Ontdek het LevenDe geboorte en wedergeboorte van het Licht

 

Tijdens Kerstmis voel ik mij altijd anders dan in andere tijden van het jaar. Meer gericht op mijn Zelf, mijn innerlijk. Het is voor mij vanzelfsprekend dat er een mooi versierde kerstboom in huis staat, maar verder zijn de enige versieringen in mijn kamer brandende kaarsen. De kersttijd is een sobere tijd voor mij, een tijd van introspectie en gericht zijn op het Licht dat geboren werd in de wereld.


LICHTBRENGERS
Ook nu wordt het Licht in vele mensen ontstoken, ze worden wakker voor het Licht. De wegbereiders worden ook niet voor niets Lichtwerkers genoemd. Toch brengen velen van jullie de geboorte van Christus die het Licht naar de wereld bracht niet in verbinding met je eigen spirituele ontwaken. De schakel Jezus Christus als de Lichtbrenger op aarde wordt vaak overgeslagen. Weinigen lezen nog de woorden over de komst van het Licht naar de wereld om de duisternis die bij veel mensen leefde en leeft te overwinnen. De meesten kennen wel het verhaal zoals het verteld wordt door de twee evangelisten Mattheus en Lucas, het verhaal van de herders, de ster en de wijzen uit het oosten die Koninklijke gaven brachten aan het Lichtkind, maar slechts weinigen kennen de proloog uit het evangelie van Johannes. Het is in moeilijke woorden geschreven en, omdat alle overbodige aanduidingen weggelaten zijn, is de tekst ook moeilijk te begrijpen. 

In de Gesprek met God boeken van Neale Donald Walsch wordt door God gezegd dat de woorden God - Leven - Liefde en Licht uitwisselbaar zijn. Als je je het verhaal van de kleine ziel leest, die als een kaars in de zon was, Licht in Licht, dan is de tekst beter te begrijpen. Want ook het Woord is verwisselbaar met God, Leven, Liefde en Licht. De proloog is een diep spirituele tekst die in menig spiritueel boek zou passen. Als hulp bij de uitleg ervan heb ik gebruik gemaakt van het boek van Jakob Lorber, de schrijfknecht van God; "Het grote Johannes Evangelie", Deel I, Uitgeverij de Ster, (ISBN 9065564012). De proloog is het verhaal over de geboorte van Jezus de Christus; wie Hij was en wat Hij was. Het is naar mijn gevoel één van de mooiste teksten uit de Bijbel. Hier volgt het begin van de tekst:

"In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan. Wat ontstaan was had leven in Hem, en het leven was het Licht van de mensen. Het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis kon het niet aan."


OERGROND
Veel Lichtwerkers zullen intuïtief begrijpen wat hier bedoeld wordt. Anderen zullen er iets meer moeite mee hebben. Johannes vertelt hier wie en wat Jezus was. "In het begin" betekent "in de oergrond", “oorspronkelijk". Daar was het Woord en een Woord kan alleen maar voorafgegaan worden door een gedachte. In de oergrond, de diepste grond, oorspronkelijk was de grote heilige gedachte, het wezenlijke idee, het Licht, dit Licht was bij God, het was God. Als er staat dat het bij God was, dan betekent dat, dat dit God omhult en van God uitstraalt. Dit Licht is God, dit Woord is God, deze eerste gedachte is God. In God was het Licht, het Licht stroomde door God en straalde uit God, het omgaf God en God zelf was het Licht. Dit was in den beginne bij God. Dat is de verklaring dat het zo is. In de grond van het bestaan bestond het Woord, de gedachte, het licht en hieruit is al het latere ontstaan.

Door dat Woord, deze gedachte, dit Licht is alles geschapen en daardoor is alles Eén, Eenheid (er bestaat niets buiten alles dat geschapen) hierdoor gemaakt is. Er bestaat dus niets dat niet uit God, uit Leven, Licht of uit de eerste gedachte ontstaan is. Alles is eenheid, alles komt uit hetzelfde, is hetzelfde. God is alles in allen. In Hem was het leven en het leven was het licht der mensen. Dat eerste oerlicht, oerwoord, die oergedachte, kan niet dood zijn, dit leeft en is volmaakt. Dit leven was het licht der mensen. Dit betekent dat mensen leven omdat ze uit deze oerbron ontstaan zijn, deel van het levende geheel. Door het leven kan de mens zich het Licht herinneren. Dit oerlicht, deze oergedachte is vrij om te doen en denken wat Het wil en zo is de mens ook gemaakt, vrij om te doen en denken wat hij/zij wil, anders druist het tegen het goddelijke principe in.


