Ontdek het Leven

OVER DE ECHTE WERELD

“Ik ben het heilige Kind van God Zelf, ik kan geen pijn hebben, ik kan geen verlies lijden en ik kan ook niet zijn wat ik niet ben, want alle macht op aarde en in de Hemel is aan mij gegeven.”

 

Als je dit gelooft, begrijp je volledig wat de echte wereld is. Je kunt het niet zien of aanraken met je lichaam, alleen met je innerlijke geest is dit Koninkrijk te vinden. Voor de uiterlijke wereld is het een symbool, voor het ego is het onwerkelijk en onbereikbaar. Het ego doet de werkelijke wereld af als een droom, terwijl het precies andersom is. Dat is een vreemde gewaarwording, want het eist van je dat je je denken volledig omdraait. Wat je denkt dat echt is, de wereld op aarde, de maatschappij, is een droom en de wereld van God, de geestelijke wereld, is echt. Dit beseffen maar heel weinig mensen, maar als je inziet dat dit de waarheid is, ben je een leraar van God geworden, want jouw kennis zal de mensen bevrijden van angst, verdriet en lijden.


Je kunt de echte wereld alleen maar zien als je vergeeft wat het ego heeft gemaakt. Dit geldt zowel voor jezelf als voor alle andere mensen. Het ego wordt door mensen zelf gemaakt en het zorgt voor ongelukkige gedachten. In de wereld die echt is en achter het ego ligt, is alleen maar blijdschap en rust te vinden. Als je deze wereld kunt zien, bestaat de dood en de angst niet meer, er is geen enkel gevaar te bekennen. De echte wereld zien is beseffen dat de wereld van het ego een droom is die voorbij is. Het is bewustzijn! De tijd bestaat niet, alles is eeuwig en liefde en vergeving zijn de instrumenten waarmee je deze wereld en daarmee de eeuwigheid binnen gaat. Dit bewustzijn maakt je vrij van alles dat je ongelukkig maakt. Je herinnert je God en je zet de deur van je hart voor Hem open. Hij kan binnen komen en je mee naar Huis nemen. Je bent Thuis gekomen en Liefde slaat de armen om je heen.


INTERMEZZO

·        Er is geen verschil in vergeving, want vergeving is totaal. Er zijn geen uitzonderingen. Het hangt van jou af of je kunt vergeven wat het ego gemaakt heeft. De Wil van God voor jou is geluk. Als je je eigen wil aan de kant zet, komt er een einde aan alle problemen en moeilijkheden die je ziet. Het staat vast dat het gaat gebeuren, maar jij bepaalt wanneer dat zal zijn.

·        Wees dankbaar dat de uitkomst vast staat; alles komt uiteindelijk goed. Probeer al je weerstanden te overwinnen, zodat je niet lang hoeft te wachten op de oplossing van je problemen en je moeilijkheden.

·        Je bent een Kind van God en daarom kun je niet iets anders zijn. Alles dat aan de tijd onderhevig is verdwijnt en  verandert en daarom is het niet echt. Wat heb je aan iets dat niet echt is? Het lichaam kun je niet vasthouden, het hoort bij de tijd. Als het niet meer bruikbaar is, heeft het geen doel meer. Het is niet goed of slecht, het is alleen niet meer bruikbaar.

·        Als je met Liefde naar de wereld kijkt, dan kijk je met de ogen van de Christus zelf. Hij kijkt en werkt door jou heen en wil graag je panische angst en alle pijn wegnemen en je innerlijke rust geven. Vrijheid is er voor jou, maar jij moet deze vrijheid doorgeven aan de wereld. Er zijn heel veel verschillende soorten angsten, maar er bestaat maar Eén Liefde.

·        Als je met Liefde naar de wereld kijkt, dan gebruik je de ogen van de Christus. Maar, als je woorden spreekt en dingen doet vanuit de Liefde, dan spreekt en handelt de Heilige Geest door jou. God heeft jouw stem nodig om Zijn Liefde in de wereld te brengen.

·        Je beseft nauwelijks hoe belangrijk jij bent. Je hebt een hele hoge taak te vervullen die jou en alle mensen om je heen vrij zal maken. Je bet heel heilig omdat God in je woont en jou wil helpen. Je kunt jezelf niet vernietigen, je kunt niet het Leven laten verdwijnen. Je bent heel heilig!


AFFIRMATIES

·        Ik ben vandaag heel stil om te horen wat de Stem mij te vertellen heeft

·        Ik accepteer wat van God komt en laat alles dat van mij is los

·        Ik laat me leiden op de weg naar Huis

·        Ik vergeef

·        Ik doe mijn best om de echte wereld te zien

·        Ik wil niet meer bang zijn

·        Mijn problemen en moeilijkheden kunnen opgelost worden

·        Ik vergeet het verleden, nu is de tijd waarin ik leef

·        Ik ben niet mijn lichaam

·        Ik kijk vandaag met Liefde naar de wereld

·        Ik vind het goed dat de Liefde door mij heen werkt

·        Ik luister naar de Stem en geef de Woorden aan de wereld door

·        De woorden die ik doorgeef zijn gebaseerd op vergeving

·        Vergeving is mijn geschenk aan de wereld, het komt van God

·        Ik houd van God en van de mensen

·        Ik ben heel heilig


Bron: Een Cursus in Wonderen 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html