Ontdek het Leven

 IEDEREEN IS GOD

ALLES IS GOD

GOD IS ALLES

GOD IS DE BRON

MAAR DAARNAAST IS GOD MEER EN GROTER DAN ALLES EN ALLEN

GOD IS GROTER DAN DE SOM DER DELEN

 

We zijn op aarde om te ervaren wie we zijn, namelijk een goddelijk wezen en deel van God. God is perfectie - goedheid - licht en onvoorwaardelijke liefde en daarenboven alles dat niet benoemd kan worden. Jij bent hier om te ervaren dat ook jij dat bent en je ervaart het door middel van je leven in het lichaam. Deze levenservaringen kun je benoemen door de tegenstellingen binnen de ervaringen. De holist kiest het pad van de pure liefde en vraagt zich bij alle situaties af: "Wat zou Liefde nu doen?". Leven als holist betekent de beslissing nemen liefde en geluk te zijn.


Het leven is een groeiproces om tot dat verheven beeld van jezelf te kunnen komen via de weg van onderzoek naar zelfkennis. Dit bereik je door confrontaties met jezelf aan te gaan via de relaties die je hebt, hetzij met vrienden, hetzij met vijanden. Elke gebeurtenis is een mogelijkheid tot groei naar een hoger niveau en de holist ervaart alles als een levenbrengend geschenk. Daarom bestaat goed of fout niet in de ogen van de holist, alleen datgene dat wel of niet functioneert in het leven. Niets gebeurt bij toeval, alles heeft een reden, je kunt geen fouten maken, je ervaart alleen iets dat niet functioneert, iets dat niet werkt. De holist is een toeschouwer, zij observeert het leven.


Je trekt aan wat je uitstraalt en een ander kan je nooit gelukkig maken, want je creëert je eigen werkelijkheid door je houding en je uitstraling. De holist weet dat zij dat zelf creëren én veranderen kan. Hij accepteert alles en allen en ziet de perfectie van alles om hem heen. Een holist veroordeelt niet en kent geen competitie, want hij weet dat ieder mens uniek én gelijk is, met eigen talenten en gaven. Een holist is overtuigd dat er genoeg van alles is en is niet bezig met worden, maar met zijn. Liefde is hiervoor de sleutel. De holist gaat er van uit dat zij elke droom verwezenlijken kan.


Holisten ervaren overvloed door te geven en te delen, maar zij houden rekening met alle betrokkenen, inclusief zichzelf. Zij handelt vanuit haar hart en intuïtie, ook al gaat dit tegen de heersende denkbeelden in. Kiezen voor jezelf is ook een daad van liefde. Echt van jezelf houden is het beste dat je kunt doen, daardoor accepteer je jezelf totaal met al je licht en duisternis en zo kun je ervaren dat je pure liefde bent. Van jezelf houden betekent ook jezelf niets kwalijk nemen, je niet schuldig voelen en jezelf niet verloochenen of opofferen.


EEN HOLIST IS LIEFDE IN ACTIE

De holist erkent negativisme als tegenhanger van positivisme. Negatieve emoties spiegelen blokkades en angsten die nog opgeruimd moeten worden.


De holist volgt zijn intuïtie - boodschappen komen op allerlei manieren en hij zoekt de rust om in contact met zichzelf te blijven bijvoorbeeld in de natuur, in de muziek of in een creatieve hobby. De natuur én jonge kinderen leven altijd in het nu, zoals de holist ook leeft, in het nu. Angst is leven in een mogelijke toekomst of op basis van ervaringen uit het verleden. De holist leeft in het nu, waar geen angst bestaat.


De holist ziet overal delen van de waarheid, omdat in alles en allen delen van de eenheid en waarheid te vinden zijn. Ieder mens is haar eigen autoriteit. De holist gelooft niet, zij weet! Zij weet dat de geestelijke dimensie bestaat en haar hulp biedt. Hij staat open voor deze hulp en roept haar op, hij staat in constant contact met de geestelijke wereld. Hij zoekt niet naar de waarheid, hij IS de waarheid. Hij gelooft in reïncarnatie en in levenslessen. Zij richt haar eigen leven in, waarbij bepaalde dingen geen regels zijn maar onontkoombare gegevens. De holist eet geen ander levend wezen of met grote mate en zij heeft haar naaste lief, omdat die naaste deel van hetzelfde geheel is als waartoe zij behoort. Zij weet dat bepaalde invloeden niet werkzaam zijn, zoals het kijken naar televisie. Holisten zijn geen zwevers of vreemde mensen; zij leven volledig in de alledaagse werkelijkheid en observeren daar datgene dat wel en niet werkt. De holist kiest er bewust voor door haar levenswijze een voorbeeld voor anderen te zijn.Licht en Leven - Auteur Edith Hagenaar

 
 
 
 
google-site-verification: googleae70da3b9f2c6104.html