Ontdek het LevenHET LICHAAM

Het lichaam is een soort grens die je meent te hebben. Je denkt dat je een soort hekwerk hebt waar binnen je leeft en beschermd bent voor andere mensen. Voor sommige mensen kan het lichaam zelfs als een gevangenis ervaren worden. Binnen de grens van je lichaam voel je je veilig, want alles wat je voelt en denkt kun je binnen deze grens houden, denk je! Je kunt door je lichaam ook anderen buitensluiten en zelfs weigeren om liefde toe te laten door je woorden en je gedrag.

Het lichaam is niet blijvend. Voor onbewuste mensen is het lichaam het bewijs dat men eindig is. Het is het bewijs dat je wordt vernietigd en dat er niets van je overblijft. Maar het lichaam is niet wat je werkelijk bent. Het is een illusie, eentje die je tijdelijk gelukkig kan maken, maar ook een reden voor enorme angsten, vooral wanneer men zich er niet van bewust is dat men een oneindig, geestelijk wezen is. Door bewustwording verandert de kijk op je lichaam. Het is een hulpmiddel waarmee je terug kunt keren naar Huis. Je lichaam is het instrument waarmee je liefde verspreid, door je woorden, maar ook door je aanrakingen. Je lichaam heeft handen waarmee je kunt omarmen en troosten. Je kunt een ander er mee helpen de weg naar Huis terug te vinden. Op die manier gezien is je lichaam heel heilig. Liefde is jouw veiligheid. Angst bestaat niet. Erken dat je liefde bent en je bent Thuis. Wordt de Liefde zelf en vind jouw ware zelf.

INTERMEZZO

·        Ga naar huis, je bent zoals je door God geschapen bent. Je kunt niet aangevallen worden, want je bent niet je lichaam of je ego.

·        Er bestaan geen vreemden. We zijn allemaal afkomstig uit de Ene Schepping. Er is maar Eén Schepping. Eén Kind van God en daar hoort iedereen bij.

·        De Gedachten van God hebben alles dat bestaat geschapen. Zijn Geest is erin binnen gegaan en Zijn Liefde heeft er het Leven aan gegeven. Het is niet jouw recht de Scheppingen van God als zondig te zien. De schepping is lieflijk, zuiver, blij en eeuwig.

·        God staat voor en achter jou, naast jou, overal waar je gaat. Hij is in alles waar je naar kijkt, in de geluiden die je hoort en in elke hand die zich naar jou uitstrekt. De tijd verdwijnt want wat om jou heen is en je beschermt is de Liefde Zelf. Er is niets anders. Je bent zoals God is, je bent omringd door de Liefde van God.

·        Het leven is overal om je heen, in elk hart dat klopt en in alles dat leeft. Over is de Schepping van God te zien. Hoe heilig is de plaats waar je bent, hoe heilig ben jij, hoe heilig is alles.

·        Je ego ziet een wereld van angst. Laat die angst los en kijk met de ogen van je hart naar de wereld. Hou er mee op iedereen en alles aan te vallen en te oordelen en vind je rust.

·        Luister naar je innerlijke Stem die je door het leven leidt. Kijk op een andere manier naar de wereld. Overal is het gezicht van God te vinden, overal is het Kind van God.

·        Ik maak een nieuwe wereld voor mijzelf en voor iedereen die ik aanraak met mijn geest. Een nieuwe wereld, waarbij ik alle ego’s zie als een droom


AFFIRMATIES

·        Ik erken dat ik geen lichaam ben

·        God heeft maar Eén Kind en dat is de mensheid

·        Ik zie ieder mens als een Schepping van God

·        Ik ben deel van God, net als alle andere mensen

·        Ik kijk vandaag achter de ego’s van anderen. Ik zie heel zuiver wat iedereen is

·        Ik ben lieflijk, zuiver, blij en eeuwig

·        Ik ben onschuldig

·        God beschermt mij

·        God is in alles wat ik zie, hoor en voel

·        In de wereld zijn Gods Gedachten te zien

·        Ik zie iedereen als Gods Gedachte

·        Ik kan de weg naar Huis terug vinden door God overal te zien

·        Ik ben een Gedachte van God, vrij en volmaakt

·        Ik zie God overal, in alles dat leeft

·        Ik kijk naar de wereld met de ogen van mijn hart

·        Ik vergeef alles en iedereen die vergeten zijn wie ze werkelijk zijn

·        Ik wil alleen ziet wat echt is

·        Ik zie alleen Liefde en Leven


Bron: Een Cursus in Wonderen  

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html