Ontdek het Leven


DE DOOD

 • Waarom gaan mensen dood?

 

Mensen gaan niet dood, ze veranderen slechts van vorm. Een tijdje bestaan ze in de vorm die we ‘mens’ noemen. Dan nemen ze de vorm aan van wat we ‘geest’ of  ‘spiritueel wezen’ noemen. Ze kunnen wanneer ze maar willen weer mens worden en ze kunnen ook andere vormen aannemen. Mensen zijn Goddelijke Wezens die voor eeuwig allerlei vormen kunnen aannemen. Dit gebeurt omdat heel het leven een cyclus is; je verenigen met Alles-Wat-Is, God en daarna weer tevoorschijn komen uit het Al als een individuele versie, om daarna weer terug te keren naar het Al. Deze cyclus kan niet eindigen, omdat anders het leven zelf zou eindigen. Het leven is het in- en uitademen van God. Als je altijd zou ervaren dat je verenigd was met God, zou je nooit kunnen ervaren hoe het is om te worden herenigd met God. Je ziel is een deel van God en weet dit intuïtief. Ze zal voortdurend de vereniging met God willen ervaren. Dat is reïncarnatie – wedergeboorte. Je zult heel veel keren worden herboren.

 

 • Leven wij in de hel?

 

 De hel bestaat niet. De hel is de ervaring waarbij je vergeet wie je werkelijk bent. Het is de gedachte dat je afgescheiden bent van God voor eeuwig en altijd. De hel is de gedachte dat je onwaardig, ongeliefd en afstotelijk bent. Het is de gedachte dat je waardeloos, hopeloos en onbelangrijk bent. Er is één onfeilbare weg waarlangs je uit deze hel kunt komen. Herinner jezelf en anderen eraan wie je bent en wie ze zijn. Doe dat met iedere uitdrukking van liefde: een glimlach, een vriendelijk woord, een kus, een knuffel.

 

 • Is mijn leven een droom?

 

Of je leven een droom is? Een illusie? Wanneer je het ding doet dat jullie ‘doodgaan’ noemen, is wat je feitelijk doet ‘ontwaken’ uit deze droom. Je stapt vanuit de illusie de Ultieme Werkelijkheid in, die jullie de Hemel noemen. Deze Ultieme Werkelijkheid is een staat van bewustzijn en dus evenmin een fysieke locatie.

 

 • Waar      lijkt de hemel op?

 

De hemel bestaat niet als een plaats. De hemel is een geestestoestand. Het is de ervaring van onze Eenheid met Alles-Wat-Is en het besef dat we dat zijn, ook als we dat niet ervaren.

 

 • Waarom  kunnen mensen niet voor eeuwig leven?

 

Mensen leven ‘voor eeuwig’. Het leven is eeuwig en de ‘dood’ is slechts een horizon. Op het moment van overlijden zul je dit weten.

 

 • Wanneer bepaalt God wanneer iemand doodgaat?

 

God bepaalt niet wanneer mensen dood gaan. Mensen sterven omdat dat de volgende stap in de reis van de ziel is. Alles is volmaakt in Gods wereld en de ziel ontvangt altijd de ervaring die voor haar volmaakt is om in ontvangst te nemen. Je kunt het verdriet over het verlies van een dierbare veranderen door medelevendheid, gevoeligheid en uiterst zorgzaam te zijn tegenover mensen die een soortgelijk verdriet ervaren. Daarom is de ervaring van verdriet ook een stap voor jouw ziel.

 

 • Wanneer zal ik doodgaan?

 

Dat kan Ik je niet vertellen, omdat dit een beslissing is die jij zult nemen. Het moment is daar wanneer jij ziet en ervaart dat de omstandigheden er perfect voor zijn en dan zul je het doen, geen moment eerder en geen moment later. Het zal jouw keuze zijn en niet Gods keuze.

 

 • Waarom gaan we dood?

 

Jullie leven wel degelijk eeuwig. Jullie gaan nooit dood, je verandert alleen van vorm.

 

 • Is doodgaan erg?

