Ontdek het Leven


DE TOEKOMST

 

De tijd waarin je leeft is enorm. De kosmos beweegt zich in een opwaartse spiraal richting God, richting Huis. De hele schepping ascendeert, klimt omhoog, naar de natuurlijke staat van perfectie. Dit betekent dat de kosmische trilling door deze opwaartse trilling verhoogd wordt. Hoe dichter je bij God komt, des te meer liefde en licht je zal toestralen. Deze verhoogde straling moet je zowel geestelijk als lichamelijk leren verdragen. Het is de verlichte staat van de mens. De liefde en het licht van God straalt in steeds hogere frequenties bij je binnen en weer door je heen naar buiten, waardoor je als het ware je hele omgeving verlicht en meetrekt naar God.

 

Alleen uitgestraalde liefde maakt het mogelijk het Licht van God in de wereld te brengen. Deze liefde en dat licht zul je in alle situaties en relaties in je leven tot uiting moeten brengen. Er mogen geen uitsluitingen of speciale relaties meer in je leven bestaan. Wanneer je speciale relaties hebt, zul je moeten leren alle mensen net zo lief te hebben als diegenen waarmee je een speciale relatie hebt. Er mag niemand uitgezonderd worden.

 

Als je deze staat van verlichting hebt bereikt door het te ‘zijn’, heb je de ‘Wederkomst van Christus’ ervaren en gerealiseerd op aarde. De wederkomst van Christus is de uitstraling of projectie van zuivere Liefde en Licht vanuit het hart van God. Als jij deze uitstraling bij je binnen kunt laten en door je heen kunt laten vloeien de wereld in, zul je een Christuswezen geworden zijn. Deze ervaring is de reden waarom je op aarde gekomen bent. Dit is je doel; dit Christuswezen te worden en te zijn. Het is de Christus in jou die opnieuw op aarde geboren is. Het is de aller-zuiverste wedergeboorte van de Heilige Geest van God in de mens.

 

De reis naar die zuivere staat van lichtend en liefdevol bewustzijn, zal je door de donkere nacht van de ziel leiden of heeft je daar al doorheen geleid. Het is de kruisiging die ieder mens moet ondergaan om op te kunnen staan als nieuw, opnieuw geboren mens. Je hebt zelf de spijkers uit je wezen moeten halen die je er zelf ingeslagen had. Al het oude, alle pijn in jezelf heb je met een spijker in jezelf vast geslagen en alleen door alles te doorleven, te doorworstelen en te aanvaarden heb je alle spijkers weer losgemaakt, waardoor je van je zelf gecreëerde kruis af kon stappen en je jezelf vrij hebt gemaakt van het ego en alle egoïstische en egocentrische belangen.

 

Toch staat je pijnlijke en moeilijke reis in geen enkele verhouding tot wat de grote meesters van het Licht op aarde hebben moeten meemaken om een lichtend voorbeeld te kunnen zijn. Laat ook jij het Licht van de goddelijke Liefde door je ogen stralen, zodat iedereen die je ziet je herkent als Kind van God. Wees altijd liefdevol, waarheidsgetrouw, mededogend, indrukwekkend in je integriteit, meesterlijk in je wijsheid en dynamisch in de dingen die je doet. Dit zijn de eigenschappen en kenmerken van een Christuswezen.

