Ontdek het Leven
LIEFDE

 • Liefde geeft zich belangeloos. Ware liefde is het resultaat van een beslissing die jij neemt over hoe je met elkaar om zult gaan. Het is geen terugbetaling en evenmin een afkoopsom voor iets wat je hoopt dat nog komen zal. Als je een beslissing neemt om van een ander te houden, voordat je enig idee hebt wat deze persoon met jou of voor jou zou kunnen doen, dan is dat een zeer hoge beslissing. Je laat automatisch je vibraties sneller trillen, een hogere snelheid krijgen, een hogere frequentie. Het gevoel van liefde stroomt van jou uit als de stralen zonlicht van de zon. Mensen voelen zich fantastisch als ze in jouw buurt zijn en zo merken ze dat ze zich ook fantastisch voelen over jou. Plotseling verhogen ze hun vibraties; dat is het moment waarop het hart begint te fibrilleren en de vonken beginnen over te springen. Liefde is vibratie en frequentie.Liefde is geen reactie, liefde is een beslissing. God houd gewoon van je, omdat je er bent. Hou daarom ook    van jezelf, gewoon omdat je er bent en hou van een ander, gewoon omdat hij of zij er is.
 •  Liefde is de ervaring van het één zijn, van eenheid, waarin geen afscheiding bestaat, waarin afscheiding ondenkbaar is. Het idee van dualiteit wordt de illusie en het idee van eenheid wordt de realiteit. Dit is de ultieme werkelijkheid. Dit is de staat van de dingen. Je bent niet afgescheiden van elkaar en dat ben je ook nooit geweest. Liefde is de menselijke aandrang om dat te bewijzen en te ervaren.
 • Hoe weet je het verschil tussen wellust en liefde? Seks is een natuurlijk verlangen. God heeft dat bij ons ingebouwd. Kijk naar je beweegredenen voor seks. Wil je seks omdat je van iemand houdt of omdat je een natuurlijk verlangen hebt. Allebei zijn ze prima, kijk alleen zelf naar de reden.
 • Je moet zeggen dat je van iemand houdt als je hart je dat ingeeft. Volg je hart en niet je verstand. Als je verliefd bent, kun je alleen op je gevoelens vertrouwen. Zeg meteen ‘ik hou van je’ als je helemaal gek bent op de ander. Houd van iedereen, in stilte, in de stilte van je hart. Laat de hele wereld deze liefde voelen. Er zijn variëteiten van liefde: romantische liefde, broeder- of familieliefde en universele liefde voor God en de hele mensheid. Liefde kan aan iedereen in dezelfde hoeveelheid worden gegeven. Het is een kwestie van gevoelens en uitdrukkingen.
 • Ik hou van jou betekent: “de God in mij ziet de God in jou”. Je ziet de ander als volstrekt anders dan alle anderen. Je ziet de ander als heel bijzonder. Niemand is zoals de ander, niet voor jou.
 • Je bent in staat om van iedereen te houden. In dezelfde mate. Niet op dezelfde manier, maar in dezelfde hoeveelheid. Liefde is niet kwantificeerbaar. Je houdt van iemand of je doet dat niet. Hoe jij je liefde voor iemand voelt is een andere zaak. Wie je bent is liefde. Misschien is dat de reden waarom je wereld in elkaar lijkt te storten wanneer je niet je liefde voor iemand kunt of mag uiten.     Jij bent de energie van het leven zelf en dat is God die zichzelf verwerkelijkt. Een ander woord hiervoor is liefde. De woorden God, leven en liefde zijn onderling uitwisselbaar. Jij bent God die het leven is, dat liefde is, die God is, die het leven is.
 • Je kunt van meer dan één persoon houden. Heel het leven is vibratie. Dat is wat jij bent. Het is mogelijk om met anderen in harmonie te zijn. Het is mogelijk om met alle vibraties in harmonie te zijn. Dit is onvoorwaardelijke liefde, liefde is Verenigd Eigenbelang. Het is eenheid tot uitdrukking gebracht. Je kunt van alle mensen houden en het op verschillende manieren tot uitdrukking brengen. De vibratie is anders. Wanneer je volledig bent en ervaart Wie-Je-Bent, zul je merken dat je gewoon evenveel van iedereen houdt. Je zult niet meer houden van een bepaalde persoon dan van een andere. Je laat je liefde alleen op verschillende manieren merken. Dit is hoe God is met iedereen. Dit is onvoorwaardelijke liefde. Liefde is verenigd eigenbelang. Het is eenheid tot uitdrukking gebracht.
