Ontdek het LevenZUL JE DE WAARSCHUWINGEN VAN GOD HERKENNEN?

Dat is de grote vraag! Het lijkt erop alsof de voorspellingen van Jezus door middel van Jakob Lorber uitkomen. De wereld lijkt van God los, het beest is los in de wereld! Maar er zijn ook honderdduizenden die in onze tijd vanuit de nieuwe spiritualiteit hun gedachten de wereld in brengen en die proberen de mensheid wakker te schudden.

Maar, zo zegt Jezus, er zijn heel veel mensen die zich niets van rampen en onheil zullen aantrekken, zij denken dat het natuurlijke krachten zijn en ze lachen om de mensen die hen waarschuwen dat het méér is dan een natuurlijke ramp. De aarde is een levend wezen, anders zou er niets op kunnen groeien, en de aarde wordt gepijnigd, verwaarloosd en gemanipuleerd. De aarde kon wel eens onbewoonbaar voor ons worden door klimaatveranderingen die we zelf veroorzaken.

De mensen die totaal beïnvloed worden door wereldse zaken en materieel bezit kunnen heel moeilijk afstand doen van hun wereldse overtuigingen. De grote massa is blind en doof voor alle waarschuwingen die gegeven worden. Je kunt niet twee heren dienen, je kunt niet de weg van God en daarmee de Liefde en tegelijkertijd een egoïstische, wereldse houding aannemen. Die twee gaan nooit samen.

Pas wanneer de rampen een zodanige omvang nemen dat men eraan twijfelt of het wel natuurlijke krachten zijn, dan kan men zich bewust worden van Andere krachten die aan het werk zijn end it bewustzijn zorgt ervoor dat er een omslag in het denken ontstaat. Het bewustzijn dat er andere krachten aan het werk zijn moet de mensen aan het denken zetten. Dit is een eerste stap richting geestelijk bewustzijn.

Gods stem kan zich pas laten horen als de mens er zich voor openstelt en bereid is te luisteren. Het is ontzettend jammer dat mensen pas bereid zijn om dat te doen als ze in diepe geestelijke nood zitten en geen andere uitweg meer zien dan Gods Hulp.

Er zal grote algemene nood, groot verdriet en grote ellende komen zoals de mensheid nog nooit heeft meegemaakt. Dan zullen de misstanden in de wereld ervoor zorgen dat mensen zich weer naar God zullen keren om hulp. Vanaf de tijd van Jezus zullen iets minder dan 2000 jaar verstrijken totdat het grote oordeel plaats zal vinden.

God schudt de mensen door nood wakker uit de droomwereld hier op aarde. Je kunt nooit je geluk vinden in de materie omdat het niet je bestemming is. Als je dood gaat, neem je alleen jezelf mee naar de geestelijke wereld en je groei in bewustzijn en in liefde. Iedereen weet dat dit de waarheid is. God leert de mensen, helaas door onaangename gebeurtenissen, dat alles hier op aarde achtergelaten moet worden: succes, beroemdheid, alle luxe en alle materiële dingen. Daarin ligt het bewijs dat het geen werkelijke waarde heeft en dat eeuwige schatten bij je blijven: liefde, goedheid, vriendelijkheid, zorg voor de medemens enzovoort. Dit geldt voor elk mens en voor elk volk, voor de machthebbers en voor de geestelijken. God laat iedereen weten dat er boven hen nog Iemand is die hen dan wel hun eigen gang laat gaan hier op aarde, zelfs het slechte, maar Die al het goede van de mensen gebruikt om de mensen wakker te schudden.

God, de Schepper van het hele Universum, moet aanzien hoe de wezens die Hij geschapen heeft en die de hoogste geestelijke vermogens van Hem hebben gekregen, dat die wezens de verkeerde weg inslaan. Mensen zouden zich bewust moeten worden van hun hoge geestelijke afkomst en zij zouden zich alleen maar bezig moeten houden met hun geestelijke weg en groei. Mensen zijn verdwaald in de wereld en leven een leven dat een vroege dood brengt. Ze hebben in dit leven niets geleerd en ze komen verdwaasd in de geestelijke wereld aan, zonder enig geestelijk bewustzijn. Wat moet er van hen worden? Op aarde konden ze niet blijven en in de geestelijke wereld kunnen ze zich ook niet thuis voelen. Oh, je hebt geen idee hoe moeilijk deze zielen het hebben, die ronddwalen zonder dat ze weten waar ze naar toe moeten of weten waar ze zijn. De aarde en de wereld is voor hen afgesloten en de geestelijke wereld past niet bij hun meningen en hun wezen.

Daarom is het nodig dat de mensen wakker worden geschud, vooral nu: de oplossing voor het menselijk leven op aarde staat voor de deur! Maar niemand kan meer op een zachte, liefdevolle manier worden wakker geschud, want men is zo diep in de materie weggezonken dat dit geen zin meer heeft. De meeste mensen kunnen alleen nog door een harde confrontatie met het leven wakker geschud worden. Veel mensen zullen zicht verzetten, maar de mensheid moet genezen, niemand zal zich er aan kunnen onttrekken. Het is nodig omdat de mensheid niet beseft welke missie ze heeft, heet doel waarvoor ze is geschapen en welk doel de mens nu en in de toekomst heeft.

Overal klinkt in de wereld de Stem van God; op websites of in boeken, in lezingen of in cursussen: VERANDER en luister naar de Innerlijke Stem die je leiding wil geven voordat de grote ramp over de aarde komt. Er zullen maar weinig mensen luisteren naar de Stem van God in henzelf. Ze horen het niet. Ze doen het oude geloof en de nieuwe spiritualiteit af als totale onzin. Verandering betekent het loslaten van de oude egoïstische houding en in Liefde voor God en je medemens gaan leven. Dit past de meeste mensen totaal niet, want het betekent dat men zich moet ontzeggen wat men het prettigste vindt. Dan kan het niet anders dan met diep verdriet de mensen terug te brengen naar het inzicht dat de liefde in het leven het belangrijkste is.

De echt goede mens is tevreden, maar de werelds gerichte mens is met niets tevreden te stellen. Zij dienen God en hun medemens niet en hun woorden zijn nooit op liefde gebaseerd. Iemand die uit liefde handelt en zich niet om status en aanzien bekommert getuigt van geestelijke diepgang. Maar doe geen moeite om de egoïstische mensen te veranderen, want aan iedereen is de vrije wil gegeven en vrij besef van alles dat belangrijk is in het leven. Je kunt niets veranderen als mensen niet willen zien en luisteren. Maak je om hen geen zorgen, want zij zullen na dit aardse leven in de geestelijke wereld leren wat zij nagelaten hebben op aarde te leren. Daar zal een plaats voor hen zijn waar hun ogen en oren geopend zullen worden en waar zij zullen beseffen wat ze vergeten zijn.

Het geestelijke ontwaken in onze tijd zal zich als een vuur over de aarde bewegen (Internet) en het zal miljoenen mensen treffen (Het is de nieuwe spiritualiteit waar hierover gesproken wordt). Volgens Jezus zal het nieuws over de geestelijke en eeuwige waarheid als een zon de wereld verlichten en het zal, ondanks alle weerstand, niet uitdoven of stoppen.

De Liefde van God en Jezus zal zich ongehinderd openbaren als een grote magneet die alles en iedereen aantrekt. De weg is Liefde, bescheidenheid, absoluut medeleven met de medemens, geduld, vriendelijkheid en tederheid.

BRON: DE BOEKEN VAN JAKOB LORBER 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html