun vergissing niet goed, maar je kijkt op een andere manier naar hun gedrag ten opzichte van jou. Op een andere manier naar mensen kijken, betekent ook op een andere manier over mensen denken. Inzien dat een ander zich vergist, betekent de goddelijke schepping zien en dat is de waarheid. Als je mensen hun aardse gedrag niet kunt doorzien ga je met hen meedoen en laat je je ego werken. Op het moment dat je ego de overhand neemt in jouw leven, zul je zelf ook weer allerlei situaties creëren die niet op liefde gebaseerd zijn maar liefdeloosheid oproepen. Op de enige juiste manier over mensen denken, dat is hen als onaantastbare goddelijke schepping zien, houdt in dat jij je vrij maakt van de invloeden van de wereld om je heen en het betekent ook dat jij jouw vrije wil weer opeist. Jij bepaalt wat je ziet; de goddelijke schepping die de mens tegenover je is of een ego dat allerlei mislukkingen en illusies aan het creëren is. Jij hebt de vrije wil gekregen om deze keuze te kunnen maken.  

3.            

De waarheid is dat mensen goddelijke, eeuwige, onkwetsbare en onaantastbare scheppingen van God zijn. Maar, de mensen die dit niet geloven en op basis van hun ego leven, zullen hun waarheid verdedigen. Zij zullen zeggen dat een mens is wat hij in de wereld is. Iedereen gelooft in een eigen waarheid en die hangt van het idee af dat men over mensen heeft. Een mens verdedigt instinctief datgene wat het belangrijkste in zijn of haar leven is, want daar heeft men waarde aan toegekend. De grote vraag is dan wat men precies als het meest waardevolle in het leven beschouwt en in hoeverre men bereid is die schat te verdedigen. Als je je hierin verdiept zal je al snel duidelijk worden welke schatten andere mensen koesteren en belangrijk vinden en daarom tot het uiterste zullen verdedigen. Wanneer je de liefde in de wereld wilt zijn, leer je elk mens waarderen om zijn of haar goddelijkheid, maar je zult ook hun creaties, successen en mislukkingen herkennen die hun ego gemaakt heeft. Het helpt je als je je hier constant van bewust bent in je contacten met je medemensen.  

4.            

Je hoeft je nooit te verdedigen als je een ander als een goddelijke schepping ziet en behandelt, want iemand die op die manier behandeld wordt zal je nooit kunnen aanvallen. Zij hebben geen enkele reden om jou aan te vallen met hun ego en daarmee heb jij ook geen reden om je te verdedigen. Het brengt hen en daarmee ook jou dichter bij God. Andere mensen en jezelf dichter bij God brengen is geen eigenschap van het ego, het is een goddelijk instrument dat jou door God geschonken is. Alleen dit goddelijke instrument kan de wereld genezen.

5.            

Wanneer je je ontwikkelt, lijk je van het ene naar het volgende niveau van bewustzijn te gaan. Je groeit doordat je je vergissingen uit het verleden beseft en van ze leert. Als je beseft dat je je vergist hebt, maak je dezelfde fout niet nog een keer. Dit proces heeft een vreemd aspect; aan de ene kant ga je terug in de tijd en aan de andere kant groei je richting de toekomst en doe je een stap vooruit op je pad. Jezelf dichter bij God brengen is het middel waardoor je los komt van je verleden, terwijl je een stap vooruit zet naar je toekomst. Op die manier los je vergissingen uit het verleden op en wordt het onnodig om telkens weer dezelfde vergissingen te begaan zonder een stap verder te komen. Jezelf dichter bij God brengen bespaart je tijd, maar de tijd loopt wel gewoon door, net zoals de liefde gewoon doorgaat die je steeds dichter bij God brengt. Zolang er mensen van God afgedwaald zijn, is de tijd nog nodig. Alle mensen komen vroeg of laat dichter bij God, dat is het goddelijke plan en daarvoor is de tijd geschapen. Als ieder mens dicht bij God gekomen is, is de tijd voltooid, alle tijd die nodig was om de mensheid op een hoger plan te brengen en dichter bij Huis te laten komen is dan benut. Maar de totale verzoening met God, als de hele mensheid zich ontwikkeld heeft en dichter bij God is gekomen is ook het einde van de tijd, want dan is de brug om terug te keren naar God gebouwd.  

6.            

Je hebt al je energie en inzet nodig om jezelf dichter bij God te brengen. De grote denkfout die alle kinderen van God maken in het proces  van terugkeer naar het goddelijke huis is het idee dat men zichzelf zal verliezen als men zich overgeeft aan God. Iedereen die van God afgedwaald is, gelooft dat overgave aan God een bepaald verlies inhoudt: dat van de eigen autoriteit. Men gelooft dat het een verlies is om het ego op te geven en beseft niet dat de liefde geen verdediging nodig heeft. Wanneer je handelt uit liefde hoef je je nooit te verdedigen, want wie zou liefdevol gedrag willen en kunnen aanvallen? Liefde is je beste verdediging in de wereld, want er is niemand die je kan aanvallen als je alleen maar liefde betoont aan andere mensen. Er is geen verlies in de liefde. De liefde is zacht en toch sterk, het is de sterkste kracht in de wereld en daarom zal het moment komen dat de liefde als kracht het leidende principe op aarde wordt. De belofte van God is dat de zachte, maar tevens enorme kracht van de liefde de aarde weer terug zal veroveren. Leven vanuit je ego betekent dat je jezelf constant moet verdedigen en dat je jezelf tot de tanden toe moet bewapenen en op je hoede moet zijn, want je weet nooit wanneer je aangevallen zult worden. Jouw verdediging kan zich zomaar tegen jou keren en terugkomen als een aanval. Je kunt je wapens alleen neerleggen en vol vertrouwen in het leven staan als je enige wapen de liefde is. Het beschermt je tegen alle aanvallen, je bent veel dichter bij God als je vanuit liefde leeft en daarom beschermt de liefde je tegen de wereld. Als je je ego los laat en vanuit de liefde leeft, dan begin je je natuurlijke talent te gebruiken om anderen te beschermen, want je ziet in elk mens een medemens en een kind van God.


 

III            DE PLAATS IN JEZELF WAAR GOD WOONT  

1.            

Dichter bij God komen betekent accepteren dat in jou het innerlijke licht bestaat dat afkomstig is van God. Dit licht is jouw vrijheid en die vrijheid is waar mensen werkelijk naar op zoek zijn. Jouw innerlijke stralende licht is de liefde zelf. Alleen door de liefde in je hart te bevrijden van alle beperkingen van het ego is dichter bij God komen. De mens heeft zichzelf afgescheiden van God en is weg gedwaald van de liefde. Het ego verdedigt zichzelf tegen de liefde en ook tegen de innerlijke processen die je dichter bij God brengen, want het ego creëert alleen angsten en ziet overal gevaar. Het ego heeft geen enkele behoefte aan overgave aan God en daarmee aan de liefde. Het is je ego dat de afscheiding van God en de liefde met alle macht en middelen in stand probeert te houden. Het ego stelt de uiterlijke fysieke wereld op de eerste plaats. Niet de liefde is het belangrijkste voor het ego, maar het lichaam in de wereld: status, aanzien, bevestiging, macht en geld is voor het ego de manier om gelukkig te worden. Er zijn ook mensen die het lichaam als een tempel koesteren en vereren, de gezondheidsfreaks, fanatieke sporters en onhaalbare schoonheidsidealen zijn de voorbeelden van verering van het lichaam als tempel. Op zich is het niet verkeerd je lichaam goed te verzorgen, want het bevat het oneindige leven, maar dat is ook het werkelijk enige belangrijke dat het lichaam bevat. Je lichaam is heilig omdat het leven daarin heilig is, maar alleen het lichaam zien als belangrijk betekent dat je het leven en de liefde niet erkent als het allerheiligste. Wanneer men de nadruk legt op mooie en getrainde lichamen dan heeft men angst voor de liefde en is men is niet bereid de innerlijke schat van het licht te ontdekken en ontwikkelen. De echte schoonheid die in het lichaam woont kan niet uiterlijk herkend en gezien worden. Op een geestelijke manier een ander mens zien en kennen, betekent geen acht slaan op het lichaam, dat wordt dan totaal onbelangrijk. Een mens is mooi als men liefde herkent en dat licht is alleen maar geestelijk te ervaren. Het geestelijke kennen is het Kind van God herkennen in alle helderheid en volmaaktheid.  