 • Je hoeft geen levenslange relatie aan te gaan. Je hoeft niet met iemand de rest van je leven te delen met wie je nu op dit moment wilt zijn. De meeste mensen doen wat ze willen doen en wanneer ze denken dat anderen misschien bezwaar maken, dan doen ze het gewoon in het geheim.
 • Mensen hebben moeite om te zeggen dat ze van een ander houden, omdat niet iedereen hetzelfde bedoelt met die woorden. Je moet eerst uitzoeken wat die woorden voor een ander betekenen.     Vertel dus aan degene tegen wie je het wilt zeggen wat je ermee bedoelt. Wees bewust, eerlijk en neem verantwoordelijkheid voor wat je zegt. Dan zullen mensen precies weten wat je bedoelt als je zegt: “Ik hou van jou”.
 • Mensen vinden het moeilijk om van een vijand te houden, maar er bestaan geen vijanden. Ieder mens is een engel op je pad die je levenservaringen komt brengen. Alles is door jou geschapen, ook nare ervaringen.
 • Als je niet onvoorwaardelijk van jezelf houdt, kun je niet onvoorwaardelijk van een ander houden. Je kunt niemand iets geven wat je jezelf niet te geven hebt. Houd daarom van jezelf, houd van jezelf, houd van jezelf. Beschouw jezelf als volmaakt, precies zoals je bent. Dat is hoe God je ziet. Om voor Gods liefde in      aanmerking te komen hoef je niet af te vallen, je levensstijl niet aan te passen, je gewoontes niet te verbeteren of hoe dan ook te veranderen. Je bent volmaakt beminnelijk, lief en aantrekkelijk zoals je bent. Je bent prachtig en kostbaar. Onthoud het voor altijd. Dit verandert je hele leven als je dit gelooft. Als je geheel en al van jezelf kunt houden, dan is er genoeg om van iedereen te houden en dat verandert de wereld. Je hoeft niets aan jezelf te veranderen om geliefd te kunnen zijn. Je hoeft geen deel van jezelf te ontkennen, te verdoemen, afstand van te doen, af te   kraken, op te lappen. Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Je bent goed genoeg. Precies zoals je bent. Als je dit weet geef je aan jezelf terug. Geef daarom anderen terug aan zichzelf, laat de ander tevoorschijn komen.  Soms is stilte de grootste gift die je geven kunt.
 •  Het hoeft geen pijn te doen om van iemand te houden. Pijn krijg je als je ‘liefde’ met ‘behoefte’ verwart. Als je denkt dat je alleen gelukkig zult zijn als de ander jou iets geeft, iets wat jij nodig hebt, dan heb je behoeften die de ander moet invullen. Dat brengt altijd pijn met zich mee, omdat andere mensen je dat niet kunnen geven. Jij hebt niets nodig, net zo min als God.
 • Als je denkt te ander nodig te hebben zul je de ander verstikken met je liefde, jouw behoefte aan liefde. Ze zullen van je wegrennen, terwijl ze je best graag mochten, zelfs van je hadden kunnen houden, maar ze konden niet aan je behoeften voldoen. Hou van andere mensen, je hebt niets van ze nodig. Als je denkt iets nodig te hebben van anderen, geloof je God niet als Hij zegt dat Hij onvoorwaardelijk van je houdt. Je hebt niets buiten jezelf nodig om gelukkig te zijn. Verander een voorkeur niet in een behoefte of noodzaak.
 • Mensen willen zoveel van je omdat ze denken je nodig te hebben en angst hebben dat niet te krijgen wat ze nodig hebben.
 • Je bent bang om lief te hebben, omdat je bang bent te verliezen wat je vult, je bent dan bang voor de ervaring van de leegte als je liefde niet beantwoord wordt. Doordat je bang bent te verliezen, geef je aan dat je iets nodig hebt en kies je de ervaring van de pijn in de liefde. Blijf gewoon liefhebben, kies voor de volheid die de liefde jou geeft. Waarom zou je die weggooien, dat is nergens voor nodig. Liefde is een beslissing. Je richt vizier te laag, richt hoger op alles wat God is, het kan niet misgaan. Geef overvloedig wat je hebt en bent.
 • Je hoeft liefde niet te verdienen, God houdt onvoorwaardelijk van je, Hij heeft niets nodig van je.
 • Het is Gods werk om van je te houden, nu en voor altijd, ondanks alles. God begrijpt je redenen,     gevoelens, waarom je van iemand houdt. God begrijpt alles wat je doormaakt. Waar begrip ontstaat is geen veroordeling. Begrip en veroordeling sluiten elkaar wederzijds uit.
 • Het huwelijk is een menselijke instelling. Alle liefde is echter gewijd. Denk na over wat je hart je     ingeeft; over wat je ziel je influistert over de liefde. Neem je beslissing niet op grond van angst. 


 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html