Ontdek het Leven

 


DE KRIJGER

  

Kom naar de afgrond, gebood hij.

Ze zeiden: “Wij zijn bang”

Kom naar de afgrond, gebood hij.

Ze kwamen

Hij gaf ze een duw

………en ze vlogen!

 

Je kunt met de Levenskracht je energie versnellen. Je hebt vast al aan jezelf gewerkt, maar je hebt het gevoel dat er meer is. De Levenskracht doordringt alle dingen. Als je het vermogen hebt ontwikkeld daar deel van uit te maken, als je het ziet en het begrijpt, dan kun je overleven. Je bent dan in staat om uit de collectieve bestemming van de mens te stappen.

 

Je grootste kracht ontleen je aan je gevoel gecentreerd en veilig te zijn en aan de wetenschap dat je de goedheid van God in je hebt.

 

Er zijn twee soorten mensen, de mechanische, denkende mens en de spirituele mens. De mechanische mens volgt opgelegde, logische patronen. Hij ziet de werkelijkheid als iets buiten zichzelf, een werkelijkheid die hij niet of nauwelijks kan beheersen. Het leven beheerst hem constant en maakt hem constant onzeker. Daarom creëert hij samenlevingen en instituties die de individuele vrijheid beheersen en beperken.

 

De spirituele mens ziet de enige werkelijkheid binnen in zichzelf en hij erkent dat God alles is en in feite, dat de mens God is of in ieder geval een deel daarvan. De realiteit is voor deze mens subjectief, het is zijn realiteit, zijn persoonlijke droom en kan ten gunste van het hoogste goed gemanipuleerd worden. Deze mens weet zich eeuwig verbonden met alles. Deze mens haalt de werkelijkheid naar zich toe. Deze mens kan zijn bewustzijn met de psychische spanning van zijn wil richten. Hij versnelt zijn leven door zich te concentreren op de doelen die hij kiest. Hij is in staat invloed op zijn bestemming uit te oefenen; in staat te bestaan met de ene voet in het tastbare en met de andere voet in een hogere evolutie.

 

Zo is het vandaag, met veel mensen nog op het niveau van de denkende mens en een aldoor groeiend aantal mensen die hun bewustzijn verruimen tot het niveau van de spirituele mens. Het zijn de mensen op het niveau van de spirituele mens die de grenzen van de evolutie zullen overschrijden en ervaringen zullen hebben die door de denkende mens voor onmogelijk worden gehouden en het is de spirituele mens die uiteindelijk de wereld zal redden. Hij zal dat spiritueel doen, door in de chaos een glimp van de goddelijkheid op te vangen en die te volgen. De overleving van de mensheid wordt mogelijk door de afstemming van de spirituele mens op de Levenskracht, door zijn onbaatzuchtigheid, door zijn vermogen om door zijn Hoger Bewustzijn geleid het pad te volgen.

 

Om op dit spirituele niveau te gaan opereren moet je lef, moed hebben, Je moet je leven aan jezelf wijden. Dat is geen egocentrische instelling, het is meer een soort bidden tot jezelf. Je wordt er niet belangrijker door dan de wereld waarin je leeft, je bent gewoon de wereld waarin je leeft. Het dwingt je jezelf thuis te voelen ook wanneer daar logisch gezien geen reden voor is. Het roept je op mee te gaan op de rit naar de onzekerheid, je maar weinig bekommerend om wat de denkende mens bezig houdt. Het verlangt van je dat je in je eentje gaat, je wordt je eigen adviseur en leraar, want er is niemand die meer van jouw leven af weet dan jezelf.

 

De motivatie van de spirituele mens is niet overleven en juist daarom zal hij overleven. Het is echter niet het belangrijkste voor de spirituele mens. Je intellectueel identificeren met de spirituele mens is eenvoudig, maar dat emotioneel doen is heel wat moeilijker, omdat je een goddelijke, oneindige werkelijkheid moet binnenstappen die je weliswaar bezielt, maar toch ook naar het onbekende leidt. De zorg van de spirituele mens gaat uit naar zijn eigen energieniveaus en de innerlijke invloed die hij voor zichzelf schept. De spirituele mens ziet zichzelf als eeuwig en bidt slechts dat hij zijn pad goed mag afleggen. Hij is niet uit op eindresultaten en maakt zich nergens druk om. Hij rust in zichzelf en heeft het druk met het manipuleren van zijn eigen leven, niet dat van anderen.

