Ontdek het LevenDE CHRISTUS

Christus is de Zoon van God zoals God hem geschapen heeft. Het is het enige Kind van God en wij delen allemaal in de Christus, in het Kind, man of vrouw, Zoon of Dochter. Christus is de Liefde die ons allemaal gegeven is en waar wij allemaal in delen. Het is wat zij zijn! De Christus in ons verbindt ons met God en met elkaar. Het is de Gedachte van God die in God voortleeft en die in jou geplaatst is toen je geschapen werd, toen wij geschapen werden. Je bent niet afgescheiden van God en van andere mensen, je bent niet alleen. 

Je innerlijke Stem is de Christus in jou, die jou in Liefde leidt. De Christus in jou is de Liefdeskracht, het is het Leven Zelf. Dit is het Antwoord op al je verdriet, angst, eenzaamheid en verlatenheid. De Christus in jou wordt ook aangeduid als de Heilige Geest of De Stem. Dit is het enige echte in jou en in je medemens, al het andere zijn dromen, illusies. Als je je ego opzij zet en terug gaat naar wie en wat je werkelijk bent, dan ben je vrij. Vergeef jezelf en anderen de illusies die gemaakt zijn en zie de Christus in jezelf en in hen. Leer beseffen dat de illusie angst, aanval en oordeel met zich mee brengt. Het is niet echt! Alleen je Liefdeskracht en Verbinding met God als De Stem of de Heilige Geest zijn echt. Je angsten zullen verdwijnen, je doel is bereikt, je bent vrij van de wereld. Je kunt nu op een totaal andere manier leven, want wat je werkelijk bent kan niet bedreigd, gekwetst of vernietigd worden.  Wat je werkelijk bent is eeuwig.


INTERMEZZO

·        Kies elke dag, elk uur en elk moment op welke manier je naar de wereld wilt kijken. Kijk naar de Christus, de Liefdeskracht in jezelf en in de wereld. Je zult het zien!

·        De wereld van het ego is een plaats waar angst regeert. De waarheid is dat de wereld een illusie is. Hoe kun je blij en gelukkig zijn als je hier naar kijkt? Er is zoveel meer! Je bent omringd door het Leven en de Liefde, voor eeuwig stil, eeuwig mild en eeuwig veilig.

·        De Stem namens God vertelt je alles dat je je herinneren moet. Hij maakt je vrij! Op eigen kracht kun je niet alles begrijpen en leren. Laat alles over aan de innerlijke Stem namens God, die je altijd in Liefde zal leiden.

·        Help de andere kinderen van God te herinneren wie ze echt zijn door je woorden en je daden van Liefde. Zo help je iedereen om vrij te zijn.


AFFIRMATIES

·        Ik kijk vandaag met andere ogen naar de wereld

·        Ik luister naar De Stem

·        Er is niets anders dan het Leven Zelf

·        Ik kijk achter de illusie van de wereld

·        Ik kies voor een andere manier van leven

·        Ik ben gelukkig als ik de wereld van angst achter me laat

·        Ik zie alles zoals het echt is, ik ben vrij van de wereld

·        De Stem namens God geneest me en maakt me gelukkig

·        Ik hoef me nergens zorgen over te maken

·        Ik wil de Liefde in de wereld zijn

·        Er zijn geen beperkingen om te zijn wie ik ben

·        Ik vertrouw op mijn innerlijke Stem namens God

·        Ik eer het Leven en alles dat leeft

·        Ik ga terug naar Huis, de Stem vertelt mij de weg! 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html