2.            

Je hart is je innerlijke altaar, de plaats waar God in je woont, daar waar ook je liefde en je licht bestaat. Als je dichter bij God wilt zijn, zul je vanuit je hart en daarmee de liefde moeten leven. Leven vanuit je hart is de enige weg en manier om dichter bij God te komen. De liefde geneest je omdat je de weg terug naar Huis gevonden hebt en omdat het je denken verandert en je angsten laat verdwijnen. Angsten zijn pas ontstaan toen de mens zich afscheidde van God en zich van God los maakte. Voor die afscheiding, in de eenheid met God, bestond er geen angst. De mens is in staat zijn eigen leven vorm te geven, maar de schepping van angst en het losmaken van God zijn misvormde, menselijke creaties. Het zijn vergissingen en mislukte scheppingen van de mens. Daarom is het nodig om ze uit de weg te ruimen, er afstand van de doen en in te zien dat ze niet van God afkomstig zijn. Je hebt geen angst nodig, het is je eigen schepping, laat je angsten los en ze zullen verdwijnen net zoals de gedachte dat je afgescheiden bent van God. Ook dit is een vergissing, het is een menselijke gedachte dat de mens zich van God kan afscheiden en losmaken. Als je dichter bij God wilt zijn, geloof dan dat je nergens bang voor hoeft te zijn en dat je jezelf nooit kunt losmaken of afscheiden van God. Zonder angsten in verbinding met God ben je genezen en volmaakt onkwetsbaar.  

3.            

Het is een kwestie van tijd totdat iedereen heeft aanvaard dat de mensheid weer dichter bij God zal komen. De goddelijke beslissing dat dit het doel van de mensheid is, is onvermijdelijk. Deze uitspraak lijkt tegenstrijdig aan het geschenk van de vrije wil, maar dat is niet het geval. Je mag doen wat je wilt in het leven, je kunt tijd rekken en je kunt je beslissing uitstellen, maar je kunt niet volledig afdwalen van God die je Schepper is. Hij heeft in jouw vermogen om zelf je leven vorm te geven een grens gesteld. Een wil die ten dienste staat van het ego zal situaties creëren die in het uiterste geval onverdraaglijk zijn. Je mag dan wel veel pijn kunnen verdragen, maar ook daaraan is een grens. Wanneer je je leven tot een volslagen puinhoop hebt gemaakt, zul je gaan inzien, hoe vaag dan ook, dat er een andere manier moet zijn. Dit is een keerpunt in het leven dat een steeds vastere vorm aanneemt. Je gaat je richten op geestelijke zaken en ziet in dat al het materiële je niets brengt en zeker geen geluk. In het begin zul je deze tegenstelling als confronterend ervaren en je komt dan in conflict met de twee manieren van leven. De geestelijke weg verandert je leven en materie wordt minder belangrijk, maar je leeft in een wereld die het belang van het leven andersom heeft bepaald en ervaart. Maak je geen zorgen over de uitkomst van je innerlijke conflict, want de uitkomst is zo zeker als God is.  

4.            

Op een geestelijke manier naar mensen kijken betekent dat je hun vergissingen niet meer ziet. Jouw visie op mensen brengt anderen dichter bij God. Je zoekt geen oplossingen meer in de materiële wereld en laat daarmee aan anderen zien dat ook zij geen oplossingen in de wereld zullen vinden voor hun misère.  De geestelijke manier van kijken herkent dat de liefde is verdwenen. Die liefde van het hart moet worden hersteld en beschermd. Door liefde te geven negeer je alle vergissingen van de ander en zie je de waarheid. Door dit krachtige instrument gaat je ego de liefde dienen en ziet een ander zichzelf als waardevol en belangrijk. De ander, die vastgelopen is, herkent jouw liefdevolle hulp en ziet in dat het volgen van het ego en de materie alleen nog meer pijn teweeg brengt. Het ego begint zich onbehaaglijk te voelen en voelt de erkenning dat men op het verkeerde pad gekomen is van afdwalen in de materie. De ander wordt steeds gevoeliger voor impulsen die naar de geestelijke weg leiden. Dat is wat liefde doet; op die manier genees je mensen en brengt je ze dichter bij God.  

5.            

Als Kind van God verdien je het om je volmaakt behaaglijk in de wereld te voelen en dat gevoel is alleen maar mogelijk wanneer het op volmaakt vertrouwen gebaseerd is. Mensen die zich onbehaaglijk voelen vergooien hun scheppende vermogen op een manier die hen ongelukkig maakt. Men denkt dat men zich behaaglijk voelt als men materiële welstand, status en aanzien heeft, maar dit is een nutteloos streven. De mogelijkheid om je behaaglijk te voelen is in je innerlijk geplaatst en is altijd beschikbaar. Je hoeft je helemaal niet in te spannen om het gevoel van geluk te creëren. In je hart is de mogelijkheid geplaatst om dichter bij God te komen. Door de liefde die in jouw hart is geplaatst kun je je geluk vinden. Je hart als plaats waar God zich bevindt op het altaar van de liefde werd volmaakt geschapen en je bent het volledig waard om de volmaaktheid van Gods liefde in je hart te ontvangen. God en Gods scheppingen zijn volledig van elkaar afhankelijk. Hij is van hen afhankelijk omdat hij alles volmaakt geschapen heeft. God gaf Zijn vrede aan Zijn schepselen, zodat ze altijd gelukkig kunnen zijn en zodat ze niet kunnen worden misleid door alles dat geen vrede in zich draagt. Iedere keer dat je bang bent, wordt je op het verkeerde been gezet en als je de verkeerde richting op gaat, die van de angst, dan kun je de Heilige Geest niet ten dienste staan. Jij hebt de Heilige Geest van God nodig om je levenskracht te voeden. Als je jezelf dit ontzegt door je angsten, snijd je jezelf van de bron van levenskracht af. God is eenzaam zonder Zijn kinderen en zij zijn eenzaam zonder Hem. De liefde brengt mensen terug en dichter bij God. Leer de wereld te zien als een middel om dichter bij God te komen door liefde te zijn. Dit inzicht brengt je nog dichter bij God. De garantie is gegeven dat je uiteindelijk zult slagen en terug naar Huis zult gaan.  


 

IV           JOUW GENEZING BEVRIJDT JE VAN ALLE ANGSTEN  

1.            