 

De spirituele mens kan de stimulans binnen in zichzelf handhaven, door zich emotioneel te reinigen van bindingen en behoeften. Je moet de meningen opgeven waar je niks aan hebt. Door emotionele gehechtheid creëer je een soort enterhaak die je gebonden houdt.

 

Er is een geweldig grote kracht voor nodig om je tot voorbij je huidige toestand te versnellen en hoe meer emoties je achter je gelaten hebt, hoe minder meningen je er op nahoudt, hoe lichter je last is, des te groter is je vermogen om je aan de zwaartekracht van het ‘collectieve’ bewustzijn te ontworstelen. Je kunt niet anders zijn en hetzelfde als de massa. Voor het vestigen van dat anders zijn moet je een barrière  tussen jezelf en de wereld creëren. Die zone wordt de buffer tussen jou en de wisselvalligheden van het leven.

 

Je kunt deze buffer op een aantal manieren ontwikkelen. Om te beginnen ontdoe je je van de verlangens en de bindingen die je in verband met je eigen leven hebt. Je stemt ‘geen mening’. Je accepteert de werkelijkheid zoals ze komt, verinnerlijkt ze en erkent ze, ook al heb je er een hekel aan. De dingen zijn zoals ze zijn en jij aanvaardt dat. Ieder negatief intens verlangen dat je in je leven hebt, bevestigd je zwakte en houdt je gevangen. Je leven is niet perfect, veilig en comfortabel. De spirituele mens accepteert ongemak en pijn en trekt verder, ondanks alles. Je leert in alle omstandigheden in balans te blijven. Door niet op je omgeving te reageren en de emoties van anderen, put je kracht in jezelf. Elke keer als je op gebeurtenissen reageert, val je terug in de zwakte van de denkende mens.

 

Creëer een buffer waarin je zegt en waarin je jezelf bevestigd dat: “Jij jezelf accepteert. Je bent niet volmaakt, maar je wilt dat meer worden, je accepteert jezelf. Daarom aanvaard je het leven dat je leidt, want je hebt het zelf geschapen. Vandaag is je dag, je bent zoals je bent en waar je ook voor komt te staan, niets kan je uit dit evenwicht halen. Je zult geen behoefte voelen andere dingen of mensen te veranderen dan jezelf”

Als je dit accepteert, gaan er deuren naar andere werelden open. Niet eerder. Je moet vanuit je kracht opereren. Daarmee heb je een eeuwige houding en werkelijkheid gecreëerd.

 

De STIMULANS:  "Ik ben wat ik ben en wat ik ben is in balans en vol zelfvertrouwen, ongeacht wat er gebeurt; ik ben het Hogere Zelf binnenin en ik ben goed genoeg; al het andere is onbelangrijk” .

 

ONZICHTBAARHEID

 

De energie van de spirituele mens is onzichtbaar en dat is haar kracht. Train je erin stil te zijn in gezelschap en geen mening of oordeel te hebben. Laat je niet tegen je zin ergens bij betrekken. Je wordt een stille waarnemer. Je hoeft je niet te bewijzen. Probeer je macht en kracht voor jezelf te houden, zo wordt je geen bedreiging voor anderen. Praat er niet over met anderen, anders versnipper je je macht. Maak geen negativiteit los, wordt diplomaat. 

Wie grote dingen wil bereiken heeft de steun van andere mensen nodig. Je moet leren listig te zijn zonder oneerlijkheid. Weet wat mensen willen, let op hun gedrag en geef ze wat je kunt. Je listigheid bestaat uit stilzwijgen en geheimhouding. Je bent gewoon alleen maar stil. Een andere reden om te zwijgen over waar je bent is dat je vijandigheid voorkomt tegenover je persoonlijke, geestelijke vrijheid. Stilzwijgen, een niet strijdvaardige opstelling en een rookgordijn zijn je sleutel. Hierdoor concentreer je je gedachten en kun je ze afvuren (zie verderop). Naarmate je gedachten levendiger worden en heel je wezen beginnen te doortrekken, verandert je totale energie en begin je de werkelijkheid naar je toe te trekken, gebeurtenissen die bij de gedachten aansluiten, die hetzelfde gevoel of dezelfde lading hebben. 

Verbreek niet je stilzwijgen erover, dan laat je de psychische spanning ontsnappen. Als je je macht ontwikkelt en je geest gaat gebruiken om het leven naar je hand te zetten, vindt er een ingrijpende verandering plaats. De werkelijkheid komt naar je toe en overvalt je. Je krijgt de realiteit die je nodig hebt. Verknoei niet in één dwaas gesprek wat je maanden gekost heeft. Door de dingen voor je te houden kun je er aan werken zonder afgeleid te worden. Ook wordt je mysterieus en raadselachtigheid verleend je extra impact en macht. Anderen kunnen niets kapot maken want ze zijn onwetend.