 

  • De toekomst creëer je zelf, jij hebt de macht daarover te beslissen. Jullie beslissen wat je kiest en dan laat Ik het gebeuren. Niet andersom. Jij zult de dingen ervaren zoals je ze verwoordt.     Wat je denkt is wat je creëert. Wat je zegt is wat je creëert. Wat je doet is wat je creëert. Zeg niet ‘ik wil’, maar ‘ik ben’, ‘ik ben van plan om’. Dit maakt wezenlijk verschil. Als je iets ‘wilt’, dan blijft je ervaring in dat ‘willen’ steken. Je zult constant het ‘willen’ ervaren. Zeg: ‘ik denk dat ik’, ‘ik zal’, ‘ik ben van plan om’, ‘ik ga …………doen’, ‘ik creëer’, ‘ik zal ervaren’. Dan zal het ook gebeuren.
  • God heeft geen plannen om de aarde te laten vergaan, maar mensen zouden wat beter voor het milieu en de natuur kunnen zorgen. Ze zouden de bossen kunnen beschermen, net zoals de ozonlaag. Ze zouden het water zuiver kunnen houden. De mensen stoppen zoveel chemicaliën   in de grond, dat ze zichzelf zullen ‘chemicaliseren’, totdat ze er dood bij neervallen. Wees één van de veranderaars.
  • Je mag genieten van je leven, je hoeft niet de last van de hele wereld op je te nemen. Amuseer je in het leven, Spreid je vreugde uit. Deel je liefde. Dat is het Pad, dat is de Missie, Dit is de     Kroon van de Mensheid.
  • Als God de samenleving zou willen veranderen dan zou Hij onze overtuigingen veranderen over wie wij zijn en wie God is en hoe het leven is. Hij zou er voor zorgen dat wij opmerken dat wij en God Eén zijn, dat wij ook één zijn met alles en iedereen, en dat het leven eeuwig is, zonder begin en zonder eind. Dit zou onze wereld veranderen.
  • De reden waarom God dat niet doet, is dat God niets  voor de mensen doet als de mensen er niet om vragen. Dat zou de wet van de vrije wil doorbreken. Er is slechts één manier waarop dat kan gebeuren en dat is via onszelf. God kan niets tegen ons ondernemen. God kan alleen dingen via ons ondernemen. Wie wij werkelijk zijn is immers God, uitgedrukt in de hoedanigheid van     het leven, in, als en door ons.
  • Mensen blijven maar proberen de omstandigheden van dingen te veranderen, maar ze veranderen hun denken, hun overtuigingen niet. Omstandigheden zijn echter een weerspiegeling van overtuigingen en die veranderen de wereld niet. Overtuigingen creëren gedragingen en  gedragingen creëren omstandigheden, dit geldt individueel en wereldlijk.
  • Je moet eerst bewust worden van wat je denkt, je gelooft in behoeftigheid en je gelooft in schaarste, je gelooft in verdeeldheid, in mislukking en superioriteit. Bovendien gelooft de mensheid in de voorwaardelijkheid van liefde. Zij gelooft dat Gods liefde aan voorwaarden is gebonden en dat er aan vereisten of verplichtingen voldaan moet worden voordat je de gunsten van de liefde proeven mag. De mensheid gelooft dat er moet worden geoordeeld wie aan deze verplichtingen heeft voldaan en wie niet en dat er een veroordeling moet worden uitgesproken over hen die hierin hebben gefaald. Mensen gedragen zich volgens deze overtuigingen en creëren aldus hun eigen misère en ellende. Tot slot gelooft de mensheid dat het niet mogelijk is om te veranderen, want men weet niet hoe dat moet op zo’n grote schaal, dat kan niet is het devies. Wees een veranderaar.
  • AMUSEER JE. VERSPREID VREUGDE. DEEL JE LIEFDE. Plezier, blijdschap en liefde is wie jij bent. Beleef plezier aan alles wat je doet. Amuseer je met alles, schrap alle stress. Verspreid je   vreugde met een glimlach, een lach, een bemoediging, een gunst, een helpende hand. Deel je liefde met iedereen, in de vorm van het moment en deel het vooral met jezelf. Ga en maak de wereld zoals jij haar graag wilt hebben. Ga en vier je leven. Ga en maak jezelf opnieuw in de meest verheven versie van de grootste visie die je ooit hebt gehad over Wie Je Bent. Dit is Gods uitnodiging. Dit is jouw droom. 
 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html