Ontdek het Leven

HET LIJDEN

  • Waarom moeten mensen zoveel lijden terwijl God over de kracht beschikt om iedereen gelukkig te maken?  

 

Aan de mensen is verteld dat lijden goed is. Sommigen hebben jullie verteld dat God verlangt dat jullie lijden. Sommigen hebben van God een waanzinnige, verraderlijke, onverzadigbare God gemaakt, die zegt: “Het maakt me niet uit wie er lijdt, als er maar íemand lijdt”. Er klopt helemaal niets van. God wil niet dat de mensen lijden, maar mensen hebben een vrije wil om hun leven zo te vormen en te ondergaan als zij willen.

 

  • Waarom mag je dieren wel laten inslapen en mensen niet?

 

Geen enkel levend schepsel zou onnodig moeten lijden. Artsen helpen continu om mensen te laten sterven, alleen ze vertellen dat aan niemand. Wees een veranderaar.

 

  • Waarom, als God zo machtig is, maakt Hij dan niet voor eens en voor altijd een eind aan het lijden.

 

De mensen hebben vaak zelf de omstandigheden gecreëerd op de planeet waardoor ze lijden. Een groot aantal ziektes zijn te voorkomen door het menselijk gedrag te veranderen. Dat geldt ook voor oorlogen en ongelukken. Ook geldt dit voor emotioneel leed, zorg, angst, schuldgevoel, neerslachtigheid en geestelijke pijn. Gedrag kun je veranderen. Stop met roken, met vlees eten, met de verkoop van vuurwapens en drugs. Stop met het lozen van chemicaliën, met de uitstoot van gif, met het kappen van bomen. Stop met elkaar te vermoorden, stop met het hebben van geheimen, stop te liegen en stop met huichelen. Verander prioriteiten. Verander alles en het lijden zal geminimaliseerd worden. Maar de mensen willen hun winst op korte termijn niet opgeven om schade op lange termijn te voorkomen. Alles wat nodig is, is een veranderingsproces. Kijk naar wat je op langere termijn wilt ervaren. De invloed van jouw keuzes en beslissingen beperkt zich slechts zelden tot het moment waarop jij ze maakt.

 

  • Wanneer zal er een eind komen aan het lijden van mensen.

 

Zodra de mensen hun gedrag gaan veranderen. Je kunt anders naar de dingen kijken. Pijn en lijden zijn niet hetzelfde ding. Pijn is een lichamelijke of emotionele ervaring, terwijl lijden je standpunt daarover is. Niet alle pijn is lijden, een moeder die bevalt van een kind, heeft misschien wel pijn, maar zij beschouwt dit niet als lijden door het geschenk dat zij door de pijn ontvangen zal. Emotionele pijn kan een pad naar genezing zijn, van groei. Rouw, verdriet en woede zijn daar voorbeelden van. Vraag jezelf wat het doel van de pijn is. Wat moet je ervaren door de pijn. Pijn kan gewoon emotionele groeipijn zijn.

 

 

Bron: De gesprek met God boeken van Neale Donald Walsch 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html