Iedereen wil graag vrij van angsten zijn. Het middel om je van je angsten te bevrijden  en jezelf te genezen is de liefde, het brengt je dichter bij God. Er wordt wel een gesproken in de wereld van het wonder van de genezing, maar dat is een misplaatste combinatie van de woorden wonder en genezing. Het is de verdraaiing van de werkelijkheid. Genezing is geen wonder. Het ultieme wonder is in de nabijheid van God zijn en dat resulteert in genezing van alle angsten. Het is niet belangrijk op welke soort vergissing de genezing wordt toegepast. In wezen is elke genezing gebaseerd op bevrijding van angst. Om andere mensen te kunnen genezen van hun angsten, mag je zelf niet angstig zijn, want door je eigen angsten begrijp je niet wat genezing precies inhoudt.  

2.            

God heeft het plan om de mensheid dichter bij Hem te brengen en een belangrijke stap in dit plan is het op alle niveaus oplossen van menselijke vergissingen. Alleen mensen zijn tot vergissingen in staat doordat hun ego in de wereld allerlei ongelukkig makende situaties en ervaringen creëert. Ziekte is een onjuiste manier van denken; alleen het lichaam kan ziek worden, niet de essentie van de mens die geest is. Als iemand verkeerde gedachten heeft over het lichaam, dan reageert het lichaam daarop. Het lichaam kan niet denken en scheppen, alleen het verstand kan denken. Het lichaam wordt aangestuurd door het verstand en dat creëert daardoor alle lichamelijke symptomen van ziekte. Lichamelijke ziekte is de weerslag van het geloof dat er iets in de materie is dat een scheppend vermogen heeft waar wij mensen geen macht over hebben. Dit scheppende vermogen bestaat niet, maar als men daar wel in gelooft, dan gaat men ervan uit dat het lichaam aangevallen kan worden van buitenaf door iets dat ziekte verwekt. Het lichaam kan zelf niet denken of scheppen, maar het verstand dat scheppend vermogen heeft kan ook niet buiten zichzelf iets scheppen, het denken zelf kan geen ziekte scheppen, het lichaam kan wel ziekte ontwikkelen door de angst van het verstand voor ziekte.

3.            

Alleen je verstand kan scheppen, je geest is al geschapen voordat je lichaam geschapen werd. Je lichaam is een instrument waarmee je kunt leren. Het instrument is een leermiddel en geen les. Het doel van instrumenten om mee te leren in het leven is je leven gemakkelijker te maken. Als je een leermiddel niet op de juiste manier gebruikt, kun je ook niets leren en maakt het je leven ook niet gemakkelijker, maar het leermiddel is er niet verantwoordelijk voor dat jij het op een verkeerde manier gebruikt, als je begrijpt dat het lichaam een leermiddel is om dichter bij God te komen dan begrijp je ook dat het niet een zelfstandig werkend en denkend onderdeel van jou is. Je lichaam is een leermiddel, een instrument dat je kunt gebruiken om liefde te geven. Als je iets anders ziet in je lichaam of het op een andere manier gebruikt, verandert de werkelijke functie van je lichaam als een instrument van de liefde niet. Het lichaam is een onderdeel van jouw ervaringen hier op aarde. Het wordt vaak overschat waartoe een lichaam in staat is, maar zonder je lichaam kun je geen aardse ervaringen opdoen. Je hebt je lichaam nodig om hier op aarde te kunnen zijn, maar het is niet in staat om zelf te denken of te scheppen, dat doet je geest.  

4.            

Alle poeders en pillen die je inneemt om het lichaam weer te genezen zijn het uitvloeisel van de gedachte dat iets van buitenaf het lichaam ziek kan maken en dat daardoor ook iets van buitenaf het lichaam weer kan genezen. Daarmee geloof je dat een lichaam ziekten kan creëren en door de poeders en pillen geloof je ook dat je met middeltjes je lichaam kunt genezen. Het wil niet zeggen dat je geen geneesmiddelen meer moet gebruiken of dat dit slecht voor je is. Soms is de ziekte zo sterk dat middeltjes van buitenaf het lichaam kunnen genezen, maar wat werkelijke genezing brengt is de bevrijding van angsten voor allerlei ziekten. Wanneer men echter midden in een ziekteproces zit, is de angst vaak erg groot en dan is genezing door de liefde als middel om zich van die angsten te bevrijden tijdelijk niet mogelijk. Iemand die ziek en angstig is, help je niet door hem nog zieker en angstiger te maken. Een ziek iemand is al verzwakt door al zijn angsten. Als hij te vroeg aan het wonder van genezing door de liefde wordt blootgesteld, kan hij in paniek raken. Plotselinge genezing kan voor een ernstig zieke een hele beangstigende ervaring zijn.  

5.           

 Wanneer men geen angst meer voor de ziekte heeft, geneest men ogenblikkelijk, omdat angst liefde tegenhoudt. Geloven en vertrouwen op God betekent dichter bij God zijn en wanneer men in de nabijheid van God is, dan is genezing van alle angsten onvermijdelijk. Men zal als zieke door Gods liefde geholpen worden doordat alle angsten uit het wezen van de mens wegvloeien. De zieke ontvangt altijd Gods liefde op een manier die hem het meeste zal helpen om te genezen en om dichter bij God te komen. God zal iemand die ziek is nooit angstiger maken.


 

V             WAT IS DE FUNCTIE VAN DE MENS DIE WONDEREN VERRICHT DOOR LIEFDE TE ZIJN.  

1.            

De mens die klaar is om het wonder van de liefde in de wereld te brengen, zal eerst volledig dienen te begrijpen dat de mensheid bang is om bevrijd te worden van het ego. Als dit begrip ontbreekt, kan men onbewust en ook onbedoeld het idee voeden dat bevrijding van angsten en overgave aan God juist het tegenovergestelde betekent, namelijk gevangenschap. Men is ervan overtuigd dat overgave aan God betekent dat men de menselijke vrijheid kwijtraakt en dat is een foute overtuiging, oftewel een vergissing. Het is ook een vergissing om te denken dat schade toebrengen aan het lichaam ook beperkt blijft tot het lichaam. Daarnaast is het ook een vergissing om te denken dat het ego zichzelf kan kwetsen. Al deze vergissingen hebben echter geen enkele betekenis, want alle vergissingen die het ego creëert zijn illusies, ze bestaan niet echt. Onthoud dat alleen het ego kan scheppen door middel van gedachten en als je jezelf wilt veranderen dan moet je je denken corrigeren. De geest die je van God gekregen hebt is het leven in jou. Dat leven is volmaakt en heeft geen verandering nodig. Het lichaam heeft alleen maar betekenis als leermiddel voor het ego, maar zonder de geest, het leven van God, kan het lichaam niet bestaan en bestaat het ook niet. Het lichaam kan niet scheppen, het heeft geen scheppend vermogen, dus het kan ook geen vergissingen of mislukkingen creëren. Als je je leven opnieuw vorm wilt geven dan is het daarom logisch dat je op de juiste manier je scheppende vermogen gebruikt; je denken moet veranderen en dan kun je al je vergissingen uit het verleden loslaten en opgeven.  

2.            

Het denken dat in het wilde weg schept maakt mislukkingen en fouten. Het is zich niet bewust wat het creëert. Het lijkt op tovenarij, er komt van alles uit het niets op je af, zo schijnt het. Medicijnen zijn bij ziekten een soort ‘tovermiddeltjes’, maar wanneer je bang bent om je gedachten te gebruiken om jezelf te genezen, dan moet je dat ook niet proberen. Alleen al het feit dat je bang bent maakt je denken vatbaar om mislukkingen te creëren. Je zult genezing dan ook niet begrijpen, want angst en egocentrisme gaan meestal samen en dan begrijp en accepteer je niet wat de Bron van genezing is. Het is dan beter en veiliger om op geneesmiddelen te vertrouwen, want die komen van buitenaf. Je zult niet snel denken dat je zelf je eigen genezing geschapen hebt als je pillen slikt.  

