Ontdek het Leven
DE NATUUR VECHT TERUG

Klimaatverandering! We ondervinden het letterlijk. In de plaats dat het warmer wordt in Nederland wordt het kouder! Koude winters, geen voorjaar, nauwelijks zomer. In de boeken van Jakob Lorber wordt het door Jezus voorspeld. Het wordt veroorzaakt door de ontbossing van de aarde. Door de vernietiging van de bossen hebben stormen en onweersbuien vrij spel en zelfs de klimaatverandering en de klimaatomstandigheden van verschillende landen veranderen daardoor volledig.

Je kunt pas voorspellingen uit het verleden als waarheid erkennen als ze uitgekomen zijn. 150 jaar geleden schreef Jakob Lorber op wat Jezus hem dicteerde. Hij zelf kon niet in onze huidige tijd  ‘kijken’, hij kreeg het door uit de Hoge Bron. Momenteel wordt de waarheid gruwelijk duidelijk. Jezus zegt heel duidelijk dat het niet Gods wil is, ook al is het slechte niet door Hem geschapen, maar het is een gevolg van het misbruik van de vrije wil van de mens. Als vrije wezens kunnen wij doen wat wij willen, maar de gevolgen zijn wel degelijk aan ons zelf te wijten. De mens heeft in de loop van de tijd dingen uitgevonden die grote schade aan de natuur brengen en de gevolgen daarvan zijn, zacht uitgedrukt, zeer onaangenaam. Alle rampen, slecht weer, orkanen, allesverwoestende overstromingen enzovoort zijn het gevolg van misbruik van de natuur.

God heeft de natuur geschapen met een natuurlijk proces dat precies goed is om de natuur in evenwicht te houden en er wordt niets aan het toeval overgelaten. De natuur wordt door een Onzichtbare Kracht bestuurd en het is niet toegestaan om daar inbreuk op te maken of schade aan toe te brengen. Alles is zo geschapen dat het eeuwig kan bestaan, maar  als de mens uit vrije wil slechte dingen veroorzaakt, dan grijpt God niet in, Hij verhindert het niet vanwege de vrije wil.

Maar, de natuur herstelt zichzelf. De aarde vecht terug door zich aan te passen aan de schade die aan haar is toegebracht. Zij neemt de tijd om te herstellen, maar daarvoor heeft zij rust nodig. Die rust zorgt voor klimaatveranderingen die ons niet ten goede komen.

De aarde zal nooit vernietigd worden door ons, maar het is wel heel goed mogelijk dat de aarde onleefbaar wordt door de mens. Als er door de kou geen oogsten meer zijn, zal men niet genoeg eten meer hebben om alle mensen te kunnen voeden. Het gevolg is duidelijk: grote duurte en hongersnood, ook in de zogenaamde rijke landen.

Het is voorspeld! Er zullen oorlogen, grote duurte en hongersnood ontstaan, want de aarde zal onvruchtbaarder worden. Er wordt een groot ongeluk opgeroepen door het slechte gebruik dat de mensen van hun eigen aardbodem maken.

BRON: De boeken van Jakob Lorber 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html