Ontdek het LevenGOD

·        God is het AL in ALLES, de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Onbewogen beweger, de Primaire Bron en Alles-Wat-Is. Niets van alles wat er is, is God niet en wat God is, kan niet onbestaand zijn. Daarom heeft God niets nodig.

 

·        Op de vraag wie God is, antwoord God het volgende: “Wie of wat is God niet? God is alles en iedereen”.

 

·        Er is geen slecht, dat is een waarde oordeel. God denkt daar ander over. God oordeelt niet, dus noemt niets slecht. God vergeeft niemand omdat er niets te vergeven is. Vergeving is alleen vereist wanneer iemand gekwetst of benadeeld is.

 

·        Je kunt God niet kwetsen of benadelen. God is alles, heeft alles en zal altijd alles zijn.

 

·        God heeft niets nodig of wil iets, verlangt iets. Je kunt God geen pijn doen. God heeft het niet nodig.

 

·        Als God niets nodig heeft, hoeft Hij ook niemand iets te vergeven. God begrijpt waarom je de dingen doet, ook weet hij wat je dacht toen je het deed en waarom je het deed. God begrijpt teveel, weet teveel. Woede is iets waartoe God niet in staat is.

 

·        God straft en veroordeelt niemand, de mensen straffen zichzelf en elkaar en creëren hun eigen hel. De hel is een innerlijke staat van afscheiding van God. Je kunt stoppen je leven te leiden ‘in vrees voor de Heer’ en je kunt vriendschap met God sluiten. Dat verandert alles. Je kunt een relatie met God aangaan gebaseerd op liefde in plaats van angst. Je hoeft dan ook niet meer bang te zijn voor elkaar. Je kunt dan gaan leven in de hoogste waarheid over God (geen straf), over het leven (eeuwig, alles is liefde), over elkaar (we zijn allen één) en over jezelf (je zult jezelf ontwikkelen en nooit vernietigd worden). Het verandert de wereld.

 

·        God is nooit weggegaan. God is hier, bij jou, rondom jou en in jou. Je bent nooit alleen. Je hoeft nooit bang te zijn. Je hoeft je nooit verlaten te voelen. God is hier, God is nooit weggegaan of weggeweest.

 

·        Gods profeten komen elke minuut van elk uur van elke dag. Er zijn duizenden profeten, boodschappers van God in de wereld. Jij hoeft ze alleen maar te herkennen en je kunt er zelf eentje zijn. Je kunt alles zijn wat je maar wilt. Als je liefde wilt in je leven, wees dan de liefde. Breng aan anderen wat je wilt ervaren. Waar jij op zit te wachten zal arriveren zodra jij er mee aankomt. JIJ BENT datgene waarop je zit te wachten. Wat je gelooft wordt je.

 

·        Hoe is het om God te zijn: Heerlijk, al het Leven stroomt door Mij, want IK BEN het leven. Ik heb niets nodig. Ik ben compleet. Ik ben heel, compleet en volmaakt. Veilig, niets kan Mij kwaad doen. Dolle pret, ik kan maken wat ik wil. Net zoals jij dit allemaal bent. Want jij bent wie Ik ben en Ik ben wie jij bent. Kan er iets heerlijkers bestaan?

 

·        Waar komt U vandaan? Van overal. God kwam van overal, God is nu op dit moment overal. Er is geen enkele plaats waar God niet is. God is op elke plek die er bestaat. Dus is God nergens in het bijzonder. Dat is dus waar God is. Nergens, niet hier, niet daar of nu weer hier, dan weer daar.

 

·        God luistert altijd. God laat altijd door tekens zien dat Hij naar je luistert. Soms gaat je hart sneller kloppen als je aan het bidden bent. Soms zul je vervuld worden van een diep gevoel van rust. Soms zou je willen huilen van vreugde. Soms zul je je één voelen met alles en iedereen. Soms zul je alles opeens begrijpen. Soms zul je een innerlijk besef krijgen van absolute vergeving van jezelf of een ander. Deze gevoelens en meer zijn een teken van God.

 

·        De leegte als je niets voelt komt ook van God, want daarin is alle wijsheid en genezing. Daar vind je vrede en wijsheid, daar vind je God. In de leegte verdwijnen alle gedachten, angsten, zorgen, leed en misverstanden. Daar kun je uitrusten. Hoe je daar komt? Door te wandelen, fietsen, muziek te luisteren, luisteren naar de vogels, de zee, de wind, door meditatie of gebed. Wees niet bang voor de leegte, want daar vind je je ware zelf en God.

 

·        God is het allerlaatste waar je bang voor moet zijn. Streef een vriendschap met God na, niet een Bevreesdheid voor God. Beschouw God als je vriend. Kom altijd naar Hem toe, met je vragen, met je bezorgdheden, met je hoop en dromen en weet dan dat Hij altijd bij jou zal zijn. Niet om over je te oordelen of niet om je te veroordelen, maar om je te helpen bij het ervaren van de meest verheven versie van de grootste visie die je ooit hebt gehad over Wie je Bent.

 

·        Wie heeft God gemaakt? Niemand heeft Mij gemaakt. Ik ben het leven zelf. Ik ben dat wat is, dat wat was, en dat wat altijd zal zijn. Er is nooit een ogenblik geweest dat Ik niet was. Jij bent hetzelfde ding, Jij was dat altijd, jij bent het nu en jij zult dat altijd zijn. Dit is omdat jij en Ik één zijn. Wat Ik ben, ben jij. Wat jij bent, ben Ik. Wij zijn hetzelfde ding. Wij zijn het leven dat zich uitdrukt. Wij zijn Dat wat is, al zijnde. Ik ben de totaalsom van Alles, en jij bent het deel van Alles dat zichzelf op dit moment uitdrukt. Nochtans zijn wij op geen enkele manier van elkaar afgescheiden. Er is geen deel van Mij dat ooit eindigen kan en dus zal het leven altijd doorgaan, voor eeuwig en altijd. Als het geen zin meer heeft om jezelf nog als mens uit te drukken, zul je versmelten met de Eénheid en behoren tot dat deel van Mij, dat geen individuele identiteit kent. Het is de vernietiging van elk verlangen en van het individuele bewustzijn. Het is het Nirwana. Dan zul je jezelf weer losmaken om een specifiek en individueel deel van het Geheel te worden. Dit is het basisprincipe van het leven zelf. Het voltrekt zich overal in het universum, op talloze niveaus en in talrijke dimensies. Het basisproces verlangt niet van jou dat je het paradijs opgeeft. Het is het paradijs zelf.

 

 

Bron: de Gesprek met God boeken van Neale Donald Walsch 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html