3.            

Zolang je jezelf bang en kwetsbaar opstelt moet je niet proberen wonderen voor jezelf te verrichten. Wonderen kunnen alleen maar gebeuren als je denken aanvaardt dat er een wonder gebeuren kan, dit is de enige juiste manier van denken. Je denken moet gericht zijn op een wonder. Om een wonder te ontvangen hoef je niet op de juiste manier te denken, daar hangt het wonder niet vanaf, maar als je een wonder weg wilt geven dan is wel de juiste manier van denken vereist. Je moet overtuigd zijn, ook al is het maar een ogenblik, dat je iemand anders de juiste manier van denken kunt teruggeven; het gericht zijn op een wonder.  

4.            

Wanneer je alleen maar op jezelf vertrouwt als je zelf wilt genezen of genezing wilt brengen, dan zul je al snel weer in je angsten schieten. Kan ik dat wel of gelooft men mij wel? Dan is je denken niet meer op de juiste manier gericht. Je bent volkomen veilig als je geen aandacht besteed aan jezelf in genezingsprocessen, als je maar een onwankelbaar vertrouwen hebt in Jezus. Als je graag een wonder wilt verrichten en dat gebeurt vervolgens niet, dan heeft dat altijd als oorzaak dat er angst is binnengeslopen bij je die de juiste manier van denken om een wonder te kunnen verrichten teniet doet. Je bent dan niet gericht op vertrouwen op God en op het wonder van God, maar je hele denken is op angst gericht. Als je niet gelooft dat God dicht bij jou is en dat jij dicht bij God kunt zijn, dan zul je ook nooit kunnen geloven in het wonder. Je denken zal er niet op gericht zijn. Geloof je dit alles wel, dan is het eenvoudig te begrijpen dat de mensen die genezing nodig hebben die mensen zijn die zich niet realiseren dat gericht zijn op een wonder al genezing betekent.  

5.            

Het enige waar jij verantwoordelijk voor bent als mens die wonderen verricht, is dat je aanvaard dat je teruggekeerd bent naar God. Je ziet dan in dat je alleen met je gedachten kunt scheppen en dat alle vergissingen die je in het verleden hebt gecreëerd door je denken opgelost worden omdat je jezelf hebt verzoend met God. Als je dit aanvaard hebt, kun je alleen nog maar genezende gedachten hebben. Je geeft niet meer toe aan destructieve gedachten en je herstelt de zuiver opbouwende vermogens van je denken. Hierdoor kun je aan anderen duidelijk maken dat  ook zij hun denken en daarmee hun leven kunnen veranderen. Je brengt hen dan de boodschap van de waarheid; zij kunnen ook hun gedachten veranderen naar positief, opbouwend denken en hun vergissingen uit het verleden kunnen hen op geen enkele manier pijn doen of beschadigen. Door dit voor hen te doen geef je hen het instrument in handen om hun denken weer de positie terug te geven die het in werkelijkheid heeft. Gedachten kun je sturen, het zijn net leerlingen; als je hen nieuwe lesstof aanbiedt zullen ze dat opnemen en integreren in hun reeds bestaande kennis. Nieuwe gedachten brengen nieuwe scheppingen tot stand.  

6.            

Het lichaam maakt zelf geen nieuwe scheppingen, maar het leert zelf ook niets. Het lichaam volgt de gedachten. Als je er van uitgaat dat het lichaam eigen initiatief kan nemen, dan maak je een vergissing die een ernstige hindernis kan vormen in je leerprocessen. Het is de bedoeling dat het lichaam je helpt bij je geestelijke ontwikkeling. Alleen door middel van je denken kun je verlichting ontvangen. Jouw geest is al verlicht, maar jouw lichaam is op zichzelf te dicht om verlicht te kunnen zijn. Je kunt alleen je lichaam door je denken verlichten door in te zien dat het lichaam niets kan leren. Alleen gedachten kunnen veranderen. Doordat je gedachten het licht en het leven in het lichaam zien en herkennen kun je je lichaam gemakkelijk in harmonie brengen met je gedachten.  

7.           

 Wanneer je je denken wilt veranderen dan begint dat altijd met het ontwaken van je geest en het inzien dat je fysieke ogen niet de waarheid en werkelijkheid kunnen zien. Dit inzicht maakt vaak angstig, want men heeft geen idee wat de geestelijke blik zal laten zien. De Heilige Geest van God ziet geen scheppingen van het ego, Zij kan alleen de Geest van God in de mens zien en hoe dicht de geest van dat mens bij God gekomen is. Het kan je een onbehaaglijk gevoel geven als je beseft dat God rechtstreeks in je hart kan kijken, maar de Heilige Geest vindt jouw onbehagen onbelangrijk. Zij let er niet alleen op of het hart van de mens is toegewijd aan de Liefde maar Ze kijkt ook meteen of de mogelijkheid bestaat om dat mens dichter bij God te brengen. Niets wat Zij ziet kan haar angst aanjagen en alles dat Zij ziet dat voortkomt uit geestelijk bewustzijn wordt door Haar heel gemakkelijk naar het juiste denken geleid. Het onbehagen dat Zij opwekt wordt gebruikt om de mens ervan bewust te maken dat verandering nodig is.  

8.            

Er zijn mensen die er bang voor zijn om te genezen. Deze angst komt voort uit de onwil om te accepteren dat genezing mogelijk is. Je kunt je lichaam niet beter maken door er alleen maar naar te kijken. Je kunt net zomin een vergissing die je gemaakt hebt corrigeren door een middel dat van buitenaf komt. Zolang jij denkt en gelooft dat je de enige werkelijkheid met je ogen kunt zien, zul je niet in staat zijn de vergissingen die ontstaan zijn door onjuiste gedachten te corrigeren. Het zal verspilde moeite zijn als je op die manier probeert je leven te veranderen. Je geestelijke blik is niet zuiver omdat je het niet verdragen kunt om in je eigen hart te kijken naar wat daar aanwezig is aan liefde. Maar als er inderdaad weinig liefde in je hart te vinden is, wordt jouw toestand dubbel gevaarlijk, tenzij je inderdaad bij jezelf te rade wilt gaan welke mislukkingen en vergissingen je door gebrek aan liefde gecreëerd hebt.  

9.            

Toen de mens zich afscheidde van God, ontwikkelde het vermogen tot genezing zich. Daarvoor bestond die noodzaak niet. Genezing hoort niet bij de eeuwige wereld van God, omdat in die wereld geen genezing nodig is. Genezing hoort bij aarde, tijd en ruimte. Maar zolang je hier op aarde leeft dient het vermogen om te genezen als zelfbescherming. Genezing heeft alles met naastenliefde te maken, misschien kun je je eigen volmaaktheid niet zien, maar in je naaste kun je het volmaakte leven van God wel zien. In de tijd op aarde is naastenliefde een middel om hogere geestelijke gedachten te ontwikkelen, maar in werkelijkheid is naastenliefde maar een zwakke afspiegeling van een liefde die jouw begripsvermogen verre te boven gaat. Als je jezelf wilt veranderen en op de juiste manier wilt denken, dan is naastenliefde een noodzakelijk element in je ontwikkeling.  

10.          

