Ontdek het Leven
ALS EEN OPGEJAAGD DIER IN DE WERELD?

Soms lijkt het letterlijk alsof het Beest in de wereld losgelaten is. Gruwelijke moorden, ouders die elkaar of hun kinderen afslachten, enorme wreedheden, financiële onderdrukking, armoede in rijke  landen, zelfverrijking van egoïstische mensen die macht in de wereld hebben.

Jezus zegt veel hierover. Via Jakob Lorber komen zijn woorden naar ons toe. Als je bedenkt dat Jakob Lorber ongeveer 150 jaar geleden leefde, dan besef je dat de woorden nooit van hem zelf afkomstig kunnen zijn, maar uit een andere Bron moeten komen.

Een deel van wat er door Jezus over onze tijd gezegd wordt staat hieronder. De woorden komen uit de boeken van Jakob Lorber.

Wanneer je de wereld steeds gemener en slechter ziet worden, wanneer de mensen steeds ontevredener zijn, steeds minder moed hebben, steeds egoïstischer en wreder worden, dan is de reden voordat alles dat niemand zich meer op de echte weg van Jezus bevindt. Deze weg leidt naar vrede, bescheidenheid, maar het eist ook totale overgave aan de leiding van Hem. De toestand in de wereld is het bewijs hoe weinig geloof en liefde er is in de harten van mensen, maar dat niet alleen; deze mensen hebben geen enkel idee meer van een eeuwig, geestelijk leven. Zij hebben zich volledig van God afgesloten.

De harten van mensen zijn gesloten en dood in deze tijden van wreedheden en hierdoor zal de toestand in de wereld zo slecht en ellendig worden dat de mensheid zal beseffen dat ze dit nog nooit eerder heeft meegemaakt. De mensen zijn totaal naar de wereld gekeerd, maar men heeft innerlijke, geestelijke rust nodig. Als men die rust vinden kan, heeft men alles gevonden wat men nodig heeft.

De menselijke jacht naar succes en status is totaal nutteloos. Het doodt de geest en zorgt ervoor dat het werkelijke doel op aarde, innerlijke groei en bewustzijn, volledig gemist wordt. Op die manier wordt het hart gesloten, en het hart met daarin de liefde, is de enige plaats op aarde waar God kan wonen.

Alles dat hier op aarde te vinden is, alle materie, is in feite helemaal niets. Alleen het geestelijke in de materie is alles. Zelfs de knapste geleerden en wetenschappers kunnen niet te weten komen wat er na de dood met de mens gebeurt. Laat je daarom niet meeslepen door de uiterlijke wereld en geef er geen bijzondere waarde aan.

Op de aarde is er nu meer verrotting dan geestelijk leven te vinden. Bijna alle mensen zijn gericht op wereldse zaken. Maar besef wel dat mensen dit uit vrije wil doen, het hoeft niet zo te zijn, maar het maakt het wel een enorm moeilijke tijd om juist nu tot innerlijke groei te komen en in de Liefde te blijven. De wereldse mensen weten van gekheid niet meer wat ze moeten doen. Ze willen allemaal een goed leven, plezier hebben, status en aanzien en als het even kan ook macht over anderen. Ze creëren alleen maar afgoden die ze aanbidden en die niets toevoegen aan hun geestelijk bewustzijn. Hebzucht en het verlangen om alleen maar te genieten van het leven  zijn het gevolg van een enorm egoïstische levenshouding. Het benadeelt andere mensen en zorgt ervoor dat de ene mens macht wil over de ander om er zelf beter van te worden.

Er is enorm veel geld voor nodig om egoïstische mensen die alleen maar willen genieten van het leven tevreden te stellen. De resultaten zijn trots, superioriteitsgevoel, arrogantie,  overmoed, egoïsme en macht willen hebben en de noodzaak om die levensstijl veilig te stellen is constant. Bij de machtigen van de wereld staat egoïsme en macht op de eerste plaats.

Jezus zegt dat hij niet voor het lichaam van de mensen, maar voor het geestelijke leven op de wereld is gekomen. Grote welvaart betekent dat de weg terug naar God, door de Liefde, vergeten wordt. Toch zullen er maar weinig mensen zijn die helemaal buiten de invloed van de maatschappij kunnen blijven. Ze zijn omringd door mensen die totaal geen geloof of bewustzijn hebben, en die zich alleen maar met materiële zaken bezig houden  en zich van de liefde voor God en de medemens niet herinneren.

Maar in deze tijd zal het ook gebeuren dat de mensen er achter komen dat al hun bezit niets waard is en dat een te hoge levensstandaard zomaar in elkaar kan storten en kan leiden tot grote financiële problemen en zelfs tot armoede. De Heilige Geest die door de mensen heen werkt heeft geen toegang meer tot deze mensen en de val in het diepe dal zal duizelingwekkend zijn.