 

TIJDLOOSHEID

 

De eerste stap in het doordringen in de etherische (geestelijke) wereld is de tijd manipuleren. Het etherische is tijdloos. Gebeurtenissen voltrekken zich in volgorde, maar niet in tijd. Hetgeen naar je toe komt en de snelheid waarmee het komt wordt gereguleerd door de innerlijke ik en je onbewuste. Om de tijd te beheersen, moet je deze eerst vertragen. Dat bereik je door evenwichtigheid, door te leven in het nu, minder denken aan de toekomst en het verleden en er niet over te denken hoe lang dingen duren of hoe laat het is. Doe je horloge af zo vaak als het kan.

 

Ben je in staat tot turbo-denken, dan raak je fysieke gebeurtenissen minimaal aan. Je ontwikkelt een levensstijl die ongebruikelijk is. Je kunt met minimale moeite maximaal in de dingen doordringen. De resultaten komen met zo’n grote snelheid dat je het haast niet meer bij kunt houden. Twijfel nooit aan je vermogen, het manipuleren van de tijd.

 

De tweede stap is het verruimen van je bewustzijn binnen de tijd. Concentreer je alsmaar meer op het leven. Wees je bewust van alles, zie alles, merk alles, voel alles en ontdek alles. Dan probeer op de tijd vooruit te lopen. Gebruik je intuïtie door te weten wat er gaat gebeuren. Laat dingen gebeuren, het kan absoluut. Stel de vragen en weet dat het gaat gebeuren. Door constant je geest te vragen om informatie over gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden train je je geest de energiepatronen van het leven te lezen. Zo schakel je over op intuïtie en aanvoelen. Zo zul je haast altijd weten wat er gaat gebeuren voordat het gebeurt. Op dat punt aangekomen, begin je door een andere wereld te bewegen.

 

Een theorie over de hemel of de geestelijke wereld:

 

Wanneer je sterft, trekt je bewustzijn naar dat deel van de geestelijke wereld dat overeenkomt met jouw emotionele en spirituele positie. Het weerspiegelt je ontwikkelingsniveau. Daar begin je jezelf te zien in het Licht van de Godskracht  en geleidelijk zul jij je opvattingen over jezelf veranderen. Je zult jezelf niet meer zien als een bepaald persoon met een naam, eigenschappen en opvattingen, maar, nu je ego vervaagt, als een deel van het goddelijk geheel. Dat deel heeft een geïndividualiseerde identiteit. Dat ben jij.

 

Als je die gedeelten van het geestenrijk bezocht die de mens hel noemt, dan zou je zien dat degenen die zich daar ophielden, niet onder de invloed van het Licht Gods stonden en hun aan de aarde gebonden ego/persoonlijkheid behielden. Omdat daar geen tastbare grenzen bestaan, zouden ze nog bekrompener opvattingen, egoïstischer en manipulerender zijn. Het zou op je de indruk van de dood maken. Hoogstwaarschijnlijk zou je walgen van hun lelijkheid en van hun instelling. Ze kunnen niet verborgen houden wat ze feitelijk zijn.

 

Ben je sterk en zelfverzekerd en heb je een machtige, zuivere afstemming op de Godskracht ontwikkeld, dan betreed je een dimensie die geen beperkingen kent.

 

Als je dus in je aardse leven deze dimensie kunt bereiken, leef je op aarde al in de hemel, je betreed het goddelijk geheel. Het is geen gemakkelijke stap, je hebt er lef voor nodig. Je moet namelijk afstand doen van je dood. Het is spirituele ontwikkeling die nieuw is. Je aarzelt met het opgeven van alles waaraan je gewend bent en te vertrouwen op ongeziene krachten. Maar als je het doet is de noodzaak om op aarde te blijven verdwenen. De lessen zijn geleerd en je energie is levensgroot. Misschien blijf je nog vele jaren in je aardse lichaam, maar je bewustzijn is voor het merendeel in de goddelijke wereld en het is daar waar je, ook al leef je nog op aarde, zult studeren en nieuwe lessen zult krijgen. Zodra je dit hebt bereikt, win je snel aan energie en spoedig zul je weten dat je hier klaar bent en dat er geen reden is om bang te zijn, want als dit leven voorbij is, hoef je nooit meer terug te keren.

 

Maar ben je zover? 

Hoe weet je of je zo ver bent? 