Als je een naaste lief hebt, dan behandel je hem zoals God hem gemaakt heeft, als zuivere liefde en als zuiver leven. Je ziet op geen enkele manier wat hij zelf gecreëerd heeft aan onvolkomenheden. De ander ziet nog niet in dat verzoening met God de manier is om liefde te ervaren, want anders zou hij geen naastenliefde nodig hebben. De naastenliefde die aan hem gegeven wordt is een erkenning van het feit dat hij hulp nodig heeft en het inzicht dat hij die liefdevol accepteren zal. Hulp nodig hebben en accepteren van andere mensen is een aardse behoefte. Dit maakt ook duidelijk dat naastenliefde en de beperkende omstandigheden van de wereld nodig is. De aarde kent tijd, alleen het totale inzicht in de eenheid tussen God en mens overstijgt de tijd. De liefde voor een naaste kan ervoor zorgen dat mensen plotseling inzien dat al het leven een Eenheid vormt, het kan de mens plotseling veranderen. Elke keer dat je iemand het wonder van de liefde geeft, maak je het lijden voor jullie beiden korter. De liefde corrigeert vergissingen, zowel met terugwerkende als vooruitwerkende kracht, want jouw geschenk geneest het verleden maar wordt ook herinnerd in de toekomst.  


 

BIJZONDERE RICHTLIJNEN VOOR MENSEN DIE EEN WONDER WILLEN  SCHENKEN  

11.         

 (1) Een wonder schakelt alle zorgen uit, want in het moment van liefde valt alles weg dat met tijd en ruimte te maken heeft. Wanneer jij een wonder verricht, zorgt God ervoor dat tijd en ruimte op dat moment ophouden te bestaan.  

12.           

(2) Er bestaat een fundamenteel verschil tussen dat wat geschapen en dat wat gemaakt is. Dat wat is geschapen, is afkomstig van God, dat wat is gemaakt, is afkomstig van de mens. Dat wat door God geschapen is, heeft geen genezing nodig, dat wat door de mens gemaakt is, heeft correctie en daarmee genezing nodig. Dit is een fundamenteel verschil waarvan jij je bewust moet zijn.  

13.           

(3) Verwar dit fundamentele verschil nooit, want dan zul je niet meer gericht zijn op genezing. Je verlangen om iemand te helpen dient gericht te zijn op het bewust maken van het geschapene in de ander dat geen genezing nodig heeft. Vergissingen die door mensen gemaakt zijn kunnen genezen worden door zich op dit feit te focussen. Als je anders reageert, dus niet vanuit je verlangen om te genezen, dan ben je je niet meer bewust van het fundamentele verschil tussen het geschapene van God en het gemaakte door de mens.  

1 4.        

 (4) Een wonder bevestigt de waarheid. Alles dat niet van God afkomstig is, kan veranderd en genezen worden. Alleen de juiste manier van denken over een ander zorgt ervoor dat een ander zichzelf op de juiste manier ziet en daardoor kan men alle vergissingen ongedaan maken. Daardoor geneest men. Vergissingen hebben geen gevolgen als ze ongedaan worden gemaakt. Iemand die inziet dat dit de waarheid is, dat men geschapen is door God en daarmee volmaakt is, kan ook inzien dat alles dat men zelf in het leven gemaakt heeft geen gevolgen kan hebben voor die volmaaktheid. Omdat vergissingen geen gevolgen hebben of invloed hebben op de schepping van God, kunnen alle vergissingen die mensen gemaakt hebben ook niet werkelijk bestaan. Het gevolg van vergissingen is dus leegte. Omdat het geen werkelijke inhoud heeft, zijn vergissingen geschikt om op een ander te projecteren. Je kunt de schuld van je vergissingen projecteren op een ander, omdat het illusies zijn.  

15.           

(5) Door in te zien wat werkelijk is; de onaantastbare, onkwetsbare schepping van God, kan men ook inzien wat men genezen kan. Zolang dit inzicht er niet is, kan men genezing van gemaakte vergissingen niet begrijpen. Vergeving is inhoudsloos als men het denken niet verandert. Zonder correctie van het denken is vergeving eerder veroordelend dan genezend. Als je tegen iemand zegt dat je al zijn vergissingen vergeeft, maar je beseft niet dat al die vergissingen door het ego gemaakt zijn en daarom geen bestaansrecht hebben, dan is je ego aan het woord. Je vergeeft dan iemand  met als doel hem schuld aan te praten. Echte vergeving is inzien dat alle vergissingen die een ander gemaakt heeft geen enkel gevolg kunnen hebben omdat ze illusies zijn, door de mens gemaakt en niet door God geschapen.  

16. 

(6) Vergeving met het doel het wonder van genezing te schenken is alleen maar correctie. Dit soort vergeving kent geen spoor van veroordeling in zich. Wanneer je de zin uitspreekt: “Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat zij doen”,  dan betekent het dat je op geen enkele manier veroordeelt wat ze doen. Het is een gebed aan God om hun denken te genezen. Er wordt op geen enkele manier benoemd waar hun vergissing toe kan leiden, want dat is niet belangrijk.  

17.           

(7) Eenheid in het denken van mensen opent de mogelijkheid tot plotseling inzicht dat men één mensheid vormt, in God allemaal gelijk. Wanneer Jezus oproept om samen te komen voor het avondmaal en dit te blijven doen ter nagedachtenis aan hem, dan is dat een oproep tot samenwerking van mensen die bereid zijn het wonder van de liefde te schenken in de wereld. De oproep tot eenheid van denken en de oproep om bij elkaar te komen om Jezus te gedenken zijn niet van dezelfde orde van werkelijkheid. Het laatste, de oproep om aan Jezus te denken heeft met aarde en tijd te maken, want het is een oproep om het verleden naar het heden te halen. De tijd staat onder leiding van Jezus, maar tijdloosheid is van God. In de tijd bestaan we voor en met elkaar en met Jezus, maar in de tijdloosheid bestaan we samen met God.  

18.           

(8) Je kunt veel doen om je eigen genezing en die van anderen te bereiken als je in een situatie die om hulp vraagt daar als volgt over denkt:  

Ik ben hier alleen om werkelijk behulpzaam te zijn.

Ik ben hier om Hem te vertegenwoordigen die mij gezonden heeft.

Ik hoef me geen zorgen te maken over wat ik zal zeggen of wat ik moet doen, want Hij die mij gezonden heeft zal mij leiden.

Ik ben tevreden daar te zijn waar Hij mij wenst, wetend dat Hij mij vergezelt.

Ik zal genezen zijn wanneer ik toelaat dat Hij mij genezen leert.  


 

VI           ANGST EN CONFLICT  

1.            

Als je bang bent lijkt het alsof jij je angst niet onder controle hebt, want je bent niet met opzet bang. Maar het is wel de bedoeling dat alleen de opbouwende dingen die je in je leven doet zonder opzet zijn. Je kunt alle onbelangrijke dingen aan God teruggeven en alle belangrijke zaken onder Gods leiding plaatsen, tenminste als jij dat wilt. God kan geen controle overnemen over jouw angsten, want angsten komen niet van God. Jij alleen kunt zelf jouw angsten beheersen. Door jouw angsten kan God jou geen leiding geven, want je zet je angsten op de eerste plaats in jouw gedachten. Daarmee is je denken gevuld, met onjuist gerichte gedachten, want angsten horen bij de aarde en dat wat is gemaakt is niet geschapen. Daardoor kan God je niet helpen, want jij voelt je er persoonlijk verantwoordelijk voor. Dit is een duidelijke verwarring in niveaus van denken.  

2.            

