Ontdek het Leven
EEN ENGEL OP STAGE

MOEILIJKE TIJDEN

Je merkt dat er overal op de wereld spanningen zijn, niet alleen maatschappelijk, maar ook in persoonlijke levens staat het bol van spanningsvelden. Families die hun banden verbreken en als je ze naar de reden van de breuk vraagt, krijg je vaak als antwoord, dat het eigenlijk niets bijzonders was dat de breuk veroorzaakte. Relaties worden soms ook moeizaam, mensen veranderen snel door de hoge energiegolven die over de aarde gaan. Ieder mens voert zijn of haar eigen strijd en worsteling om mee te komen met de kosmische trillingen. In het jaar 2012 zal het ascensieproces van de aarde en de mens voltooid zijn We zullen ons moeten aanpassen aan de verhoogde energie die vanaf dat moment vanuit het universum aar de aarde stroomt. 


JE KUNT NIET MEER TERUG!

Er wordt gezegd dat een derde van de mensheid in deze periode zal vertrekken naar Huis, een derde zal de veranderingen wel voelen, maar zal zich star aan het oude vastklampen en het laatste derde deel van de mensheid zal ascenderen met de aarde. Als je bedenkt dat we 6 miljard aardbewoners hebben, zullen de aankomende jaren beslist niet gemakkelijk zijn, want waar sta jij en waar staan de mensen in je omgeving. Je zult je ervan bewust dienen te zijn, dat je niet achter mag blijven voor je naasten, je zult geheel voor jezelf een keuze moeten maken met welk ‘derde’ deel je mee wilt gaan.


ENGEL IN OPLEIDING

De grootste dieptepunten in dit proces zijn tevens de momenten van hoge inzichten en grote spirituele groei. Pas wanneer je geen licht meer ziet in de duisternis, pas wanneer je in je wanhoop geen hoop meer denkt te hebben, eerst dan zal de duisternis gewonnen hebben.

Het is daarom heel belangrijk in deze tijd je Licht in de duisternis te zijn voor je medemens. Jij bent namelijk, net zoals je medemens, een engel in opleiding en als je een andere engel ziet struikelen of zelfs vallen, is het jouw taak deze engel weer overeind te helpen en een licht te zijn op het pad.


LICHT VAN DE WERELD

Je hoeft geen problemen voor deze andere engel in opleiding op te lossen, dat is zelfs ongewenst. Ieder moet het eigen pad bewandelen en de obstakels en hindernissen op het pad opruimen en leren de valkuilen te omzeilen. Iedereen moet de eigen weg vrijmaken. Je hoeft die taak niet van een ander over te nemen, maar je kunt wel een helpende hand bieden, liefhebben, troosten en moed inspreken. Je kunt het licht van de onvoorwaardelijke liefde laten schijnen, ook al voel jij je ook wanhopig. Dit is de tijd van hoge toppen en diepe dalen. Je moet de duisternis leren kennen om het licht te kunnen zien en je eigen te maken, totdat je alleen nog maar uit licht bestaat. Je enige taak zal zijn het licht dat je bent verspreiden in de wereld om je heen.


GODDELIJKE EIGENSCHAPPEN

Om je licht te kunnen verspreiden heb je je Kracht nodig. Jouw Kracht komt uit jouw Bron die binnen in jou woont, in je hart. Op het moment dat jij het gevoel hebt, dat de duisternis jou volledig omsluit, is er maar één Weg, die naar binnen, naar de Liefde en het Licht, naar je hart. Daar zullen je telkens je Kracht ontmoeten, die onophoudelijk in je binnenste Bron opwelt.

Je hoeft alleen maar tegen jezelf te zeggen: “Ik BEN. Ik BEN kracht, ik BEN licht, ik BEN liefde, ik BEN een engel op stage. Alles dat ik BEN, kan ik niet verliezen, alleen datgene dat ik heb kan verloren gaan”. Als je liefde bent, kun je liefde niet verliezen, zij blijft eeuwig in je bestaan. Het is een goddelijke eigenschap, die jouw bezit en erfdeel is. De goddelijke eigenschappen kun je niet aanleren of aan anderen onderwijzen. Je kunt ze alleen herkennen in jezelf.


GELOOF!

Door het herkennen van je goddelijke eigenschappen, kun je ze gebruiken om je werkelijkheid te scheppen. Als je tegen jezelf zegt: “Ik ben sterk, ik ben waardevol, ik ben hoog geschat, ik ben die ik ben”, en je gelooft wat je zegt, dan zul je al die eigenschappen uitstralen en dat ook zijn. Dan verwezenlijk je steeds meer je ware essentie, want je bent een engel op stage en je kunt alleen maar leren aan het leven zelf.

Vlieg voorzichtig! 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html