Ontdek het Leven

 

BOEKEN

CONSTANTE LEESHONGER

Boeken zijn de rode draad in mijn leven. Daarnaast is mij een goed geheugen geschonken, zodat ik ook herinner dat ik bepaalde dingen gelezen heb. Door al deze informatie aan elkaar te koppelen, ontstaan grote spirituele inzichten. Mijn leeshonger dateert uit mijn jeugd en mijn grootste wens was om bibliothecaresse te worden, maar dat mocht helaas niet zo zijn, maar toch loopt de bibliotheek als een rode draad door mijn leven op verschillende manieren. Nu weet ik ook dat het niet de bedoeling was; het was niet mijn doel om boeken uit te lenen aan mensen, maar wel mijn verworven kennis overdragen aan mensen die niet veel lezen of niet veel tijd hebben om te lezen.

MAGISCHE WOORDEN

Tijdens mijn studie theologie kwam ik in aanraking met de spiritualiteit, dit boeiende onderwerp was niet onderdeel van deze studie, maar mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Ik las alles dat ik in handen kon krijgen en via de bronvermeldingen in de boeken vond ik steeds weer nieuwe boeken. Ik liet boeken vanuit het hele land naar mijn eigen bieb komen, zodat ik ze kon verslinden. Toen ik het Boek van Henoch las over de engelenhiërarchie - In het Bijbelboek Genesis staat het verhaal over Henoch; hij was een man die 'wandelde met God' en dat betekent dat hij een vertrouwelijke relatie had met God, hij ging vriendschappelijk met God om - vond ik het antwoord op mijn vraag waar mijn niet te stillen leeshonger vandaan kwam. Er stond een zin in dit boek die mij diep raakte en die mijn verdere leven bepaalde: "Alle antwoorden op alle vragen die je hebt zijn in de boeken van mensen te vinden". Het waren magische woorden en ze bleken in de loop van mijn leven waarheid te zijn. Stel de vraag en het antwoord zal naar je toe worden gebracht. In het Nieuwe Testament staat: "Zoekt en gij zult vinden". Het is een waarheid die jammer genoeg onbekend is bij veel mensen of vaak vergeten wordt. Mensen stellen wel vragen, maar gaan zelden op zoek naar de antwoorden.


DE SCHATKAMER

Deze zin leerde me alert te zijn op de boodschap van alle boeken die ik lees. Soms ben ik mij niet eens bewust van de vraag, maar het gebeurt zo vaak dat ik iets lees en denk: "Oh, zit dat zo, natuurlijk!". De bibliotheek, en tegenwoordig natuurlijk ook op internet, is de schatkamer van de mensheid. Dit is de reden waarom ik nooit uitgelezen raak, want De Waarheid is in vele, vele spirituele geschriften te vinden, oude en nieuwe, overal is een deel van de waarheid verborgen. Samen vormen ze de puzzel, het totaalbeeld en het is zo'n prachtige ervaring om weer een stukje van de puzzel te vinden dat past. Toch raakt de puzzel nooit af, want steeds ontdek ik weer nieuwe delen, die ik eerst niet gezien had en die ook nog ingevuld moeten worden. Het is een puzzel zonder randen, oneindig en eindeloos.


JE WEET ALLES AL.......

Een vreemde ervaring die veel spirituele mensen met mij zullen delen is, dat wanneer je een antwoord vindt, je vaak het gevoel hebt dat je het antwoord al wist. Je krijgt dan een, wat men noemt "AHA-Erlebnis". Je zegt zo vaak: "Ja, natuurlijk'. Dat komt, omdat alle antwoorden al in je wezen verscholen liggen, je her-innert je dat alleen niet. Je bezit alle antwoorden, omdat je anders de vraag niet zou kunnen stellen. Je kunt namelijk geen vraag stellen over iets waar je geen weet van hebt.


INTUÏTIE

Spirituele zoekers vragen me regelmatig hoe ze een spiritueel boek moeten kiezen. Er zijn er zoveel geschreven, zeggen ze dan. Mijn antwoord is dan steevast: "Volg je gevoel, je intuïtie. Het boek dat je het meeste aanspreekt, dat je het eerst oppakt, de titel die je intrigeert, dat boek moet je hebben. Jij hebt een vraag en het boek waar het antwoord in staat komt naar jou toe. Je hoeft alleen je gevoel te volgen, dat is zuiverder dan je verstand, want het gevoel is de taal van je ziel, je spirituele antenne".