God voedt jouw angsten niet, jij bent degene die de beslissing moet nemen ze te corrigeren. Angsten zijn wat jij gemaakt hebt door jouw gedrag en denken en ze zijn niet goed te praten door te zeggen dat je er niets aan kunt doen en dat jij jezelf niet kunt helpen. Het helpt je om er goed over na te denken waar, waarom en wanneer je angsten zijn ontstaan. Het zal je duidelijk maken hoe je angsten zijn ontstaan. Jij kunt alleen op het niveau van jouw denken keuzes maken en beslissingen nemen, jij bent verantwoordelijk voor wat je denkt en dat is de waarheid. Je gedachten bepalen wat je doet en creëert in het leven. Je kunt de waarheid niet ontkennen door te zeggen dat je angsten als vanzelf ontstaan. Jouw gedachten zijn niet de baas over jou, jij bent de baas over jouw gedachten. Als je je gedachten onder leiding van God plaatst, dan neemt God automatisch de leiding over jouw gedachten over. Elke keer dat je bang bent maakt duidelijk dat jij je gedachten toestemming hebt gegeven vergissingen te creëren en dat je Gods leiding niet toestaat.  

3.            

Het heeft geen zin om te geloven dat je kunt genezen door de gevolgen van je verkeerde denken onder controle te houden. Je blijft dan verkeerd denken en de gevolgen blijven hetzelfde. Als je bang bent heb je de verkeerde keuze gemaakt, namelijk om bang te zijn en dat is de reden waarom jij je ook verantwoordelijk voelt voor je angsten. Je moet eerst je denken veranderen, niet eerst je gedrag. Je bereidheid om je denken te veranderen verandert automatisch je gedrag. Je hebt geen leiding nodig, alleen maar op het niveau van je denken. Je kunt jezelf alleen maar corrigeren op het niveau waar verandering mogelijk is. Je kunt gevolgen van verkeerd denken niet veranderen, want daar heb je geen invloed meer op.  

4.            

Het corrigeren van jouw angst is jouw verantwoordelijkheid. Je kunt hulp vragen om je vrij te maken van jouw angst, maar daarmee neem je er zelf geen verantwoordelijkheid voor. In plaats daarvan kun je hulp vragen bij de omstandigheden die je angst hebben veroorzaakt. De omstandigheden die je angsten hebben gecreëerd hebben altijd met de wereld te maken en met jouw afdwalen van God. Op dat niveau ben jij in staat iets te doen. Je accepteert je eigen afdwalen van je gedachten en wanneer je daarmee vergissingen creëert ga je er stilletjes van uit dat je er niets aan kunt doen. Het resultaat is niet belangrijk, alles dat jij gecreëerd hebt bestaat niet voor God, maar het is wel belangrijk dat je inziet dat je je vergist hebt in je denken. De correctie van je vergissing blijft hetzelfde. Vraag God, voordat je de beslissing neemt om iets te doen, of die keuze in overeenstemming is met Hem. Als je zeker weet dat dit zo is, zal er geen angst zijn.  

5.            

Angst is een teken van spanning die altijd veroorzaakt wordt wanneer jij een conflict in jezelf hebt over dat wat je wilt en dat wat je doet. Deze situatie ontstaat op twee manieren; ten eerste kun je dingen doen die tegenstrijdig zijn aan elkaar en dat kun je zelfs tegelijkertijd doen. Hierdoor ontstaat tegenstrijdig gedrag, iets dat je niet kunt verdragen omdat dat deel van je denken dat iets anders wil doen woedend is. Ten tweede kun je doen alsof, je meent je op een bepaalde manier te moeten gedragen, maar je doet dat niet met je hele hart. Je gedraagt je dan zoals er van je verwacht wordt en zoals je zelf ook meent je te moeten gedragen, maar het levert je toch behoorlijke spanning op. In beide gevallen zijn je denken en je gedrag het niet met elkaar eens en jij bevindt je dan in een situatie waarin je dingen doet die je niet volledig wenst te doen. Zo’n situatie zorgt ervoor dat je je op de één of andere manier gedwongen voelt dingen te doen die je niet werkelijk wilt en dat gevoel brengt meestal woede met zich mee die dan geprojecteerd wordt op een ander. Elke keer dat jij geen echte beslissing neemt wat je nu werkelijk wilt, ontstaat angst. Je gedachten vliegen daardoor alle kanten op en zijn het niet eens met elkaar en daardoor wordt je gedrag ook onvoorspelbaar. Het is wel mogelijk je gedrag te corrigeren en niets te laten merken van je innerlijke conflicten en woede, maar daarmee verander je je gedachten niet en je angst zal blijven bestaan.  

6.            

Het is mogelijk om zonder inspanningen waar jij je van bewust bent je gedachten onder leiding van God te plaatsen. Om deze toestand te bereiken is bereidheid om dit te willen van jouw kant nodig. Tot nu toe ben jij daar nog niet toe bereid geweest, want een dergelijke bereidwilligheid ontstaat niet zomaar, die moet je ontwikkelen. De Heilige Geest kan niet meer van je verlangen dan jij bereid bent om te doen. De beslissing die je neemt geeft je de kracht om je gedachten aan Gods leiding over te dragen. Pas wanneer je inziet dat Gods wil voor jou precies is wat jij wilt, is er geen spanning. Het is belangrijk dat je deze les begrijpt en eigenlijk is die les heel eenvoudig; alleen jouw gedachten kunnen angst produceren en dit gebeurt telkens als jij tegenstrijdige gedachten hebt over wat je wilt. Dit veroorzaakt spanningen die je niet kunt vermijden omdat wat je wilt en wat je doet niet in overeenstemming met elkaar zijn. Je kunt dit alleen veranderen door te accepteren dat je maar één doel hebt.  

7.            

Als jij je angst ongedaan wilt maken, dan is de eerste stap die je zet om deze angst op te lossen de acceptatie dat je angst ontstaan is door tegenstrijdige, botsende gedachten. Accepteer dat er een moment is geweest waar je niet de liefde gevolgd bent, anders was er geen angst ontstaan. Om jezelf te veranderen en je gedachten dichter bij God en daarmee bij de Liefde te brengen is het volgen van een veranderingsproces nodig. Wanneer je weet dat je angst hebt, begrijp dan dat angst ontstaat door gebrek aan liefde. De enige oplossing tegen gebrek aan liefde is volmaakte liefde en de volmaakte liefde is God.

8.            

Het wonder van de liefde is een uitdrukking van de overgave aan Gods liefde. Liefde is altijd een teken van respect van iemand die waardevol is aan iemand anders die waardevol gevonden wordt. Doordat de liefde gegeven wordt komt men dichter bij God en men erkent de waarde van de ander. Door het geven en ontvangen van liefde wordt iedereen dichter bij God gebracht. Als je bang bent, dan heb je jezelf in een situatie gemanoeuvreerd waarin het nodig is om weer dichter bij de liefde te komen. Je hebt een keuze gemaakt die niet op liefde gebaseerd was en daardoor heb je iets gedaan zonder liefde. Door te erkennen dat dit het geval is, is Gods liefde weer toegankelijk voor jou. Daarom is de verzoening gecreëerd, om weer dichter bij God te komen. Omdat het nodig was om mensen dichter bij God te laten komen werd de verzoening tussen God en mens tot stand gebracht. Alleen erkennen dat jij die oplossing om je gedachten te veranderen om zonder angst te zijn nodig hebt, lost de angst niet op. Aanvaarden dat het de enige oplossing is om je van je angsten te bevrijden is de uitbanning van de angst. Op die manier kun je werkelijk genezen van alle onjuiste gedachten en alle mislukkingen die daaruit voortvloeien. Daarmee verdwijnt alle angst.  

9.            

