Ontdek het Leven
DE WERELD

Jij bent vrij om naar de wereld te kijken en overal een betekenis aan te geven. Als je erover nadenkt, dan zul je ontdekken dat je alles belangrijk maakt wat jou aan gaat. Hoe belangrijk jij gebeurtenissen en ervaringen maakt, hangt van jezelf af. Je hebt je vast wel een verwonderd of geërgerd aan iemand die iets totaal onbelangrijk vond, terwijl jij er in alle staten over was.  Het hangt er allemaal van af hoe je naar dingen kijkt. De wereld zoals jij ervaart is het domein van het ego. Je moet een onderscheid maken tussen de wereld en de aarde, dat zijn twee verschillende dingen. De aarde met haar natuur is prachtig zolang het ego van de mensen er zich niet mee bemoeit. De wereld is de maatschappij, de gedachten en ideeën van mensen. Ze wordt opgebouwd uit ego’s die vaak belust zijn op macht, controle en invloed. Het zijn de mensen die de wereld bepalen door hun denken en hun gedrag. Ze verandert constant en daarmee is de wereld een droom, een illusie. Ze is gebaseerd op leugens, bedrog en misleiding. Oorlog, honger, armoede en veel andere misstanden zijn beslissingen van mensen die niet de liefde maar hun ego dienen. 

Het is niet nodig dat er oorlog is, of honger, armoede, onderdrukking, misleiding enzovoort. Het kan en zal onmiddellijk stoppen als de machthebbers hun ego aan de kant zetten en de liefde gaan dienen. Als je blik alleen op de wereld gericht is, dan zul je je onvervuld voelen, want er is altijd meer te hebben en te halen. De wereld is van God los, letterlijk, zonder enige liefde voor de medemens, zonder liefde voor de mensheid. Er is maar één mensheid en daar horen we allemaal bij, niemand uitgezonderd. Niemand!!!Als we een eenheid willen zijn, zullen we iedereen moeten accepteren. Alle mensen bezitten de levensvonk en de Geest van God. Als je een ander mens aanvalt, onderdrukt, laat verhongeren of uitbuit, dan val je God aan. De wereld is gebaseerd op angst: voor alles wat je ziet en hoort word je bang. Angst is de afwezigheid van liefde. Als je van iemand houdt, ben je niet bang!.


Je kunt je blik ook ergens anders op richten. Op liefde, zorg, aandacht, genegenheid en hulpvaardigheid. Deze dingen kosten niets. In de wereld van het ego kost alles geld, niets is voor niets. In de wereld van de liefde is alles gratis. Een liefdevol gebaar of woord, troost, hulp, aandacht, een omhelzing, een kus, een arm om een schouder, het kost allemaal niets en het is onuitputtelijk. Liefde kent geen grens, geen bodem. Kussen en omhelzingen kunnen niet opraken, je kunt ze eindeloos blijven geven. Als je je afkeert van het ego en de liefde gaat dienen, zul je gelukkig en dankbaar zijn. Het ‘zijn’, daar gaat het om in het leven. Niet wat je bent, maar wie je bent. Je bent een Kind van God, van de Liefde zelf.

Gericht zijn op de wereld is afdwalen van de liefde, maar je bent een prachtig wezen; je hebt een vrije wil gekregen. Je bent vrij om een nieuwe keuze te maken en nieuwe beslissingen te nemen. Jij kunt nu de beslissing nemen om terug te keren naar de liefde. Je hebt een voorbeeld! Misschien niet iemand die je verwacht, maar er is aan de wereld en daarmee aan jou een voorbeeld gegeven die verteld heeft hoe je de liefde terug kunt vinden. Hij zei iets heel simpels, maar wel iets dat het verschil uitmaakt in het leven. Zijn woorden waren: “Heb God, de Liefde, de Waarheid en het Leven boven alles lief en behandel je medemens zoals je zelf behandeld wilt worden”. 

Ook al ben je niet gelovig, deze wijze raad is voor ieder mens bruikbaar en het brengt je inderdaad vervulling en bevrijding van al je angsten. Je zult de rust vinden die de wereld je niet kan geven. Kijk met liefde naar de mensenwereld en kijk welk verschil jij daarin kunt maken. Natuurlijk zul je reacties krijgen die egoïstisch zijn. Je zult mensen helpen die je geen enkele dankbaarheid laten zien voor wat je doet. Of voor hen gedaan hebt. Maar vergeet niet dat het ego sterk is, als je alleen maar genegenheid geeft om dankbaarheid terug te krijgen, is je ego toch weer aan het woord. Als je iets weggeeft dat gratis is, dan hoeft een ander daar toch niets voor te geven? Leef het leven en vier het leven, geef wat je gratis hebt gekregen en deel je goddelijke gaven met iedereen. Glimlach veel, wees vriendelijk en attent en zie wat het met je doet.


INTERMEZZO

·        Kies vandaag één persoon uit op wie je boos bent of die je gekwetst heeft. Hoe belangrijk heb jij die persoon gemaakt? Wat is er bij jou gekwetst? Je ego?

·        Vergeving is een moeilijk woord. Probeer te voelen wat het zou betekenen als jij die ene persoon zou vergeven!

·        Leg je leven in handen van de Leider van het Leven. Geef deze dag aan God en laat je leiden. Zet je ego aan de kant. Laat je geven wat je nodig hebt, je wensen zijn bekend.

·        De wereld is een illusie, neem er afstand van en maak niet belangrijker dan het is. Zet je ego aan de kant.

·        Stuur in gedachten liefde naar iedereen die het nodig heeft, iedereen die eenzaam, bang, ongelukkig, ziek of verdrietig is. Omring hen in gedachten met een gouden bol van liefde en vraag of ze geholpen mogen worden door de Liefde zelf.

·        Geef je ego aan God, vraag om Zijn leiding in het leven, je hoeft niet te lijden. Als je niemand meer aanvalt met je gedachten of woorden, dan word je blij.

·        Jij bent niet beperkt door je lichaam en dat is een ander mens ook niet. Kijk naar een ander alsof jij het bent. Wat zou je vandaag willen ontvangen als je die ander was?


AFFIRMATIES

·        De mensheid is een eenheid! Iedereen hoort erbij!

·        Ik ben niet alleen, bij de Leider ben ik veilig!

·        Ik ben veilig!

·        Ik probeer vandaag niemand te kwetsen, ook niet mijzelf!

·        Ik ben zoals ik geschapen ben, door de Liefde zelf!

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html