Kun je de volgende vragenlijst positief beantwoorden?

 

 • In hoeverre maak je je druk om veiligheid en overleven en in welke mate denk je dagelijks aan dit soort zaken?
 • Ben je vrij genoeg om weg te lopen van waar je nu in het leven bent?
 • Wat bindt je emotioneel?
 • Kun je alles loslaten als dat nodig is; familie, vrienden, geld, land, afkomst?
 • In hoeverre kun je helemaal voor jezelf zorgen?
 • Kun je bestaan in een dimensie waar helemaal geen mens is om je te helpen, om je op te vangen als je valt, om je advies te geven?
 • Kun je zonder ondersteuning door het leven gaan?
 • In welke mate kun je eenzaamheid aan?
 • Hoe diep gaat je vertrouwen?
 • Kun je je lot toevertrouwen aan een onzichtbare wereld, waar niemand je erkenning geeft als je het goed doet, waar je ego niet gestreeld wordt, waar geen beloningen, geen loftuitingen zijn?
 • In je geloof in jezelf en je individualiteit onwankelbaar?
 • Ben je sterk genoeg om het vol te houden, in voor- en tegenspoed, door dik en dun, hoe de omstandigheden ook zijn?
 • Ben je kwetsbaar in je geloof?
 • Wat vind je van de wereld en hun mensen, kun je ze laten voor wat ze is/zijn?
 • Kun je hen hun bestemming laten volgen zonder er iets aan te veranderen?
 • Is er iets wat mensen kunnen doen of zeggen waardoor je van streek zou zijn of je in je beslissingen laten beïnvloeden?
 • Doe je dingen om mensen gelukkig te maken?
 • Zoek je hun goedkeuring?
 • Probeer je op die manier mensen voor je te winnen?
 • Hoe denk je over wetten en gedrag. Geloof je er in?
 • Kun je financieel op jezelf steunen of ben je afhankelijk?
 • Is je levensbeschouwing van jezelf?
 • Heb je alle vragen gesteld?
 • Wat betekent je levensbeschouwing voor je?
 • Hoeverre zet ze je aan tot dienen en aan welke zaak?
 • Maakt je levensbeschouwing je vrij of houdt ze je gebonden?
 • Hoe zit het met de woorden van de STIMULANS? Hebben ze enige betekenis voor je of ben je er bang voor?

 

Leer wakker te blijven in een wereld waarin het merendeel van de mensen geestelijk slaapt. Wees alert, trek je energie in jezelf en concentreer je alleen op de dingen die belangrijk voor je zijn. Wijd je enthousiasme aan jezelf. Wie moet dat anders voor je doen?

 

Wees toegewijd aan je levenstocht. Zeg tegen jezelf: “Ik neem de leiding en accepteer wat ik ben en ik wijd me totaal en absoluut aan mijn leven. Ik ben wat ik ben en ik wordt met de dag sterker en onafhankelijker; ik ben sterk, listig en snel”. Probeer geen indruk te maken in de wereld of je aan te passen. Je zult op een bepaald moment het getiktak van de denkende mens niet meer verdragen en het oersaai en vervelend vinden. Je zult er van weglopen of het in ieder geval vermijden. Waag de sprong in het onbekende of verveel je te pletter, de keus is aan jou.

 

Je zou wensen dat ieder mens naar een nieuw niveau begint te klimmen, maar dat gebeurt nog niet. Je kunt mensen niet openzetten, dat moeten ze zelf doen. Ze moeten zelf leren inzien dat de Kracht van God niet een controlerende invloed van bovenaf is, maar dat het een Bondgenoot is. De Godskracht is energie en energie heeft geen eigen wil, ze is wat ze is en staat buiten wat er gebeurt. Ze stelt geen regels en wetten en ze houdt mensen niet in de gaten, beoordeelt niet en schept niet de werkelijkheid. Je moet moed hebben om deze filosofie te aanvaarden, want het maakt je verantwoordelijk voor jezelf.

 

Hoe visualiseer en bevestig je een goede of betere toekomst:

 

De beste manier om je een doel te stellen is weten dat het je gegund is en dat het al bestaat, ook al pakt het niet precies zo uit als jij in gedachten had. Het volmaakte voor jou komt op je pad. Door een houding van ‘niet-weten’ en de acceptatie ervan, breng je je geest tot rust. Wat zich ook aandient, we hebben het zelf geschapen. Als je dat accepteert, begin je te leven op een persoonlijk energie niveau. Leg de nadruk op wat je wél bent, dan verdwijnt datgene wat je niet bent. Je beseft dat je machtig en krachtig bent, dat je ongrijpbaar bent. Je geest kan je alles brengen wat je wenst, je leeft op je eigen energie. Je bent op Gods Kracht binnen in je afgestemd en daardoor kun je je op hogere dingen richten. Kijk naar Gods Kracht, ze is overal, wordt je er van bewust.

