Ontdek het LevenDE MENS

 • Je kunt jezelf vergeven door anderen hetzelfde te vergeven. Je geneest je hart door een ander hart te  genezen.

 

 • Je bent in staat om op elk moment opnieuw te beginnen door daarvoor te kiezen. Jij bepaalt dat, niet God.

 

 • Er bestaat geen goed of fout, alleen datgene wat werkt en datgene wat niet wekt in je leven. Iets is fout omdat de mens zegt dat het fout is en dat verandert constant. Het zijn tijdelijke vaststellingen van wat werkt en wat niet werkt. Jouw overtuigingen leveren normen op.

 

 • Je kunt alles zijn wat je wilt. Als jij liefde wilt in je leven, wees dan liefde. Breng aan anderen wat je zelf wilt ervaren. Waar jij op zit te wachten zal arriveren zodra jij er mee aankomt. JIJ BENT dat waarop je zit te wachten. Wat je gelooft, dat word je.

 

 • Jij bent een gezegend wezen. Jij bent liefde. Jij bent een spiritueel wezen. Je bent het gelukkigst als je liefde bent en het aller-verdrietigst wanneer je dat niet kunt zijn of dat niet toestaat te zijn. Niets doet er verder toe, niet wat je doet of hebt, liefde is een ander woord voor God. Dat je dit niet zo voelt, is dat je het bent vergeten. Wat je hier komt doen is gewoon jezelf zijn.

 

 • Je kunt een heel wezen zijn, een heel persoon. Het leven van lichaam – verstand – geest. Het is bewustzijn      – eerlijkheid – verantwoordelijkheid. Het is je ervan bewust zijn wat je kiest te zijn, daar eerlijk en verantwoordelijk over zijn. Het is jouw leven geleefd.

 

 • Mensen zijn verschillend, maar verschillend zijn is niet hetzelfde als afgescheiden zijn. Je pink verschilt van de duim, toch horen ze beide bij de hand en de hand hoort bij je lichaam. Zo maakt ieder mens deel uit van God. Hou van alle mensen en je leven zal veranderen. Demonstreer je menselijke liefde op verschillende manieren, maar houd evenveel van iedereen en je zult de wereld veranderen.  Dit deden Moeder Theresa, Ghandi en Martin Luther King. Dit deden Jezus, Boeddha, Krishna en Mohammed. Jij bent niet anders. Wat je gelooft zul je zijn.

 

 • Als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, kun je niet onvoorwaardelijk van een ander houden. Je kunt  niemand iets geven wat je jezelf niet hebt te geven. Houd daarom van  jezelf, houd van jezelf, houd van jezelf. Beschouw jezelf als volmaakt, precies zoals je bent. Dat is hoe God je ziet. Om voor Gods liefde in aanmerking te komen hoef je niet af te vallen, je levensstijl niet aan te passen, je gewoontes niet te verbeteren of hoe dan ook te veranderen. Je bent volmaakt beminnelijk, lief en aantrekkelijk zoals je bent. Je bent prachtig en kostbaar. Onthoud het voor altijd. Dit verandert je hele leven als je dit gelooft. Als je geheel en al van jezelf kunt houden, dan is er genoeg om van iedereen te houden en dat verandert de wereld. Je hoeft niets aan jezelf te veranderen om geliefd te kunnen zijn. Je hoeft geen enkel deel van jezelf te ontkennen, te verdoemen, afstand van te doen, af te kraken, op te lappen. Je hoeft jezelf niet te bewijzen, je bent goed genoeg. Precies zoals je bent. Als je dit weet geef je je aan jezelf terug.

 

 • Mensen willen zoveel van je omdat ze denken je nodig te hebben en angst hebben dat niet te krijgen wat ze nodig hebben.

 

 • Het leven is zinloos, dat is de zin van het leven. Het heeft geen enkel doel, behalve het doel wat jij eraan geeft. Jij kiest jouw doel. God heeft ons geschapen om dingen zelf te creëren, niet om te gehoorzamen. God gehoorzaamt niemand en God heeft jou gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Jij draagt het doel van je leven uit door je gedrag.

 

 • Mag je je op iemand wreken? Alleen al door het feit dat je denkt dat je wraak nodig hebt, identificeer je jezelf als minder dan God; en dus als ongoddelijk. Je hoeft jezelf echter niet schuldig te voelen, je bent je goddelijkheid gewoon vergeten.

 

 • Alleen voornemen en zuiver weten produceren positieve resultaten in het leven. Je demonstreert je geloof  door elk woord dat je uitspreekt, door elke gedachte die je hebt, door alles wat je doet. Hecht geloof aan jezelf, hecht geloof aan het leven en hecht geloof aan God. Jij en het leven en God zij allemaal hetzelfde ding. Jij bent wat het leven is, het leven is wat God is en God is wat jij bent, de cirkel is compleet. Dus hecht geloof aan alles! Om het leven te laten werken moet je weten dat het werkt, zeggen dat het werkt en doen alsof het werkt. En weet je wat? Dan werkt het! Het leven werkt zich uit in het  proces van het leven zelf.

 

 • Mensen hebben nog niet geleerd hoe je met macht om moet gaan. Het doel van macht is niet om te controleren, maar om te creëren. Controle is de vijand van de creatie. Ware vrijheid is macht, dat is de zijnsstaat van God. Jullie worden allemaal met de Oorspronkelijk Kracht geboren, dit is eenvoudig een ander begrip voor God. Als je je Oorspronkelijke Kracht herwint, win je God terug. Je wint je goddelijkheid terug. De goddelijkheid oefent kracht uit mét het universum, niet over het universum. De ultieme kracht is de vrijheid en de ultieme vrijheid is de ultieme kracht.

 

 

Bron: De Gesprek met God boeken van Neale Donald Walsch 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html