 

Het vertrek uit het lichaam dat jullie ‘doodgaan’ noemen is niet een angstige of ongewenste ervaring. Het hoeft dit niet te zijn, tenzij je zelf daar voor kiest. Je standpunt geeft vorm aan de ervaring. Als je bang bent voor wat er met je zal gebeuren na de dood, zul je bang zijn voor de dood. Als je denkt dat de dood het einde is van het leven, zul je bang zijn voor zijn komst. Als je dat alles niet bent, zul je er vrede mee hebben en dan kun je het als een opwindende, nieuwe gebeurtenis in je leven zien.

 

 • Hemel of hel?

 

Je zult thuiskomen, bij Mij. Wat je dan ervaart ligt aan je wens of keuze wat je wenst te ervaren, door je gedachten, ideeën en overtuigingen.

 

 • Bestaat er een behandelwijze voor kanker?

 

Ja voor kanker, voor aids, voor MS, voor spierdystrofie enz, enz. Je kunt jezelf hier op drie manieren van genezen.

o  Door het voorkomen van deze ziekten, van het veranderen van de leefgewoontes tot  het veranderen van de genetische code bij de geboorte.

o  Door het herstellen van organen en weefsels die beschadigd zijn door ziektes die je niet hebt voorkomen, dit kan door de eigen lichaamscellen te gebruiken voor de regeneratie en reconstructie van de beschadigde lichaamscellen.

o  Door de eenvoudige kracht van het geloof. Dat wil zeggen dat je om genezing vraagt en ‘met zekerheid weet’ dat je genezing zult krijgen.

 

·        Alles wat de mensheid moet weten om ziekten te behandelen en het lichaam te genezen is in het lichaam zelf vastgesteld. Jullie bezitten  zelf het geheim. Onderzoek de wondercellen die zichzelf kunnen veranderen in ieder deel van het lichaam, van bot tot hartspier tot hersenweefsel.

 

·        Wat is een stamcel?

 

 Jullie eigen lichaam bevat de blauwdruk van het universum. Jullie lichaamschemie bevat het geheim van het mechanisme van heel het leven. Jullie dragen het grootste geheim van het leven in jullie eigen lichaam mee, terwijl jullie overal elders ernaar op zoek zijn. Aan de basis van alles in jullie lichaam staat wat de medische biologen ‘stamcellen’ noemen. Deze cellen hebben twee ‘goddelijke’ kwaliteiten. Ten eerste zijn ze onsterfelijk en ten tweede zijn ze ‘vormveranderaars’. De meeste levende cellen delen zich een aantal keren en vergaan dan. Stamcellen kunnen echter zo worden gekweekt dat ze zich onbeperkt blijven delen. Ze kunnen zichzelf onder de juiste omstandigheden voor eeuwig door deling blijven voortplanten. Ze kunnen bovendien in elk ander bestaand celtype veranderen. Ze kunnen zichzelf onder de juiste omstandigheden in alles veranderen. 


Tegenwoordig kan jullie medische wetenschap van zuivere stamcellen alles produceren, van botten tot hartspieren en hersenen. Jullie maken jullie het klonen eigen, en genetische manipulatie, en jullie decoderen het genoom en analyseren het DNA van mensen en andere organismen. Spoedig zullen jullie de chromosomale locatie van elk menselijk gen kunnen bepalen en de precieze chemische structuur van elk gen kunnen determineren, zodat jullie de functie ervan in relatie tot gezondheid en ziekte kunnen doorgronden. Jullie staan op het punt het geheim van het eeuwige leven te ontsluieren. We hebben het hier over het Basisprincipe van het leven zelf. Wat jullie ‘God’ noemen, is de ononderscheiden Pure cel van heel het leven. God is voor het universum wat de stamcel is voor jullie lichaam. Het geheim van God is het mechanisme binnen in je eigen lichaam. Het is het mechanisme van heel het leven. Vanaf het begin der tijden hebben mystici gezegd dat je jezelf zult begrijpen als je God zult begrijpen. Dit werd zowel fysiek als spiritueel bedoeld. Jullie staan op het punt om dit te ontdekken.Wetenschap en spiritualiteit komen nu samen.

 

 

Bron: de Gesprek met God boeken van Neale Donald Walsch 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html