Ontdek het Leven

 DE WEDERKOMST…………………

Over de wederkomst van Christus is al veel gezegd, geschreven en gespeculeerd. Het jaar 2012 wordt vaak genoemd in samenhang met het einde van de wereld en de terugkeer van de Christus. Toch is duidelijk vermeld dat geen mes op aarde het uur of de tijd weet, alleen God weet wanneer de terugkomst zal gebeuren.

Als je begrijpt wat de wederkomst is, dan besef je dat de hele mensheid de weg naar Huis terug heeft moeten vinden, voordat de volledige wederkomst plaats kan vinden. De Liefde moet de drijvende Kracht in de wereld worden en als er ergens behoefte aan is in de wereld dan is het wel aan Liefde. Veel mensen hopen in stille afwachting op een omslag in de wereld; een einde aan oorlog en verschrikkingen, onderdrukking, uitbuiting en armoede. Niet alleen mensen in oorlogsgebieden of arme landen worden uitgebuit en onderdrukt, ook de mensen in rijke landen gaan gebukt over de prijs die ze voor hun welvaart moeten betalen. Alleen een omslag van denken in regeringskringen kan iets veranderen, maar daarvoor moet de boodschap van Liefde deze mensen wel bereiken. Het is onze taak om de leiding in de wereld ervan te overtuigen dat ieder mens recht heeft op vrijheid, Liefde en welvaart. Pas als dit gerealiseerd is, zal de wederkomst van Christus kunnen gebeuren. Het lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Alleen als je denkt dat het onmogelijk is, dan is het dat ook. Voor God is niets onmogelijk. Geef de moed niet op en wordt de Stem namens God in de wereld. Hoe meer mensen je wakker maakt, des te dichterbij komt de terugkeer van de Liefde.

Het zal gebeuren! Het ogenblik zal komen dat ieder mens op aarde inziet dat het ego een illusie is en dat de Liefde het enige is dat de wereld kan redden. Het ego wil macht en rendement, de Liefde geeft zorg en aandacht aan ieder mens. Alle dictators komen ten val en hun ego’s verdwijnen als sneeuw voor de zon. Niets blijft er van hen over. De liefdevolle mensen die geleefd hebben worden herinnerd. Liefde blijft en kan niet vernietigd worden. Er kunnen geen grenzen gesteld worden aan Gods Schepping. Er is maar één mensheid en alle delen samen zijn het Kind van God, dat is Liefde geschapen is, er bestaat niets anders!

De wederkomst is het moment waarop de mensheid als één geheel in zal zien dat een maatschappij alleen kan bloeien en groeien als deze op Liefde is gebaseerd. Dan zullen alle wapens, de honger, de uitbuiting en onderdrukking verdwijnen, want het ego zal niet meer het belangrijkste in de wereld zijn. De Wil van God zal op dat moment de wil van mensen worden. God wil geluk voor ieder mens. Wij zijn allen één, er is maar één Kind van God, één Schepping en één Liefde.

Je mag wensen dat de mensheid snel het omslagpunt zal bereiken, je mag er absoluut om bidden. Maar, je mag het niet bij wensen en bidden laten. Jouw stem, je handen en voeten zijn nodig om dit te bereiken en boven alles jouw bereidheid om het verschil uit te maken in de wereld. Jij bent het verschil!


INTERMEZZO

·        Als je niet over andere mensen oordeelt, ben je ook niet verdrietig, je voelt je niet gekwetst of verlaten en je voelt je ook niet overbodig in de wereld. Hier hoor je thuis, hier ben je nu! Hier kun je liefde geven. Hou op met huilen, want je tranen zijn niet nodig.

·        Het lijkt een donkere wereld te zijn, vol verdriet en pijn, maar als je beseft dat de pijn en het verdriet door het ego veroorzaakt wordt, kun je ophouden met huilen. Als je het licht ziet in wat wij werkelijk zijn word je blij. Je hoeft nergens bang voor te zijn, want het leven is eeuwig en heilig. Het leven in alles en iedereen is heilig, alleen het lichaam bestaat in de tijd.

·        Nodig de Liefde uit in je leven, vraag alle engelen om je te helpen. Zij beschermen jou! Jij bent heel kostbaar in de wereld van God. Ga terug naar Huis, naar de plaats waar je Thuis hoort. Maak jezelf vrij door de liefde in jezelf toe te laten en alle ruimte in te laten nemen. Je bent veilig, je bent heilig, er wordt van je gehouden!

·        Je kunt de omslag in je denken alleen maar bereiken door bewustwording en volhouden. Elke dag word je weer meegesleept in de dagelijkse strijd van jouw ego en dat van andere mensen. Verlies niet de moed, je kunt niet mislukken. Je kunt elk moment weer opnieuw beginnen, totdat je het punt hebt bereikt dat je niet meer vergeet. Blijf volhouden en blijf bewust, dat is het enige wat je hoeft te doen. Vergeef jezelf als het even niet lukt en ga verder op je weg naar Huis.


AFFIRMATIES

·        Ik zal niet verdrietig zijn vandaag

·        God droogt mijn tranen

·        De wereld van God is gelukkig, ik ben er deel van!

·        Achter het donker bestaat het Licht

·        Ik ben blij en gelukkig!

·        Ik weet dat het Leven eeuwig is

·        Ik ben opnieuw geboren, ik ben wakker!

·        Ik weet dat er van mij gehouden wordt!

·        Ik geef de Liefde door en ontvang op die manier de Liefde

·        Er komt geen einde aan de Liefde, ze raakt nooit op

·        Ik geef niet op als ik mij een keer vergis, ik vergeef mijzelf!


Bron: Een Cursus in Wonderen 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html