Ontdek het LevenFOUTEN EN VERGISSINGEN………

Mensen zijn hard in hun oordelen die gebaseerd zijn op hun ego. Ze beschuldigen anderen overal van en hebben hun oordeel over alles vaak direct klaar. Beschuldigende vingers worden uitgestoken en harde woorden veroordelen iedereen die niet beantwoordt aan hun verwachtingen. Het woord ‘zonde’ wordt dan in onze taal niet zo vaak meer gebruikt, maar al die harde oordelen en beschuldigingen houden wel in dat iemand ‘gezondigd’ heeft. Het woord ‘zonde’ duidt op schuld, men is schuldig aan een overtreding en daar moet men voor gestraft worden of zou men voor gestraft moeten worden. Zonde is iets dat je niet kunt herstellen, maar zonden moeten je worden vergeven. Het liefst door een ander! Aangezien een ander vaak vanuit het ego leeft, wordt vergeving gezien als een offer, een geschenk van genade. Dat is ook waar als het een geschenk van het ego is, want dan ben je niet vergeven op basis van liefde.


Echte liefde ziet geen zonde, want echte liefde kent geen ego. Liefde vergeeft alles. Zonde bestaat alleen in de wereld van het ego, gecombineerd met de woorden schuld en straf. Als je achter het ego kijkt naar wat en wie je werkelijk bent, ontmoet je een zondeloos wezen. Jouw geestelijk deel kan zich niet schuldig maken aan zonde, want dat deel van jou komt van God. God heeft jou volmaakt gemaakt en jij hebt de rest gemaakt en dat is je ego. Als er gezegd wordt dat Jezus is gestorven voor onze zonden dan wordt daarmee bedoeld dat Jezus duidelijk heeft gemaakt door zijn opstanding dat het ego een illusie is, het bestaat niet in de wereld van God. Alleen het eeuwige Leven bestaat en voor de rest is het allemaal een spel, een luchtkasteel.


Je kunt niets van je ego meenemen na het sterven van je lichaam. In de volksmond wordt gezegd dat je laatste hemd geen zakken heeft en dat is de waarheid. Je kunt niets materieels meenemen naar de geestelijke wereld, maar ook niets dat met je ego te maken heeft. Als goddelijk wezen kun je alleen je goddelijke eigenschappen meenemen naar de wereld van de Geest. Dat is je echte schat die je op aarde gevonden hebt en gebruikt hebt. Liefde, aandacht, genegenheid, zorg en medeleven zijn enkele van die goddelijke eigenschappen waarmee je op aarde komt om te werken, zodat je met meer Licht naar Huis gaat dan waarmee je hier op aarde gekomen bent. Als er al zonde bestaat, dan geldt het alleen voor deze dingen, als je je licht hebt laten doven tijdens je leven hier op aarde dat is dat inderdaad zonde, echt erg jammer!


Je bent als goddelijk wezen geschapen met een enorm geschenk: je vrije wil. Jij mag zelf bepalen wat je tijdens je leven hier op aarde doet. Alle keuzes die je maakt en beslissingen die je neemt zijn van jou en dit houdt tevens in dat jij er verantwoordelijk voor bent. Maar het leven hier op aarde is een ‘open’ boek. Je kunt keuzes maken waarvan jij achteraf zegt dat het een vergissing was. Je kunt beslissingen nemen die helemaal verkeerd uitpakken. Maar, dat kun je corrigeren door dit in te zien. Vergissingen kun je toegeven en vergeven. Je geest is volmaakt, maar als mens hier op aarde kun je struikelen. Je kunt vallen en weer opkrabbelen en verder gaan.


Het leven is een bewustzijnsproces. Je leert door je ervaringen die je opdoet en ook door de vergissingen die je maakt. Je verandert constant door dat je ontdekt wat werkt in het leven en wat niet. Dat is geen zonde, dat is leven!


Als je geschapen bent met een vrije wil en de mogelijkheid hebt om vergissingen te maken, dan is het vreemd dat je gestraft zou moeten worden als je je een keer vergist. God gaf je een geschenk dat je mag gebruiken, maar zoals bij alle geschenken die je krijgt mag jij zelf bepalen wat je er mee doet. Je vrije wil gebruiken is prima, je vrije wil misbruiken heeft altijd gevolgen.


Mensen die vasthouden aan het begrip ‘zonde’ zien daarin het bewijs dat het Kind van God slecht is, dat er geen mogelijkheid is als je eenmaal slecht bent om weer een goed mens te worden, en dat het leven hier op aarde één groot proces is van zonde, schuld en straf. Als je in zonde gelooft leef je in angst, maar in zonde, schuld en straf bestaat geen liefde. Als je terug gaat naar de wereld van de Liefde, naar God, zul je ontdekken dat achter het aardse spel de wereld van Liefde bestaat. In deze wereld bestaat zonde niet, er bestaat alleen Liefde. God heeft je zo gemaakt dat je je kunt vergissen, en dat is prima zolang je je vergissingen ziet als ervaringen die je weer op weg naar Huis brengen. Geloof in de Liefde, geloof in jezelf als wezen van God. Je ego is een illusie, kijk naar de werkelijkheid.


INTERMEZZO

·        Als je ervoor kiest om je vrije wil te laten leiden door God zelf, dan kies je voor het allerhoogste, allerbeste en allermooiste in je leven.

·        God wil voor jou het allerbeste. Met Zijn Hulp zul je krijgen wat je echt wilt. Je zult begrijpen dat je ego hier niets mee te maken kan hebben, want je ego is niet door God gemaakt. Jij bent gemaakt naar beeld en gelijkenis van God. Dit betekent dat je zelf ook schepper bent. Je kunt zelf bepalen waar je leven op is gebaseerd: liefde of je ego!

·        Als je je leven wilt veranderen, zie dan in dat je je regelmatig vergist hebt in jezelf en in anderen. Je hebt naar je ego geluisterd. Dat is niet echt, jij en de ander zijn niet het ego. Vergeef alle vergissingen  die je ziet, ze zijn niet echt.

·        De Innerlijke Stem bestaat, zij wijst je de weg door het leven. Het enige dat je hoeft te doen is de stem van je ego het zwijgen opleggen en in de stilte te luisteren. Laat dit je enige doel worden. Deze Stem is je bevrijding uit de wereld.


AFFIRMATIES

·        Ik heb niets anders nodig dan mij ervan bewust te worden wie ik ben

·        De waarheid is dat ik Liefde ben, geen ego

·        Ik ben Kind van de Liefde

·        Ik ben grenzeloos, heel en compleet

·        Ik weet wie ik ben

·        Ik mag kiezen en beslissen wat ik zelf wil: liefde of angst

·        Ik luister niet meer naar mijn ego

·        De Stem vertelt mij wat goed voor mij is

·        Ik kies voor Leiding in mijn leven

·        Ik vergeef mijzelf en anderen alle vergissingen

·        Ik kies als doel om te luisteren naar de Stem

·        Ik herinner mij de Stem

·        Ik herinner mij God

Bron: Een Cursus in Wonderen 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html