Alle mensen hebben één gezamenlijke factor: angst! Om te beseffen waar je angst vandaan komt hoef je alleen maar te beseffen waar de oorzaak van de angst ligt, namelijk in verkeerd gerichte gedachten. Er zijn maar weinig mensen die de echte kracht van gedachten kennen en er is geen mens die zich er constant van bewust is. Wil je jezelf bevrijden van angst? Onthoud dan enkele dingen heel goed: gedachten hebben een ontzettende kracht en verliezen nooit hun scheppende vermogen. Het denken slaapt nooit en is elk moment aan het scheppen. Je gelooft het misschien niet, maar gedachten en daaruit voortvloeiende overtuigingen hebben zo’n enorme kracht dat je letterlijk bergen kunt verzetten. Misschien durf je niet van jezelf te beweren dat je zo’n enorme kracht bezit, maar er is een andere reden waarom jij daar niet in gelooft. Je gelooft liever dat je gedachten geen kracht en invloed hebben, want in werkelijkheid ben je bang voor die kracht. Misschien voel je je niet zo schuldig over je mislukkingen als je gelooft dat je er niets aan kon doen, maar de prijs die je voor dit gevoel betaalt is dat je jezelf machteloos maakt. Je kunt wel geloven dat je machteloos bent en dat je niets aan jezelf kunt veranderen, en misschien ben je dan ook niet meer bang, maar je respecteert je eigen vermogens daarmee ook niet. Er bestaan geen gedachten zonder schepping, alle denken produceert op één of ander niveau situaties en ervaringen.   


 

VII          OORZAAK EN GEVOLG  

1.            

Je kunt wel blijven klagen over angst, maar je blijft ondanks alles jezelf steeds weer bang maken. God kan je niet van je angsten bevrijden, dat kun je niet aan Hem vragen. God weet dat jouw angst niet werkelijk bestaat, maar jij weet dat niet. Als God tussen jouw gedachten en hun uitwerking zou komen, dan zou Hij de meest fundamentele wet overtreden, de wet van oorzaak en gevolg. Dit is een basiswet in het leven. God zou je totaal niet helpen als Hij jou de kracht van jouw gedachten zou ontnemen. Hij maakt jou niet klein terwijl Zijn doel juist is jouw je grootsheid terug te geven. Het heeft veel meer nut jou erop te wijzen dat je slordig met je gedachten omspringt en niet waakzaam bent waar je je kracht aan geeft. Misschien denk je wel dat er een wonder nodig is om dat voor elkaar te krijgen en weet je, daar heb je gelijk in. Jij bent niet gewend om je gedachten op een wonder te richten, maar je kunt wel getraind worden om op die manier te gaan denken. Alle mensen die het wonder van de liefde willen dienen hebben een dergelijke training nodig.  

2.            

God vindt het niet goed dat jij je gedachten onbewaakt laat, want dan zul je Hem nooit kunnen helpen. Als je wonderen wilt doen, dan moet jij je van de kracht van je gedachten totaal bewust zijn, want anders zou je mislukkingen creëren. Als jij die kracht niet goed beseft en je vergist je steeds opnieuw, dan is er weer een wonder nodig om jouw gedachten weer op orde te krijgen. Dit is een proces dat alsmaar doorgaat en het zou het doel van het wonder, de tijd bekorten, niet bevorderen. Als je wonderen wilt verrichten zul je diep respect moeten hebben voor de echte betekenis van oorzaak en gevolg, want dat is een noodzakelijke voorwaarde voor een wonder om te kunnen gebeuren.  

3.            

Niet alleen angst, maar ook wonderen ontstaan door gedachten. Als je niet vrij bent van de angst, ben je ook niet vrij om een wonder te creëren. Door voor een wonder te kiezen zet je je angsten, zij het tijdelijk, buiten de deur. Je bent altijd voor alles en iedereen bang geweest. Je bent bang voor God, voor Jezus en voor jezelf. Je hebt God en Jezus verkeerd geïnterpreteerd, en daarna verkeerd gecreëerd of gemaakt en jij gelooft in wat je hebt gemaakt. Je zou geen verkeerde scheppingen maken als je niet bang was van je eigen gedachten. Als je angstig bent is er geen andere mogelijkheid dan mislukkingen creëren, want je ziet de werkelijkheid van de schepping van God niet meer. Wanneer je mislukkingen creëert, ga je jezelf pijn doen en ga je lijden. De wet van oorzaak en gevolg gaat nu steeds harder werken, ook al is het maar tijdelijk. God is de Eerste Oorzaak en de eerste oorzaak is daarom de Liefde. Jij bent in eerste instantie Liefde, maar jij kunt ook kiezen zonder liefde te leven en dan ontstaan er angstige en pijnlijke gevolgen. Wanneer God de Oorzaak, de Liefde is, dan is het Gevolg Zijn schepping en dat ben jij, Zijn Kind. Zo zou de wet van oorzaak en gevolg moeten zijn. God – Kind, Liefde – Liefde. Dit is een heel ander gezichtspunt dan hiervoor beschreven is, hier zijn geen mislukkingen die door gebrek aan liefde zijn ontstaan. Het basisconflict waar de wereld mee worstelt is de tegenstelling tussen scheppingen op basis van de liefde en mislukkingen die ontstaan zijn uit schepping met als basis gebrek aan liefde. Het werkelijke conflict in de wereld is daarom het conflict tussen liefde en angst.  

4.            

Het is al eerder gezegd dat jij gelooft dat je geen controle hebt over je angst omdat je die zelf gemaakt hebt. Jouw geloof in gebrek aan controle zorgt er ook voor dat je er geen controle over hebt. Al je pogingen om je angst meester te worden lossen de vergissing die je maakt niet op. Je kunt angst niet in bedwang houden of overmeesteren, in feite houdt je juist hierdoor je angst in stand. De enige oplossing om je angsten te laten verdwijnen is meester worden in de liefde. Maar jij hebt al één conflict in jezelf gecreëerd omdat je gelooft in de macht van iets dat niet bestaat.  

5.            

Niets en alles kunnen niet naast elkaar bestaan. Je kunt niet tegelijkertijd in niets en alles geloven, dat is tegenstrijdig. Angst is in wezen niets, en liefde is alles. Als het donker is en het licht gaat aan, dan is het donker verdwenen. Wat je gelooft is waar voor jou. In die zin is het voor jou waar dat je van God weg gedwaald bent en als je dit ontkent heb je niet begrepen wat de afscheiding van God werkelijk betekent. Maar als je je op een vergissing blijft  concentreren dan vergis je je in feite alweer opnieuw. Het proces waarin je je vergissingen corrigeert begint ermee dat je een tijdje erkent dat je een probleem hebt en dat dit probleem onmiddellijk gecorrigeerd moet worden. Als je dit beseft, dan kom je in een toestand waarbij de juiste manier van denken onmiddellijk gerealiseerd en geaccepteerd kan worden. Uiteindelijk kom je tot het besef dat een compromis met alles en niets niet mogelijk is. In werkelijkheid is de tijd een middel dat elke compromis onmogelijk maakt, want naarmate je langer beseft dat vergissingen alleen ongedaan gemaakt kunnen worden door de enige waarheid dat je volmaakt geschapen bent, des te minder tijd heb je nodig om dit te realiseren wanneer je je weer vergist. De uitspraak: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoom gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”, heeft maar één kleine correctie nodig die alles duidelijk maakt, namelijk “dat Hij haar aan Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”.  

6.            