DUBBELE BODEM
Toch is er een dubbele bodem in dit vers, omdat de mens zich namelijk afgescheiden voelt van de oerbron, het oerlicht door zijn bestaan in het lichaam en dat terwijl zij zich bewust moet worden van haar afkomst. Aan de ene kant een zelfstandig vrij wezen, aan de andere kant een afhankelijkheid door de schepping door God, die haar gecreëerd heeft. Daardoor is de duisternis ontstaan, de mens heeft zich van de Oerbron, dat wat hem leven heeft gegeven, losgemaakt, afgescheiden, vergeten waar de verbinding is ontstaan en hoe die te onderhouden.

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis begrijpt het niet. God laat zijn Licht onophoudelijk en ononderbroken, onverminderd schijnen en heeft gekozen om het Licht in de duisternis te brengen in de persoon Jezus; eeuwenlang voorspeld om zijn komst voor te bereiden. Omdat de mensen zich echter losgemaakt hadden, afgescheiden hadden van de Oerbron, hebben ze die lichtinfusie op aarde niet begrepen. Ze hebben de bedoeling, namelijk dat God zijn gedeelde Licht in de mensen weer naar zich toe wilde trekken en de mensen uit hun duistere isolement wilde halen en hen hulp wilde bieden, niet begrepen. Dat is de grootste vergissing die de mens kan en kon maken. Niet zozeer God afwijzen, maar de werking van God - de ogen niet willen openen, niet begrijpen dat God het beste wil voor zijn delen, haar schepping, haar kinderen om de doodeenvoudige reden dat ze uit hem zijn ontstaan, ze zijn delen van God. 

God kwam in Jezus naar zijn schepping om zijn schepping een weg naar Huis terug te wijzen, maar de mensen accepteerden hem niet als zijnde God. Allen die Hem aannamen gaf Hij macht kinderen van God te worden, omdat zij in Zijn naam geloven. Aannemen betekent opnemen in je hart en vereniging daardoor met het Oerlicht. Kinderen van God, allen die de aanwezigheid van het Oerlicht in Jezus geloven ontwaken en worden verlicht, dit is het proces van de wederkomst, de belofte van Jezus dat Hij, als Oerlicht, de mens nooit in de steek zal laten en dat ieder mens in de gelegenheid gesteld zal worden terug te keren naar het Oerlicht, naar God. Als je de proloog van Johannes begrijpt, raak je ervan overtuigd dat deze man veel hoger kennis in huis had dan wij, de zoekenden en sommige gegroeid naar wetenden. Door onze zogenaamde hogere beschaving zijn wij vaak zo arrogant te denken dat wij het beste zijn dat ooit heeft bestaan, maar als je leest hoe deze man in een paar zinnen de essentie van het bestaan weet te vangen, dan besef je de geestelijke armoede van onze tijd. De wijsheid en kennis van de mensen van toen wordt hoog onderschat, zij wisten veel meer dan hetgeen wij nu weer langzaam aan het ontdekken zijn.


OPVOLGERS
Ik hoop oprecht, dat wij, de Lichtwerkers van de nieuwe tijd, het waard zijn de opvolgers te zijn van dit soort mensen. Zij zetten destijds hun leven in de waagschaal, doordat de volgelingen van dit Lichtbaken niet geaccepteerd werden en door de keizer, die zichzelf tot god had uitgeroepen, werden vervolgd en vermoord.

Wij hebben de moeilijke taak de oude boodschap van het Licht in de nieuwe tijd weer, zij het in een andere vorm, kenbaar te maken. De nieuwe tijd, zo mogelijk nog duisterder dan die oude tijden, aangezien ons bewustzijnsniveau zoveel lager ligt dan dat van vele mensen in die vroegere tijden. De belofte is door Jezus zelf gegeven. Wij kunnen hetzelfde en meer dan Jezus kon.

Dit geeft ons de hoop dat we samen, als eenheid, het lichtwerk mogen voortzetten en andere mensen mogen helpen, steunen en als voorbeeld mogen dienen bij hun ontwaken. Hou vol, hou vol, je verricht het werk van God, een echte Lichtwerker geeft nooit op, het Oerlicht, God, roept en leidt. Die roep is niet te weerstaan, er is geen weg terug; liefde overwint alles!

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html