Ontdek het Leven

 

HET LAATSTE OORDEEL…………..

Er zijn volop mensen die doodsbang zijn voor het laatste oordeel. Het is een begrip dat volledig uit het verband gerukt is door het kerkelijk gezag. Machtshebbers binnen de kerk hebben deze term eeuwenlang gebruikt om mensen in hun macht te houden en om hen angst aan te jagen. Het sacrament van de biecht is er op gebaseerd, net zoals de absolutie (vergeving) die verleend wordt aan de stervenden.


Het laatste oordeel is iets heel anders. Als namelijk de wederkomst van de Christus in jou heeft plaats gevonden, dan is de Liefde teruggekeerd in je hart. Met die Liefde komt een geschenk: de Stem namens God. Deze Stem hoor je vertellen wat de waarheid is en ook wat een illusie is. Je ziet in dat de echte wereld achter de wereld van het ego ligt, en dat is de waarheid. Die waarheid kan nooit worden vernietig, aangetast, veranderd of gekwetst worden. Die wereld is eeuwig. Dit is het oordeel waarmee je kijk op de wereld verandert. Je kijk op de wereld door middel van het ego is veranderd in een blik vol liefde op alles en iedereen, want je weet dat er achter de werking van alle ego de onverwoestbare wereld van de Liefde te vinden is.


Er is geen eindoordeel over de wereld. Er bestaat geen veroordeling, want alles dat het ego gemaakt heeft is niet echt en daarom kan die wereld vergeven en losgelaten worden. De wereld van het ego is nutteloos, het verdwijnt als een doorgeprikte zeepbel in het niets als het lichaam ophoudt te bestaan. alles dat met het ego door mensen gemaakt wordt is totaal nutteloos. De wereld achter het ego is de wereld van de Liefde van Christus, dat wat geschapen werd, eindeloos, onbegrensd en eeuwig.


Dit is de heilige waarheid, en als je die accepteert, dan is een geloof in een Laatste Oordeel van God met de mogelijkheid om tot de hel veroordeeld te kunnen worden onmogelijk geworden. Liefde zal nooit iemand veroordelen die zich niet bewust is dat hij een illusie creëert. Dit inzicht maakt je vrij en gelukkig. Je hoeft nergens bang voor te zijn, al helemaal niet voor de genade van God. Genade betekent niet dat je eerst van alles moet doen om die genade van God te verdienen, genade betekent dat God ziet dat jij een ego gemaakt hebt dat niet functioneert en dat je beslist niet gelukkig maakt. God weet wat en wie je achter dat ego bent, want Hij heeft je geschapen. Hij weet dat alles dat jij gemaakt hebt een illusie en een boze droom is en Hij vergeeft je dat je van de Liefde bent weg gedwaald. Er is geen oordeel, want hoe kun je over een zeepbel oordelen?


Als je bang bent voor het Laatste Oordeel, dan ben je bang voor de genade van God die je vrij maakt. Het brengt je niets anders dan vrijheid, het einde van alle lijden, rust en vrede in je hart en eenwording van jou met God. Het geeft je terug wat je werkelijk bent. Hoe dom is het om hier bang voor te zijn. Wees niet bang voor de Liefde, want de Liefde geneest alle verdriet en pijn, droogt alle tranen. Het is erkennen dat je Kind van God bent; dat je liefgehad, beschermd en gekoesterd wordt. Hoe gelukkig kun je zijn? Wees er niet bang voor! Maak jezelf vrij, want jouw vrijheid is een geschenk van God en de wereld wacht erop dat jij je geschenk accepteert, zodat je het door kunt geven.


Dit is het eindoordeel van God over jou: jij bent nog altijd Zijn heilig Kind, voor eeuwig onschuldig, liefdevol en geliefd, net zo onbegrensd als God Zelf, niet te veranderen en voor eeuwig puur en zuiver. Wordt daarom wakker en ga terug naar Huis. Ga terug naar de Vader, want je bent Zijn Kind!


INTERMEZZO

·        Als je continu alles en iedereen oordeelt en veroordeelt, bewust of onbewust, dan zie je niet wie en wat mensen echt zijn. Je maakt van hen wat jij vindt dat ze zijn. Probeer je ervan bewust te worden wat je aan het doen bent.

·        De toekomst ziet er anders uit als je het oordeel over anderen los laat. Daarmee laat je het verleden weg in je ontmoeting met mensen. Je legt de toekomst in Handen van God en laat al je vergissingen achter je.

·        Andere mensen met liefde bekijken, zonder oordeel en zonder verleden, betekent vrijheid. Wees dankbaar dat je hen kent, wees vriendelijk en liefdevol en zie wat er naar je terug komt. Je dag zal totaal anders zijn.

·        De liefde die je geeft is van jou, jij voelt het in je hart en je wezen en daarmee geef je het geschenk dat je aan anderen geeft ook aan jezelf. Dat is het geheim van de Liefde. Als je geeft, ontvang je zelf. Dit is het geheim van God, hij heeft je zo gemaakt dat gegeven Liefde door jou ontvangen wordt.

·        Jij bent bijzonder, want jij komt de Liefde in de wereld brengen. Jouw weg is persoonlijk en uniek en het is een keuze. Zolang jij deze weg niet kiest, zul je slaaf zijn van de wereld, maar als je er wel voor kiest, dan zul je merken dat je vrij bent en dat je anderen ook vrij maakt van de wereld.

·        Je bent hier niet voor niets, je hebt een taak in deze wereld. Je bent hier om jezelf en je medemensen te verlossen. Dit is de waarheid en die waarheid ken geen enkele arrogantie in zich. Je bent hier om Liefde te brengen en daardoor te ervaren. Dat is je weg en dat is je doel!

·        Je staat niet alleen, God geeft je kracht en macht zonder enige beperkingen. Jij hebt alles meegekregen om deze opdracht uit te voeren, want jij bent geschapen naar het beeld van God. Zijn Wil is Liefde en jij kunt die Liefde in de wereld uitdragen.


AFFIRMATIES

·        Ik wil achter het ego van mensen kijken vandaag

·        Ik weet dat het ego niet echt is

·        Ik zie vandaag een vrije wereld, want ik oordeel niet meer

·        Ik wil met ogen van Liefde zien

·        Ik kies voor een andere toekomst en laat het verleden los

·        Ik kies voor een toekomst zonder verdriet en pijn uit het verleden

·        Ik kies voor Liefde, want zo voel ik Liefde

·        Ik ken het geheim van de Liefde

·        Ik dank God voor de Liefde die ik ervaren kan

·        Ik kies voor mijn persoonlijke weg om Liefde te zijn en te brengen

·        Ik ben een vrij wezen en maak anderen en mijzelf vrij van de wereld

·        Ik ga terug naar God die Liefde is

·        Ik heb hier iets te doen, ik heb een taak: Liefde zijn

·        Ik volg de Wil van God, door Liefde te zijn

·        God helpt mij

·        God heeft mij alles gegeven om Liefde te zijn

·         Ik heb geen beperkingen, God heeft mij alles gegeven

·        Ik ben machtig en heilig, want God is dat ook

·        Ik ben Liefde!


Bron: Een Cursus in Wonderen 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html