MOEILIJK

Soms kun je een boek treffen dat nog te moeilijk voor je is, dat je niet begrijpt. Dat overkomt iedereen die de 'weg' volgt. De kans bestaat dan, dat je een vraag overgeslagen hebt, of dat de informatie nog niet van belang voor je is. Zo begrijp ik nog steeds niet goed hoe het zit met de tijd, dat dimensies naast elkaar bestaan en dat delen van jezelf tegelijkertijd in heden, verleden en toekomst kunnen bestaan. Ik lees de woorden wel, maar ik begrijp het niet. Ik ben gewoon nog niet zover dat ik in verschillende dimensies kan zijn, dus kan ik ook niet begrijpen wat er mee wordt bedoeld. Het bezwaart me niet, als het nodig is dat ik het begrijp, zal het begrip vanzelf komen en als ik het nooit begrijp, is dat wellicht ook niet nodig.


HET SPIRITUELE PROCES

Forceer jezelf niet, spirituele ontwikkeling is dat wat het woord zegt: ontwikkeling. Het is een proces dat in golven verloopt; je hebt een vraag, je vindt het antwoord, je geestelijk bewustzijn groeit, je integreert het antwoord in je kennis en begrip. Daarna is er een rustperiode, waarin je het antwoord leert toepassen. Het is dus belangrijk niet te veel vragen tegelijk te stellen, omdat de antwoorden je kunnen overweldigen en je je daardoor overbelast gaat voelen. Dit golvende proces gaat je hele leven door, net zolang totdat je het meesterschap hebt bereikt. Je kunt je alleen openstellen voor dit proces, maar je kunt de loop van het proces niet dwingen. Je kunt geen stappen overslaan, alhoewel je wel degelijk de volgorde van de stappen bepaalt. 


Een moeilijk punt bij dit proces is de pijn die het met zich meebrengt; groeipijn en geboortepijn, het is de pijn van loslaten en opnieuw beginnen met nieuwe inzichten en een nieuw bewustzijn. Het is de pijn van de wedergeboorte, want je zult alle vragen en antwoorden moeten doorleven, ervaren en dat kan wel eens erg zwaar zijn. Je zult al je oude pijnen, angsten en frustraties opnieuw ervaren en doorleven, zodat je kunt genezen en een geheeld, heel mens zult zijn, dat zichzelf en de ander onvoorwaardelijk liefheeft. Dat is het uiteindelijke doel van het proces, de ervaring dat je zonder voorwaarden lief kunt hebben, omdat je put uit de onuitputtelijke Bron die Liefde is en Die niets nodig heeft. 


Onvoorwaardelijk liefhebben betekent geven zonder iets terug te hoeven ontvangen, omdat ontvangen wel fantastisch is, maar niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de liefde. De liefde blijft gewoon uit je wezen stromen, omdat het vanuit een andere Bron gevoed wordt en jij bent je bewust van die onuitputtelijke Bron, die liefde is. Die liefde aanbieden aan een ander is een geschenk, dat aanvaard maar ook geweigerd kan worden. Desalniettemin blijft het jouw geschenk, of het nu aangenomen wordt of niet. De moeilijkheid die veel spirituele mensen ervaren, is dat de mensen in hun omgeving, hun gezin, familie of collega's vaak niet begrijpen dat hen een dergelijk geschenk zonder voorwaarden aangeboden wordt, zonder dat er iets voor teruggevraagd wordt. Zij hebben er wel van gehoord, maar onze huidige maatschappij kent het fenomeen nauwelijks meer. Dat is het nieuwe element in een nieuwe wereld vol nieuwe spiritualiteit, liefde voor alle mensen, zonder voorwaarden. Dat is het creëren van de hemel op aarde.


TOESCHOUWER

We leven momenteel in de tijd, dat ieder mens geconfronteerd wordt met bewustzijnsontwikkeling, met het eigen groeiproces, maar ook ieder mens heeft de vrije keuze op welke manier hij/zij op dit proces wil reageren. Je kunt het afdoen als klinkklare onzin, of je kunt met vol bewust-zijn groeien aan de ervaringen in je leven. Als je met open, spirituele ogen met vol bewust-zijn het proces volgt, zul je in staat zijn toeschouwer te worden van het proces dat jouw Leven heet. Dan kun je naar jouw situatie kijken en jezelf afvragen wat je vraag geweest is en welk antwoord je nu ervaart. Dan weet je hoe het werkt en op welke manier je het proces kunt beïnvloeden en beïnvloedt. Want de belangrijkste informatiebron zijn niet de boeken, maar dat ben Jij Zelf. Ik wens je reuzengroei, zonder al te veel groeipijn. God is met je! 

 
 
 
 
googleae70da3b9f2c6104.html