Ontdek het Leven

 


VERGEVING

Je kunt jezelf en een ander pas vergeven als je inziet dat alles wat je ziet en ervaart niet echt is. Het zijn alleen maar gedachten over jezelf en de ander die jij bedacht hebt. Jij bent niet je lichaam of wie je in de wereld bent. Je bet veel groter. Je bent een onbeperkt, onzichtbaar geestelijk wezen dat in een lichaam woont. Je bent je lichaam niet, je hebt een lichaam. Het bewijs daarvoor is je taalgebruik. Je zegt niet: “Ik ben mijn hoofd, mijn benen, mijn handen”, maar “Ik heb een hoofd, benen en handen”. In jouw lichaam bevindt zich het leven, onzichtbaar maar wezenlijk en echt. Het leven in jezelf kun je niet benoemen, je kunt het alleen voelen. Het stroomt onzichtbaar door je heen. Je gedachten, gevoelens, karakter, dromen en verbeeldingskracht zijn onzichtbare elementen van jou. Je kunt niet ontkennen dat deze onzichtbare elementen van jou bestaan, want daarmee zou je jezelf ontkennen. Je bent onbeperkt, je kunt buiten je lichaam treden met je gedachten en dat is ook wat je constant doet als je aan het verleden of de toekomst denkt. 


Het grote probleem is dat je jezelf en anderen continu met je egogedachten aanvalt. Je geeft overal betekenis aan en oordeelt vaak hard over de dingen die een ander doet waar jouw ego het niet mee eens is. Jouw ego is de baas, het bepaalt hoe jij over dingen denkt. Maar, waar jij je nauwelijks van bewust bent, is dat jij jouw ego zelf hebt gemaakt. God schiep jou als Liefde en Leven, want Hij kan jou van niets anders hebben gemaakt. Hij bestaat uit energie, liefde, kracht, leven en bewustzijn en aangezien jij door Hem geschapen bent, kun jij uit niets anders bestaan. God schiep jou en jij maakte de rest.


Als je dit inziet, dan kun je een ander vergeven om wat hij of zij gemaakt heeft. Als je kijkt naar een ander en jezelf achter het ego dat zelf gemaakt is, zie je de werkelijkheid. Vaak verscholen en verduisterd, maar altijd aanwezig, want als mens heb je geen zeggenschap over je werkelijke wezen. Je kunt wel beslissen dat je niet wilt leven, geen liefde wilt geven, zwak wilt zijn, onbewust wilt blijven of geen energie hebt, maar je kunt deze elementen niet verwijderen uit jezelf. Je kunt alleen maar met je vrije wil beslissen dat je er geen gebruik van wilt maken. Vergeven is bewustzijn. Je ziet in dat je idee over jezelf en een ander onecht is. Je oordeel is niet juist, want het is gebaseerd op het ego. Je oordeel is een projectie van je gedachten. Het is het idee dat jij absoluut gelijk hebt.


Als je eenmaal een oordeel hebt geveld, moet je dat oordeel verdedigen, dat verlangt je ego van jou. Alles is in die verdediging toegestaan: verdraaiing van de waarheid en star volhouden dat je gelijk hebt. Vergeving doet het anders: het doet niets! Het laat het oordeel los! Het ziet de werkelijkheid achter de illusie! Dit alles geldt voor iemand anders, maar ook beslist voor jezelf. Hoe hard ben je voor jezelf? Welk oordeel ver je over jezelf? Kun je jezelf alles vergeven wat fout ging in je leven? God heeft je alles al vergeven, want Hij weet dat je ego niet echt is. Wat jij gemaakt hebt heeft geen enkele waarde voor Hem. Hij weet dat je bij Hem terug komt, want je kunt nergens anders naar toe. Als je lichaam sterft, blijft alleen dat over wat echt is: je liefde, bewustzijn, energie, kracht en het Leven zelf. Vergeef jezelf en de ander de illusie die je gemaakt hebt en word je bewust van de enige, echte werkelijkheid.


INTERMEZZO

·        Stuur je gedachten een andere kant op dan je gewend bent, denk aan alles wat onzichtbaar door je heen vloeit en stroomt. Sta er even bij stil wat je werkelijk bent.

·        Binnen in jouw onzichtbare wezen bestaat een verbinding met de Bron. Als je je ego stil laat worden, kun je die verbinding ervaren. Die verbinding met de Bron van het Leven is de innerlijke Stem. Je kunt Hem horen als je luistert.

·        Je leeft niet door jezelf, het leven in jou wordt aangestuurd. Als je in contact komt met je innerlijke, echte wezen, kom je in contact met Degene die jou aanstuurt. Die wordt God genoemd.

·        De Bron van het Leven, God, houdt van alle delen die Hij geschapen heeft, want Hij is Liefde. Hij houdt ook van jou, net zoals van alle anderen.

·        Jouw ware zelf is veilig, hoog verheven boven je ego, zonder zonde, stralend en groots, een weldaad voor jezelf en anderen, zonder enige schuld. Laat je licht stralen in de wereld. Het is een geschenk van de hemel en het is de waarheid.

·        Je kunt je denken veranderen en je bewust worden van je hoge afkomst. Je kunt je bevrijden van deze wereld door in te zien wie en wat je bent. Je kunt naar je werkelijke Thuis als je daarvoor kiest. De weg is vrij!

·        Er is geen oordeel als je terug keert naar God, want God weet wie je bent. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Je hebt je in jezelf vergist, omdat je je niet bewust was uit welke Bron je ontstaan bent. Je bent en blijft deel van die Bron. Wordt jezelf bewust en maak jezelf vrij.


AFFIRMATIES

·        Ik heb een innerlijke Stem

·        Ik zet mijn gedachten stil (voor een oefening hiervoor  (link)

·        God is mijn Levensbron, in stilte kom ik bij de Stem

·        Ik erken dat ik een deel ben van de Bron

·        Ik erken dat er van mij gehouden wordt

·        Ik ben een stralend wezen

·        Ik geef wat ik ben en ik ontvang wat ik geef

·        Ik neem de beslissing om mijn denken te veranderen

·        Ik maak mezelf vrij. Ik leg al mijn angsten in handen van God. Ik ga terug naar Huis

·        Er is geen oordeel als ik terug ga naar God

·        Ik ben Liefde

·        Ik ben die ik ben


Bron: Een Cursus in Wonderen 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html