Het is misschien nieuw voor je om te horen dat God maar één Zoon heeft, die de mensheid is. Als de totaliteit van alle scheppingen van God Zijn Zoon/Dochter is, dan is alles een onderdeel van dat kindschap. Alle kinderen en schepselen van God horen bij de Eenheid en de totale Eenheid is dus groter dan de som van alle delen, want de Grootheid van God stijgt hier nog ver boven uit. Het conflict dat de mensheid beheerst is pas opgelost als alle delen die bij de ene Zoon horen, dus als alle mensen die bij de mensheid horen, naar God zijn terug gekeerd. Pas dan is de wereld heel en genezen en kan ook begrepen worden wat genezing en heelheid ten diepste betekenen. Ieder deel van het Zoonschap, oftewel elk mens, kan in vergissingen of niet compleet en volmaakt zijn geloven. Als men dat doet, gelooft men in het bestaan van het niets. De correctie van deze vergissing is de juiste manier van denken of de Verzoening.  

7.            

Er is al kort gesproken over het gegeven dat je er klaar voor moet zijn om de juiste manier van denken te accepteren, maar het kan nuttig zijn om hieraan nog enkele punten toe te voegen. Een noodzakelijke voorwaarde om iets te realiseren is er klaar voor zijn. Deze twee mogen niet door elkaar gehaald worden. Als je ergens klaar voor bent, dan is er meestal ook al een bepaald verlangen om iets te realiseren, maar dit hoeft niet altijd in overeenstemming te zijn met jouw bedoelingen. Als je zover bent heb je de mogelijkheid om je denken te veranderen, maar volledig vertrouwen op de liefde van God kan zich pas totaal ontwikkelen als je meester bent over je gedachten. Je kunt angst niet overmeesteren, dat is een fundamentele vergissing, je kunt het alleen maar meester worden door de liefde. Als je er klaar voor bent om te veranderen dan is dat nog maar een begin van vertrouwen. Je denkt misschien dat dit betekent dat je er enorm lang over moet doen voordat je dit meesterschap kunt bereiken, maar vergeet niet dat God tijd en ruimte beheerst en dat jouw bereidheid voldoende is om die tijd te bekorten.  

 

VIII         DE BETEKENIS VAN HET BEGRIP “HET LAATSTE OORDEEL”  

1.            

Jouw ego schept magie, maar de geest van Liefde in jou schept wonderen. Als je dit verschil begrijpt kun je je denken corrigeren. Bedenkt altijd dat jij jezelf niet geschapen hebt. Als je ego opspeelt en wanneer je egocentrisch wordt, dan ben je geneigd dit te vergeten. Dit brengt jou in een situatie waar je onvermijdelijk gaat geloven in de magie van je eigen creaties. Jij hebt jouw wil om te scheppen van God gekregen, die dezelfde Wil in Zijn Schepping tot uitdrukking bracht. Jouw denken bevat jouw scheppende vermogen en daarom zijn al jouw scheppingen een uiting van jouw wil. Het logische gevolg hiervan is, dat alles wat jij op je eigen houtje maakt werkelijk voor jou lijkt, maar niet bestaat in de gedachten van God. Dit fundamentele verschil heeft rechtstreeks te maken met de echte betekenis van het begrip het Laatste Oordeel.  

2.            

Een van de meest bedreigende ideeën die jij hebt is het begrip het Laatste Oordeel en dat komt omdat jij niet begrijpt wat het werkelijk is. Jij denkt dat God het Laatste Oordeel over jou uitspreekt, maar weet je, God oordeelt niet, oordelen is geen goddelijke eigenschap. Na het wegdwalen van de mensheid van God ontstond dit begrip. Het werd een van de manieren om te leren hoe je weer dichter bij God moet komen. Het laatste oordeel werd in het plan om de hele mensheid weer dichter bij God te brengen ingevoegd. De afscheiding van God nam miljoenen jaren in beslag en net zo lang of nog langer zal het duren voordat het laatste oordeel voor alle mensen voltrokken is. Het is mogelijk dat dit proces aanzienlijk bekort wordt door het wonder van de liefde, dat het middel is om even buiten de tijd te treden en daardoor de tijd te bekorten, maar het wonder van de liefde laat de tijd niet voorgoed verdwijnen. Als het aantal mensen dat volledig gericht is op het wonder van de liefde groot genoeg is, dan kan het verkorten van het proces bijna onmetelijk zijn. Het is echter nodig dat jij jezelf snel van angst bevrijdt, omdat je boven het conflict van je denken moet uitstijgen, tenminste als je andere mensen vrede wilt brengen.  

3.            

Men denkt over het algemeen dat het Laatste Oordeel door God voltrokken wordt. In werkelijkheid zal ze met Jezus zijn hulp door mensen voltrokken worden. Het Laatste Oordeel is geen straf maar juist definitieve genezing, ook al ben je heel sterk van mening dat straf verdiend is. Straf is een begrip dat volkomen in tegenspraak is met gedachten  die op liefde gebaseerd zijn, want het doel van het Laatste Oordeel is nu juist jou de goede manier van denken terug te geven. Je kunt het Laatste Oordeel omschrijven als het proces van de juiste bepaling van wat waarde heeft en wat niet. Het betekent heel eenvoudig dat elk mens uiteindelijk zal inzien wat waardevol in het leven is. Als je dit in de gaten hebt, dan kun je je gedachten heel gemakkelijk op de juiste manier en het juiste denken richten. Je wordt dan eindelijk verstandig in je keuzes, maar zolang je nog heen en weer zwenkt tussen gedachten die vrij maken en gedachten die je in angst gevangen houden, heb je dit onderscheid nog niet gemaakt.  

4.            

De eerste stap die je zet in de richting van je vrijheid omvat het onderscheid maken tussen wat echt en niet echt, waar en niet waar is. Dit proces is een opbouwende scheiding van dingen in je leven en dit weerspiegelt de echte betekenis van de Apocalyps of de Eindtijd. Iedereen zal uiteindelijk zijn of haar eigen scheppingen zien zoals ze zijn en ervoor kiezen alleen dat te bewaren wat goed is, net zoals God Zelf zag wat Hij geschapen had en wist dat het goed was. Op dat moment kunnen jouw gedachten zich richten op je eigen scheppingen en kun je ze ook met liefde bekijken, omdat ze waardevol zijn. Op hetzelfde ogenblik zal je denken geen mislukkingen meer creëren, want als je niet meer je ego volgt kun je geen mislukkingen meer maken.


5.            

Mensen zijn ontzettend bang voor Het Laatste Oordeel omdat die op God geprojecteerd is, maar ook omdat het woord ‘laatste’ in verband wordt gebracht met de dood. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe jij de dingen vervormd waarneemt. Als je het begrip het Laatste Oordeel volkomen objectief bekijkt, dan betekent het de poort naar het leven. Niemand die vanuit angsten leeft, leeft zoals men zou kunnen leven. Jouw laatste oordeel kan nooit jouw werkelijke zelf betreffen, maar het gaat altijd om jouw creaties. Dat wat je werkelijk bent is niet door jou maar door God gemaakt. Je kunt je laatste oordeel alleen maar vellen over alles wat je gemaakt hebt en in jouw herinneringen alleen dat bewaren wat scheppend en goed is. Je kunt niet anders als je op basis van de liefde wilt denken. De tijd is alleen maar gemaakt om jou tijd te geven om tot dit laatste oordeel te kunnen komen. Het is jouw volmaakte oordeel over jouw volmaakte scheppingen die op basis van liefde gemaakt zijn. Wanneer alles dat je je herinnert het waard is om met liefde naar te kijken, dan is er geen enkele reden meer om ergens angst voor te hebben. Dit is jouw aandeel in de Verzoening, zo heb jij jezelf dichter bij God gebracht.

 

 

 

 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html