 

Berust in wat je bent en trek je terug uit wat je ‘niet’ bent. Accepteer de dingen, leef naar jouw waarheid en beheers je geest en je gemoed. Concentreer je op het moment van het NU.

Maar meer dan ooit moet je in evenwicht zijn en jezelf beheersen, wat er ook gebeurt. Heb geen haast, loop langzaam en neem alle tijd. Dat is een oneindige benadering en het laat zien dat je anders bent. De rust die je uitstraalt zal anderen rustig maken en genoegen doen, ze zullen graag in je gezelschap zijn. Ontwikkel vertrouwen in je macht en je kracht, verklaar dat het NU prima is en dat dit altijd het geval zal zijn, je innerlijke ‘ik ‘ is er klaar voor om je op de juiste momenten op de juiste plaats te brengen. Zo kun je van je kansen gebruik maken.

 

Wordt van niemand afhankelijk en maak niemand in je leven onmisbaar. Laat zo’n situatie niet ontstaan. Als het wel zo is, vraag jezelf dan af waarom jij dat toelaat en wat je er aan kunt doen. Je bezit de kracht, volhardendheid en listigheid van honderd denkenden bij elkaar.

 

TURBO-DENKEN

 

Er is een techniek waardoor je dingen in je leven kunt versnellen. Je kunt ze visualiseren en in je wezen visueel laten exploderen, zodat elke cel in je lichaam van de nieuwe situatie doordrongen is.

 

Een mooie oefening om eens te kijken of je energie werkt is om iemand zich om te laten draaien. Je zoekt een persoon op die met de rug naar je toe zit of staat. Op die persoon concentreer jij je. Ze stelt je voor dat je vlak achter die persoon staat en in zijn/haar nek staat te ademen. Dan geef je die persoon een denkbeeldige kus in zijn/haar nek. Kijk eens of zijn/haar hand naar de nek gaat en of hij/zij zich omdraait. Grote kans van wel.

 

Zo kun je ook de energie op jezelf richten. Visualiseer een bol van licht vlak voor je derde oog, tussen je beide ogen. Projecteer de gebeurtenis of de situatie die je wenst voor jezelf in de bol. Projecteer de Levenskracht en de Liefde er in. Hou het beeld vast en laat het dan exploderen. Dat doe je door een luchtstoot vanuit je middenrif. Stel je dan voor dat het beeld door jezelf dringt, in al je cellen en zet het beeld vast. Geloof dat het gaat gebeuren en laat het dan los. Je kunt dit gebruiken in allerlei situaties die je wenst of ten goede zouden komen.

 

Er zijn een paar voorwaarden voor turbo-denken:

 

 • geloof erin
 • concentreer je
 • breng je levenskracht erin
 • denk dat het er al is

 

SAMENVATTEND:

De spirituele mens is gebaseerd op natuurlijkheid, waarheid en een leefstijl zonder bedoelingen. De macht en de kracht is je geboorterecht en je vindt rust in jezelf zijn, in jezelf accepteren. Je bent echt en leeft in waarheid. Je probeert het niet iedereen naar de zin te maken, dat is voorbij, geen excuus. Je zegt tegen de buitenwereld: “Ik ben wie en wat ik ben, bevalt het je, fantastisch, bevalt het je niet, jammer dan…!”. Als spiritueel mens weet je dat je niet volmaakt bent, maar je bent tevreden met wat en wie je bent en waar je bent. Je hebt afstand genomen van de dood, je kunt niet anders dan overleven. Je concentreert je op het leven, op het ervaren van ieder moment alsof het je laatste op aarde zou zijn. Je accepteert de omstandigheden zoals ze komen. Je beseft dat je nooit alles zult weten en dat is prima. Je weet dat je machtig bent. Je bent sterk aan het worden. Je gooit alles wat je afleidt overboord en je wijd je aan je eigen zoektocht. Je bent machtig omdat je de dingen met rust laat.

 

ALS JE OP JEZELF AANGEWEZEN BENT, BEN JE IN IEDER GEVAL SAMEN 

MET IEMAND DIE JE KUNT VERTROUWEN.

 

 

 

 

Bron: Stuart Wilde – Geen tijd te verliezen

 

  

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html