Word je ervan bewust dat de aarde niet het paradijs is en dat ook nooit kan zijn, want ze is een leerschool voor elke geest die in het lichaam woont en zonder deze aardse leerschool kan geen enkele geest (mens) het volmaakte,eeuwige leven bereiken. Vergeet niet dat het leven hier op aarde een test is voor de geest die in jou woont. Je bent niet van deze wereld! Je bent geest en zult weer geest worden. Als je bedenkt dat in geestelijk opzicht duizend jaar nauwelijks een heel kort ogenblik is, wat zijn dan de jaren van een mens hier op aarde.

Natuurlijk moet je wel voor je levensbehoeften zorgen, maar de zorg voor elke dat mag geen belemmering vormen om je geestelijk doel uit het oog te verliezen en ook niet een reden zin om je medemens te vergeten.

De hebzucht en het egoïsme maakt de ziel zo donker en brengt haar in slaap, zodat de geestelijke ontwikkeling totaal stagneert en er ook niets meer begrepen kan worden van geestelijke dingen, ook al komen de zuiverste en hoogste boodschappen vanuit het Licht naar hem toe. Deze boodschappen worden door egoïstische en hebzuchtige mensen op zo’n manier veranderd dat ze gebruikt kunnen worden voor materiële winst en macht. Er zijn nog zo weinig mensen op aarde die de innerlijke weg volgen die leidt naar zelfkennis, die zo verschrikkelijk belangrijk is om een echt besef van God te kunnen krijgen.

Er zijn miljoenen mensen die niet eens meer weten dat zij de Geest van God in zich dragen, laat staan dat zij tijdens hun strijd om het bestaan en de dagelijkse zorgen nog iets kunnen of willen doen dat de Geest van God in hen vrij en zelfstandig zou kunnen maken. Een rijk mens die zich alleen maar bezig houdt met materiële zaken wordt heel vaak een gevoelloos en liefdeloos mens. Wat heeft zo’n mens in de korte  tijd hier op aarde dan geleerd en waar staat hij bij zijn dood? Wat heeft zo’n mens mee te brengen naar de geestelijke wereld? Niets! Helemaal niets!

Als er op aarde ontelbare mensen zijn die alleen maar leven voor materieel gewin, hebzucht en genot, dan zal er snel van Gods kant een algemeen oordeel over de wereld komen en het zal alle mensen treffen. Vanaf de tijd dat Jezus hier op aarde leefde zal het iets minder dan 2000 jaar duren. God zal het toelaten in een poging om de mensen van hun arrogantie, egoïsme en geestelijke traagheid af te brengen. De mensen zijn dan zover afgedwaald van hun werkelijke doel, dat er geen mens meer in staat is om hun uit hun droom wakker te maken en hen van hun jacht naar genot af te brengen. Er zullen rampen komen, ongelukken gebeuren en ziekten ontstaan als voorafgaand signaal om een laatste poging te doen om te redden wat er nog te redden valt, zodat niet alle mensen zullen omkomen door hun zelfzucht. Alleen door tegenslag en harde slagen van het noodlot kan het mensenhart dan nog geopend worden.

Stel niet God verantwoordelijk bij tegenslag, maar kijk aar je eigen leven waar je tegenslag begonnen is. God neemt geen wraak en is op niemand boos. De mens manipuleert de natuur, de dieren, vergeet zijn medemens, verrijkt zichzelf, onderdrukt anderen, vervuilt de oceanen en het voedsel dat gegeten wordt is ziekteverwekkend.

Jezus zegt tegen Jakob Lorber: ik laat het hier opschrijven, zodat de hele wereld het kan weten. Zoals Ik ook de ondergang van het Joodse volk voorspelde, en dit ook echt gebeurde, zo krijgt de mensheid ook nu genoeg waarschuwingen en voorspellingen waarin Ik duidelijk heb verteld wat er gaat komen en hoe en wanneer het moet gebeuren om Mijn afgedwaalde kinderen weer op de rechte weg te helpen. De mensen hebben ervoor gekozen om de liefde en het bewustzijn uit te schakelen. Ik kan de mens zijn vrije wil niet wegnemen, want zonder de vrije wil zou de mens geen mens zijn.

Er is maar één mogelijkheid om dit onheil tegen te gaan volgens Jezus: volg je hart in de liefde voor je medemens die een gevolg is van je liefde voor God. Dit is de enige oplossing om weer op de weg naar Huis te kunnen komen. Daarom ben Ik op de wereld gekomen: om de mensen de juiste weg naar God te laten zien.

BRON: DE BOEKEN VANJAKOB LORBER 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html